Byla II-122-445/2018
Dėl Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato 2018-09-24 priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr.55-ANR-N-1805-2018

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Baltic Petroleum“ skundą dėl Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato 2018-09-24 priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr.55-ANR-N-1805-2018.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariato tyrėjos 2018-09-24 nutarimu M. R. buvo pripažintas padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 108 straipsnio 1 dalyje ir jam paskirta 250 Eur bauda.

5M. R. nubaustas, kad 2018-09-13 Merkinės mstl., Varėnos r., degalinėje UAB „Baltic Petroleum“, užsipylė degalų už 58.27 Eur ir pasišalino, nesumokėjęs už degalus.

6Pareiškėjas UAB „Baltic Petroleum“ paduotu skundu prašo priteisti žalos atlyginimą iš administracinį nusižengimą padariusio asmens, motyvuojant tuo, kad padarytos žalos dydis akivaizdus, pagrįstas rašytiniais įrodymais ir vaizdo įrašu.

7Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatas pateiktu atsiliepimu prašo panaikinti priimtą nutarimą ir bylą grąžinti nagrinėti.

8Teismas

konstatuoja:

9skundas tenkintinas.

10Priimtas nutarimas keistinas.

11ANK 641 straipsnyje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

12ANK 664 straipsnio 2 dalis numato, kad tais atvejais, kai administracinį nusižengimą padaręs asmuo neatlygina turtinės žalos savo noru arba nesusitariama dėl turtinės žalos dydžio ir jos atlyginimo būdo, žalos atlyginimą priteisia teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija tuo pačiu nutarimu, kuriuo skiriama administracinė nuobauda.

13ANK 563 straipsnyje įtvirtinta administracinių nusižengimų teisenos paskirtis greitai ir objektyviai, visapusiškai ir išsamiai ištirti administracinius nusižengimus, tinkamai taikyti įstatymus, patraukti kaltuosius asmenis administracinėn atsakomybėn sumažinant valstybės prievartos priemonių naudojimą, užtikrinti, kad paskirtos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės būtų laiku įvykdytos. Taigi žalos atlyginimo priteisimo išsprendimo klausimas administracinio nusižengimo byloje neturi sudaryti kliūčių operatyviam bylos išnagrinėjimui, įstatymu įtvirtinta šios teisenos paskirtimi.

14Žalos atlyginimo klausimas toje pačioje administracinio nusižengimo byloje paprastai turi būti išspręstas tais atvejais, kai padaryta turtinė žala yra būtinasis administracinio nusižengimo požymis ir jos dydis yra įrodinėjimo dalykas konstatuojant nusižengimą arba žalos padarymo faktas ir dydis iš administracinio nusižengimo bylos medžiagos yra aiškūs ir nėra būtinumo išreikalauti papildomą medžiagą.

15Pagal ANK 578 straipsnio 1 dalį nukentėjusiuoju administracinio nusižengimo byloje laikomas fizinis arba juridinis asmuo, kuriam administraciniu nusižengimu padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala. Asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju administracinį nusižengimą tiriančio pareigūno sprendimu, kuris įforminamas įrašu administracinio nusižengimo protokole, arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos (pareigūno) nutarimu ar teismo nutartimi.

16Šioje byloje nukentėjusiuoju nebuvo pripažintas UAB „Baltic Petroleum“, nors akivaizdu, kad šiai bendrovei buvo padaryta turtinė žala, pagal jos pareiškimą buvo iškelta administracinio nusižengimo byla.

17Nukentėjusiojo teisės yra numatytos ANK 579 str.1 d., o būtent: susipažinti su bylos medžiaga; dalyvauti nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka ir duoti parodymus; teikti raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis paaiškinimus nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka;pateikti bylai reikšmingus dokumentus ir daiktus; pareikšti prašymus ir nušalinimus; naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; atsisakyti duoti parodymus prieš savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius; nustatyta tvarka skųsti priimtus procesinius sprendimus.

18Turtinės žalos dydis įrodytas ir tokias aplinkybes patvirtina:

192018-09-13 UAB „Baltic Petroleum“ pareiškimas, kuriame nurodyta, kad 2018-09-13 apie 22.10 val. degalinėje, esančioje Vilniaus g.87, Merkinė, Varėnos r., atvažiavęs automobiliu asmuo užsipylė 44.18 ltr A95 markės benzino ir nesumokėjęs 58.27 Eur išvažiavo; UAB „Baltic Petroleum“ aktas - pranešimas apie degalų vagystę; kasos kvitas; vaizdo medžiaga.

20Skundą padavęs juridinis asmuo nurodo, kad institucija priimdama skundžiamą nutarimą neišsprendė turtinės žalos atlyginimo klausimo. Taigi, nagrinėjamu atveju ginčo dėl M. R. nubaudimo pagal ANK 108 straipsnio 1 dalį nėra, ši nutarimo dalis neskundžiama, tačiau skunde keliamas klausimas dėl padarytos turtinės žalos atlyginimo.

21Teismas, patikrinęs skundžiamo nutarimo teisėtumą bei pagrįstumą, sprendžia, jog skundžiamas nutarimas administracinio nusižengimo byloje buvo priimtas visapusiškai ir objektyviai neištyrus visų bylos aplinkybių, t. y. be pagrindo neišsprendus turtinės žalos atlyginimo klausimo.

22Administracinio nusižengimo byloje nukentėjusiajai UAB „Baltic Petroleum“ padaryta 58.27 Eur turtinė žala, kas leidžia pagrįstai daryti išvadą, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas nenustačius visų ANK 617 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, dėl ko priimtas nutarimas iš dalies laikytinas neteisėtu ir nepagrįstu.

23Atkreiptinas dėmesys, kad Alytaus AVPK Varėnos rajono PK vyriausioji tyrėja D.Arbutavičienė atsiuntė teismui nukentėjusiojo skundą nagrinėjimui, o 2018-11-05 teisme gautas Alytaus AVPK Varėnos rajono PK veiklos skyriaus atliekančio viršininko funkcijas Sauliaus Dabravolsko atsiliepimas į skundą, kuriuo prašoma panaikinti 2018-09-24 priimtą nutarimą ir bylą grąžinti nagrinėti Alytaus AVPK Varėnos rajono PK.

24Aktualu yra tai, kad ANK 625 straipsnis numato, kad nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusi institucija, nepažeisdama šio kodekso 622 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, panaikinti skundžiamą nutarimą ir, netaikydama šio kodekso 616 straipsnyje nurodytų procedūrų, priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje.

25Pabrėžtina, kad pagal ANK 623 straipsnį skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos. Nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų apie nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dieną.

26Institucija, priimanti nutarimus – ALYTAUS AVPK VARĖNOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS (nutarimus priimantys pareigūnai, juos kontroliuojantys pareigūnai, taip pat pareigūnai, siunčiantys į teismą skundų nagrinėjimui administracines bylas), turi atsakingai laikytis ir vykdyti ANK 623 straipsnio nuostatas.

27ANK 664 straipsnio 2 dalis numato, kad tais atvejais, kai administracinį nusižengimą padaręs asmuo neatlygina turtinės žalos savo noru arba nesusitariama dėl turtinės žalos dydžio ir jos atlyginimo būdo, žalos atlyginimą priteisia teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija tuo pačiu nutarimu, kuriuo skiriama administracinė nuobauda.

28Byloje buvo nustatytos aplinkybės, kad pažeidimą padaręs asmuo neginčija padarytos turtinės žalos dydžio, padaryta žala yra įrodyta kitais byloje surinktais ir ištirtais įrodymais, todėl žalos atlyginimo priteisimo klausimas turėjo būti išspręstas priimant nutarimą.

29ANK 665 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jeigu, nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą apylinkės ar apygardos teisme arba ne teismo tvarka institucijoje, padarytos turtinės žalos dydį galima nustatyti neatidėjus šios bylos nagrinėjimo, administracinio nusižengimo bylą nagrinėjantis teismas ar institucija gali priteisti nukentėjusiajam žalos atlyginimą. Todėl teismas pakeičia priimtą 2018-09-24 nutarimą Alytaus AVPK Varėnos rajono PK administracinio nusižengimo byloje Nr.55-ANR-N-1805-2018, išsprendžiant turtinės žalos atlyginimo klausimą.

30Teismas, vadovaudamasis ANK 642 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 4, 5, 6 dalimis, 646 straipsniu,

Nutarė

31skundą tenkinti.

32Pakeisti 2018-09-24 priimtą nutarimą Alytaus AVPK Varėnos rajono PK administracinio nusižengimo byloje Nr.55-ANR-N-1805-2018.

33Pripažinti nukentėjusiąja UAB „Baltic Petroleum“, išaiškinant, kad jos procesinės teisės ir pareigos yra numatytos ANK 579 straipsnyje.

34Priteisti iš M. R., gim. ( - ), nukentėjusiajai UAB „Baltic Petroleum“ (įmonės kodas 111703588, es. Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., LT-14013 Vilniaus r.sav., a/s ( - ), b.k.73000) penkiasdešimt aštuonis eurus dvidešimt septynis centus (58.27 Eur) turtinės žalos atlyginimo.

35Kitą dalį 2018-09-24 priimto nutarimo Alytaus AVPK Varėnos rajono PK administracinio nusižengimo byloje Nr.55-ANR-N-1805-2018, palikti nepakeistą.

36Nutarimas per dvidešimt (20) kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Baltic Petroleum“... 3. Teismas... 4. Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos... 5. M. R. nubaustas, kad 2018-09-13 Merkinės mstl., Varėnos r.,... 6. Pareiškėjas UAB „Baltic Petroleum“ paduotu skundu prašo priteisti žalos... 7. Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos... 8. Teismas... 9. skundas tenkintinas.... 10. Priimtas nutarimas keistinas.... 11. ANK 641 straipsnyje nustatyta, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo... 12. ANK 664 straipsnio 2 dalis numato, kad tais atvejais, kai administracinį... 13. ANK 563 straipsnyje įtvirtinta administracinių nusižengimų teisenos... 14. Žalos atlyginimo klausimas toje pačioje administracinio nusižengimo byloje... 15. Pagal ANK 578 straipsnio 1 dalį nukentėjusiuoju administracinio nusižengimo... 16. Šioje byloje nukentėjusiuoju nebuvo pripažintas UAB „Baltic Petroleum“,... 17. Nukentėjusiojo teisės yra numatytos ANK 579 str.1 d., o būtent: susipažinti... 18. Turtinės žalos dydis įrodytas ir tokias aplinkybes patvirtina:... 19. 2018-09-13 UAB „Baltic Petroleum“ pareiškimas, kuriame nurodyta, kad... 20. Skundą padavęs juridinis asmuo nurodo, kad institucija priimdama skundžiamą... 21. Teismas, patikrinęs skundžiamo nutarimo teisėtumą bei pagrįstumą,... 22. Administracinio nusižengimo byloje nukentėjusiajai UAB „Baltic Petroleum“... 23. Atkreiptinas dėmesys, kad Alytaus AVPK Varėnos rajono PK vyriausioji tyrėja... 24. Aktualu yra tai, kad ANK 625 straipsnis numato, kad nutarimą administracinio... 25. Pabrėžtina, kad pagal ANK 623 straipsnį skundas dėl ne teismo tvarka... 26. Institucija, priimanti nutarimus – ALYTAUS AVPK VARĖNOS RAJONO POLICIJOS... 27. ANK 664 straipsnio 2 dalis numato, kad tais atvejais, kai administracinį... 28. Byloje buvo nustatytos aplinkybės, kad pažeidimą padaręs asmuo neginčija... 29. ANK 665 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jeigu, nagrinėjant administracinio... 30. Teismas, vadovaudamasis ANK 642 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 4, 5, 6 dalimis,... 31. skundą tenkinti.... 32. Pakeisti 2018-09-24 priimtą nutarimą Alytaus AVPK Varėnos rajono PK... 33. Pripažinti nukentėjusiąja UAB „Baltic Petroleum“, išaiškinant, kad jos... 34. Priteisti iš M. R., gim. ( - ), nukentėjusiajai UAB... 35. Kitą dalį 2018-09-24 priimto nutarimo Alytaus AVPK Varėnos rajono PK... 36. Nutarimas per dvidešimt (20) kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos...