Byla Iv-2747-208/2012
Dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundu,

Nustatė

2teisme 2012-03-27 gautas AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundas, kuriame prašoma panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-02-17 rašto Nr. 4S-736 dalį, kuria yra konstatuoti Viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. 5 d., 18 str. 6 d. 3 p., 32 str. 7 d., 18 str. 1 d. ir 3 str. 1 d. įtvirtinto skaidrumo principo pažeidimai.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų.

5Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.).

6Įvertinus ginčo santykius reglamentuojančias teisės normas (Viešųjų pirkimų įstatymo 8 str.), darytina išvada, kad skundžiamas Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-02-17 raštas Nr. 4S-736 pagal savo turinį ir formą neatitinka nei vienos sprendimo, kurį Viešųjų pirkimų tarnyba gali priimti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnį, rūšies. Šiame dokumente nėra aiškiai bei imperatyviai suformuluotos santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos, o tik išdėstyta Viešųjų pirkimų tarnybos nuomonė, kuri gali tapti pagrindu Viešųjų pirkimų tarnybai priimti sprendimą, kuris sukels pareiškėjai teisines pasekmes ir kuris galės būti skundžiamas teismui. Viešųjų pirkimų tarnybos 2012-02-17 raštas Nr. 4S-736 pats savaime nesukelia pareiškėjai teisinių pasekmių. Administraciniai teismai nesprendžia ginčų dėl tokių viešojo administravimo subjektų dokumentų, adresuotų atitinkamiems asmenims. Pažymėtina, kad teismas gali priimti nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos privalomos elgesio taisyklės, teisės bei pareigos. Taigi, aptariamas raštas nelaikytinas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundžiamu administraciniu aktu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 str. 15 d., 15 str. 1 d.).

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundą atsisakytina priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. pagrindu.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p. teisėjas

Nutarė

9atsisakyti priimti AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą.

10Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais ir 2012-03-19 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai