Byla eB2-1159-601/2018
Dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusio klubo „Autoslalomas“ administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Renavita“ prašymą dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

3Bankrutavusio klubo „Autoslalomas“ administratorė, pateikdama LR Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte, 32 straipsnio 4 dalyje nustatytus dokumentus, prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, šį prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Prieštaravimų negauta.

5Prašymas tenkinamas.

6Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi klubui „Autoslalomas“ iškelta bankroto byla. 2018 m. vasario 15 d. teismas priėmė nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą bei patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi klubas „Autoslalomas“ pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamas dėl bankroto.

7Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Teismas nustatė, kad bankroto proceso metu atsakovo bankrutavusio klubo „Autoslalomas“ mokumas neatstatytas, taikos sutartis nesudaryta, baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinių bylų, kuriose kaip šalis dalyvautų bankrutavęs klubas „Autoslalomas“ nėra, atsakovė kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturi (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

9Bankrutavusio klubo „Autoslalomas“ bankroto administratorė pateikė teismui prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos, atsakovės įmonės 2018 m. liepos 15 d. likvidacinį balansą ir aktą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. gruodžio 8 d. pažymą apie tai, kad klubas su šia institucija yra atsiskaitęs. Iš bankroto administratorės pateiktų dokumentų nustatyta, kad liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 3 497,29 Eur sumai. Kaip patvirtino bankroto administratorė, klubas piniginių lėšų ir turto, į kurį galėtų būti nukreiptas kreditorinių reikalavimų patenkinimas, neturi, kitų galimybių tęsti įstatuose numatytą bendrovės veiklą nėra, bankroto administratorė įvykdė visus įstatyme numatytus veiksmus likviduojant įmonę.

10Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusio klubo „Autoslalomas“ veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Kadangi supaprastinto bankroto proceso metu teismas tvirtina įmonės sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą), bankrutavusio klubo „Autoslalomas“ bankroto administratorės pateiktas galutinis įmonės 2018 m. liepos 15 d. balansas tvirtinamas Įmonių bankroto įstatymo 13¹ straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, civilinio proceso kodekso 270, 279 straipsniais,

Nutarė

13Pripažinti bankrutavusio klubo „Autoslalomas“ (juridinio asmens kodas 302565909) veiklą pasibaigusia, likvidavus dėl bankroto.

14Patvirtinti bankrutavusio klubo „Autoslalomas“ 2018 m. liepos 15 d. likvidacinį balansą.

15Įpareigoti bankroto administratorę UAB „Renavita“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje, taip pat informuoti apie šį teismo sprendimą įmonės kreditorius.

16Sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankrutavusio klubo „Autoslalomas“ administratorei UAB „Renavita“.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai