Byla 2-824-374/2011
Dėl nuostolių atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant ieškovo UAB ( - ), atstovui advokato padėjėjui L. B., atsakovo UAB ( - ), atstovui D. Ž., trečiojo asmens UAB ( - ), atstovui A. B., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ), ieškinį atsakovui UAB ( - ), tretiesiems asmenims UAB ( - ), UAB ( - ), AB ( - ), UADB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB ( - ), patikslinęs ieškinį, teismo prašo: priteisti iš atsakovo UAB ( - ), 9144,86 Lt nuostolių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas UAB ( - ), su ieškiniu nesutinka, prašo taikyti ieškinio senatį, ieškinį atmesti kaip pareikštą ne tam atsakovui ir kaip nepagrįstą.

4Tretysis asmuo UAB ( - ), su ieškiniu nesutinka.

5Tretieji asmenys UAB ( - ), AB ( - ), UADB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

6Ieškinys atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad naktį iš 2009-08-29 į 2009-08-30 patalpose, nuosavybės teise priklausančiose ieškovui ir esančiose ( - ), įvyko avarija. Ieškovas nurodo, kad avarijos priežastis – trūkusi vandens žarnelė, dėl ko buvo užlietos karštu vandeniu šios ir kitos kaimyninės patalpos. Patalpų savininkams padaryta materialinė žala. Avarijos vietą apžiūrėjo: UAB ( - ), atstovas, UAB ( - ), atstovas, patalpas administruojančios įmonės UAB ( - ), atstovas, pastato generalinio rangovo UAB ( - ), atstovas, UADB ( - ), atstovas ir ekspertas J. B. bei kiti. Apžiūros metu surašytas protokolas (I t. b.l. 5-7). Ekspertas J. B., atlikęs avarijos priežastimi tapusios žarnelės ekspertizę, nustatė, kad žarnelės trūkimo priežastis – sukorodavęs žarnelės šarvas, ko pasekoje trūko žarnelės guminis vamzdelis, neatlaikęs karšto vandens slėgio. Ekspertas taip pat nurodė, kad žarnelės sukoravimo priežastis - per nesandariai sumontuotą kraną-maišytuvą patekdavo drėgmė (I t. b.l. 11). Ieškovo nuomone, tai ir yra pagrindinė avarijos priežastis. Ieškovas teigia, kad atsakovas yra atsakingas už nesandariai sumontuotą kraną-maišytuvą, kadangi suteikė atliktiems darbams 5 metų garantiją (I t. b.l. 47). Avarija įvyko nepraėjus garantiniam laikotarpiui, be to, dėl nekokybiškai atliktų darbų, todėl atsakovas privalo atlyginti nuostolius.

8Atsakovas UAB ( - ), atsiliepime į ieškinį (I t. b.l. 38-40), nurodo, kad ieškovo ir atsakovo nesieja jokie sutartiniai santykiai, atsakovas neturėjo ir neturi jokių įsipareigojimų, susijusių su darbų rezultatų defektų šalinimu, ieškovui. Ieškovo reikalavimų pagrindu nurodytame CK 6.698 straipsnyje yra nustatyta rangovo prievolė užsakovui, o ne bet kuriam trečiajam asmeniui. Be to, atsakovas rangos darbams atlikti pasitelkė subrangovą UAB ( - ), kurie įsipareigojo atlikti statinio vidaus vandentiekio ir nuotekų, priešgaisrinio vandentiekio, šildymo ir kitus darbus ginčo objekte. Dėl šios priežasties atsakovas laiko, kad ieškovo nurodoma žalos atsiradimo priežastis nėra susijusi su atsakovo UAB ( - ), atliktais darbais. Atsakovo nuomone, ieškinio reikalavimai turėjo būti reiškiami kitam atsakovui, t.y. UAB ( - ), t.y. bendrovei, su kuria ieškovas buvo sudaręs patalpų pirkimo-pardavimo ar kitą sutartį. Atsakovas įsitikinęs, kad tik ši bendrovė privalėjo garantuoti pirkėjui – ieškovui patalpų kokybę ir atsakyti dėl atsiradusių trūkumų. Atsakovas taip pat sprendžia, kad ieškovo reikalavimus pagrindžianti eksperto J. B. išvada negali būti laikoma oficialia eksperto išvada. Tai eksperto nuomonė, surašyta paprasta forma, nenurodant oficialiai ekspertizės akto formai būdingų rekvizitų: ekspertizės atlikimo pagrindo ir atlikimo būdo. Tai raštas skirtas draudimo bendrovei, jis yra informacinio pobūdžio, surašytas neatlikus žarnelės trūkimo priežasčiai nustatyti reikalingų trūkumų. Dėl šių motyvų atsakovas laiko, kad ši išvada negali būti pagrindu teiginiui, jog žarnelė trūko dėl netinkamai atliktų statybos rangos darbų. Be to, atsakovas nurodo, kad turėtų būti taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas pretenzijoms dėl žarnelės kokybės. Tokiu būdu, atsakovas nurodo, kad ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

9Tretysis asmuo UAB ( - ), su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime į ieškinį (I t. b.l. 87-83), nurodoma, kad UAB ( - ), ir UAB ( - ), 2004-04-29 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį dėl šildymo ir santechnikos gaminių pirkimo-pardavimo (I t. b.l. 97-98). UAB ( - ), įsigijo iš UAB ( - ), 46 vnt. SAMPLUS vandens maišytuvų, kurių komplektuojančioms dalims, tame tarpe ir vandens tiekimo žarnelei buvo suteikta 6 mėnesių garantija (I t. b.l. 96). Avarija įvyko 2006-08-29, t.y. praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo santechninės įrangos įsigijimo ir beveik 10 mėnesių nuo perdavimo eksploatuoti. Trečiojo asmens UAB ( - ) nuomone, ieškovas nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių, kad vandens tiekimo žarnelė buvo parduota nekokybiška. Ieškovas grindžia ieškinį eksperto J. B. išvadomis, kuriose nėra nurodyta, kad žarnelė buvo nekokybiška. UAB ( - ) nevykdė santechnikos įrangos montavimo darbų, o tik pardavė vandens maišytuvą, kurio kokybė ir komplektuojančių dalių kokybė atitiko jų kokybei keliamus reikalavimus, dėl jos nebuvo gauta pretenzijų nei įsigijimo metu, nei vėliau. UAB ( - ), kaip svarbią bylai aplinkybę nurodo tai, kad prieš perduodant vandentiekio ir nuotekų sistemas eksploatacijai buvo patikrinti visų vamzdynų, įrengimų ir prietaisų sumontavimo kokybė, atlikti hidrauliniai bandymai. Po 2005-10-11 vidaus vandentiekio ir nuotėkų sistemų perdavimo-priėmimo eksploatacijai akto pasirašymo nebuvo gauta jokių pretenzijų. Trečiojo asmens nuomone, ieškovas taip pat turi pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, imtis priemonių, kad jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose esantys įrengimai išliktų tvarkingi visą jų naudojimo laiką, esant reikalui būtų keičiami tinkamais, remontuojami ir pan.

10Tretysis asmuo UAB ( - ), atsiliepime į ieškinį (I t. b.l. 101-103), nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Tretysis asmuo UAB ( - ), atkreipia dėmesį į tai, kad vandentiekio sistemos montavimui UAB ( - ), naudojo sertifikuotą santechninę įrangą: vandens maišytuvo komplektuojančios dalies – vandens teikimo žarnelės charakteristika – atsparumas vandens ar drėgmės poveikiui bei korodavimui. Prieš perduodant eksploatacijai, buvo patikrinta visų vamzdynų, įrengimų ir prietaisų sumontavimo kokybė bei jų veikimas, tame tarpe ir visi santechniniai prietaisai sanitariniuose mazguose (I t. b.l. 104). UAB ( - ) teigimu, visi iki akto pasirašymo nurodyti trūkumai buvo pašalinti. Per visą laikotarpį nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo UAB ( - ), nei iš vandentiekio ir nuotekynės tinklus eksploatuojančios bendrovės, nei iš kitų asmenų negavo jokių pretenzijų dėl nekokybiškų prietaisų ar netinkamai atliktų montavimo darbų. Trečiojo asmens UAB ( - ), nuomone, ieškinio pagrindimą nurodoma eksperto J. B. išvada yra tikėtinumo lygmens. Neturint informacijos apie šio tyrimo išsamumą bei tyrimo metu nustatytus objektyvius duomenis, pateikta nuomonė negali būti laikoma tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu įvykio priežastį ir priežastinį ryšį, kaip būtinąją civilinės atsakomybės sąlygą. Eksperto J. B. pateikta nuomonė neatitinka eksperto išvadai keliamų reikalavimų. UAB ( - ), pabrėžia, kad iš visų keturiuose pastato aukštuose sumontuotų vandens maišytuvų tik vienintelėse ketvirto aukšto patalpose, kurias eksploatuoja ieškovas, vandens tiekimo žarnelė buvo paveikta korozijos. Trečiojo asmens teigimu, tai galėjo lemti netinkama santechninės įrangos priežiūra ir eksploatacija: sanitarinių mazgų valymui naudojamos šarminės-rūgštinės sudėties valymo priemonės, pakenkusios ir susilpninusios žarnelės šarvo antikorozinį atsparumą ir sudariusios prielaidas ardomajam medžiagų poveikiui, nepakankamas inžinerinių tinklų būklės stebėjimas ir kontrolė. UAB ( - ), nurodo, kad žarnelės šarvo korodavimas yra tęstinis, o ne momentinis procesas, nulemtas naudotojo netinkamo elgesio – inžinerinių tinklų priežiūros ir eksploatacijos pažeidimų.

11Tretysis asmuo AB ( - ), palaiko trečiojo asmens UAB ( - ), išdėstytą poziciją, laiko, kad ieškovas neįrodė UAB ( - ), kaltės dėl žalos atsiradimo (I t. b.l. 140-141).

12Tretysis asmuo UADB ( - ), atsiliepimu į ieškinį (I t. b.l. 162-167) nurodo, kad nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių kokie neteisėti veiksmai sąlygojo įvykio atsiradimą bei tai, kaip jie susiję su priežastiniu ryšiu su padaryta žala, nėra įmanoma ir civilinė atsakomybė. UADB ( - ), sutinka su trečiojo asmens UAB( - ), išsakyta nuomone ir motyvais, be to, prašo taikyti 3 metų senaties terminą. Jo nuomone, teisė reikalauti atlyginti nuostolius ieškovui atsirado avarijos dieną, t.y. 2006-08-29, todėl reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo turėjo teisę reikšti iki 2009-08-29.

13Tretysis asmuo UAB ( - ), ieškinio tenkinimo klausimą palieką spręsti teismui (II t. b.l. 2-3). Atsiliepime į ieškinį nurodoma, kad UAB ( - ), kaip pastato administratorius, turi įsipareigojimą teikti paslaugas tik dėl bendrojo naudojimo patalpų. Šias paslaugas jis teikė iki 2008-09-30. Avarija įvyko ne bendro naudojimosi patalpose, o patalpose, kurių UAB ( - ), neadministruoja. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (CK 6.245 str. 1 d.). Civilinė atsakomybė atsiranda tik esant tam tikroms sąlygoms: padaryta žala, priešingas teisei skolininko elgesys, priežastinis ryšys bei skolininko kaltė (CK 6.246 - 6.249 str.). Esant vien tik žalos padarymo faktui, civilinė atsakomybė neatsiranda. Turi būti įrodytos ir kitos civilinei atsakomybei atsirasti būtinos sąlygos. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti ( - ) str. 2 ir 3 dalyse išvardintomis įrodinėjimo priemonėmis ir šio kodekso bei kitų įstatymų ir norminių aktų nustatyta tvarka. Ieškovas ieškinyje, atsakovas atsiliepime ar priešieškinyje privalo nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, visus įrodymus, kutriais ketina įrodinėti tas aplinkybes, ir pridėti tuos įrodymus. Nagrinėjamuoju atveju, ieškovas nurodo, kad žala atsirado dėl atsakovo, vykdžiusio ieškovo nuosavybės teise valdomų patalpų statybos ir montavimo darbus, nekokybiško darbų atlikimo – dėl nesandariai sumontuoto krano-maišytuvo patekdavo drėgmė, dėl ko sukoravo žarnelės šarvas, ko pasekoje trūko žarnelės guminis vamzdelis. Pastato, kuriame įvyko avarija, statybos darbų rangovas – atsakovas UAB ( - ), kuris pagal 2004-07-02 statybos rangos sutarties Nr. SR-04-07/02 7.2 p. garantavo objekto įrengimo darbų kokybę: atliktiems darbams – 5 m. (I t. b.l. 61). Šios sutarties 7.5 p. Rangovas įsipareigojo savo sąskaita remontuoti ar pakeisti tą objekto įrengimo darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu neatitinka sutarties 7 punkte išdėstytų garantijų, sutarties 7.2 punkte nustatyto garantinio laikotarpio metu Rangovas savo sąskaita įsipareigojo remontuoti ar pakeisti trūkumų turinčią Objekto įrengimo darbų, įrengimų, medžiagų dalį. Ieškovas reikalavimą grindžia eksperto J. B. išvada, duota draudimo bendrovei ( - ), (I t.b.l. 11). Draudimo bendrovei pakako šios išvados draudimo išmokai išmokėti. Minėtas dokumentas surašytas ranka, nurodant surašiusiojo asmens vardą, pavardę bei kvalifikacinių atestatų numerius. Ieškovo nuomone, tai yra svarus įrodymas, patvirtinantis atsakovo atsakomybę už nekokybiškai atliktus santechnikos įrangos sumontavimo darbus.

15Teismas sutinka su atsakovo nuomone dėl ieškovo pateikto dokumento – eksperto J. B. išvados. Specialias žinias turinčio asmens tyrimas, atliktas ne pagal teismo ar teisėjo nutartį civilinėje byloje, taip pat ne pagal antstolio patvarkymą vykdomojoje byloje, nepaisant jo išvados tiriamojo mokslinio pobūdžio, negali būti laikomas eksperto išvada ( - ) straipsnio 2 dalyje nurodyta prasme (LAT Senato 2004-12-30 nutarimas Nr. 51). Dėl minėtos priežasties šis dokumentas ir negali būti vertinamas kaip įrodymas. Įrodinėjimo pareiga vykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Šaliai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi (LAT Senato 2004-12-30 nutarimas Nr. 51). Ieškovas kitų įrodymų, pagrindžiančių ieškinio reikalavimą nepateikė. Tokiu būdu, laikytina, kad ieškovas neįrodė ieškinį pagrindžiančios aplinkybės – nekokybiško krano-maišytuvo sumontavimo.

16Ieškovo atstovas 2005-10-26 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje, kuria nusipirko ginčo patalpas, 6 dalyje „Turto kokybė“ pareiškė, kad turėjo galimybę apžiūrėti perkamą turtą, susipažino su turto naudojimo paskirtimi ir pretenzijų neturi, bei patvirtina, kad turtas atitinka kokybės reikalavimus (III t. b.l. 39). Tretysis asmuo UAB ( - ), nurodo, kad ieškovas taip pat turi pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, imtis priemonių, kad jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose esantys įrengimai išliktų tvarkingi visą jų naudojimo laiką, esant reikalui būtų keičiami tinkamais, remontuojami ir pan. Jo nuomone, tai, kad ne tik žarnelės, bet ir kitų krano-maišytuvo elementų išorinė pusė yra paveikta cheminių medžiagų, kas galėtų būti netaisyklingo valymo priemonių naudojimo rezultatas, yra akivaizdžiai matoma. Tai rodo ne nekokybišką santechnikos sumontavimą, o nerūpestingą šių įrenginių priežiūrą (I t. b.l. 194). Patalpas ieškovas įsigijo 2005 m., avarija įvyko 2009 m., vadinasi, patalpos buvo eksploatuojamos 4 metus. Per šį laikotarpį jokių pretenzijų ieškovas niekam nereiškė, duomenų, kad per nesandariai sumontuotą kraną-maišytuvą bėgtų vanduo ir ieškovas dėl to būtų kreipęsis į atitinkamas institucijas su pretenzija, byloje nepateikta.

17Atsakovo UAB ( - ), nuomone, ieškinys pareikštas ne tam atsakovui. Pretenzijos turėjo būti reiškiamos UAB ( - ), t.y. bendrovei, su kuria ieškovas buvo sudaręs patalpų pirkimo-pardavimo sutartį. Atsakovas įsitikinęs, kad tik ši bendrovė privalėjo garantuoti pirkėjui – ieškovui patalpų kokybę ir atsakyti dėl atsiradusių trūkumų. Teismas sutinka su ieškovo nuomone. Atsakovas 2004-07-02 Rangos sutartyje įsipareigojo garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius darbų kokybės trūkumus pašalinti savo sąskaita (I t. b.l. 47). Nors sutartis sudaryta ne su ieškovu, ir kaip teigia atsakovas, šalių nesieja jokie sutartiniai santykiai, tačiau, sutinkamai su LR CK 6.257 str., kuriame įtvirtintas netiesioginės civilinės atsakomybės principas, nagrinėjamuoju atveju už trečiųjų asmenų veiksmus atsako atsakovas. Rangos sutartyje trečiųjų asmenų atsakomybė už darbų kokybę nenumatyta, todėl kad ir kokiu pagrindu tretieji asmenys vykdo skolininko prievolę, kreditoriui už netinkamą prievolės įvykdymą atsako skolininkas. Todėl spręstina, kad nagrinėjamoje byloje atsakovu yra nurodytas tinkamas juridinis asmuo (CK 6.257 str.).

18Tretysis asmuo UAB ( - ), nuomone, ieškovas nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių, kad vandens tiekimo žarnelė buvo parduota nekokybiška, vandens tiekimo žarnelei buvo suteikta 6 mėnesių garantija, avarija įvyko 2006-08-29, t.y. praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo santechninės įrangos įsigijimo ir beveik 10 mėnesių nuo perdavimo eksploatuoti. Dėl šių aplinkybių tretysis asmuo laiko, kad ieškovas praleido 6 mėnesių terminą reikšti pretenzijas dėl žarnelės kokybės. Tačiau ieškovas reiškia pretenzijas ne dėl žarnelės kokybės, o dėl krano-maišytuvo sumontavimo darbų kokybės.

19Tretysis asmuo UAB ( - ), ir UADB ( - ), prašo taikyti 3 metų ieškinio senatį. Nurodo, kad teisė reikalauti atlyginti nuostolius ieškovui atsirado avarijos dieną, t.y. 2006-08-29, todėl reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo turėjo teisę reikšti iki 2009-08-29. Tačiau ieškinys teismui pateiktas 2009-08-27, t.y. nepraėjus 3 metų terminui (I t. b.l. 2).

20Kiti šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini kaip neturintys esminės reikšmės bylai.

21Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas teismo nustatytas aplinkybes bei byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys neįrodytas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

22Ieškinį atmetus, iš ieškovo byloje dalyvavusių asmenų prašymu priteistinos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovo UAB ( - ), atstovas prašo priteisti 3144,8 Lt atstovavimo išlaidų (I t. b.l. 199, 200, 203, II t. b.l. 13, 40), trečiasis asmuo UAB ( - ), 363 Lt už atsiliepimo parengimą (II t. b.l. 5-6), UAB ( - ), atsiliepime į ieškinį prašė priteisti 400 Lt už atsiliepimo parengimą (I t. b.l. 90).

23Iš ieškovo valstybei priteistina 198,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ( CPK 96 str., pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu III t. b.l. 99).

24Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), atsakovui UAB ( - ), 3144,80 Lt ( tris tūkstančius šimtą keturiasdešimt keturis Lt 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), trečiajam asmeniui ( - ), 400 Lt ( keturis šimtus Lt) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), trečiajam asmeniui UAB ( - ), 363 Lt ( tris šimtus šešiasdešimt tris Lt) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), valstybei 198,85 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Marijampolės apskrities VMI, į.k.188659752, sąskaitos Nr.( - ), AB bankas "Swedbank" (banko kodas 73000) įmokos kodas 5660).

30Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,... 2. Ieškovas UAB ( - ), patikslinęs ieškinį, teismo prašo: priteisti iš... 3. Atsakovas UAB ( - ), su ieškiniu nesutinka, prašo taikyti ieškinio senatį,... 4. Tretysis asmuo UAB ( - ), su ieškiniu nesutinka.... 5. Tretieji asmenys UAB ( - ), AB ( - ), UADB ( - ), UAB ( - ), UAB ( - ), teismo... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad naktį iš 2009-08-29 į 2009-08-30... 8. Atsakovas UAB ( - ), atsiliepime į ieškinį (I t. b.l. 38-40), nurodo, kad... 9. Tretysis asmuo UAB ( - ), su ieškiniu nesutinka. Atsiliepime į ieškinį (I... 10. Tretysis asmuo UAB ( - ), atsiliepime į ieškinį (I t. b.l. 101-103), nurodo,... 11. Tretysis asmuo AB ( - ), palaiko trečiojo asmens UAB ( - ), išdėstytą... 12. Tretysis asmuo UADB ( - ), atsiliepimu į ieškinį (I t. b.l. 162-167) nurodo,... 13. Tretysis asmuo UAB ( - ), ieškinio tenkinimo klausimą palieką spręsti... 14. Civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę... 15. Teismas sutinka su atsakovo nuomone dėl ieškovo pateikto dokumento –... 16. Ieškovo atstovas 2005-10-26 Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje,... 17. Atsakovo UAB ( - ), nuomone, ieškinys pareikštas ne tam atsakovui.... 18. Tretysis asmuo UAB ( - ), nuomone, ieškovas nepateikia jokių įrodymų,... 19. Tretysis asmuo UAB ( - ), ir UADB ( - ), prašo taikyti 3 metų ieškinio... 20. Kiti šalių nurodyti motyvai nenagrinėtini kaip neturintys esminės... 21. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas teismo nustatytas aplinkybes bei byloje... 22. Ieškinį atmetus, iš ieškovo byloje dalyvavusių asmenų prašymu... 23. Iš ieškovo valstybei priteistina 198,85 Lt išlaidų, susijusių su... 24. Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), atsakovui UAB ( - ), 3144,80 Lt ( tris... 27. Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), trečiajam asmeniui ( - ), 400 Lt ( keturis... 28. Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), trečiajam asmeniui UAB ( - ), 363 Lt ( tris... 29. Priteisti iš ieškovo UAB ( - ), valstybei 198,85 Lt (vieną šimtą... 30. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...