Byla B2-3016-260/2010

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant Editai Vazgienei,

3dalyvaujant kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“ atstovei advokato padėjėjai Olgai Turčenkovienei, atsakovo BUAB „Alsva“ atstovui nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs klausimą dėl kreditoriaus uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Seesam Lietuva“ finansinio reikalavimo bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Alsva“ 2060,71 Lt dalyje,

Nustatė

6Uždarajai akcinei bendrovei „Alsva“ bankroto bylą Kauno apygardos teismas iškėlė 2010 m. kovo 4 d.

7Kauno apygardos teismas, tvirtindamas UAB „Alsva“ bankroto byloje šios bankrutuojančios bendrovės kreditorių finansinius reikalavimus, 2010 08 10 nutartimi nutarė patvirtinti kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“ 4685 Lt finansinį reikalavimą ir pripažinti, kad to paties kreditoriaus reikalavimo dalis dėl 2060,71 Lt (draudimo išmokos dėl 2009 12 18 įvykusio buto adresu Krokuvos g. 13-24, Vilnius, užliejimo metu padarytos žalos atlyginimo) yra administratoriaus ginčijamas. Šios administratoriaus ginčijamo finansinio reikalavimo dalies tvirtinimo klausimą teismas išskyrė į atskirą bylą, kad jį išspręsti žodinio proceso tvarka.

8Kreditorius UADB „Seesam Lietuva“ 2010 07 16 teismui pateiktu prašymu (b.l. 3-5) prašė atnaujinti terminą finansiniam reikalavimui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Alsva“ pareikšti, kaip pareikštą dėl svarbių priežasčių, ir patvirtinti be 4685 Lt reikalavimo atlyginti žalą, kilusią dėl 2009 03 30 užliejimo Kalvarijų g. Nr. 270 name, Vilniuje, dar ir 2060,71 Lt reikalavimą dėl atlyginimo žalos, padarytos užliejant butą adresu Krokuvos g. 13-24, Vilniuje.

9Prašyme dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo kreditorius nurodė, kad UADB „Seesam Lietuva“ yra apdraudusi Krokuvos g. namo Nr. 13, Vilniuje, gyventojų turtą. 2009 12 18 apdraustas turtas – 24-tas šio namo Raimundui Gudaičiui priklausantis butas – buvo užlietas iš aukščiau esančių patalpų, trūkus bendro naudojimo karšto vandens vamzdžiui. UADB „Seesam Lietuva“ įvykį pripažino draudžiamuoju, išmokėjo buto savininkui 2060,71 Lt draudimo išmoką. Avariją likvidavęs namo bendrijos pirmininkas informavo draudimo įmonę, kad vamzdis trūkęs dėl jo broko, o namo vandens sistemą įrengė UAB „Alsva“, kuri yra atsakinga už padarytą žalą. UADB „Seesam Lietuva“, išmokėjusi draudimo išmoką, vadovaudamasi CK 6.1015 str. 1 d., 6.697 str. 1 d. ir 6.696 str. 3 d. įgijo teisę reikalauti , kad sumokėtą 2060,71 Lt sumą grąžintų už žalą atsakingas asmuo, karšto vandens sistemą įrengęs asmuo. Terminą finansiniam reikalavimui patvirtinti kreditorius prašė atnaujinti todėl, kad atsakovas laiku neatsakė jam į pareikštą pretenziją, o apie bankroto bylos iškėlimą uždarajai akcinei bendrovei „Alsva“ jis sužinojo jau pasibaigus teismo nustatytam terminui reikalavimams pareikšti.

10Atsiliepime į kreditoriaus prašymą (b.l. 20-25) BUAB „Alsva“ administratorius nurodė, kad jis su kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“ prašymu dėl 2060,71 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo nesutinka, nes kreditorius neįrodė reikšmingų nagrinėjamai bylai aplinkybių. Kreditorius remiasi aplinkybėmis, kad trūko bendro naudojimo karšto vandens tiekimas ir kad taip nutiko dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų. Todėl kreditorius privalėjo pateikti atitinkamus įrodomąją reikšmę turinčius duomenis, tačiau to jis nepadarė, t.y. nevykdo įrodinėjimo pareigos. Vamzdžio trūkimo faktą kreditorius įrodinėja Gyvenamojo namo savininkų bendrijos pirmininko Vito Kanaporio pranešimu. Šis asmuo yra atsakingas už namo vamzdyno eksploatavimą, priežiūrą, remontą. Nustačius, kad žala buvo padaryta dėl šio asmens netinkamo pareigų atlikimo, atsakomybė kiltų jo darbdaviui daugiabučio namo savininkų bendrijai. Todėl pateikti Vito Kanaporio paaiškinimai negali būti tinkamu įrodymu byloje. Be to kreditorius UADB „Seesam Lietuva“ arba draudėjas ar naudos gavėjas neinformavo atsakovo kaip rangovo padarytą žalą, taip pat niekas nepateikė įrodymų apie atsakovo atliktų statybos darbų defektus. Atsakovas neturi jokių galimybių pateikti jo kaltę paneigiančius įrodymus, nes atlikti remonto darbai.

11Nagrinėjant kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“ finansinio reikalavimo 2060,71 Lt dalyje patvirtinimo klausimą teismo posėdyje, šio kreditoriaus atstovė prašė patvirtinti šį reikalavimą. Ji nurodė, kad atsakovas vengė bendradarbiauti su kreditoriumi, neatsakydamas į reikštas pretenzijas. Kreditoriaus reikalavimas yra pagrįstas, nes UAB „Alsva“ yra namo Krokuvos g. Nr. 13, Vilniuje, statytojas ir statybos darbus vykdęs rangovas. Jis atsakingas už statinio sugriuvimą ir per garantinį terminą nustatytus defektus. Kreditorius tokiu atveju privalo įrodinėti tik defektų faktą, o aplinkybes šalinančias atsakovo kaip rangovo atsakomybę privalo įrodyti atsakovas. Atsakovas to nepadarė, informuotas apie įvykį ir padarytą žalą nepareiškė ketinimų nuvykti į įvykio vietą, išsiaiškinti tikrąsias įvykio priežastis, nors tokią galimybę turėjo, kadangi likviduojant avariją ant vamzdžio įtrūkimo vietos buvo uždėta apkaba.

12Atsakovo atstovas, nagrinėjant kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“ finansinio reikalavimo 2060,71 Lt dalyje patvirtinimo klausimą, teismo posėdyje nedalyvavo.

13Tvirtintinas kreditoriaus uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Seesam Lietuva“ 2060,71 Lt papildomas finansinis reikalavimas bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Alsva“.

14Teismas pripažįsta, kad yra pagrindas atnaujinti terminą kreditoriui UADB „Seesam Lietuva“ finansiniams reikalavimams bankrutuojančiai UAB „Alsva“ pareikšti, nes iš pateikto 2010 04 23 rašto ir jo išsiuntimo paštu duomenų (b.l. 16-17) matyti, kad kreditorius kreipėsi į bendrovę „Alsva“ dėl 2009 12 18 įvykusio buto užliejimo, siūlė bendradarbiauti, išsiaiškinant įvykio priežastis, tai padarė dar iki baigėsi teismo nustatytas terminas iki 2010 04 27 kreditoriams finansiniams reikalavimams pareikšti, o atsakovas su kreditoriumi nebendradarbiavo, jam neatsakė, neinformavo, kad uždarajai akcinei bendrovei iškelta bankroto byla.

15Teismas pripažįsta, jog kreditorius UAB „Seesam Lietuva“ pagrįstai reikalauja iš atsakovo 2060,71 Lt išmokėtos draudimo atlyginimo sumos. Byloje tiek procesiniuose dokumentuose, tiek ir teismo posėdžio metu pateiktais kreditoriaus paaiškinimais, rašytiniais įrodymais – draudimo polisu (b.l.6-7), pranešimu apie įvykį (b.l.8), nekilnojamojo turto apžiūros protokolu (b.l. 9), išmokos potvarkiu ( b.l. 11), mokėjimo pavedimu (b.l. 12) – nustatyta, kad dėl apdrausto buto, esančio adresu Krokuvos g. 13-24, Vilniuje, apgadinimo užliejus vandeniu, buto savininkui kreditorius UAB „Seesam Lietuva“ išmokėjo 2060,71 Lt draudimo išmoką.

16Sutinkamai su CK 6. 1015 str. 1 d., draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

17Draudikas kreditorius UADB „Seesam Lietuva“ nurodo, kad atsakingas už paminėtą žalą asmuo yra atsakovas UAB „Alsva“, nes ji atliko namo statybos darbus. Teismas sutinka su tokia kreditoriaus nuomone. UAB „Alsva“ buvo namo Krokuvos g. 13, Vilniuje, statytojas ir rangovas. Tai matyti iš šio namo pripažinimo tinkamu naudoti 2004 04 27 akto (b.l. 34-37). CK 6.698 str. nustato, kad rangovas atsako už objekto paslėptų vamzdynų defektus, jei jie buvo nustatyti per 10 metų. Iš Daugiabučio namo Krokuvos g. 13,Vilnius, savininkų bendrijos 2010 01 20 pranešimo (b.l. 13) matyti, kad draudiminis įvykis – buto užliejimas – įvyko dėl karšto vandens vamzdyno įtrūkimo dėl vamzdyno broko. Todėl kreditorius pagrįstai iš BUAB „Alsva“ reikalauja 2060,71 Lt, t.y. tiek, kiek draudikas išmokėjo žalą patyrusiam asmeniui.

18Nors atsakovas atsiliepime ir teigia, kad kreditorius nepateikė įrodymų, kuriais remiantis būtų galima pripažinti, jog už padarytą žalą atsakingas yra atsakovas, teismas su tokiais teiginiais nesutinka. CK 6.697 str. 3 d. nustato, kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jei neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo arba jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Taigi atsakovas privalėjo pateikti įrodymus, kad 2009 12 18 butas buvo užlietas ne dėl trūkusio vamzdžio ar vamzdis trūko dėl CK 6.697 str. 3 d. numatytų priežasčių, šalinančių atsakovo atsakomybę. Atsakovas to nepadarė, todėl teismas neturi pagrindo netikėti kreditoriaus paaiškinimais ir Daugiabučio namo bendrijos 2010 01 20 pranešime (b.l. 13) nurodytais duomenimis apie avarijos priežastis. Teismas vertina, kad atsakovas turėjo galimybę tiek bendradarbiaudamas su kreditoriumi jau po pirmojo pranešimo, tiek ir pareiškus prašymą patvirtinti kreditoriaus finansinius reikalavimus teisme, įrodinėti , jog jis nėra atsakingas už padarytą žalą, tačiau to nedarė.

19Patvirtinus papildomą kreditoriaus UAB „Seesam Lietuva“ 2060,71 Lt finansinį reikalavimą, tikslintina, kad visas šio kreditoriaus finansinis reikalavimas bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Alsva“, įskaitant ir teismo jau patvirtintą 2010 08 10 nutartimi 4685 Lt reikalavimą , yra 6745,71 Lt.

20Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 str. , CPK 290 str., teismas

Nutarė

21Patvirtinti kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“ papildomą 2060,71 Lt finansinį reikalavimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Alsva“, ir kartu patikslinti, kad bendras šio kreditoriaus finansinis reikalavimas yra 6745,71 Lt.

22Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti per Kauno apygardos teismą paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgienei,... 3. dalyvaujant kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“ atstovei advokato... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs klausimą dėl kreditoriaus... 6. Uždarajai akcinei bendrovei „Alsva“ bankroto bylą Kauno apygardos teismas... 7. Kauno apygardos teismas, tvirtindamas UAB „Alsva“ bankroto byloje šios... 8. Kreditorius UADB „Seesam Lietuva“ 2010 07 16 teismui pateiktu prašymu... 9. Prašyme dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo kreditorius nurodė, kad... 10. Atsiliepime į kreditoriaus prašymą (b.l. 20-25) BUAB „Alsva“... 11. Nagrinėjant kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“ finansinio reikalavimo... 12. Atsakovo atstovas, nagrinėjant kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“... 13. Tvirtintinas kreditoriaus uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Seesam... 14. Teismas pripažįsta, kad yra pagrindas atnaujinti terminą kreditoriui UADB... 15. Teismas pripažįsta, jog kreditorius UAB „Seesam Lietuva“ pagrįstai... 16. Sutinkamai su CK 6. 1015 str. 1 d., draudikui, išmokėjusiam draudimo... 17. Draudikas kreditorius UADB „Seesam Lietuva“ nurodo, kad atsakingas už... 18. Nors atsakovas atsiliepime ir teigia, kad kreditorius nepateikė įrodymų,... 19. Patvirtinus papildomą kreditoriaus UAB „Seesam Lietuva“ 2060,71 Lt... 20. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 str. , CPK 290 str., teismas... 21. Patvirtinti kreditoriaus UADB „Seesam Lietuva“ papildomą 2060,71 Lt... 22. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti per Kauno...