Byla 1A-63-417-2011

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Eduardo Maškevičiaus, teisėjų Violetos Miliuvienės, Valentino Janonio, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei, išteisintajam G. R., jo gynėjui advokatui Eugenijui Paročkai,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Vilmanto Ančiukaičio apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 16 d. nuosprendžio, kuriuo G. R. išteisintas pagal BK 178 str. 2 d., 187 str. 1 d. neįrodžius, jog jis dalyvavo padarant nusikalstamas veikas.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4G. R. buvo kaltinamas pagal BK 178 str. 2 d., 187 str. 1 d. tuo, kad jis, įsibrovęs į patalpą, pagrobė svetimą turtą bei sugadino svetimą turtą: 2007-03-07, apie 3.10 val., turėdamas tikslą padaryti vagystę, atėjo prie duomenys neskelbtini, Klaipėdos m., esančio UAB „duomenys neskelbtini“ prekybos salono „duomenys neskelbtini“, kur plyta išdaužė prekybos salono stiklines duris, padarydamas UAB „duomenys neskelbtini“ 1223 litų žalą, įsibrovė į prekybos salono vidų, iš jo pagrobė UAB „duomenys neskelbtini“ priklausantį turtą: mobiliojo ryšio telefonus: „Nokia 1110i“, kurio vertė 142,78 lito; „Nokia 1112“, kurio vertė 151,04 lito; „Nokia 6103“, kurio vertė 514,48 lito; „Nokia 2610“, kurio vertė 245,44 lito; „Nokia 6151“, kurio vertė 676,14 lito; „Nokia 6080“, kurio vertė 448, 40 lito; „Nokia 6111“, kurio vertė 651,38 lito; „Nokia 6125“, kurio vertė 660,80 lito; „Nokia 6280“, kurio vertė 905,08 lito; „Nokia 6288“, kurio vertė 945,18 litų; „Nokia E50-1“, kurio vertė 868,48 lito; „Nokia E70“, kurio vertė 1367 litai; „Nokia N70“, kurio vertė 956,48 lito; 8 vienetus „Extra“ kortelių pakuočių, kurių bendra vertė 79,92 lito; mobiliojo ryšio telefono bateriją, kurios vertė 40 litų. Vagystės metu sugadino 8 vienetus ričių, prie kurių buvo pritvirtinti mobiliojo ryšio telefonai, kurių bendra vertė 868 litai. Iš viso G. R. pagrobė UAB „duomenys neskelbtini“ priklausančio turto už 12284,58 lito bei sugadino turto už 2091 litą.

5Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Vilmantas Ančiukaitis pateiktame apeliaciniame skunde prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 16 d. nuosprendį dėl esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų pirmosios instancijos teismui vertinant įrodymus ir G. R. priimti naują – apkaltinamąjį – nuosprendį: G. R. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 str. 2 d., ir paskirti jam 1 metų laisvės atėmimo bausmę, pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 187 str. 1 d., ir paskirti jam 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d., paskirtas bausmes subendrinti, taikant bausmių apėmimo būdą, ir paskirti galutinę subendrintą 1 metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtą bausmę subendrinti su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-05 nutartimi pakeistu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-09 nuosprendžiu ir Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu pagal BK 281 str. 6 d., kaltinamajam paskirta 7 metų laisvės atėmimo bausme, bausmes iš dalies sudedant, ir G. R. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 7 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo.

6Nurodo, kad kaltinamojo parodymus, jog telefoną pirko iš nepažįstamo vaikino ir vėliau pardavė nepažįstamai merginai, kurie turėjo būti vertinami kaip siekimas išvengti baudžiamosios atsakomybės, teismas nevertino kaip netiesioginį įrodymą, nepripažino minėtų duomenų įrodymais ir atskirai neanalizavo jų reikšmės, o tik nurodė bendro pobūdžio išvadą, kad šie kaltinamojo tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu duoti parodymai nepaneigti byloje surinktų įrodymų visuma. Taip pat teismas neatkreipė dėmesio ir papildomai nepasisakė dėl kaltinamojo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų nenuoseklumo. Pirminėje apklausoje kaltinamasis nurodė, kad nežino, kur yra UAB „duomenys neskelbtini“ salonas, nėra jame buvęs ir kaip galėjo jame atsirasti jo kraujo pėdsakas, paaiškinti negali. Papildomoje apklausoje bei bylos nagrinėjimo teismo posėdžio metu paaiškino, kad ne kartą yra buvęs minėtame salone, todėl galbūt galėjo palikti savo kraujo pėdsakus vieno iš apsilankymo metu, nes būtent tuo metu galėjo būti sužalota jo ranka. Tokie kaltinamojo parodymai vertintini kritiškai kaip gynybinė pozicija, tačiau teismas šių aplinkybių nevertino nei atskirai, nei kartu su kitais bylai reikšmingais duomenimis. Taip teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, ir šie pažeidimai yra esminiai.

7Apeliantas pažymi, kad tik įvertinus bylos duomenis jų patikimumo aspektu, galima pereiti prie įrodymų vertinimo, tačiau pirmosios instancijos teismas to nepadarė. Svarbi įrodymų vertinimo sąlyga – turi būti vertinamas ne tik kiekvienas įrodymas atskirai, bet ir jų visuma, tačiau pirmosios instancijos teismas atskirai nevertino byloje surinktų duomenų jų tarpusavio liečiamumo (susietumo) aspektu.

8Anot prokuroro, pirmosios instancijos teismas pateikė tik bendro pobūdžio išvadas dėl įrodymų visumos vertinimo, tačiau nenurodė motyvų dėl konkrečių įrodymų ir aplinkybių, kuriomis pirmosios instancijos teismas pagrindė G. R. išteisinimą.

9Taip pat prokuroras akcentuoja, kad nagrinėjant bylą teisme kaltinamasis pateikė savą įvykio versiją, todėl teismas, siekdamas pašalinti ir išsiaiškinti bent menkiausias abejones, turinčias reikšmės bylai, privalėjo pasinaudoti baudžiamojo proceso suteiktomis galimybėmis papildomai apklausti civilinio ieškovo atstovą siekiant išsiaiškinti, kaip dažnai yra valomos salono patalpos, ar buvo pastebėtas kraujo pėdsakas, ar atsimena tokį įvykį, kad kas nors apžiūrinėtų telefonus kraujuotomis rankomis ir pan. Šie parodymai taip pat galėjo pasitarnauti kaip tarpiniai faktai, kuriuos susiejus su kitais bylos duomenimis, būtų buvę galima padaryti neginčijamą išvadą dėl nusikaltimo sudėties buvimo kaltinamojo G. R. padarytoje veikoje bei jo kaltės.

10Mano, kadangi kaltinamasis šiuo metu atlikinėja 7 metų laisvės atėmimo bausmę dėl neatsargaus nusikaltimo padarymo pagal BK 281 str. 6 d., o šioje byloje yra kaltinamas dviejų tyčinių nusikaltimų, priskiriamų nesunkių ir apysunkių nusikaltimų kategorijai, todėl siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį ir tikslus, bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam skiriant su laisvės atėmimu susijusią bausmę.

11Prokurorė prašo apeliacinį skundą tenkinti.

12Nuteistasis ir jo gynėjas prašo prokuroro skundą atmesti.

13Prokuroro skundas tenkintinas.

14Nors, Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuomone, byloje nėra duomenų, įrodančių, jog G. R. 2007-03-07, apie 03.10 val., įsibrovęs į UAB „duomenys neskelbtini“ prekybos salono „duomenys neskelbtini“ pagrobė svetimą turtą – mobiliuosius telefonus – bei sugadino svetimą turtą – plyta išdaužė minėtojo prekybos salono stiklines duris, sugadino aštuonis vienetus ričių, tačiau apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo padarytos išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 16 d. nuosprendis naikintinas, G. R. priimtinas apkaltinamasis nuosprendis dėl veikų, numatytų BK 178 str. 2 d. ir 187 str. 1 d., padarymo.

15Kaltinamasis G. R. pirmosios instancijos teisme dėl jam inkriminuotų nusikaltimų kaltu neprisipažino ir parodė, kad jokio turto jis negadino ir vagystėje nedalyvavo. Iš nepažįstamo vaikino buvo nusipirkęs vieną mobiliojo ryšio telefoną, kurį po kelių mėnesių pardavė. Kad šis telefonas vogtas, jis nežinojo. Jis taip pat kelis kartus dienos metu yra lankęsis kaltinime nurodytame salone, kur apžiūrinėjo telefonus, todėl šiame salone rastas jam priklausančio kraujo pėdsakas galėjo atsirasti būtent tada, nes jis tuo metu buvo susižalojęs ranką.

16Liudytojas D. K. parodė, jog šiuo metu UAB „duomenys neskelbtini“ nedirba. 2007 m. dirbo regiono vadovu. Atsimena, jog kartą buvo išdaužtos stiklinės prekybos salono „duomenys neskelbtini“, esančio adresu duomenys neskelbtini, durys. Įsibrovus į vidų buvo pagrobti įvairūs mobilieji telefonai. Taip pat parodė, jog minėtasis salonas buvo valomas kasdien, išskyrus savaitgalį. Valytoja jį turėdavo išvalyti iki pietų. Raktų ji neturėjo, ateidavo, kai jau būdavo darbuotojų. Įvykio dieną matė kraujo dėmes, tačiau kur konkrečiai, nežino. Mano, jog susižeisti kaltininkas galėjo išmušdamas stiklą ir imdamas telefonus, nes ant stendo buvo šviežio kraujo žymės.

17Iš 2007-03-07 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog buvo užfiksuotas turto sugadinimas bei vagystė iš salono, esančio duomenys neskelbtini, Klaipėdos m.. Protokole taip pat nurodyta, kad patalpų viduje ant vieno iš stendų, kur anksčiau buvo mobiliojo ryšio telefonai, ties trečiu stoveliu rasti kraujo pėdsakai (t. 1, b. l. 20–26).

182009-12-22 specialisto išvadoje Nr.140-(9097)-IS1-9966 konstatuota, kad ant tampono su nuoplova, padaryta 2007-03-07 įvykio vietos apžiūros metu UAB „duomenys neskelbtini“ patalpose, duomenys neskelbtini, Klaipėdos m., rasto žmogaus kraujo genotipas sutampa su G. R. genotipu (t. 2, b. l. 23–24).

19Pažymoje apie atliktą pagrobto mobiliojo ryšio telefono „Nokia 6080“, kurio IMEI 353243010153236, kontrolę nurodyta, kad 2007-03-08, apie 16.40 val., į jį buvo įdėta SIM kortelė Nr. 8-684-414-29 (t. 1, b. l. 96). Asmuo, kuris naudojosi šiuo telefono numeriu, nuo 2007-02-15 iki 2007-04-05 sistemingai bendravo su abonentu, kurio numeris 8-600-852-92 (t.1, b. l. 134). Tuo metu telefono Nr. 8-600-852-92 naudojosi abonentas R. R. (t. 1, b. l. 155).

20Taigi šie teisėtais būdais gauti duomenys patvirtina, kad G. R. dalyvavo inkriminuotų nusikaltimų daryme.

21Nors G. R. iškėlė versiją, jog UAB „duomenys neskelbtini“ prekybos salone „duomenys neskelbtini“ rastas jo kraujas galėjo atsirasti pratrūkus žaizdai ant rankos, kai jis buvo užėjęs į saloną pažiūrėti telefonų, tačiau pastaroji vertintina kaip gynybinė pozicija. Pats G. R. nurodė, jis ranką buvo susižalojęs daugiau nei prieš keturias valandas iki ateinant į minėtąjį saloną, o rankai sutvarstyti pakako tik pleistro. Ir tai teisėjų kolegijai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad ranka nebuvo taip smarkiai sužalota, jog nuo paprasto telefono paėmimo, kur nereikalinga ypatinga jėga ar kiti specialūs veiksmai, žaizda galėjo prasiverti kraujuoti taip smarkiai, jog kraujo lašai būtų kritę į aplinką ir būtent ant stendo, kuriame buvo padėti mobilieji telefonai. Juolab vargu ar per dieną, salono darbuotojai nebūtų pastebėję ištepto stendo ir šių nešvarumų nebūtų pašalinę. Šiuo atveju, teisėjų kolegijos įsitikinimu, kraujo atsiradimą visiškai pagrįstai ir logiškai paaiškina aplinkybė, jog būtent G. R. inkriminuoto nusikaltimo metu pastarasis galėjo susižaloti ir tik iš naujai atsiradusios žaizdos kraujavimas galėjo būti pakankamai intensyvus, jog G. R. imdamas telefonus iš stendo, paliesdamas stendą kraujuojančia ranka, paliko kraujo pėdsakus. Galiausiai G. R. pateiktą versiją apie kraujo atsiradimo aplinkybes paneigia ir liudytojo D. K. parodymai, jog atvykęs į įvykio vietą matė šviežio kraujo dėmes, todėl ir teigė, kad kraujas gali būti vagystės kaltininko. Be to, vertinant faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybę, jog 2007-03-07, apie 03.10 val., padarytos vagystės iš UAB „duomenys neskelbtini“ prekybos salono „duomenys neskelbtini“ kaltininkas yra G. R., įrodo ir tai, kad vienas iš pagrobtųjų telefonų buvo pas G. R..

22Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į G. R. parodymų nenuoseklumą, tai rodo, jog G. R. siekia suklaidinti teismą. Kaip matyti iš G. R. apklausų, 2010-02-03 kaltinamasis teigia, jog nusikaltimo vietoje lankėsi tik kartą – 2005 m. Apie vagystę iš salono nieko nežino. Tuo tarpu 2010-06-30 apklausoje G. R. staiga atsimena, kaip pas jį rastą mobilųjį telefoną, pavogtą iš UAB „duomenys neskelbtini“ prekybos salono „duomenys neskelbtini“, šis įsigijo iš apsvaigusio jaunuolio gatvėje. O šiek tiek juo pasinaudojęs, pardavė nepažįstamai panelei. Tačiau teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis parodė, kad minimame prekybos salone lankydavosi bent kartą per mėnesį, apžiūrinėdavo telefonus.

23Teisėjų kolegijos įsitikinimu, aptartos aplinkybės, t. y. G. R. kraujo pėdsako atsiradimas nusikaltimų vietoje, G. R. vieno iš pavogtojo telefono turėjimas, dažnas lankymasis prekybos salone „duomenys neskelbtini“ negali būti vertinami kaip sutapimai. Galiausiai tai, kad G. R. telefonų aparatus įsigydavo iš pašalinių žmonių – gatvėje, leidžia pagrįstai manyti, jog užėjimo į UAB „duomenys neskelbtini“ prekybos saloną „duomenys neskelbtini“ tikslas buvo ne vien pažiūrėti, kokiais telefonai yra prekiaujama, o vis dėlto apžiūrėti planuojamo nusikaltimo vietą.

24Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija pripažįsta, kad G. R. įsibrovęs į patalpą, pagrobė svetimą turtą bei sugadino svetimą turtą: 2007-03-07, apie 03.10 val., turėdamas tikslą padaryti vagystę, atėjo prie Herkaus Manto g. 3, Klaipėdos m., esančio UAB „duomenys neskelbtini“ prekybos salono „duomenys neskelbtini“, kur plyta išdaužė prekybos salono stiklines duris, padarydamas UAB „duomenys neskelbtini“ 1223 litų žalą, įsibrovė į prekybos salono vidų, iš jo pagrobė UAB „duomenys neskelbtini“ priklausantį turtą: mobiliojo ryšio telefonus: „Nokia 1110i“, kurio vertė 142,78 lito; „Nokia 1112“, kurio vertė 151,04 lito; „Nokia 6103“, kurio vertė 514,48 lito; „Nokia 2610“, kurio vertė 245,44 lito; „Nokia 6151“, kurio vertė 676,14 lito; „Nokia 6080“, kurio vertė 448, 40 lito; „Nokia 6111“, kurio vertė 651,38 lito; „Nokia 6125“, kurio vertė 660,80 lito; „Nokia 6280“, kurio vertė 905,08 lito; „Nokia 6288“, kurio vertė 945,18 lito; „Nokia E50-1“, kurio vertė 868,48 lito; „Nokia E70“, kurio vertė 1367 litai; „Nokia N70“, kurio vertė 956,48 lito; 8 vienetus „Extra“ kortelių pakuočių, kurių bendra vertė 79,92 lito; mobiliojo ryšio telefono bateriją, kurios vertė 40 litų. Vagystės metu sugadino 8 vienetus ričių, prie kurių buvo pritvirtinti mobiliojo ryšio telefonai, kurių bendra vertė 868 litai. Iš viso G. R. pagrobė UAB „Mikrovisatos prekyba“ priklausančio turto už 12284,58 litus bei sugadino turto už 2091 litą.

25G. R. veika kvalifikuotina pagal BK 178 str. 2 d. bei 187 str. 1 d., nes jis įsibrovė į UAB „duomenys neskelbtini“ patalpas, esančias duomenys neskelbtini, Klaipėdos m., pagrobė svetimą turtą – mobiliuosius telefonus – bei sugadino svetimą turtą – plyta išdaužė minėtojo prekybos salono stiklines duris, sugadino aštuonis vienetus ričių.

26Kaltinamojo G. R. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

27Skiriant bausmę G. R. atsižvelgtina į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir konkretų indėlį darant nusikaltimus bei į kitus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, numatytus LR BK 54 str.

28G. R. padarė dvi nusikalstamas tyčines veikas: apysunkį ir nesunkų nusikaltimą. Kaltinamasis darydamas šiuos nusikaltimus teismo teistas nebuvo. Tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-09 nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2008-11-27 nuosprendžiu, pakeistu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-05 nutartimi, pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 281 str. 6 d. septynerių metų laisvės atėmimo bausme. Nesant G. R. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių bei atsižvelgus į paminėtas aplinkybes G. R. skirtinos realios laisvės atėmimo bausmės, artimos sankcijose už padarytus nusikaltimus nustatytų laisvės atėmimo bausmių vidurkiams. Paskirtosios bausmės bendrintinos bausmių apėmimo būdu, kadangi nusikalstamos veikos padarytos esant idealiajai nusikaltimų sutapčiai (BK 63 str. 5 d. 1 p.). Subendrinta bausmė bausmių dalinio sudėjimo būdu vadovaujantis BK 63 str. 9 d. pagrindu bendrintina su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-05 nutartimi, kuria buvo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-09 ir Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiai.

29Įvykio vietos apžiūros metu rastas avalynės pėdsakas, tamponas su A. L. kraujo pėdsakais kaip daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, sunaikintini. Du diskeliai su skambučių išklotinėmis paliktini saugoti prie bylos.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 329 str. 1 d. 2 p., kolegija

Nutarė

31Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 16 d. nuosprendį panaikinti ir priimti naują nuosprendį.

32G. R. pripažinti kaltu ir nuteisti pagal BK 178 str. 2 d. vienerių metų laisvės atėmimo bausme;

33pagal BK 187 str. 1 d. ir paskirti šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 5 d. 1 p., 6 d., 9 d., paskirtąsias bausmes subendrinti apėmimo būdu, ir šią bausmę subendrinti su septynerių metų laisvės atėmimo bausme, paskirta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-05 nutartimi pagal BK 281 str. 6 d., kuria pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-09 ir Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiai, bausmes iš dalies sudedant, ir G. R. paskirti galutinę subendrintą bausmę – septynerius metus ir šešis mėnesius laisvės atėmimo, atliekant ją pataisos namuose.

34Į bausmės laiką įskaityti bausmės laiką, iš dalies atliktą pagal Klaipėdos m. apylinkės teismo 2008-05-09 bei Klaipėdos apygardos teismo 2008-11-28 nuosprendžius, kurie buvo pakeisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-05 nutartimi.

35Nuosprendžiui įsiteisėjus, avalynės pėdsaką, tamponą su A. L. kraujo pėdsakais sunaikinti. Du diskelius su skambučių išklotinėmis palikti saugoti prie bylos.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. G. R. buvo kaltinamas pagal BK 178 str. 2 d., 187 str. 1 d. tuo, kad jis,... 5. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 6. Nurodo, kad kaltinamojo parodymus, jog telefoną pirko iš nepažįstamo... 7. Apeliantas pažymi, kad tik įvertinus bylos duomenis jų patikimumo aspektu,... 8. Anot prokuroro, pirmosios instancijos teismas pateikė tik bendro pobūdžio... 9. Taip pat prokuroras akcentuoja, kad nagrinėjant bylą teisme kaltinamasis... 10. Mano, kadangi kaltinamasis šiuo metu atlikinėja 7 metų laisvės atėmimo... 11. Prokurorė prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 12. Nuteistasis ir jo gynėjas prašo prokuroro skundą atmesti.... 13. Prokuroro skundas tenkintinas.... 14. Nors, Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuomone, byloje nėra duomenų,... 15. Kaltinamasis G. R. pirmosios instancijos teisme dėl jam inkriminuotų... 16. Liudytojas D. K. parodė, jog šiuo metu UAB „duomenys neskelbtini“... 17. Iš 2007-03-07 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog buvo... 18. 2009-12-22 specialisto išvadoje Nr.140-(9097)-IS1-9966 konstatuota, kad ant... 19. Pažymoje apie atliktą pagrobto mobiliojo ryšio telefono „Nokia 6080“,... 20. Taigi šie teisėtais būdais gauti duomenys patvirtina, kad G. R. dalyvavo... 21. Nors G. R. iškėlė versiją, jog UAB „duomenys neskelbtini“ prekybos... 22. Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į G. R. parodymų... 23. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, aptartos aplinkybės, t. y. G. R. kraujo... 24. Esant nurodytoms aplinkybėms, kolegija pripažįsta, kad G. R. įsibrovęs į... 25. G. R. veika kvalifikuotina pagal BK 178 str. 2 d. bei 187 str. 1 d., nes jis... 26. Kaltinamojo G. R. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 27. Skiriant bausmę G. R. atsižvelgtina į padarytų nusikalstamų veikų... 28. G. R. padarė dvi nusikalstamas tyčines veikas: apysunkį ir nesunkų... 29. Įvykio vietos apžiūros metu rastas avalynės pėdsakas, tamponas su A. L.... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 329 str. 1 d. 2 p., kolegija... 31. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 16 d. nuosprendį... 32. G. R. pripažinti kaltu ir nuteisti pagal BK 178 str. 2 d. vienerių metų... 33. pagal BK 187 str. 1 d. ir paskirti šešių mėnesių laisvės atėmimo... 34. Į bausmės laiką įskaityti bausmės laiką, iš dalies atliktą pagal... 35. Nuosprendžiui įsiteisėjus, avalynės pėdsaką, tamponą su A. L. kraujo...