Byla 2VP-14579-848/2016
Dėl baudos skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys B. J., L. B., BUAB „Plastinės chirirgijos centras“, atstovaijama UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, tautrimo Aštrausko klinika, VšĮ „Plastinės chirurgijos institutas“, AB DnB bankas

1Kauno apylinkės teismo teisėja Eglė Kriaučiūnienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo antstolio Raimundo Stanislausko pareiškimą dėl baudos skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys B. J., L. B., BUAB „Plastinės chirirgijos centras“, atstovaijama UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, tautrimo Aštrausko klinika, VšĮ „Plastinės chirurgijos institutas“, AB DnB bankas,

Nustatė

2antstolis Raimundas Stanislauskas kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas paskirti baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą L. B. ir V. B.. Nurodė, kad antstolis 2016-04-08 paklausimu įpareigojo L. B. ir V. B. nedelsiant pranešti (pradžiai el. paštu) antstoliui kas ir kokiu pagrindu naudoja areštuotą turtą, ir kokios pajamos gaunamos (v. b. 0070/12/00316, b. l. 401). Tačiau atsakymas iš minėtų asmenų nėra gautas.

3Pareiškimas dėl baudų skyrimo Lietuvos Respublikos CPK VI dalyje numatytais atvejais nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 str. 1 d., 2 d.).

4Pareiškimas atmestinas.

5Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 1 d. numato, antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d. ).

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad antstolio Raimundo Stanislausko kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Kauno miesto apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-15582-657/2011, kuria nutarta priverstinai išieškoti iš skolininkų B. J., R. J., ir L. B., V. B., 6983389,28 Eur skolą, 5 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos skolos sumos (6983389,28 Eur) skaičiuojant nuo 2011-07-28 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo, ir 133,00 Lt žyminio mokesčio, priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą L. B., asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: ( - ).

72016-04-08 antstolis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 585 str., 645 str., paklausimu įpareigojo L. B. ir V. B. nedelsiant pranešti (pradžiai el. paštu) antstoliui kas ir kokiu pagrindu naudoja areštuotą turtą, ir kokios pajamos gaunamos (v. b. 0070/12/00316, b. l. 401). Tačiau atsakymas iš minėtų asmenų nėra gautas.

8Iš vykdomosios bylos Nr. 0070/12/00316 medžiagos matyti, kad antstolio Raimundo Stanislausko priimtas paklausimas dėl informacijos išreikalavimo išsiųstas L. B. ir V. B. 2016-04-08. Tačiau duomenų, kad minėtas paklausimas buvo įteiktas adresatams, nėra. Konstatuotina, jog nėra duomenų, jog skolininkai L. B. ir V. B. buvo supažindinti su minėtu antstolio paklausimu. Be to, antstolis pareiškime taip pat nėra nurodęs tikslios datos, kada paklausimas buvo įteiktas skolininkams.

9Baudos skyrimas už antstolio reikalavimų nevykdymą yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukeliančių proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Todėl įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Skiriant vieną iš griežčiausių teismo nuobaudų rūšių – baudą, šios nuobaudos skyrimui turi būti keliami aukšti pagrįstumo reikalavimai, o dėl įrodymų nepakankamumo atsiradę neaiškumai turėtų būti taikomi asmens, kuriam reiškiamas reikalavimas skirti nuobaudą, naudai. Konstatuotina, jog susipažinus su vykdomosios bylos Nr. 0070/12/00316 medžiaga, nesant duomenų apie tinkamą antstolio priimto procesinio sprendimo įteikimą skolininkams, nėra galimybės kvestionuoti nuobaudos taikymo būtinumo klausimą. Sprendžiant baudos skyrimo klausimą dėl antstolio reikalavimų nevykdymo, svarbu konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet būtina įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis bei realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes.

10Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti, kad L. B. ir V. B. nevykdo teisėtų antstolio reikalavimų, todėl antstolio pareiškimas dėl baudos paskyrimo atmestinas (CPK 106 str., 177 str., 185 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 585 str., 593 str., teismas

Nutarė

12atmesti antstolio Raimundo Stanislausko pareiškimą dėl baudos skyrimo L. B. ir V. B..

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai