Byla 2-1477-813/2012
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei D. S. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovės D. S. 1680,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti asmeniškai atsakovei, todėl remiantis LR CPK 123 str. laikytina, jog atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, teisės aktų nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2012 m. balandžio 16 d. mokėjimo nurodymas Nr. 84 (b.l. 3), vartojimo kredito sutarties Nr. 9139001 bendrųjų ir specialiųjų sutarties sąlygų kopijos (b.l. 4-8), informacijos apie asmenį kopija (b.l. 9), 2009 m. rugsėjo 11 d. mokėjimo nurodymas Nr. 4099 (b.l. 10), paaiškinimo dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio kopija (b.l. 11) patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

8Nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 11 d. ieškovė, valdanti sistemą SMScredit.lt, ir atsakovė sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė paskolino atsakovei 500,00 Lt. Paskola buvo suteikta 30 dienų terminui, atsakovė suteiktą paskolą įsipareigojo grąžinti iki 2009 m. spalio 11 d. sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovė iki šiol savo sutartinių įsipareigojimų nėra įvykdžiusi, ieškovei suteiktos paskolos sumos nėra grąžinusi.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str.). LR CK 6.870 str. 1 d. numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.256 str.).

10Nustatyta, jog atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles nustatyta tvarka ir terminais pagal 2009 m. rugsėjo 11 d. paskolos sutartį grąžinti ieškovei paskolos sumą, sumokėti paskolos suteikimo komisinį mokestį, todėl ji privalo atlyginti ieškovei dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistina 500,00 Lt paskolos ir 100,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, iš viso 600,00 Lt.

11Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (LR CK 6.70 str.). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu (LR CK 6.71 str. 2 d.). Šalys susitarė (sutarties 9.2. punktas), kad atsakovei uždelsus bet kokius sutartyje nurodytus mokėjimus, ji įsipareigoja mokėti paskolos davėjui, t.y. ieškovei 1 procento dydžio palūkanas už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovė nustatytais terminais piniginės prievolės tinkamai neįvykdė, todėl ji turi mokėti sutartyje numatyto dydžio delspinigius už laiku negrąžintą paskolos sumą, kurie pagal ieškovės paskaičiavimą yra 1080,00 Lt, ir kurie priteistini ieškovei iš atsakovės.

12Iš viso iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 1680,00 Lt skolos pagal 2009 m. rugsėjo 11 d. paskolos sutartį.

13LR CK 6.37 str. 2 d. nurodyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovei priteistina iš atsakovės 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

14Vadovaujantis LR CPK 93 str., iš atsakovės priteistina ieškovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 50,00 Lt žyminio mokesčio.

15Remiantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str. ir 2012 m. balandžio 13 d. Lietuvos statistikos departamento informaciniu pranešimu Nr. 10, kuriame nurodyta, kad vartotojų kainų indeksas 2012 m. kovo mėn., palyginti su 2003 m. sausio mėn. buvo141,8, už pareikštą ieškinį turėjo būti sumokėta 71,00 Lt žyminio mokesčio. Kadangi ieškovė už pareikštą ieškinį sumokėjo tik dalį mokėtino žyminio mokesčio, t.y. tik 50,00 Lt, likusi dalis žyminio mokesčio – 21,00 Lt priteistina valstybei iš atsakovės.

16Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos civilinėje byloje yra 2,38 Lt, tačiau, remiantis LR CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, nurodytos išlaidos valstybės naudai iš atsakovės nepriteistinos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 6 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, Kaunas, Jonavos g. 254A, a.s. Nr. LT297300010112065574 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, iš atsakovės D. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 1680,00 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus aštuoniasdešimt litų) skolos pagal 2009 m. rugsėjo 11 d. paskolos sutartį, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1680,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti valstybei iš atsakovės D. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 21,00 Lt (dvidešimt vieną litą) žyminio mokesčio (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

21Atsakovė D. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Darius Kantaravičius,... 2. Ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas,... 4. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2012 m. balandžio 16 d.... 8. Nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 11 d. ieškovė, valdanti sistemą... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.38 str., 6.63 str.,... 10. Nustatyta, jog atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles nustatyta tvarka... 11. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (LR... 12. Iš viso iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 1680,00 Lt skolos pagal... 13. LR CK 6.37 str. 2 d. nurodyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Vadovaujantis LR CPK 93 str., iš atsakovės priteistina ieškovei jos turėtos... 15. Remiantis LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str. ir 2012 m. balandžio 13 d.... 16. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos civilinėje byloje yra 2,38 Lt,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 6 d., 142 str. 4... 18. Ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644,... 20. Priteisti valstybei iš atsakovės D. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 21,00 Lt... 21. Atsakovė D. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos...