Byla 2-3414-79/2011

1

2Šiaulių m. apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė

3Sekretoriaujant D.Girdenienei dalyvaujant pareiškėjui P. Š. ,suinteresuotos institucijos atstovui V. P. viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. Š. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

4pareiškėjas P. Š. pateikė teismui pareiškimą , kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą , kad nuo 1964 m. birželio mėn. 1d. iki 1966m. kovo mėn. 15 d. dirbo Šiaulių rajono kolūkyje ,, Naujas gyvenimas ,, lauko darbininko ir traktorininko pareigose , o nuo 1971 m. gegužės mėn. 3d. iki 1971 m. gruodžio mėn. 15 d. pagal darbo sutartį dirbo Pakruojo rajono kolūkyje ,, Pirmoji vaga ,, elektrosuvirintojo pareigose. Nurodo ,kad darbo laikotarpių įskaitymas reikalingas tikslu įskaityti į valstybinio socialinio draudimo stažą ir gauti senatvės pensiją. Nurodo ,kad 2010 metais jis kreipėsi į suinteresuotą asmenį dėl senatvės pensijos skyrimo suėjus pensijos amžiui , tačiau nuspręsta jam pensijos neskirti ,nes neturi minimalaus 15 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo . Apskaičiuojant pensijų draudimo stažą jam nebuvo įskaičiuotas jo nurodytas laikotarpis ,nes nebuvo duomenų apie atleidimą iš darbo, taip pat neprilygintas pareiškėjui paskirtos invalidumo pensijos gavimo laikotarpis skiriant senatvės pensiją .

5Po to , kai buvo gautas atsakymas ,kad SODROS Šiaulių skyrius atsisako skirti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus priimtų sprendimų neskundė ir mano ,kad kitokiu būdu negali nusistatyti aplinkybės ,kad į jo bendrą stažą būtų įskaityti jo nurodyti laikotarpiai darbo kolūkiuose .

6Suinteresuoto asmens SODROS Šiaulių skyriaus atstovas atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje išsakė nuomonę, kad pareiškėjas nepasinaudojo ikiteismine tvarka ir dėl nesutikimo su priimtu sprendimu nesikreipė į Valdybą ,kuri kompetentinga spręsti klausimus dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos skyrimo. Be to ,pareiškėjas nepateikė teismui jokių įrodymų ,kad jo minimais laikotarpiais su juo buvo sudarytos darbo sutarys, mokėjo nustatytus mokesčius. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai asmuo negali gauti kitokia tvarka patvirtinančius dokumentus, o pareiškėjas dar turi teisę kreiptis ir gauti jam būtinus dokumentus. Pateikus patikslintus duomenis bus galima spręsti ir dėl senatvės pensijos skyrimo.

7Teismo nuomone, kadangi pareiškėjas nesutikdamas su 2011-01-20 VSDFV Šiaulių skyriaus sprendimu dėl atsisakymo jam skirti senatvės pensiją galėjo skųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ,o iš byloje pateiktų duomenų matyti ,kad jis skundo nepateikė ,tačiau jis tokią teisę turi.

8Dėl išdėstyto laikytina, kad pareiškėjas kreipdamasis į teismą nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka , tai nurodė ir suinteresuoto asmens atstovas , todėl pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 296 str. 1d. 1p , 297 str.

Nutarė

10Civilinę bylą Nr. 2 - 3414 -79/2011 pagal pareiškėjo P. Š. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo , palikti nenagrinėtą.

11Nutartis per 7d. gali būti skundžiama atskiru skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai