Byla 2S-118-212/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno, kolegijos teisėjų: Romualdo Januškos, pranešėjos Zinos Mickevičiūtės

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. P. atskirąjį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. P. skundą suinteresuotiems asmenims AB „Lesto“ (atsakovės AB „Rytų skirstomieji tinklai“ procesinis teisių perėmėjas), antstolei Vaivai Šimkienei dėl neteisėtų antstolio veiksmų

Nustatė

3Pareiškėjas prašė pripažinti neteisėtais antstolės Vaivos Šimkienės veiksmus ir panaikinti 2009-03-03 antstolės patvarkymą; nutraukti trigubą išieškojimą pagal Pasvalio rajono apylinkės teismo 2000-05-24 vykdomąjį raštą Nr. 2-2-456; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-456 iki skundo išnagrinėjimo; nušalinti antstolę Vaivą Šimkienę nuo vykdomosios bylos Nr. 0071/07/03922 vykdymo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Pasvalio rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė; panaikino Pasvalio rajono apylinkės teismo 2009-04-09 nutartį dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0071/07/03922 pagal 2000-05-24 vykdomąjį dokumentą Nr. 2-2-456, kurio pagrindu vykdomas 10 500 Lt skolos išieškojimas iš skolininko J. P. kreditoriaus AB “Rytų skirstomieji tinklai“ naudai; įpareigojo antstolę Vaivą Šimkienę užtikrinti 2008-10-10 antstolės patvarkymo dėl arešto J. P. turtui panaikinimo įvykdymą iki 2010 m. gruodžio 10 d.; priteisė iš pareiškėjo 52,80 Lt pašto išlaidų valstybės naudai ir civilinę bylą Nr. 2-68-205/2010 nutraukė. Nustatė, kad antstolė V. Šimkienė vykdomąją bylą Nr. 0071/07/03922 kurioje vykdomas 10 500 Lt skolos išieškojimas iš J. P. kreditoriui AB „Rytų skirstomieji tinklai“, turi savo žinioje nuo 2008 metų. Nustačiusi, kad skolininko areštuoto turto kaina viršija skolos, išieškomos pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-2-456, dydį, antstolė 2008-10-10 ir 2009-03-25 priėmė patvarkymus dėl pareiškėjo turto arešto panaikinimo ir tą pačią dieną priėmė sprendimą areštuoti pareiškėjui priklausantį 2,7800 ha žemės sklypą, kurio kaina neviršija išieškomos skolos dydžio. 2009-03-03 patvarkymu nukreipė skolos išieškojimą ir į skolininko pinigines lėšas. Skolininkas J. P. kreipėsi į Joniškio rajono apylinkės teismą, prašydamas panaikinti antstolės V. Šimkienės surašytą 2008-10-10 turto arešto aktą, nurodydamas, kad priteistos sumos išieškojimą vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrius ir nutraukti dvigubą skolos išieškojimą. Joniškio rajono apylinkės teismo 2009-08-06 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė, o Šiaulių apygardos teismas 2010-06-28 nutartimi Joniškio rajono apylinkės teismo 2009-08-06 nutartį paliko nepakeistą. Teismas civilinę bylą nutraukė, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Pasvalio rajono apylinkės teismo 2010-11-25 nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismo nutartis prieštaringa, visiškai nemotyvuota, nepagrįsta ir neatitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams. Teismas visiškai nepasisakė dėl jo skunde išdėstytų motyvų. Antstolė vykdo išieškojimą iš VSDFV Pasvalio skyriaus pagal jo gaunamas pajamas ir areštavo jo turtą bei žemės sklypą. Areštuotas turtas viršija išieškomą sumą. CPK įtvirtintomis vykdymo taisyklėmis, negalima išieškoti iš skolininko daugiau, nei priteista iš jo. Teismas visiškai nenurodė, kokiais motyvais atmetė pareiškėjo skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų – 2009-03-03 patvarkymo. Mano, kad teismas be pagrindo nutraukė civilinės bylos nagrinėjimą, nes šis skundas nebuvo nagrinėjamas teismuose ir dėl jo nebuvo priimti jokie sprendimai. Pareiškėjas skunde reiškė nušalinimą antstolei ir nurodė motyvus, tačiau teismas jų visiškai nenagrinėjo ir dėl jų nepasisakė. Tai prieštarauja CPK 291 str. nuostatoms, nes šis klausimas teismo net nebuvo nagrinėjamas ir dėl šio prašymo nepriimtas joks sprendimas. Mano, kad teismas išėjo už skundo nagrinėjimo ribų, nes įpareigojo antstolę užtikrinti 2008-10-10 antstolės patvarkymo dėl arešto pareiškėjo turto panaikinimo įvykdymą iki 2010-12-10. Tokio prašymo skunde pareiškėjas nebuvo nurodęs.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB „Lesto“ pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Mano, kad teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes ir bylą nutraukė CPK 293 str. 3 p. pagrindu, nes Joniškio rajono apylinkės teismui ir Pasvalio rajono apylinkės teismui pareiškėjo paduoti skundo reikalavimai dėl neteisėtų antstolio veiksmų yra tapatūs. Antstolio veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, todėl naikinti 2009-03-03 patvarkymą nėra jokio pagrindo. Pareiškėjas nepateikė teismui jokių dokumentų ar kitokių įrodymų, todėl visiškai neaišku kokiais įrodymais ar faktinėmis aplinkybėmis remiantis pareiškėjas nurodo, kad yra vykdomas dvigubas ar trigubas išieškojimas.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Pasvalio rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės: J. P. skundas atmestinas (CPK 337 str. 2 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

8Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylos nutraukimo pagrindus, netinkamai įvertino bylos aplinkybes, todėl teismo nutartis naikintina. Byloje pakanka duomenų, kad padarytus pažeidimus ištaisyti apeliacinės instancijos teisme, todėl klausimas išsprendžiamas iš esmės (CPK 327 str., 329 str. 1 d.).

9Pareiškėjas J. P. Pasvalio rajono apylinkės teismui 2009-03-19 pateikė skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų vykdomojoje byloje ir prašė: pripažinti neteisėtais antstolės Vaivos Šimkienės veiksmus ir panaikinti 2009-03-03 antstolės patvarkymą; nutraukti trigubą išieškojimą pagal Pasvalio rajono apylinkės teismo 2000-05-24 vykdomąjį raštą Nr. 2-2-456; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-456 iki skundo išnagrinėjimo; nušalinti antstolę Vaivą Šimkienę nuo vykdomosios bylos Nr. 0071/07/03922 vykdymo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Be to, pareiškėjas J. P. Joniškio rajono apylinkės teismui 2008-10-22 pateikė skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0071/07/03922 ir prašė: pripažinti neteisėtais antstolės Vaivos Šimkienės veiksmus ir panaikinti 2008-10-10 turto arešto aktą, kuriuos areštuotas 2,7800 ha žemės sklypas, esantis Daukšiogalos kaime, Pasvalio rajone, unikalus Nr. 6773-0004-0011, įvertintas 10 000 Lt. Nutraukti dvigubą išieškojimą pagal Pasvalio rajono apylinkės teismo 2000-05-24 vykdomąjį raštą Nr. 2-2-456; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0071/07/03922 iki skundo išnagrinėjimo; nušalinti antstolę Vaivą Šimkienę nuo vykdomosios bylos Nr. 0071/07/03922 vykdymo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 16-17).

11Iš pareiškėjo skundų matyti, kad skirtinguose teismuose nagrinėjami skundai nėra tapatūs, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai padarė išvadą, jog ginčas vyksta dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Joniškio rajono apylinkės teismui pateiktame skunde prašoma panaikinti 2008-10-10 turto arešto aktą, kuriuos areštuotas 2,7800 ha žemės sklypas, o Pasvalio rajono apylinkės teismui pateiktame skunde prašo panaikinti 2009-03-03 antstolės patvarkymą.

12Iš vykdomosios bylos Nr. 0071/07/03922 matyti, kad Pasvalio rajono apylinkės teismas 2000-10-26 išdavė vykdomąjį raštą dėl 10 500 Lt išieškojimo iš skolininko J. P. skolininkui AB „Lietuvos energija“ (dabar AB LESTO). Pagal šį vykdomąjį raštą nuo 2000-10-26 išieškota tik 247,25 Lt, t. y. vienintelė išskaita iš skolininko gaunamos pensijos (t. 1, b. l. 22-23). Šios aplinkybės paneigia pareiškėjo argumentus apie vykdomą trigubą išieškojimą, nes toks išieškojimas nevykdomas. Turto areštas nereiškia, kad jau yra vykdomas išieškojimas. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolė 2010-12-08 patvarkymu panaikino areštą skolininkui priklausančiam turtui, gyvenamajam namui su priklausiniais (t. 3, b. l. 44) ir šioje vykdomojoje byloje yra areštuotas tik 2,7800 ha žemės sklypas, kurio vertė neviršija išieškomos sumos. Turto arešto aktas surašytas 2008-10-10 ir skolininkui apie tai žinoma (vykd. bylos lapas 185-189,213). Skolininko skundas dėl šio turto arešto akto panaikinimo išnagrinėtas Joniškio rajono apylinkės teisme ir nutartis įsiteisėjus (t. 3, b. l. 11-17).

13Priverstinio vykdymo priemones reglamentuoja CPK 624 straipsnis, kuriame nurodyta, kad pirmiausia išieškojimas vykdomas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių. Antstolė 2009-03-03 patvarkymu visiškai pagrįstai nukreipė vykdyti vykdomąjį dokumentą iš skolininko gaunamų piniginių lėšų (vykd. bylos lapas 237). Pareiškėjas J. P. teigdamas, kad antstolė priėmė tris vykdomuosius dokumentus išieškoti tai pačiai sumai, nepateikia jokių patvirtinančių tai įrodymų. Byloje nėra duomenų, kad buvo išduoti keli vykdomieji dokumentai, kad 10 500 Lt išieškojimas yra vykdomas dar kitokių būdu ir kad išieškota daugiau, nei priteista. Priešingai, kaip jau minėta aukščiau, nuo 2000-10-26 išieškota tik 247,25 Lt. Pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai iš esmės yra deklaratyvūs ir nepagrįsti, o atsižvelgiant į vykdomojoje byloje surinktus duomenis, kad skolininkas pastoviai skundžia antstolių veiksmus, šalina juos, nuolat teikia įvairius prašymus, darytina išvadą, jog tokiais veiksmais jis siekia vilkinti vykdymo procesą.

14Antstolio nušalinimo pagrindus ir tvarką numato CPK 636 straipsnis, o antstolio nušalinimo klausimą išsprendžia antstolio buvimo vietos apylinkės teismo teisėjas ne vėliau kaip per tris darbo dienas. Pažymėtina, kad antstolio nušalinimo pagrindų, nustatytų CPK 65 straipsnyje, pareiškėjas nenurodė ir prieš pradedant priverstinio vykdymo veiksmus nušalinimo antstolei nereiškė (vykd. b. l. 180). Byloje nenustatyta, kad antstolė V. Šimkienė yra šališka ir kad yra pagrindų, numatytų CPK 65 straipsnyje, leidžiančių ja nušalinti, todėl pareiškėjo reikalavimas dėl antstolės V. Šimkienės nušalinimo, nepagrįstas ir atmestinas.

15Atmetus skundą, iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79, 92, 93 str., t. 1, b. l. 54, 94, t. 3, b. l. 56).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

17Pasvalio rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

18J. P. skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų, atmesti.

19Priteisti iš J. P., a. k. ( - ) 64 Lt (šešiasdešimt keturis litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Pareiškėjas prašė pripažinti neteisėtais antstolės Vaivos Šimkienės... 4. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 25 d. nutartimi... 5. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Pasvalio rajono apylinkės... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB „Lesto“... 7. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Pasvalio rajono apylinkės teismo... 8. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai... 9. Pareiškėjas J. P. Pasvalio rajono apylinkės teismui 2009-03-19 pateikė... 10. Be to, pareiškėjas J. P. Joniškio rajono apylinkės teismui 2008-10-22... 11. Iš pareiškėjo skundų matyti, kad skirtinguose teismuose nagrinėjami... 12. Iš vykdomosios bylos Nr. 0071/07/03922 matyti, kad Pasvalio rajono apylinkės... 13. Priverstinio vykdymo priemones reglamentuoja CPK 624 straipsnis, kuriame... 14. Antstolio nušalinimo pagrindus ir tvarką numato CPK 636 straipsnis, o... 15. Atmetus skundą, iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusių su... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 17. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti... 18. J. P. skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų, atmesti.... 19. Priteisti iš J. P., a. k. ( - ) 64 Lt (šešiasdešimt keturis litus)...