Byla 2-522-847/2013
Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Valentina Paliulionienė, sekretoriaujant Linai Strautininkienei, dalyvaujant ieškovo atstovams D. B. ir Algirdui Gedgaudui, atsakovui R. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės miškų tarnybos ieškinį atsakovui R. P. dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 624,32 Lt aplinkai padarytą žalą. Ieškinyje nurodė, kad 2012-11-21 Valstybinės miškų tarnybos specialistas A. G. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą R. P. dėl to, kad jis, neturėdamas leidimo miškui kirsti, miško valdoje, kadastro Nr. ( - ), esančioje ( - ) priklausančioje nuosavybės teise V. Ž., L. M., D. G., B. P., A. K., savavališkai nukirto 37 egles, 13 baltalksnių, 3 juodalksnius ir 1 beržą, kas sudaro 28,378 m3 medienos, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 9 str. 6 d. bei Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 20 p. reikalavimus, bei padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 621 str. 2 d. 2012-11-23 nutarimu administracinėje byloje Nr. AM 088441 R. P. už šį pažeidimą buvo nubaustas 3000 Lt bauda, nutarimas įsiteisėjo, atsakovas paskirtos baudos iki šio laiko nesumokėjo. Atsakovas savo neteisėta veika padarė žalą aplinkai, nes mišką iškirto savavališkai. Padaryta žala paskaičiuota vadovaujantis Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos, patvirtintos LR Vyriausybės 2002-04-12 nutarimo Nr. 521 2.1 p., šios tvarkos priedo pakeitimo 1.3.2 punktu.

3Teismas 2013-04-26 Preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.

4Atsakovas atsikirtime į Preliminarų teismo sprendimą nurodo, kad su Sprendimu nesutinka, nesutinka su paskirta bauda. Jis leidimą miškui kirsti turėjo, jam leidimas buvo išduotas ( - )kai buvo surašytas protokolas, leidimas gabenti medieną jau buvo pasibaigęs. Medžių kelmus skaičiavo jam nedalyvaujant, kodėl priskaičiavo 54 medžius, jam nežinoma.

5Posėdžio metu ieškovo atstovė D. B. palaikė ieškinį ir paaiškino, kad atsakovas savavališkai iškirto 54 medžius, tuo pažeisdamas Miškų įstatymo 9 str. 6 d., kur numatyta, kad draudžiama privačiame miške kirsti medžius negavus leidimo. Atsakovas bandė įrodyti, kad buvo kertami sausi medžiai, tačiau buvo iškirsti žali medžiai. Atsakovui skirta administracinė nuobauda - 3000 Lt bauda, jis nuobaudos neskundė. Leidimą privačiam miškui kirsti išduoda Valstybinės miškų tarnybos teritorinių poskyrių pareigūnai, Biržų rajone – A. G., tačiau jis nėra išdavęs tokio leidimo.

6Ieškovo atstovas A. G. paaiškino, kad registre miško dalies savininku nurodytas atsakovo tėvas, kreipėsi dėl miško vagystės į policijos komisariatą, tačiau buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. Miško savininkui reikalingas leidimas kirsti mišką, atsakovas dėl leidimo nesikreipė. Sausų medžių atsakovas nekirto, jis kirto tik žalius medžius, kai sulaikė atsakovą, su juo buvę asmenys išsilakstė, buvo konfiskuotas atsakovo pjūklas. Apžiūrint kelmus dalyvavo Ž ir Š, nes kitų savininkų nepavyko prisikviesti, o atsakovas nebuvo nurodytas kaip savininkas. Atsakovas vietoje savo dokumentų nepateikė, iš karto nežinojo, kokia bus teisena, todėl paėmė atsakovo paaiškinimą, o kelmų apmatavimą darė vėliau

7Atsakovas R. P. paaiškino, kad jį nubausti yra suinteresuotas Š jo sesuo metė ir žinojo kad galimai vyksta neteisėta veikla šioje teritorijoje. Su bendraturčiu V. Ž. pasidalino plotus, susitarė išmatuoti ir tvarkytis, visiems reikėjo malkų, A. G. žinojo, kas vyko. Gegužės 28 dieną medžių niekas nekirto, medžiai jau buvo nukirsti, medžiams kirsti leidimą buvo išdavęs R. Š.. Stačiam miškui kirsti leidimo neturėjo, nes jo jam nereikėjo. Žalių eglių nekirto. Leidimas buvo išduotas kaip miško savininkui, vėliau patikslino, kad leidimas buvo išduotas traktorininkui įvažiuoti į mišką.

8L. V. Ž. paaiškino, kad yra iškirsto miško bendrasavininkas, miško nėra pasidalinę, R. P. jau seniai nėra matęs, jis medžių kirtimo nederino. Norėjo mišką parduoti, bet pirkėjai, pamatę, kad pusė miško iškirsta, jo neperka, mišką iškirto R. P.. Praeitais metais rašė pareiškimą policijai dėl miško iškirtimo. Mišku naudotis negalėjo, nes nebuvo kaip susitarti. Mišką kirto vienintelis R. P.. Liudytojas dalyvavo apžiūrint ir matuojant kelmus, miške buvo ir vėjovartų, sausuolių.

9Liudytojas R. Š. paaiškino, kad dirba Biržų miškų urėdijoje girininku. Jis leidimo R. P. kirsti miško nedavė, nes neturi tokios teisės. Galėjo duoti leidimą įvažiuoti į mišką, bet R. P. tokio leidimo neprašė. Prieš 2-3 metus V. Ž. ieškojo R. P., nes jis buvo iškirtęs mišką anksčiau. Dėl įvykio praeitų metų gegužės mėn. buvo gavęs anonominį skambutį, kad R. P. vyks kirsti mišką. Pastebėjo, kad miške kertama po darbo valandų. patikrino, ar tikrai kerta, jo laukė. Miške rado R. P. ir dar du vyrus.

10Ieškinys tenkinamas visiškai.

11Pateikti duomenys rodo, kad atsakovas, neturėdamas leidimo kirsti Biržų miškų urėdijos ( - )118 kvartalo 17 taksaciniame sklype, savavališkai iškirto trisdešimt septynias egles, trylika baltalksnių, tris juodalksnius ir vieną beržą, bendras iškirstos medienos tūris 28,378 m3. Už šį pažeidimą R. P. 2012-11-21 d. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas AM Nr. 063901 ir 2012-11-23 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje už LR ATPK 621 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą, atsakovui paskirta 3000 Lt bauda (b.l. 11-12, 13-14). Savo neteisėta veika atsakovas padarė 624,32 Lt žalą aplinkai (b.l. 9). Nors atsakovas R. P. teismo posėdžio metu ginčijo padaręs pažeidimą, kėlė įvairias versijas, kad leidimą kirsti miškui turėjo, kad leidimą įvažiuoti į mišką turėjo kitas su juo buvęs asmuo, kad miškas jam priklauso ir su miško bendrasavininkais buvo pasidalinę mišką ir susitarę dėl jo kirtimo, kad kirto tik sausus medžius, teismas šiuos jo aiškinimus vertina kaip gynybinę poziciją, kurią paneigia kiti byloje surinkti įrodymai – liudytojų R. Š. ir V. Ž. paaiškinimai, ieškovo atstovų paaiškinimai, rašytinė bylos medžiaga – atsakovo R. P. paaiškinimas, rašytas įvykio vietoje miške 2012-05-28, kuriame jis paaiškino, kad iš nuosavo miško kirto egles, transportui leidimo neturėjo, kirtimui leidimo neturėjo (b.l. 10). Nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo R. P. pripažintas kaltu padaręs pažeidimą, numatytą ATPK 621 str. 2 d., įsiteisėjęs. Savo neteisėta veika atsakovas padarė 624,32 Lt žalą aplinkai (b.l. 9). Kirsdamas mišką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, atsakovas pažeidė Miškų įstatymo 9 str. 6 d., kuri draudžia miškų savininkams ir naudotojams kirsti mišką be nustatyta tvarka išduoto leidimo. Bylos duomenimis nustatyta, kad miško savininkas registre nurodytas atsakovo tėvas, šį turtą jis testamentu paliko atsakovui, tačiau tai neatleidžia atsakovo nuo atsakomybės atlyginti aplinkai padarytą žalą. Žala paskaičiuota vadovaujantis Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos, patvirtintos LR Vyriausybės 2002-04-12 nutarimo Nr. 521 2.1 p., šios tvarkos priedo pakeitimo 1.3.2 punktu, žalos dydis nustatytas tinkamai.

12Remiantis aukščiau išdėstytu, Biržų rajono apylinkės teismo 2013-04-26 Preliminarus sprendimas paliktinas galioti, iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262-263 str., 428 str., teismas

Nutarė

14Biržų rajono apylinkės teismo 2013-04-26 Preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

15Priteisti iš R. P., a.k. ( - ) 74,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

16Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai