Byla e2-11636-959/2018
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Telkša ir ko“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Ad acta“ ieškinį atsakovams K. R. ir D. R. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašė pripažinti visoje apimtyje negaliojančia nuo sudarymo momento 2017-08-31 d. dovanojimo sutartį, kuria K. R. perleido D. R. nuosavybėn 1/2 žemės sklypo su statiniais, esančius ( - ) ir taikyti restituciją natūra.

5Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti 2018 m. balandžio 7d. CPK 123 str. 1 ir 3 d. nustatyta tvarka, atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu jie nepateikė, todėl, ieškovei prašant, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.). Teismas

konstatuoja:

6Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017-05-15 d. nutartimi UAB „Telkša ir ko“ iškelta bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Ad acta“. Ieškovės administratorius veikdamas LR Įmonių bankroto įstatymo pagrindu pateikė Kauno apylinkės teismui ieškinį dėl 14 511 Eur nuostolių atlyginimo iš buvusio UAB „Telkša ir ko“ direktoriaus K. R., ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo priklausančiam nekilnojamam turtui. Kauno apylinkės teismas 2017-09-01 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui priklausančiam nekilnojamam turtui, esančiam ( - ), o 2017-09-25 d. sprendimu už akių bankrutavusios įmonės kreditorių naudai priteisė 14 511 Eur sumą nuostolių atlyginimui. Laikotarpyje tarp pateikto ieškinio teisme (2017-08-29 d.) ir teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (2017-09-01 d.) Atsakovas K. R., žinodamas ir suprasdamas pareigą Ieškovo administratoriui perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę bei žinodamas apie teismo nutarties nevykdymo pasekmes, sąmoningai 2017-08-31 d. sudarė neatlygintinį sandorį, kurio pagrindu visą jo turėtą nekilnojamąjį turtą 1/2 žemės sklypo su statiniais, esančio ( - ) perleido savo broliui D. R..

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Taigi actio Pauliana – sandorių negaliojimo instituto išimtis, nes suteikia ne sandorio šaliai – kreditoriui – teisę ginčyti skolininko su trečiaisiais asmenims sudarytus sandorius, siekiant apsiginti nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais siekiama nevykdyti ar netinkamai vykdyti kreditorių reikalavimus. Dėl šio kreditorių teisių apsaugos būdo išskirtinumo pastarąjį galima taikyti tik esant taikymo sąlygų visetui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Įvertinus, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, ir siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šiuo institutu bei nebūtų nepagrįstai suvaržytos skolininko teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012).

8Ieškovas actio Pauliana pagrindu prašo pripažinti negaliojančia 2017-08-31 d. dovanojimo sutartį, kuria K. R. perleido D. R. nuosavybėn 1/2 žemės sklypo su statiniais, esančius ( - ).

9Byloje surinkti dokumentai patvirtina, kad ginčo sandorio sudarymo momentu (2017-08-31 d.) Ieškovas turėjo galiojančią reikalavimo teisę į Atsakovą, kuri kilo iš LR ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p. imperatyviai įtvirtintos įmonės vadovo pareigos Ieškovo administratoriui perduoti turtą pagal finansinę atskaitomybę įsiteisėjus nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo. Būtent nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo teisė disponuoti įmonės turtu priklauso administratoriui ir nė vienas asmuo (Atsakovas) neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustatyta įstatymo (ĮBĮ 14 str. 1 d. 1 p.). Atsakovas ginčo sandoriu perleido vienintelį jo turėtą nekilnojamąjį turtą, kito turto į kurį Ieškovo administratorius galėtų nukreipti išieškojimą, Atsakovas neturi, šį faktą pagrindžia VĮ Registrų centro išrašas. Taip pat nenustatyta, kad atsakovas K. R. būtų privalėjęs sudaryti ginčo sandorį su D. R. dėl įstatymų, teismo įpareigojimo, viešo konkurso, kt. reikalavimų. CK 6.67 straipsnio 1 punktas numato, jog kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalių nesąžiningumas preziumuojamas tuo atveju, kai skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimaisiais giminaičiais. Nagrinėjamu atveju, K. R. sudarė sandorį su broliu, kuris yra laikomas artimu giminaičiu, todėl yra pagrindas taikyti nesąžiningumo prezumpciją.

10Ieškovės ieškinys teikiamas nepraleidus vienerių metų ieškinio senaties termino, kurio pradžia sietina su 2017-08-31 d. sudaryta dovanojimo sutartimi.

11Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – 2017-05-15 ir 201709-27 Kauno apygardos teismo nutarčių civilinėje byloje Nr. eB2-1929-480/2017, juridinių asmenų registro išrašo, 2017-09-01 Kauno apylinkės tesimo nutarties bei 2017-09-25 sprendimo už akių civilinėje byloje e2-24323-921/2017, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (el. bylos ieškinio Nr. CBP-14511 priedai) - vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, spręstina, kad atsakovai su ieškiniu sutinka, todėl pripažintina, kad 2017-08-31 dovanojimo sutartis, kuria K. R. perleido D. R. nuosavybėn 1/2 žemės sklypo su statiniais, esančius ( - ) yra negaliojanti actio Pauliana pagrindu; taikyti vienašalę restituciją: ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir ½ dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Kaune iš D. R., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės grąžinti K. R., asmens kodas ( - ) nuosavybėn (CK 6.66 str.).

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinas 327,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleistas CPK 83 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. – 287 str.,

Nutarė

14ieškinį patenkinti.

15Pripažinti negaliojančia 2017-08-31 dovanojimo sutartį, kuria K. R., asmens kodas ( - ) perleido D. R., asmens kodas ( - ) nuosavybėn 1/2 žemės sklypo su statiniais, esančius ( - ) , actio Pauliana pagrindu.

16Taikyti vienašalę restituciją ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ir ½ dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) iš D. R., asmens kodas ( - ) asmeninės nuosavybės grąžinti K. R., asmens kodas ( - ) nuosavybėn.

17Priteisti iš atsakovų K. R., asmens kodas ( - ) ir D. R., asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis 327,00 Eur žyminio mokesčio, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 163,50 Eur (po vieną šimtą šešiasdešimt tris eurus 50 ct), valstybei. Šios sumos turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai