Byla B2-2482-173/2015
Dėl bankrutavusios UAB „Sanpola ir partneriai“ 2015-09-18 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų BUAB „Sanpola ir partneriai“ bankroto administratoriaus UAB „Pirmas administratorių biuras“ bei BUAB „Gardi mėsa“ skundus dėl bankrutavusios UAB „Sanpola ir partneriai“ 2015-09-18 kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2BUAB „Sanpola ir partneriai“ bankroto administratorius UAB „Pirmas administratorių biuras“ pateikė skundą dėl BUAB „Sanpola ir partneriai“ 2015-09-18 kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, kuriuo prašo panaikinti 2015-09-18 BUAB „Sanpola ir partneriai“ trečiojo pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2. Nurodo, kad 2015-09-18 BUAB „Sanpola ir partneriai“ trečiojo pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 2 bankroto administratorius buvo įpareigotas sudaryti taikos sutartį su A. P. byloje dėl 18 072,29 Eur sumos priteisimo, sutariant, kad A. P. sumokės 1314,87 Eur sumą per 6 mėnesių terminą. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas nepagrįstas ir neteisėtas, pažeidžiantis kreditorių teises bei galintis atitolinti bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų realizavimą, apriboti bankroto administratoriaus veiksmus vykdant bankroto procedūras. Skundžiamu kreditorių nutarimu yra kišamasi į bendrovės bankroto procedūras, nešališkai bandant išvengti prievolės įvykdymo bendrovei. Nutarimo iniciatorius yra buvęs bendrovės vadovas, kurio atžvilgiu yra pradėtas civilinis procesas dėl sandorių nuginčijimo, kas suponuoja jo suinteresuotumą. Nutarimu numatytos taikos sutarties sąlygos yra ekonomiškai nenaudingos bendrovei ir jos kreditoriams. Be to, įstatymas numato teisę kreditorių susirinkimui priimti nutarimus dėl taikos sutarties sudarymo bankroto byloje, tačiau ne teisminiuose ginčuose su atsakovais, t.y. kreditoriai neturi teisės inicijuoti ir priimti tokio nutarimo.

3BUAB „Sanpola ir partneriai“ kreditorius BUAB „Gardi mėsa“, prašo panaikinti 2015-09-18 BUAB „Sanpola ir partneriai“ trečiojo pakartotinio susirinkimo nutarimą antru darbotvarkės klausimu. Nurodo, kad skundžiamas nutarimas yra neteisėtas, pažeidžiantis bankroto teisės principus ir kreditorių teisėtus interesus. Taikos sutarties sudarymas savo esme būtų prilyginamas įskaitymui ir prievolių, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, įmonei įvykdymui, kuris pažeistų ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. Skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu numatytos taikos sutarties sąlygos yra ekonomiškai nenaudingos bankrutuojančiai įmonei ir kreditoriams. Taikos sutarties sudarymas kituose civiliniuose procesuose yra administratoriaus teisė ir kreditorių susirinkimas, nebūdamas civilinio proceso dalyviu kitose bylose, neturi procesinių teisių siūlyti taikos sutarties sudarymą.

4Skundai tenkintini.

5ĮBĮ 21 straipsnyje numatytos kreditorių teisės, tarp jų teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Kreditorių susirinkimas priima sprendimus, susijusius su bankrutuojančios įmonės veikla. Teismų praktikoje nustatyta, kad teismas kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina, jeigu nustato esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, arba nustato, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus.

6Pareiškėjai skundais prašo panaikinti BUAB „Sanpola ir partneriai“ trečiojo pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2, kuriuo nutarta įpareigoti bankroto administratorių sudaryti taikos sutartį su A. P. byloje dėl 18 072,29 Eur sumos priteisimo, sutariant, kad A. P. sumokės 1314,87 Eur sumą per 6 mėnesių terminą.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2015-09-08 buvo šaukiamas trečiasis UAB „Sanpola ir partneriai“ kreditorių susirinkimas. Apie 2015-09-08 vyksiantį kreditorių susirinkimą administratorius kreditoriams parnešė raštu bei nurodė, kad neįvykus kreditorių susirinkimui ar nepakakus balsų priimti nutarimų darbotvarkės klausimais, pakartotinis bendrovės susirinkimas bus šaukiamas 2015-09-18 (b.l. 31). Iš 2015-09-08 trečiojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 matyti, jog susirinkime balsavo 60,95 proc. kreditorių balsų. Šio kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo su A. P. byloje dėl 18 072,29 Eur sumos priteisimo, tačiau nurodyta, jog nutarimas nebuvo priimtas, nes nepakako balsų skaičiaus, numatyto ĮBĮ 24 str. 1 d., kur nurodyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Atsižvelgiant į tai, 2015-09-18 buvo šaukiamas pakartotinis trečiasis UAB „Sanpola ir partneriai“ kreditorių susirinkimas. Šio susirinkimo metu antru darbotvarkės klausimu nutarta įpareigoti bankroto administratorių sudaryti taikos sutartį su A. P. byloje dėl 18 072,29 Eur sumos priteisimo, sutariant, kad A. P. sumokės 1314,87 Eur sumą per 6 mėnesių terminą.

8Pažymėtina, kad iš 2015-09-08 kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, jog susirinkimui balsavimo raštu biuletenius pateikė iš viso keturiolika kreditorių, o 2015-09-18 trečiojo pakartotinio kreditorių susirinkimo protokole nurodyta, kad susirinkimui balsavimo raštu biuletenius pateikė šešiolika kreditorių. Tačiau iš byloje esančių balsavimo raštu biuletenių matyti, jog visi šešiolika kreditorių balsavimo raštu biuletenius pateikė 2015-09-08 vyksiančiam kreditorių susirinkimui (b.l. 32-47). T.y. UAB „Monilatė-Thomeko“ ir UAB „Šančių autoservisas“ balsavimo biuletenius pateikė 2015-09-08 kreditorių susirinkimui (b.l. 39, 47).

9Perskaičiavus kreditorių balsus kartu su 2015-09-08 kreditorių susirinkimui UAB „Monilatė-Thomeko“ ir UAB „Šančių autoservisas“ pateiktais balsais matyti, kad 2015-09-08 už taikos sutarties patvirtinimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 54,55 proc. nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (43,77 proc. nurodyti 2015-09-08 kreditorių susirinkimo protokole, plius UAB „Monilaite Thomeko“ balsai, kurie administratoriaus pateiktais duomenimis sudaro 10,78 proc. nuo visų patvirtintų įmonės kreditorių reikalavimų sumos). Prieš taikos sutarties sudarymą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma nuo visų kreditorių patvirtintų reikalavimo sumos sudaro 35,77 proc. (17,18 proc. nurodyti 2015-09-08 kreditorių susirinkimo protokole, plius UAB „Šančių autoservisas“ balsai, kurie administratoriaus pateiktais duomenimis sudaro 18,59 proc. nuo visų patvirtintų įmonės kreditorių reikalavimų sumos).

10Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, jog 2015-09-08 vykusio kreditorių susirinkimo metu užteko IBĮ 24 str. 1 d. numatyto kreditorių balsų daugumos priimti nutarimą tuo klausimu, dėl kurio ir buvo šaukiamas kreditorių susirinkimas. Konstatuotina, jog pakartotinis kreditorių susirinkimas sušauktas nepagrįstai.

11Taip pat, kaip jau nurodyta skundžiamu nutarimu nutarta įpareigoti bankroto administratorių sudaryti taikos sutartį su A. P. byloje dėl 18 072,29 Eur sumos priteisimo, sutariant, kad A. P. sumokės 1314,87 Eur sumą per 6 mėnesių terminą. Pareiškėjai teigia, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas nepagrįstas ir neteisėtas, pažeidžiantis kreditorių teises ir teisėtus interesus. Numatytos taikos sutarties sąlygos yra ekonomiškai nenaudingos įmonei ir jos kreditoriams.

12Iš byloje esančių duomenų matyti, kad klausimo dėl taikos sutarties sudarymo svarstymą inicijavo pats A. P. (b.l. 31). Jis kreditorių susirinkimo metu balsavo už taikos sutarties sudarymą. A. P. yra BUAB „Sanpola ir partneriai“ kreditorius, kurio reikalavimas sudaro 16,40 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (b.l. 27). Ieškiniu iš A. P. prašoma priteisti 18 072,29 Eur sumą, tuo tarpu skundžiamu nutarimu pritarta keliolika kartų mažesnei sumai. Todėl laikytina, jog nutarimas dėl taikos sutarties sudarymo nenaudingas tiek kitiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams ir pažeidžia jų interesus, tiek pačiai bankrutuojančiai įmonei. Be to, neaptartos kitos taikos sutarties sąlygos, kas dar gali pabloginti kitų kreditorių padėtį bankroto byloje. Skundžiamu 2015-09-18 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu apribojama galimybė bankroto proceso metu gauti ieškiniu reikalaujamą sumą, taip tiesiogiai paliečiant ir kreditorių teisėtą interesą gauti kuo didesnį finansinių reikalavimų patenkinimą. T.y. laikytina, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia kitų BUAB „Sanpola ir partneriai“ kreditorių interesus.

13Pažymėtina, jog nepagrįsti skundų argumentai, jog kreditorių susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų dėl taikos sutarties sudarymo ne bankroto byloje, o kituose teisminiuose ginčuose. Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, jog kreditorių susirinkimas (komitetas) neturi įgaliojimų įpareigoti įmonės administratoriaus kitose civilinėse bylose atsisakyti pareikšto ieškinio, sudaryti taikos sutartį, atlikti kitus procesinius veiksmus ar susilaikyti nuo jų atlikimo. Tokio pobūdžio klausimais kreditorių komiteto susirinkimo nutarimai įmonės administratoriui galėtų būti vertinami tik kaip rekomendaciniai, o ne įpareigojantys. Kreditorių (komiteto) susirinkimo sprendimai gali tik nulemti administratoriaus apsisprendimą kreiptis į atitinkamas civilines bylas nagrinėjantį teismą su tokiais procesiniais prašymais, ar nesikreipti (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1541/2011) (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1039-330/2015).

14Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog BUAB „Sanpola ir partneriai“ 2015-09-18 trečiojo pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu, dėl taikos sutarties su A. P. patvirtinimo, naikintinas.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

16skundus tenkinti.

17Panaikinti BUAB „Sanpola ir partneriai“ 2015 m. rugsėjo 18 d. trečiojo pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, dėl taikos sutarties su A. P. patvirtinimo.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai