Byla 2S-403-567/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos K. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2FB-535-860/2015 pagal pareiškėjos K. K. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“, UAB „MCB Finance“, UAB „4finance“, UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Omnitel“, UAB „Tele2“, UAB „Lateko lizingas“, UAB „Gelvora“, Bigbank AS, UAB „Conlex“, UAB „Sergel“, UAB „Skolų rizikos sprendimai“ ir UAB „Julianus Inkaso“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Pareiškėja K. K. 2014-10-17 kreipėsi su pareiškimu, prašydama iškelti jai bankroto bylą ir bankroto administratoriumi skirti P. V.. Nurodė, kad yra 25 metų amžiaus, gyvena kartu su tėvais. 2011-07-15 mirė pareiškėjos tėvas P. K., todėl šeimai reikėjo pasiskolinti pinigų laidotuvėms iš pažįstamų (300 Lt). Kurį laiką dirbo UAB „Maxima“ kasininke, jos atlyginimas nebuvo pastovus, svyravo nuo 1000 iki 1200 Lt. Kadangi gyveno už Vilniaus (apie 40 km.), kasdien turėdavo važinėti į darbą, todėl įsigijo transporto priemonę, sudarydama kredito sutartį su „General financing“ 5200 Lt sumai. Vėliau paprašė pažįstamo, kad jis savo vardu sudarytų lizingo sutartį ir išsimokėtinai paimtų viryklę bei šaldytuvą, todėl kiekvieną mėnesį mokėjo jam skolą. Pareiškėja nurodė, kad gyvenimo sąlygos yra blogos, name nėra jokių patogumų, todėl sudarė kredito sutartį su „Ūkio banko lizingu“ 2000 Lt sumai, iš šių pinigų sumokėjo buvusius kreditus, lizingo davėjui ir nupirko dalį statybos medžiagų namų remontui. Tačiau pritrūko pinigų sumokėti statybininkams už atliktus darbus. Vėliau susirgo tėvas, visi pinigai buvo skiriami gydymui, todėl pareiškėjos motina nebemokėjo už elektrą ir susidarė 800 Lt skola, kurią reikėjo sumokėti. Kai reikėjo susiremontuoti pirtį, jau buvo susikaupusios nemažos skolos tiek iš „Ūkio banko lizingo“, tiek iš ankstesnių kredito bendrovių, už telefoninio ryšio paslaugas, internetą, elektrą, todėl pareiškėja nutarė sudaryti kredito sutartį didesnei sumai, kad galėtų su visais atsiskaityti ir tuomet penkerius metus mokėti įmokas ir nebelikti skolinga. Pareiškėja kreipėsi į kredito uniją ir sudarė kredito sutartį 15000 Lt sumai. Po šios sutarties sudarymo ji sistemingai mokėjo įmokas. Pradėjo dirbti Lukiškių tardymo izoliatoriuje, kuriame atlyginimas nėra stabilus, priklauso nuo dirbamų naktinių, šventinių dienų, t.y. atlyginimas svyravo nuo 1200 Lt iki 1570 Lt. Vėliau 4 mėnesiams išvyko į komandiruotę ir jos atlyginimas sumažėjo iki 1000 Lt, todėl nebegalėjo vykdyti įsipareigojimų kredito unijai. Tada sudarė dar kelias kredito sutartis, kad grąžintų nesumokėtas įmokas ir nupirktų motinai bei broliui apynaujas lovas. Kai jos įsipareigojimai visoms kredito bendrovėms ėmė siekti 1300 Lt, nebebuvo pajėgi mokėti skolų, todėl kurį laiką mokėjo tik dalį skolų. Nurodė, kad 2014-10-02 jos skola kreditoriams sudarė 42221,73 Lt, vykdymo išlaidos 978,51 Lt. Bendra skola, kurią turi grąžinti kreditoriams, yra 43200,24 Lt. Mėnesinės gaunamos pajamos yra 1570 Lt, neturi jokio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto. Pareiškėjai, jos broliui ir motinai, kuriuos dalinai išlaiko, būtiniausiems poreikiams per mėnesį reikia 1300 Lt. Administratoriaus lėšų suma, reikalinga nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos, sudarė 2350 Lt (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 str., 4 str.).

5Suinteresuotas asmuo UAB „Lateko lizingas“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, prašydamas jo netenkinti. Nurodė, kad pareiškėja nėra ir nebuvo sąžininga savo kreditorių atžvilgiu. Teigė, kad pareiškėja, sudarydama paskolos sutartį, turėjo nurodyti savo esamus įsipareigojimus kitoms kredito įstaigoms, tačiau šios pareigos nevykdė. Pareiškėja nurodė, jog jos įsipareigojimai kitoms kredito įstaigoms yra 0 Lt. Sudarydama paskolos sutartį, pareiškėja tyčia pateikė melagingus duomenis, siekdama pasiskolinti lėšų ir jau žinodama, kad neturės galimybių tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Kreditorius nurodė, kad pareiškėja, teikdama prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, sąmoningai stengėsi išvengti prievolių kreditoriams įvykdymo. Pareiškėja, nors ir ne pilna apimtimi, tačiau galėtų savo skolinius įsipareigojimus kreditoriams vykdyti.

6Suinteresuotas asmuo BIGBANK AS pateikė atsiliepimą į pareiškimą, prašydamas jo netenkinti. Pareiškėja nepateikė įrodymų, jog jos prisiimti įsipareigojimai buvo vykdomi. Asmeniui, kuris elgiasi nerūpestingai, neturėtų būti leidžiama bankrutuoti ir tokiu būdu išvengti savo prievolinių įsipareigojimų kreditoriams.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Sergel“ nurodė, kad pareiškėja skolos UAB „Omnitel“ nesumokėjo.

8Suinteresuotas asmuo UAB „4finance“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, prašydamas jį nagrinėti teismo nuožiūra ir nurodė, kad sutinka, kad pareiškėjai būtų iškelta fizinio asmens bankroto byla. Pareiškėjos skola 2014-12-05 sudarė 3909,52 Lt.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Ūkio banko lizingas“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, nurodydamas, kad neįvykdyti įsipareigojimai sudaro 402,13 Lt, iš jų 27,36 Lt delspinigiai. Nurodė, neprieštarauja bankroto bylos pareiškėjai iškėlimui, jei teismas nustatytų, kad pareiškėja yra nemoki, ir nėra aplinkybių, dėl kurių bankroto byla negalėtų būti iškelta.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Julianus Inkaso“ nurodė, kad pareiškėjos skola sudaro 891,51 Lt.

11Suinteresuotas asmuo Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, prašydama bankroto bylos iškėlimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-01-13 nutartimi nutarė atsisakyti kelti pareiškėjai K. K. bankroto bylą. Teismas nustatė, kad skolų turėjimas, t.y. jų viršijimas 25 MMA, savaime nereiškia, jog minėtų skolų mokėjimo terminai yra suėję. Pareiškėja nėra pateikusi teismui įrodymų, kad visų skolų mokėjimo terminai būtų suėję. Iš pareiškėjos priverstine vykdymo tvarka nėra išieškoma nei viena skola. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis į teismą dėl skolos priteisimo iš pareiškėjos yra kreipęsis tik vienas kreditorius UAB „Lateko lizingas“. Pareiškėja nurodė, kad ji UAB „Ūkio banko lizingas“ skolinga 2926,63 Lt, tuo tarpu minėtas suinteresuotas asmuo pateikė duomenis, kad pareiškėja iš viso skolinga tik 402,13 Lt. Pareiškėja nurodė, kad ji UAB „Sergel“ skolinga 90,30 Lt, bet UAB „Sergel“ jokio piniginio reikalavimo pareiškėjai nereiškė ir prašė jį pašalinti iš suinteresuotų asmenų sąrašo. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjos pradelsti skoliniai įsipareigojimai viršija 25 MMA. Teismas nustatė, kad pareiškėja dirba Lukiškių tardymo izoliatoriuje, jos mėnesinės pajamos yra apie 1500 Lt. Teismas sutiko, kad pareiškėjos darbas valstybinėje įstaigoje yra pakankamai stabilus, darbas su garantijomis, o darbas pamainomis, t.y. darbo pareigų atlikimas kas ketvirtą parą, leidžia pareiškėjai laisvu nuo pagrindinio darbo laiko susirasti kitą darbą, taip gauti daugiau pajamų ir atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau pareiškėja teismui nepateikė duomenų, kad ji būtų siekusi šia galimybe pasinaudoti. Pareiškėja nėra sukūrusi šeimos, ji gyvena pas motiną kaime, todėl jos išlaidos pragyvenimui yra minimalios. Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjos skolas, jų dydį, bei gaunamas tam tikras stabilias pajamas, padarė išvadą, jog pareiškėjos skolos iš esmės gali būti apmokamos vykdymo proceso nustatyta tvarka. Išieškant iš skolininko darbo užmokesčio, yra nustatytas ribojimas išieškomai sumai – negali būti išieškoma daugiau negu 50 % darbo užmokesčio, arba tam tikrais atvejais – 70 %, todėl pareiškėjai liktų pakankamai pragyvenimui, atsižvelgiant į jos socialinį statusą. Pareiškėja nurodė, kad jos nemokumą sukėlė: dalinis rūpinimasis savo jaunesniuoju broliu ir motina, pirkimas jiems būtinų daiktų (lovų, pirkimas medžiagų lauko virtuvės ir pirties remontui, mokėjimas darbininkams), todėl tam tikslui buvo imami greitieji kreditai, vėliau naujais kreditais apmokamos skolos. Pareiškėja, neturėdama savo vardu jokio turto ir imdama greituosius kreditus, siekiant pagerinti savo motinos turtą, elgėsi neatsakingai, nes pareiškėjai negrėsė prarasti turto dėl jos įsipareigojimų neįvykdymo. Tai patvirtina, jog pareiškėja nebuvo sąžininga kreditorių atžvilgiu. Teismas padarė išvadą, kad byloje nėra nustatytų objektyvių kliūčių, kurios būtų trukdžiusios pareiškėjos motinai pačiai realiai pasirūpinti savo turtu. Pareiškėja prašė patvirtinti būtinųjų išlaidų sumą 1300 Lt, nors jos atlyginimas 1500 Lt, nurodydama, kad dalį pajamų ji skiria motinos ir brolio išlaikymui. Taip pat pareiškėja numatė administratoriui iki plano patvirtinimo skirti 2350 Lt. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjos būtinųjų išlaidų suma ir lėšos, skiriamos administratoriui, iš esmės būtų lygios jos gaunamoms pajamoms. Pareiškėja nepateikė jokių kitų įrodymų, kurie tvirtintų, kad jos pajamos gali realiai padidėti (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str.).

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Pareiškėja K. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti pirmosios instancijos teismo 2015-01-13 nutartį ir priimti naują sprendimą – tenkinti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, apie pareiškėjos sąžiningumą negalėjo susidaryti nuomonės, remiantis vien tik kreditorių atsiliepimais, kadangi kreditoriai yra suinteresuoti asmenys bylos baigtimi. Teismas fizinių asmenų bankroto bylose turi veikti aktyviai, kad būtų galima nustatyti tiesą byloje, remiantis objektyviomis aplinkybėmis, o ne abejonėmis, kurios šiuo atveju nenaudingai įvertintos pareiškėjos atžvilgiu. Pareiškėja nesutiko su pirmosios instancijos teismo nuostata, kad laisvu nuo darbo metu gali susirasti kitą darbą. Nurodė, kad yra valstybės tarnautoja Lukiškių tardymo izoliatoriuje, darbas pamaininis, todėl jos papildomas darbas turėtų būti suderintas su pagrindiniu darbu, kadangi valstybės tarnautojų įsidarbinimui yra keliami griežtesni reikalavimai nei privataus sektoriaus darbuotojams, todėl teismo nuostata laikytina diskriminuojančia. Atliekant skolos išieškojimą priverstinio vykdymo proceso būdu, pareiškėjos skolos grąžinimas užtruktų apie 10 metų ir visą tą laikotarpį pareiškėjos poreikiai būtų labai apriboti. LR Fizinių asmenų bankroto įstatymas nereglamentuoja, kad dėl neatidaus elgesio nemokiu tapęs asmuo automatiškai turi būti laikomas nesąžiningu. Nesąžiningumas turi daryti tiesioginę ar netiesioginę įtaką asmens nemokumui, tačiau pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės netyrė. Tai reiškia, kad tiesioginės ar netiesioginės įtakos mokumui neturėję sandoriai ar kitoks pareiškėjos elgesys neturi užkirsti kelio fiziniam asmeniui bankrutuoti (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str., 29 str.).

16Suinteresuotas asmuo Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-01-13 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kadangi teismas vadovavosi oficialiais duomenimis, kad dėl pareiškėjos įsiskolinimo į teismą yra kreipęsis tik vienas kreditorius, nors pareiškėja nurodė 13 kreditorių. Pareiškėjos nurodyti įsiskolinimai skyrėsi nuo kreditorių pateiktų duomenų, kadangi kai kurie kreditoriai atsiliepimuose nurodydavo mažesnes sumas nei pareiškėja. Nurodė, kad pareiškėja net nebandė pagerinti savo finansinės situacijos, ieškotis papildomo darbo. Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino neatsakingą pareiškėjos elgesį, susijusį su skolinimosi būdais bei su skolintų pinigų panaudojimu (LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 str.).

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria atsisakyta iškelti pareiškėjai bankroto bylą, pagrįstumo, kai pareiškėja prisiėmė naujus finansinius įsipareigojimus tuo metu, kai jau nebegalėjo vykdyti ankstesniais sandoriais prisiimtų finansinių įsipareigojimų, ir negali būti laikomi sąžininga pagal LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą.

20Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis numato, jog šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Taigi sąžiningo fizinio asmens mokumo atkūrimas galimas tada, kai yra užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas, siekiama teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

21Fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 str. 1 d.).

22Fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. Fizinio asmens nemokumas - tai fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 str. 2 d.). Taigi fizinio asmens nemokumui reikalinga nustatyti, jog fizinio asmens pradelsti įsipareigojimai viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas ir fizinis asmuo negali vykdyti skolinių įsipareigojimų.

23Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję. Nemokumui nustatyti reikia atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, įvertinti fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį, turimo turto masę, taip pat galimas skolininko perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus, atitinkamai sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą.

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atliko pareiškėjos K. K. nemokumo priežasčių analizę, įvertino fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį bei skolininkės perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus.

25Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

26Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui būtina nustatyti ne tik fizinio asmens nemokumo faktą, bet ir įvertinti, ar nėra Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalyje numatytų pagrindų, sudarančių teisinį pagrindą teismui atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

27Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, kai pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad pareiškėjos nesąžiningumas yra savarankiškas pagrindas atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

28Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2011-10-13 UAB „General Financing“ su pareiškėja sudarė Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 149-153) dėl 5100 Lt vartojimo kredito, nustatant 25,002 % metinių palūkanų.

292011-10-13 UAB „General Financing“ su pareiškėja sudarė Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 149-153) dėl 5100 Lt vartojimo kredito, nustatant 25,002 % metinių palūkanų.

302011-10-22 pareiškėja buvo sudariusi išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį dėl automagnetolos (vaizdo-garso aparatūros) už 319 Lt įsigijimo (1 t., b.l. 144-148).

312012-05-06 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 500 Lt kredito sumos su 199,89 % metinių palūkanų Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 174-177).

322012-08-20 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir pareiškėja sudarė Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 66-69) dėl 2000 Lt vartojimo kredito, nustatant 21 % metinių palūkanų.

332012-09-14 UAB „General Financing“ su pareiškėja sudarė Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 160-166) dėl 1500 Lt vartojimo kredito, nustatant 25,007 % metinių palūkanų.

342012-12-27 UAB „General Financing“ su pareiškėja sudarė Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 154-159) dėl 600 Lt vartojimo kredito, nustatant 25,009 % metinių palūkanų.

352013-02-27 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 250 Lt kredito sumos su 139,48 % metinių palūkanų Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 178-182).

362013-05-09 UAB „General Financing“ su pareiškėja sudarė Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 167-173) dėl 500 Lt vartojimo kredito, nustatant 25,035 % metinių palūkanų.

372013-06-10 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 250 Lt kredito sumos su 164,51 % metinių palūkanų Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 183-187).

382013-06-27 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 4340,01 Lt kredito sumos su 64,89 % metinių palūkanų Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 188-193).

392013-12-10 Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ ir pareiškėja sudarė Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 23-29) dėl 15000 Lt vartojimo kredito, nustatant 9,5 % metinių palūkanų, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma 10,3545 %, iš šio kredito pavedimu pervedant 1662,66 Lt - UAB „4finance“, 4088,60 Lt - UAB „MCB Finance“, 6597,65 Lt - UAB „General Financing“, 851,09 Lt - pareiškėjai.

402014-02-05 UAB „Lateko lizingas“ ir pareiškėja sudarė dėl 5000 Lt kredito sumos su 72 % metinių palūkanų Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 30-33), kurioje pareiškėja patvirtino, kad jokių kitų finansinių įsipareigojimų neturi.

412014-02-07 Bigbank AS ir pareiškėja sudarė dėl 4205 Lt kredito sumos su 41 % metinių palūkanų Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 70-74).

422014-04-09 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 1000 Lt kredito sumos su 98,80 % metinių palūkanų Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 60-63).

432014-06-06 UAB „4finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 2500 Lt kredito sumos su 77,13 % metinių palūkanų Vartojimo kredito sutartį (1 t., b.l. 51-59).

44Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad yra akivaizdu, kad lėšos buvo naudojamos ne būtiniausiems pareiškėjos poreikiams tenkinti, o tenkinti tokius poreikius, kurie nėra būtini ir kilę iš pareiškėjos noro gyventi ne pagal jos finansines galimybes.

45Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja nuo 2011-05-05 iki 2013-09-01 dirbo Maxima Lt, UAB (2 t., b.l. 24), o nuo 2013 m. spalio mėnesio – Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (1 t., b.l. 40). Šie duomenys patvirtina, kad pareiškėja kreditų ėmimo metu turėjo darbinių pajamų jos protingų būtinųjų poreikių tenkinimui, todėl tokio masto skolinimasis neatitinka sąžiningo asmens kriterijų.

46Nagrinėjamu atveju turi būti vertinamas pareiškėjos elgesys, prisiimant ir vykdant finansinius įsipareigojimus visų byloje nustatytų aplinkybių kontekste. Iš byloje surinktų duomenų yra akivaizdu, kad pareiškėjos nemokumą sukėlė pačios pareiškėjos nesąžiningas elgesys, nes pareiškėja vartojimo kreditus ėmė jau, nebegalėdama padengti ankstesnių finansinių įsipareigojimų.

47Pareiškėja prisiėmė finansinius įsipareigojimus, kurių ji realiai negalėjo vykdyti, ir tai žinodama, pati sau sukėlė nemokumą. Tai leidžia laikyti pareiškėją nesąžininga. CK 1.5 straipsnis įtvirtina pareigą civilinių teisinių santykių subjektams, įgyvendinant savo teises ir atliekant pareigas, veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Pareiškėja, elgdamasi atidžiai ir rūpestingai, turėjo ir galėjo suvokti, jog, sudarydama skolinimosi sandorius vienas po kito, sunkina savo finansinę padėtį ir mažina realias galimybes atsiskaityti su kreditoriais.

48Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjos neatsakingą požiūrį į skolinimąsi, nes per 2011 - 2014 metų laikotarpį buvo paimtas didelis paskolų (vartojimų kreditų) skaičius, neplanuojant pareiškėjos pajamų ir išlaidų, nevertinat prisiimtų įsipareigojimų mąsto ir savo galimybių juos įvykdyti.

49Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pareiškėja elgėsi nesąžiningai, neprotingai bei neatsakingai, nes, turėdama darbinių pajamų, ėmė vartojimo kreditus, nebegalėdama padengti ankstesnių finansinių įsipareigojimų.

50Pažymėtina, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą reiškia, kad asmuo, kuris, neturėdamas pakankamai lėšų, norėdamas gyventi ne pagal turimas pajamas, ima eilę vartojimo kreditų ir/ar paskolų, siekdamas sumažinti jau turimus kreditorinius įsipareigojimus, negali būti laikomas sąžiningu asmeniu ir jam nėra suteikiama teisė bankrutuoti, t.y. išvengti nesąžiningais veiksmais prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymo, atsižvelgiant į tai, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymas negali būti priemone nesąžiningiems asmenims išvengti finansinių prievolių vykdymo.

51Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas iškelti bankroto bylą pareiškėjai, tinkamai pritaikė Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto sąlygą, t.y. pareiškėjos nesąžiningumą, imant vartojimo paskolas ir greituosius kreditus, dėl kurių ji tapo nemokia, todėl teismas teisėtai atsisakė iškelti bankroto bylą pareiškėjai.

52Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista. Tai, kokio dydžio pajamas ieškovė gauna dabar, nesuteikia jokių teisinių privilegijų ir nesudaro teisinio pagrindo kelti fizinio asmens bankroto bylą. Teismas nevertina kitų argumentų ir įrodymų, nes jie yra teisiškai nereikšmingi apeliacijos objektui. Teismas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos šios kategorijos bylose (LR CPK 2 str., 6 str., 8 str., 312 str. - 314 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

54Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Pareiškėja K. K. 2014-10-17 kreipėsi su pareiškimu, prašydama iškelti jai... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Lateko lizingas“ pateikė atsiliepimą į... 6. Suinteresuotas asmuo BIGBANK AS pateikė atsiliepimą į pareiškimą,... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Sergel“ nurodė, kad pareiškėja skolos UAB... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „4finance“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą,... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Ūkio banko lizingas“ pateikė atsiliepimą į... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Julianus Inkaso“ nurodė, kad pareiškėjos skola... 11. Suinteresuotas asmuo Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ pateikė... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-01-13 nutartimi nutarė atsisakyti... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Pareiškėja K. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 16. Suinteresuotas asmuo Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ pateikė... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl nutarties, kuria atsisakyta... 20. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalis numato, jog šio... 21. Fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso... 22. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas... 23. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog sąžiningas fizinis asmuo... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atliko pareiškėjos K. K.... 25. Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti... 26. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad fizinio asmens bankroto bylos... 27. Pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą... 28. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2011-10-13 UAB „General... 29. 2011-10-13 UAB „General Financing“ su pareiškėja sudarė Vartojimo... 30. 2011-10-22 pareiškėja buvo sudariusi išperkamosios nuomos (vartojimo... 31. 2012-05-06 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 500 Lt kredito... 32. 2012-08-20 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir pareiškėja sudarė Vartojimo... 33. 2012-09-14 UAB „General Financing“ su pareiškėja sudarė Vartojimo... 34. 2012-12-27 UAB „General Financing“ su pareiškėja sudarė Vartojimo... 35. 2013-02-27 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 250 Lt kredito... 36. 2013-05-09 UAB „General Financing“ su pareiškėja sudarė Vartojimo... 37. 2013-06-10 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 250 Lt kredito... 38. 2013-06-27 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 4340,01 Lt... 39. 2013-12-10 Kredito unija „Centrinė taupomoji kasa“ ir pareiškėja sudarė... 40. 2014-02-05 UAB „Lateko lizingas“ ir pareiškėja sudarė dėl 5000 Lt... 41. 2014-02-07 Bigbank AS ir pareiškėja sudarė dėl 4205 Lt kredito sumos su 41... 42. 2014-04-09 UAB „MCB Finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 1000 Lt kredito... 43. 2014-06-06 UAB „4finance“ ir pareiškėja sudarė dėl 2500 Lt kredito... 44. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad yra akivaizdu, kad lėšos... 45. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja nuo 2011-05-05 iki... 46. Nagrinėjamu atveju turi būti vertinamas pareiškėjos elgesys, prisiimant ir... 47. Pareiškėja prisiėmė finansinius įsipareigojimus, kurių ji realiai... 48. Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjos neatsakingą... 49. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pareiškėja elgėsi... 50. Pažymėtina, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo tikslas atkurti... 51. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos... 52. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 54. Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartį...