Byla 1A-532-493/2015
Dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Arūno Paštuolio, teisėjų Ramūno Antanavičiaus ir Giedriaus Endriukaičio, sekretoriaujant Nomedai Vilimavičienei, dalyvaujant prokurorui Giedriui Šalaševičiui, nuteistajai A. S. ir asmeniui, kuriam byla nutraukta, A. B., jų gynėjams advokatams Aušrai Ručienei ir Vincui Pacevičiui

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Giedriaus Šalaševičiaus ir asmens, kuriam byla nutraukta, A. B. apeliacinius skundus dėl Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. nuosprendžio, kuriuo:

3A. S. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 1 dalį išteisinta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; pripažinta kalta, padarius nusikaltimą, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, jai paskirta 200 MGL (26000 Lt, tai yra 7530,12 Eur) bauda; pripažinta kalta, padarius nusikaltimą, numatytą BK 228 straipsnio 2 dalyje (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija), ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, jai paskirta 120 MGL (15600 Lt, tai yra 4518,07 Eur) bauda.

4Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktais, paskirtos baudos subendrintos, griežtesne bausme apimant švelnesnę bausmę, ir kaltinamajai A. S. paskirta subendrinta bausmė – 200 MGL (26000 Lt, tai yra 7530,12 Eur) bauda.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bylos dalis dėl A. S. inkriminuotų nusikalstamų veikų pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nutraukta dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties.

6A. B. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisinta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

7Vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bylos dalis dėl A. B. inkriminuotų nusikalstamų veikų pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį nutraukta dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties.

8Civiliniams ieškovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrai pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą ir civiliniai ieškiniai perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

10A. S. nuteista už tai, kad piktnaudžiavo tarnyba siekdama turtinės naudos, tai yra būdama ( - ) vaikų darželio „( - )“ direktore, pagal ( - ) vaikų darželio „( - )“ direktoriaus pareigybės aprašymą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 7d. įsakymu Nr. ( - ), privalėdama užtikrinti įstaigos turto efektyvų valdymą, organizuoti ir kontroliuoti buhalterinę-finansinę atskaitomybę, dokumentacijos įforminimą ir pateikimą laiku, tvirtinti darbo laiko ir apmokėjimo apskaitos žiniaraščius, sudaryti darbo sutartis, kontroliuoti darbo krūvius, pasirašyti įsakymus, organizuoti ir kontroliuoti atsiskaitymus su biudžeto ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, šių pareigų savanaudiškais tikslais neatliko tinkamai, o taip pat diskredituodama pagrindinius valstybės tarnybos principus, numatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje, klastojo dokumentus bei juos panaudojo bei sukčiavimo būdu įgijo didelės vertės svetimą turtą, tai yra:

112006-2009 metais, suklastotos darbo sutarties, kurioje žinomai melagingai buvo nurodyta, jog N. U. dirba ( - ) vaikų darželyje „( - )“ ūkvedės-sandėlininkės pareigose, pagrindu, o taip pat savo suklastotų įsakymų - 2008 m. birželio 13 d. ( - ) vaikų darželio „( - )“ direktoriaus įsakymu Nr. PK-36 „Dėl laikino vadavimo G. S. atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sukaks dveji metai, laikotarpiu“ bei 2009 m. balandžio 9 d. ( - ) vaikų darželio „( - )“ direktoriaus įsakymu Nr. PK-20 „Dėl laikino vadavimo L. M. nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu“, pagrindu klastodama darbo užmokesčio žiniaraščius, o taip pat suklastoto įsakymo 2007-10-07 Nr. AK-14 pagrindu, kuriame buvo melagingai nurodyta, jog N. U. už nuosavo transporto naudojimą išmokėta 700 Lt, sukčiavimo būdu per 2006-2009 metus įgijo 52796,46 Lt, priklausančius Šakių rajono savivaldybės biudžetui.

12Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2007-2008 metais, A. S., turėdama tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, suklastojo dokumentus - 2007-08-31 įsakymą Nr. PK-27 dėl B. A. K. darbo krūvio padidinimo, 2007-09-01 darbo sutartį Nr. 42, įrašydama joje žinomai melagingus duomenis, jog B. A. K. nuo 2007-09-01 pradeda dirbti ( - ) vaikų darželyje „( - )“ 0,25 etato kasininkės pareigose, 2007-12-29 direktorės įsakymą dėl buhalterės A. B. laikino vadavimo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sukaks dveji metai, 2008-01-04 įsakymą Nr. PK-9A dėl B. A. K. darbo krūvio padidinimo, 2008-02-11 įsakymą Nr. PK-15 dėl B.A. K. darbo krūvio padidinimo, 2008-02-29 įsakymą Nr. PK-22, „Dėl priemokos prie kovo mėnesio atlyginimo skyrimo B. A. K.“, 2008-04-08 įsakymą Nr. PK-22 A „Dėl priemokos prie balandžio mėnesio atlyginimo skyrimo B. A. K.“, 2008-05-22 įsakymą Nr. PK-25, „Dėl laikino vadavimo V. A. mokymosi atostogų laikotarpiu“, 2008-05-26 įsakymą Nr. PK-32 „Dėl laikino vadavimo A. P. ligos laikotarpiu“, 2008-06-09 įsakymą Nr. PK-35, „Dėl buhalterės A. B. vadavimo laikino nedarbingumo laikotarpiu “, 2008-10-08 įsakymą Nr. PK-49 „Dėl buhalterės A. B. vadavimo laikino nedarbingumo laikotarpiu“, bei šių suklastotų įsakymu pagrindu, klastodama darbo užmokesčio žiniaraščius, sukčiavimo būdu per 2007-2008 metus įgijo 22 760,78 Lt, priklausančius Šakių rajono savivaldybės biudžetui.

13Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2007-2009 metais A. S., turėdama tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, suklastojo dokumentus - 2007-12-29 įsakymą Nr. PK-44 „Dėl D. V. darbo krūvio padidinimo“, 2009-11-02 įsakymą Nr. PK-57 „Dėl D. V. darbo krūvio padidinimo“, 2009-11-02 darbo sutartį Nr. 50, įrašydama joje žinomai melagingus duomenis, jog D. V. nuo 2009-11-02 pradeda dirbti ( - ) vaikų darželyje „( - )“ 0,5 etato ūkvedės-sandėlininkės pareigose, bei šių suklastotų įsakymu pagrindu, klastodama darbo užmokesčio žiniaraščius, sukčiavimo būdu per 2007-2009 metus įgijo 1665,69 Lt, priklausančius Šakių rajono savivaldybės biudžetui.

14Toliau tęsdama savo nusikalstamą, 2006-2007 metai A. S., turėdama tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, suklastojo dokumentus - 2006-04-03 darbo sutartį Nr.32, įrašydama joje žinomai melagingus duomenis, jog D. E. nuo 2006-04-03 pradeda dirbti ( - ) vaikų darželyje „( - )“ buhalterės pareigose 0,75 etato darbo krūviu, 2006-04-03 darbo sutartį Nr. 33, įrašydama joje žinomai melagingus duomenis, jog D. E. nuo 2006-04-03 pradeda dirbti ( - ) vaikų darželyje „( - )“ skalbėjos pareigose 0,5 etato darbo krūviu, 2006-04-04 įsakymą Nr. PK-10 „Dėl laikino vadavimo“, 2006-04-04 įsakymą Nr.PK-10A, 2006-09-29 įsakymą Nr. PK-28 „Dėl D. E. darbo krūvio padidinimo“, 2006-12-22 įsakymą Nr. PK-33 „Dėl priedo prie atlyginimo“, 2007-01-02 įsakymą Nr. PK-2A „Dėl pareiginės algos priemokų nustatymo“, 2007-02-01 įsakymą Nr. PK-7 „Dėl pareiginės algos priemokų nustatymo“, 2007-02-01 įsakymą Nr. PK-8 „Dėl pareiginės algos priemokų nustatymo“, 2007 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. PK-12 „Dėl priemokos už skubiai atliktą darbą“, bei šių suklastotų įsakymu pagrindu klastodama darbo užmokesčio žiniaraščius, o taip pat suklastotų įsakymų (2006-04-03 Nr. AK-2, 2006-06-06 Nr. AK-6, 2007-01-02 Nr. AK-2, 2007-06-26 Nr. AK-9, 10) pagrindu, kuriuose buvo melagingai nurodyta, jog D. E. už nuosavo transporto naudojimą išmokėta 4475,00 Lt, sukčiavimo būdu per 2006-2007 metus įgijo 24322,02Lt, priklausančius Šakių rajono savivaldybės biudžetui.

15Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2006-2007 metais A. S., turėdama tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, žinodama jog O. U. darželyje nedirba kasininke, suklastojo dokumentus - 2006-01-27 įsakymą Nr. 4F „Dėl darbuotojų tarifikacijos sąrašo patvirtinimo 2006 metams“, įrašydama joje žinomai melagingus duomenis, jog O. U. dirba kasininke 0,25 etato darbo krūviu, 2006-11-20 įsakymą Nr. PK-31 „Dėl darbuotojų tarifikacijos sąrašo patvirtinimo pakeitimo 2006 metams“, įrašydama joje žinomai melagingus duomenis, jog 2006 m. O. U. dirba kasininke 0,25 etato darbo krūviu, bei šių suklastotų įsakymu pagrindu, klastodama darbo užmokesčio žiniaraščius, sukčiavimo būdu per 2006-2007 metus įgijo 2532,27 Lt, priklausančius Šakių rajono savivaldybės biudžetui.

16Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, A. S., veikdama bendrai su A. B. bei padedant O. R., suklastojo tikrus dokumentus, juos panaudojo bei apgaulės būdu įgijo svetimą turtą, tai yra 2009 m. birželio 30 d. ( - ) vaikų darželio „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), O. R. parašė prašymą priimti ją į darbą darželyje buhalterės pareigoms 0,75 etato nuo 2009 m. birželio 30 d., taip pat tą pačią dieną O. R. pasirašė darbo sutartį su darželio direktore A. S., iš anksto abi žinodamos bei suprasdamos, jog šio darbo realiai O. R. nedirbs, bei sukčiavimo būdu užvaldė svetimą turtą – Šakių rajono savivaldybės biudžetui priklausančius 16041,76 Lt, kuriuos O. R. už tariamai atliekamą buhalterės darbą darželyje nuo 2009 m. birželio 30 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d., kaip atlyginimą, pervesdavo į asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB NORD banke, o ji iš savo asmeninės sąskaitos visus šiuos gautus pinigus iš darželio, už tariamai atliekamą darbą, pervesdavo į darželyje dirbusios buhalterės, tačiau tuo metu buvusios nėštumo ir gimdymo atostogose, A. B. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB NORD banke.

17Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, A. S. ir G. K., veikdamos bendrai, suklastojo tikrus dokumentus, juos panaudojo bei bendromis nusikalstamomis pastangomis sukčiaujant įgijo svetimą turtą, tai yra 2007 m. rugsėjo 11 d. ( - ) vaikų darželio „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), G. K. pasirašė darbo sutartį su darželio direktore A. S., jog ji priimama dirbti į darželį remonto darbininke 0,25 etato bei bendrosios praktikos slaugytoja 0,25 etato, iš anksto abi žinodamos bei suprasdamos, jog G. K. šių darbų realiai nedirbs, 2007 m. rugsėjo 12 d. ( - ) vaikų darželio „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), pasirašė darbo sutartį su darželio direktore A. S., jog ji priimama dirbti į darželį sargu 1 etatu, iš anksto abi žinodamos bei suprasdamos, jog G. K. šio darbo realiai nedirbs. Šių suklastotų dokumentų bei neteisėtai už tariamą darbą išmokėtų G. K. pinigų pagrindu, ( - ) vaikų darželio „( - )“ administracija pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui apie G. K. draudžiamąsias pajamas už laikotarpį, iš kurio skaičiuojama motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiai bei pati G. K. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui, turėdama tikslą įgyti didelės vertės svetimą turtą, pateikė prašymus skirti jai motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas, nurodydama pervesti pinigus į jos asmeninę sąskaitą, tokiu būdu sukčiavimo būdu, veikdama bendrai su G. K., įgijo svetimą turtą – Šakių rajono savivaldybės biudžetui priklausančius 8468,30 Lt, kuriuos G. K. už tariamai atliekamą darbą darželyje nuo 2007 m. rugsėjo 11 d. iki 2009 m. lapkričio 20 d., kaip atlyginimą, pervesdavo į asmeninę sąskaitą, bei sukčiavimo būdu įgijo 41716,89 Lt, priklausančius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, kuruos G. K. išmokėjo Šakių skyrius, kaip motinystės bei motinystės (tėvystės) pašalpas.

18Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, A. S. ir L. S., veikdamos bendrai, suklastojo tikrus dokumentus, juos panaudojo bei sukčiaujant įgijo svetimą turtą, tai yra 2008 m. gruodžio 1 d. ( - ) vaikų darželio „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), L. S. pasirašė darbo sutartį su darželio direktore A. S., jog ji priimama dirbti į darželį pavaduotoja ūkio reikalams - 0,5 etato, sargu 1,0 etato, kūriku sezonui, skalbėja 0,25 etato, iš anksto abi žinodamos bei suprasdamos, jog L. S. (M.) šių darbų realiai nedirbs. Šių suklastotų dokumentų bei neteisėtai už tariamą darbą išmokėtų L. S. pinigų pagrindu, ( - ) vaikų darželio „( - )“ administracija pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui apie L. S. draudžiamąsias pajamas už laikotarpį, iš kurio skaičiuojama motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiai bei pati L. S. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui, turėdama tikslą įgyti svetimą turtą, pateikė prašymus skirti jai motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas, nurodydama pervesti pinigus į jos asmeninę sąskaitą, tokiu būdu sukčiavimo būdu, veikdama bendrai su L. S., įgijo svetimą turtą – Šakių rajono savivaldybės biudžetui priklausančius 10117,01 Lt, kuriuos L. S. už tariamai atliekamą darbą darželyje nuo 2008-12-01 iki 2009-03-02 kaip atlyginimą, pervesdavo į asmeninę sąskaitą, bei sukčiavimo būdu įgijo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai priklausančius 5460,27 Lt, kurie L. S. buvo išmokėti papildomai Šakių skyriuje, neteisėtai padidinus draudžiamąsias pajamas.

19Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, A. S. ir R. S., suklastojo tikrus dokumentus, juos panaudojo bei bendromis nusikalstamomis pastangomis sukčiaujant įgijo svetimą turtą, tai yra R. S. nuo 2005 m. vasario 1 d. ( - ) vaikų darželio direktorės A. S. tariamai buvo įdarbintas sargu ( - ) vaikų darželyje „( - )“, esančiame ( - ), iš anksto abiem žinant, bei suprantant, jog R. S. šio darbo realiai nedirbs, ir tokiu būdu apgaule įgijo svetimą turtą – Šakių rajono savivaldybės biudžetui priklausančius 17506,40 Lt, kuriuos R. S., kaip darbo užmokestį išmokėjo nuo 2005 m. vasario 1 d. iki 2007 m. rugpjūčio 11d.

20Tokiu būdu A. S. 2005-2009 metais, būdama ( - ) vaikų darželio „( - )“ direktore, piktnaudžiaudama tarnyba siekiant turtinės naudos, klastojo dokumentus ir juos panaudojo bei apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą - Šakių rajono savivaldybės biudžetui priklausančius 156325,20 Lt, o taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai priklausančius 47177,16 Lt.

21A. S. šiais veiksmais pripažinta padariusi BK 182 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje numatytus nusikaltimus, o bylos dalis dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo nutraukta suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

22Be to, A. S. išteisinta dėl to, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, t.y. būdama Šakių rajono ( - ) vaikų darželio „( - )“, įstaigos kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), direktore ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 21 str. būdama atsakinga už apskaitos organizavimą nuo 2006-01-01 iki 2009-12-31 apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, pažeisdama 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 punkto reikalavimus, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, bei pažeidžiant to paties įstatymo 12 str. 1 punkto reikalavimus, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“, apskaitos dokumentais, t.y. darbo laiko žiniaraščiais, darbo užmokesčio žiniaraščiais, neatitinkančiais tikrovės, registruose fiksavo neįvykusias ūkines operacijas: 2006-2009 metais pildydama darbo laiko apskaitos bei darbo užmokesčio žiniaraščius nurodė neteisingus duomenis, jog N. U. dirbo ūkvede-sandėlininke 0,5 etato, sargu 1 etatu, skalbėja 0,25 etato, remonto darbininke 0,25 etato, pavaduotoja ūkio reikalams 0,5 etato bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šiuos darbus, O. U. dirbo 0,25 etato kasininke bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šį darbą, R. S. dirbo 1 etatu sargu, remonto darbininku, D. E. dirbo skalbėja 0,5 etato, buhaltere 0,75 etato bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šiuos darbus, B. A. K. dirbo kasininke 0,25 etato, buhaltere 0,75 etato, skalbėja 0,25 etato, remonto darbininke 0,125 etato, auklėtoja bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šiuos darbus, G. S. (K.) dirbo sargu 1 etatu, remonto darbininku 0,25 etatu, bendrosios praktikos slaugytoja 0,25 etatu, skalbėja 0,5 etatu, D. V. dirbo kasininke 0,25 etato, ūkvede sandėlininke 0,5 etato bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šiuos darbus, L. M. dirbo pavaduotoja ūkio reikalams 0,5 etato , sargu 1 etatu , skalbėja 0,25 etato, kūrike 1 etato, O. R. dirbo buhaltere. Tokiu būdu neatitinkančiais tikrovės darbo laiko žiniaraščiais, darbo užmokesčio žiniaraščiais, ( - ) vaikų darželyje „( - )“ darbuotojams buvo skiriami papildomi darbai, kurių jie neatliko, taip pat buvo forminami darbuotojai, kurie iš viso nedirbo vaikų darželyje, tačiau buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotas priskaičiuotas darbo užmokestis ir registruose dėl to buvo fiksuotos neįvykusias ūkines operacijas, o būtent:

23N. U. 2006-2009 metais darželio oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas darbo užmokesčio priskaitymas 72322,63 Lt (2006 m. – 5350,01 Lt, 2007 m. – 13869,70 Lt, 2008 m. – 31142,25 Lt, 2009 m. – 21960,67 Lt) už neatliktą darbą, ir dėl to buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduota darbo užmokesčio išmokėjimas 52210,97Lt;

24B. A. K. 2007-2008 m. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas darbo užmokesčio priskaitymas 39540,62 Lt (2007 m.- 1906,13 Lt, 2008 m. – 37634,49 Lt) ir išmokėjimas 29082,88 Lt (26456,23+2626,65) Lt už darbus, kurių ji nedirbo;

25D. V. 2008-2009 m. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas darbo užmokesčio priskaitymas 2141,60 Lt (2008m. – 531,20 Lt, 2009 m. – 1610,40 Lt) ir išmokėjimas 1665,69 Lt už kasininkės ir ūkvedės darbą, nors tokio darbo ji nedirbo;

26O. U. 2006-2007 m. už kasininkės darbą, kurio ji nedirbo, buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 3703,03 Lt (2006 m. 1966,37 Lt, 2007 m. 1736,66 Lt), išmokėjimo suma – 2532,27 Lt,

27R. S. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo priskaičiuota darbo užmokesčio nuo 2005-02-01 iki 2007-09-11 21769,84 Lt (2005m. – 6499,05 Lt, 2006 m. – 8010,32 Lt, 2007 m. – 7260,47 Lt), išmokėta 17506,40 Lt. už sargo darbą, nors nustatyta, kad jis nedirbo darželyje;

28D. E. darželio oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduota, priskaičiuota darbo užmokesčio 28544,57 Lt (2006 m. – 13763,99 Lt, 2007 m. – 14780,58 Lt) ir išmokėjimo suma 20144,75 Lt už papildomus darbus, kurių ji neatliko;

29A. S. 2009 m. birželio – liepos mėn. buvo priskaičiuota ir oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduota 3581,44 Lt priemokos už ūkvedės – sandėlininkės N. U., kuri nedirbo ūkvede – sandėlininke, vadavimą laikino nedarbingumo laikotarpio ir nemokamų atostogų metu;

30A. B. ( - ) vaikų darželio „( - )“ buhalterinėje apskaitoje buvo priskaičiuojamas ir išmokamas darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2006-01-03 iki 2006-01-28 už neatliktą auklėtojos padėjėjos – virėjos A. P. vadavimą, laikotarpiu nuo 2006-03-21 iki 2006-03-31 – už virėjos A. A. vadavimą, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-06 - auklėtojos R. V. vadavimą, laikotarpiu nuo 2009-03-02 iki 2009-07-05 – už nedirbusios pavaduotojos ūkio reikalams – sandėlininkės L. M. vadavimą, viso priedų už vadavimą 5269,55 Lt (1063,75 Lt – 2006 m., 2009 m. – 4205,80 Lt);

31O. R. nuo 2009-06-30 iki 2009-11-30 buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 21107,59 Lt, o išmokėta 16041,76 Lt. už buhalterės darbą, nors ji darželyje realiai nedirbo;

32L. M. (S.) ( - ) vaikų darželyje „( - )“, nuo 2008-12-01 iki 2009-03-02 buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 13987,27 Lt (2008 m. – 5254,94 Lt, 8732,33 Lt) ir išmokėta 10472,67 Lt. už darbus (2009 m. lapkričio mėn. priskaičiuota už nepanaudotas atostogas 467,97 Lt ir išmokėta 355,66 Lt), kurių ji nedirbo;

33G. S. (K.) ( - ) vaikų darželyje „( - )“, už darbus, kurių ji nedirbo, nuo 2007-09-11 iki 2008-02-11 buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 12903,52 Lt (2007 m. – 7760,38 Lt, 2008 m. – 3499,68 Lt, 2009 m. – 1643,46 Lt) ir išmokėta 9735,33 Lt.

34( - ) vaikų darželio „( - )“ oficialioje buhalterinėje apskaitoje fiksavo žinomai melagingus duomenis, jog N. U. ir D. E. už nuosavų automobilių tarnybos tikslams naudojimą, 2006-2008 metais buvo išmokėta 5175 Lt.

35Dėl nurodytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti 2006-2009 metų ( - ) vaikų darželio „( - )“ veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

36Dėl šios nusikalstamos veikos A. S. išteisinta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių

37A. B. buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, t.y. būdama Šakių rajono ( - ) vaikų darželio „( - )“, įstaigos kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), vyr. buhaltere ir pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX – 574 21 str. būdama atsakinga už apskaitos organizavimą nuo 2006-01-01 iki 2009-12-31 apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, pažeisdama 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 punkto reikalavimus, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, bei pažeidžiant to paties įstatymo 12 str. 1 punkto reikalavimus, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“, apskaitos dokumentais, t.y. darbo laiko žiniaraščiais, darbo užmokesčio žiniaraščiais, neatitinkančiais tikrovės, registruose fiksavo neįvykusias ūkines operacijas: 2006-2009 metais pildydama darbo laiko apskaitos bei darbo užmokesčio žiniaraščius nurodė neteisingus duomenis, jog N. U. dirbo ūkvede-sandėlininke 0,5 etato, sargu 1 etatu, skalbėja 0,25 etato, remonto darbininke 0,25 etato, pavaduotoja ūkio reikalams 0,5 etato bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šiuos darbus, O. U. dirbo 0,25 etato kasininke bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šį darbą, R. S. dirbo 1 etatu sargu, remonto darbininku, D. E. dirbo skalbėja 0,5 etato, buhaltere 0,75 etato bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šiuos darbus, B. A. K. dirbo kasininke 0,25 etato, buhaltere 0,75 etato, skalbėja 0,25 etato, remonto darbininke 0,125 etato, auklėtoja bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šiuos darbus, G. S. (K.) dirbo sargu 1 etatu, remonto darbininku 0,25 etatu, bendrosios praktikos slaugytoja 0,25 etatu, skalbėja 0,5 etatu, D. V. dirbo kasininke 0,25 etato, ūkvede sandėlininke 0,5 etato bei jai buvo išmokėtas atlyginimas už šiuos darbus, L. M. dirbo pavaduotoja ūkio reikalams 0,5 etato, sargu 1 etatu, skalbėja 0,25 etato, kūrike 1 etato, O. R. dirbo buhaltere. Tokiu būdu neatitinkančiais tikrovės darbo laiko žiniaraščiais, darbo užmokesčio žiniaraščiais, ( - ) vaikų darželyje „( - )“ darbuotojams buvo skiriami papildomi darbai, kurių jie neatliko, taip pat buvo forminami darbuotojai, kurie iš viso nedirbo vaikų darželyje, tačiau buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotas priskaičiuotas darbo užmokestis ir registruose dėl to buvo fiksuotos neįvykusias ūkines operacijas, o būtent:

38N. U. 2006-2009 metais darželio oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas darbo užmokesčio priskaitymas 72322,63 Lt (2006m. – 5350,01 Lt, 2007 m. – 13869,70 Lt, 2008 m. – 31142,25 Lt, 2009 m. – 21960,67 Lt) už neatliktą darbą, ir dėl to buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduota darbo užmokesčio išmokėjimas 52210,97 Lt;

39B. A. K. 2007-2008 m. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas darbo užmokesčio priskaitymas 39540,62 Lt (2007 m. – 1906,13 Lt, 2008 m. – 37634,49 Lt) ir išmokėjimas 29082,88 Lt (26456,23+2626,65) Lt už darbus, kurių ji nedirbo;

40D. V. 2008-2009 m. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas darbo užmokesčio priskaitymas 2141,60 Lt (2008m. -531,20 Lt, 2009 m. – 1610,40 Lt) ir išmokėjimas 1665,69 Lt už kasininkės ir ūkvedės darbą, nors tokio darbo ji nedirbo;

41O. U. 2006-2007 m. už kasininkės darbą, kurio ji nedirbo, buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 3703,03 Lt (2006 m. 1966,37 Lt, 2007 m. 1736,66 Lt), išmokėjimo suma – 2532,27 Lt,

42R. S. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo priskaičiuota darbo užmokesčio nuo 2005-02-01 iki 2007-09-11 21769,84 Lt (2005m. – 6499,05 Lt, 2006 m. – 8010,32 Lt, 2007 m. – 7260,47 Lt), išmokėta 17506,40 Lt. už sargo darbą, nors nustatyta, kad jis nedirbo darželyje;

43D. E. darželio oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduota, priskaičiuota darbo užmokesčio 28544,57 Lt (2006 m. – 13763,99 Lt, 2007m. – 14780,58 Lt) ir išmokėjimo suma 20144,75 Lt už papildomus darbus, kurių ji neatliko;

44A. S. 2009 m. birželio – liepos mėn. buvo priskaičiuota ir oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduota 3581,44 Lt priemokos už ūkvedės – sandėlininkės N. U., kuri nedirbo ūkvede – sandėlininke, vadavimą laikino nedarbingumo laikotarpio ir nemokamų atostogų metu;

45A. B. ( - ) vaikų darželio „( - )“ buhalterinėje apskaitoje buvo priskaičiuojamas ir išmokamas darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2006-01-03 iki 2006-01-28 už neatliktą auklėtojos padėjėjos – virėjos A. P. vadavimą, laikotarpiu nuo 2006-03-21 iki 2006-03-31 – už virėjos A. A. vadavimą, laikotarpiu nuo 2009-03-01 iki 2009-03-06 - auklėtojos R. V. vadavimą, laikotarpiu nuo 2009-03-02 iki 2009-07-05 – už nedirbusios pavaduotojos ūkio reikalams – sandėlininkės L. M. vadavimą, viso priedų už vadavimą 5269,55 Lt (1063,75 Lt – 2006 m., 2009 m. – 4205,80 Lt);

46O. R. nuo 2009-06-30 iki 2009-11-30 buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 21107,59 Lt, o išmokėta 16041,76 Lt už buhalterės darbą, nors ji darželyje realiai nedirbo;

47L. M. (S.) ( - ) vaikų darželyje „( - )“, nuo 2008-12-01 iki 2009-03-02 buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 13987,27 Lt (2008 m. – 5254,94 Lt, 8732,33 Lt) ir išmokėta 10472,67 Lt už darbus (2009 m. lapkričio mėn. priskaičiuota už nepanaudotas atostogas 467,97 Lt ir išmokėta 355,66 Lt), kurių ji nedirbo;

48G. S. (K.( - ) vaikų darželyje „( - )“, už darbus, kurių ji nedirbo, nuo 2007-09-11 iki 2008-02-11 buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 12903,52 Lt (2007 m. – 7760,38 Lt, 2008 m. – 3499,68 Lt, 2009 m. – 1643,46 Lt) ir išmokėta 9735,33 Lt.

49( - ) vaikų darželio „( - )“ oficialioje buhalterinėje apskaitoje fiksavo žinomai melagingus duomenis, jog N. U. ir D. E. už nuosavų automobilių tarnybos tikslams naudojimą, 2006-2008 metais buvo išmokėta 5175 Lt.

50Dėl nurodytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti 2006-2009 metų ( - ) vaikų darželio „( - )“ veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

51Dėl šios nusikalstamos veikos A. B. išteisinta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

52A. B. buvo kaltinama tuo, kad veikdama bendrai su A. S. bei padedant O. R., įgijo svetimą turtą, tai yra 2009 m. birželio 30 d. ( - ) vaikų darželio „( - )“ patalpose, esančiose ( - ), O. R. parašė prašymą priimti ją į darbą darželyje buhalterės pareigoms 0,75 etato nuo 2009 m. birželio 30 d., taip pat tą pačią dieną O. R. pasirašė darbo sutartį su darželio direktore A. S., iš anksto abi žinodamos bei suprasdamos, jog šio darbo realiai O. R. nedirbs. O. R. už tariamai atliekamą buhalterės darbą darželyje nuo 2009 m. birželio 30 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d., kaip darbo užmokestis, į asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB NORD banke, buvo pervesta 16041,76 Lt, kuriuos ji pervesdavo A. B., tuo metu buvusios nėštumo ir gimdymo atostogose, asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB NORD banke. Tokiu būdu A. B., kartu su A. S. ir O. R. sukčiavimo būdu įgijo svetimą turtą – Šakių rajono savivaldybės biudžetui priklausančius 16041,76 Lt.

53Dėl šios nusikalstamos veikos bylos dalis buvo nutraukta suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

54Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras Giedrius Šalaševičius skundžia Šakių rajono apylinkės teismo Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. nuosprendį ir prašo jį pakeisti:

55- panaikinti nuosprendžio dalį, kuria A. S. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirta 200 MGL (26000 Lt, tai yra 7530,12 Eur) bauda; pagal BK 228 straipsnio 2 dalį (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija), pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirta 120 MGL (15600 Lt, tai yra 4518,07 Eur) bauda ir, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 penktais, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta bausmė – 200 MGL (26000 Lt, tai yra 7530,12 Eur) bauda. A. S. už BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą paskirti 4 metų laisvės atėmimo bausmę, už BK 228 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą paskirti 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti subendrintą keturių metų laisvės atėmimo bausmę;

56- panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, byla dalyje dėl A. B. inkriminuotos nusikalstamos veikos pagal 182 straipsnio 1 dalį nutraukta dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties. Pripažinti A. B. kalta padarius BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą ir nuteisti 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme;

57- panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, byla dalyje dėl A. B. inkriminuotos nusikalstamos veikos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nutraukta dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties, kadangi šios veikos padarymu A. B. nebuvo kaltinama;

58- panaikinti nuosprendžio dalį, kuria civiliniams ieškovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui ir Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrai pripažinta teisė į ieškinio patenkinimą ir civilinis ieškinys perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Byloje pareikštus civilinius ieškinius tenkinti pilnai.

59Skunde prokuroras nurodo, kad teismo padarytos išvados dėl to, jog kaltinimas dėl nusikalstamos veikos, dėl kurios A. B. ir A. S. yra išteisintos, susijęs tik su siekiu gauti A. B. didesnes motinystės išmokas, yra klaidingos. Tokia teismo išvada neatitinka tikrovės, kadangi kaltinimo esmė yra ta, kad darželyje buvo klastojami įsakymai, susiję su darbo užmokesčiu A. B. ir šių suklastotų įsakymų pagrindu 2006-2009 metais A. B. neteisėtai buvo išmokėtas darbo užmokestis, kurio dydis 33561,93 Lt. Kita kaltinimo dalis susijusi su tuo, jog ( - ) vaikų darželio „( - )“ administracija pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui apie A. B. draudžiamąsias pajamas už laikotarpį, iš kurio skaičiuojama motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiai bei A. B. neteisėtai padidinus pajamas, buvo išmokėta 31532,06 Lt daugiau, nei priklausytų. Tokiu būdu, A. B., apimant ir veiką, susijusią su fiktyviu O. R. įdarbinimu, buvo kaltinama 2006 - 2009 metais apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgijusi didelės vertės svetimą turtą – Šakių rajono savivaldybės biudžetui priklausančius 49603,69 Lt bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai priklausančius 31532,06 Lt. Ši kaltinimo dalis buvo suformuluota atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo metu gautą specialisto išvadą dėl darželio apskaitos tyrimo, į VSDFV pateiktus duomenis dėl A. B. paskaičiuotų ir išmokėtų motinystės ir tėvystės pašalpų bei į liudytojų parodymus.

602010-09-30 specialisto išvadoje Nr. 5-7-29 pateikta, jog A. B. 2008 m. ir 2009 m., nesivadovaujant savivaldybės administracijos direktoriaus rekomenduojamais taikyti tarnybinio atlyginimo koeficientais, bei skiriant priedus ir priemokas, nesivadovaujant Vyriausybės nutarimo Nr. 511 nuostatomis, nepagrįstai buvo priskaičiuota tarnybinio atlyginimo su priedais ir priemokomis 33561,63 Lt. Būtent ši suma kaltinime ir nurodyta, kaip išmokėta nepagrįstai. Atlikdamas tyrimą specialistas analizavo 2006 - 2009 metų laikotarpį bei pateikė A. B. priskaičiuotas ir išmokėtas sumas už visus šiuos metus. Akivaizdu, kad jau nuo 2006 metų ( - ) vaikų darželyje „( - )“ buhalterei A. B. atlyginimas buvo skaičiuojamas pažeidžiant nustatytus teisės aktus. Išnagrinėjus bylą teisme pasitvirtino, jog A. B. nevadavo nei A. P., nei A. A., tad 2006-01-03 įsakymas Nr. lA „Dėl laikino vadovavimo A. P. išvykimo mokytis laikotarpiu“ ir 2006-03-21 įsakymas Nr. 5 “Dėl laikino vadavimo A. A. nedarbingumo laikotarpiu“ pagrįstai pripažintini neteisėtais ir šių įsakymų pagrindu išmokėti pinigai A. B. turėtų būti pripažinti gauti nusikalstamu būdu. Prokuroras pažymi, jog specialistas nepateikė tikslios neteisėtai išmokėtos sumos A. B. per 2006 - 2009 metus, tik konstatuodamas pažeidimus, tačiau tiksliai padarytą žalą nurodė 2008 - 2009 metais, pasiremdamas audito išvada. Kaltinime nurodytas nusikalstamos veikos periodas nuo 2006 iki 2009 metų, kadangi konstatuoti pažeidimai padaryti šias metais, o žala nurodyta, kuri padaryta per 2008 - 2009 metus.

61Prokuroro teigimu, kita kaltinimo dalis yra susijusi su duomenų pateikimu VSDFV ir A. B. gautomis neteisėtomis išmokomis. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog A. B. nėštumo ir gimdymo atostogos buvo suteiktos nuo 2009-06-30 iki 2009-11-16, o vaiko priežiūros atostogos – nuo 2009-11-17. Motinystės pašalpos dydis buvo paskaičiuojamas pagal A. B. turėtas draudžiamąsias pajamas per 9 kalendorinius mėnesius, buvusius prieš nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį, t. y. nuo 2008-09-01 iki 2009-05-31. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal A. B. turėtas draudžiamąsias pajamas per 12 mėnesių, buvusių iki vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį, t. y. nuo 2008-11-01 iki 2009-10-31 (sūnus gimė 2009-09-04). Dėl A. B. draudžiamųjų pajamų padidinimo VSDFV Šakių skyrius atliko 2009-09-10 patikrinimą ir surašė patikrinimo pažymą Nr. (5.117)DP-2. Patikrinimo metu pagal pateiktus patikrinimui dokumentus nustatyta, kad A. B. už 2009 m. I ketvirtį priskaičiuota 13843,20 Lt draudžiamųjų pajamų suma, tuo tarpu Šakių rajono ( - ) vaikų darželio „( - )“ pateiktame pranešime apie apdraustuosius už 2009 m. I ketvirtį priede SAM3SD nurodyta, kad A. B. minėtu laikotarpiu priskaičiuota 18049 Lt draudžiamųjų pajamų. Taip pat nustatyta, kad A. B. už 2009 m. II ketvirtį priskaičiuota 13843,40 Lt draudžiamųjų pajamų suma, tuo tarpu Šakių rajono ( - ) vaikų darželio „( - )“ pateiktame pranešime apie apdraustuosius už 2009 m. II ketvirtį priede SAM3SD nurodoma, kad A. B. minėtu laikotarpiu priskaičiuota 16258,80 Lt draudžiamųjų pajamų suma. VSDFV Šakių skyrius po patikrinimo pasiūlė ( - ) vaikų darželio „( - )“ vadovui išsiaiškinti neatitikimų minėtuose dokumentuose, priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų priežastis ir reikalui esant atlikti koregavimą. ( - ) vaikų darželio „( - )“ direktorė A. S. pateikė 2009-09-22 prašymą dėl pranešimų apie apdraustuosius už 2009 m. pirmą ir antrą ketvirčius tikslinimo Nr. 22, kuriame nurodė, kad A. B. neteisingai įrašytos 2009 m. I ir II ketvirčių pajamos, nuo kurių skaičiuojamos įmokos. A. S. tikslino 2009 m. pirmojo ketvirčio pranešimo apie apdraustuosius duomenis, sumažindama A. B. pajamas 4205,80 Lt, įmokas – 1681,49 Lt, tačiau padidindama N. U. pajamas ir įmokas tomis pačiomis sumomis, 2009 m. antrojo ketvirčio A. B. pajamas mažino 2415,60 Lt, įmokas – 965,76 Lt, tačiau padidino N. U. pajamas ir įmokas tomis pačiomis sumomis.

62VSDFV Šakių skyrius kartu su 2010-06-08 raštu Nr.(5.25)R2-1387 pateikė priedus, susijusius su A. B. draudžiamųjų pajamų pagrįstumo patikrinimu. Vienas iš priedų yra ( - ) vaikų darželio „( - )“ 2009 m. sausio - birželio mėn. darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai. Šiuose žiniaraščiuose yra nurodyta, kiek buvo priskaičiuota ir išmokėta 2009 m. sausio mėn. - birželio mėn. darbo užmokesčio A. B., N. U., L. M.. Taip pat nurodyta šių asmenų pareigos, tarifinio atlygio koeficientai bei darbo užmokesčio gavėjų parašai. Sutikrinus darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių, pateiktų VSDFV Šakių skyriui, duomenis su ( - ) vaikų darželio „( - )“ pateiktų oficialių darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių duomenimis, nustatyta, kad nei priskaitymo, nei išmokėjimo sumos neatitinka šių mėnesių: 2009 m. sausio mėn. – N. U. ir L. M.; 2009 m. vasario mėn. – N. U. ir L. M.; 2009 m. kovo mėn. – A. B. ir N. U.; 2009 m. gegužės mėn. – A. B. ir N. U.. Šiuose žiniaraščiuose yra gavėjo parašai, tačiau jų negalėjo būti, nes ( - ) vaikų darželio „( - )“ nuo 2008 m. vasario mėn. atlyginimus darbuotojams perveda į atsiskaitomąsias sąskaitas, esančias DnB NORD banke. Nuo 2008 m. vasario mėn. 1 d. vaikų darželis kasos nevedė, nes visi atsiskaitymai vyko per banką. VSDFV Šakių skyriuje A. B. motinystės pašalpa už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, motinystės pašalpa buvo paskaičiuota pagal koreguotas pajamas, t. y. mažesnes negu atvaizduotos oficialioje buhalterinėje apskaitoje. Šakių rajono savivaldybės administracijos centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus specialistai, atlikę auditą ( - ) vaikų darželyje „( - )“, 2009-12-10 audito ataskaitoje Nr.AS3-(24.1)-6 nustatė, kad nesivadovaujant savivaldybės administracijos rekomenduojamais tarnybinių atlyginimų koeficientais, buhalterei A. B. per 2008 metus nepagrįstai priskaičiuota 4460,37 Lt darbo užmokesčio, bei nesivadovaujant Vyriausybės nutarimo Nr. 511 5.2 punkto nuostatomis, nepagrįstai skirta 3486,76 Lt priedų ir priemokų. Iš viso A. B. 2008 metais nepagrįstai priskaityta 7947,13 Lt darbo užmokesčio su priedais ir priemokomis.

63Taip pat Šakių rajono savivaldybės administracijos centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus specialistai nustatė, kad buhalterei per 2009 m. nepagrįstai priskaičiuota 21954 Lt darbo užmokesčio bei, nesivadovaujant Vyriausybės nutarimo Nr. 511 5.2 punkto nuostatomis, nepagrįstai paskirtas 28,6 BMA priedas prie kovo mėnesio atlyginimo už kitos darbuotojos vadavimą. Iš viso 2009 m. A. B. nepagrįstai priskaityta 25614,80 Lt darbo užmokesčio su priedais. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyrius 2010-07-22 raštu Nr. (6.111)R2-1660 pateikė motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų, skirtų A. B., perskaičiavimus. Perskaičiavimas atliktas pagal pajamas, kurias A. B. būtų gavusi pagal nustatytus tarnybinių atlyginimų koeficientus. Duomenys rodo, kad dėl padidinto atlyginimo ir papildomų priemokų ( - ) vaikų darželyje „( - )“, A. B. nėštumo ir gimdymo pašalpos buvo paskaičiuota 12936,33 Lt daugiau ir išmokėta daugiau 10219,69 Lt. Taip pat motinystės (tėvystės) pašalpos priskaičiuota suma 27088,75 Lt didesnė ir išmokėjimo suma 21349,87 Lt didesnė.

64Perskaičiavus motinystės pašalpas, laikotarpiu nuo 2009-11-16 iki 2009-11-30 motinystės pašalpa nebūtų paskirta, nes šiuo laikotarpiu A. B. dirbo Šakių krašto vietos veiklos grupėje. A. B., būdama motinystės atostogose nuo 2006-04-03 iki 2006-08-20, vaiko priežiūros atostogose – nuo 2006-08-21 iki 2007-06-08 bei nuo 2008-01-02 iki 2008-06-08, motinystės atostogose – nuo 2009-06-30 iki 2009-11-16 ir vaiko priežiūros atostogose – nuo 2009-11-17 iki 2009-11-30, pagal ikiteisminio tyrimo surinktos medžiagos pateiktus duomenis, dirbo ir toliau ( - ) vaikų darželyje buhaltere, taip pat nuo 2009-06-30 iki 2009-11-16 – finansininke Šakių krašto vietos veiklos grupėje, tačiau neoficialiai, apiforminant minėtoms pareigoms kitus darbuotojus. Pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą, A. B., būdama motinystės atostogose, gavo pašalpas iš VSDFV ir dirbo neoficialiai, tačiau negalima nustatyti darbo laiko ir kokias tikslias pajamas atskirais mėnesiais gavo.

65Prokuroras skunde nurodo, kad bylos nagrinėjimo teisme metu buvo gautas ekspertizės aktas, kuriame nurodoma, kad ( - ) vaikų darželio „( - )“ buhalterei A. B. 2006 m. - 2009 m. laikotarpyje turėjo būti nustatyti tokie tarnybinio atlyginimo koeficientai už 0,75 etato: nuo 2006-01-01 – 8,25 koeficientas, nuo 2006-10-01 – 9,75 etato koeficientas; nuo 2008-01-01 – 13,5 koeficientas. Šakių rajono ( - ) vaikų darželis „( - )“ per 2006 m. - 2009 m. laikotarpį buhalterei A. B. apskaičiavo 72038,30 Lt, ir, atskaičius mokesčius, išmokėjo 53767,35 Lt darbo užmokesčio, tai yra apskaičiavo 44919,53 Lt, ir, atskaičius mokesčius, išmokėjo 33269,20 Lt daugiau darbo užmokesčio, jeigu nuo 2008-01-01 buhalterio tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 511, arba apskaičiavo 48500,43 Lt ir, atskaičius mokesčius, išmokėjo 34256,83 Lt daugiau darbo užmokesčio, jeigu nuo 2008-01-01 buhalterio tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-30 įsakymą Nr. AT-2110.

66Skirtumas tarp eksperto apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos ir vaikų darželio „( - )“ apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos susidarė dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento buhalterio pareigybei, kuris 2006 m. - 2009 m. buvo nustatytas nesilaikant Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų koeficientų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-08 nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ patvirtintų tarnybinio atlyginimo koeficientų ir priedų (priemokų), kurie buvo nustatyti neatsižvelgiant į tai, kad pagal Darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarkos, patvirtintos ( - ) vaikų darželio „( - )“ direktorės 2006-02-01 įsakymu Nr. VK-10, 6 punktą 2006 m. - 2009 m. darželio darbuotojams, o taip pat ir buhalterei A. B. priedai ir priemokos prie tarnybinio atlyginimo negalėjo būti skiriami, kadangi buvo kreditorinis įsiskolinimas. Ekspertizės akte taip pat pateikta, jog dėl 2006 m. - 2009 m. laikotarpiu netiksliai apskaičiuoto buhalterės A. B. darbo užmokesčio savivaldybės ir valstybės biudžetui padaryta 31003,44 Lt turtinė žala, jeigu nuo 2008-01-01 buhalterio tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993-07-08 nutarimą Nr. 511, arba 33 474,98 Lt turtinė žala, jeigu nuo 2008-01-01 buhalterio tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-11-30 įsakymą Nr. AT-2116, o priedai (priemokos) sutinkamai su Darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarkos, patvirtintos ( - ) vaikų darželio „( - )“ direktoriaus 2006-02-01 įsakymu Nr. VK-10, 6 punktu negalėjo būti skirti.

67Prokuroro teigimu, bylos nagrinėjimo teisme metu neabejotinai nustatyta, jog buhalterinę apskaitą 2006 - 2009 metais tvarkė vienas asmuo, tai yra A. B.. Nustatyta, kad darželio direktorė tariamai įdarbino savo giminaičius bei tokiu būdu, piktnaudžiaudama tarnyba ir sukčiaudama, įgijo didelės vertės turtą. A. B. visus tuos metus tvarkydama apskaitą, neabejotinai žinojo ir suprato, kad sukčiaujant yra užvaldomi savivaldybės biudžetui skirti pinigai ir aktyviai šiame procese dalyvavo. Tai buvo nuolatinis procesas, besitęsiantis kiekvieną mėnesį visus 4 metus. Kiekvieną mėnesį buhalterė skaičiuodavo atlyginimą ir asmenims, kurie darželyje nedirbo. Nustatyti pažeidimai dėl darbo užmokesčio neteisėto didinimo yra išskirtinai susiję pačia direktore ir buhaltere, arba ir kitais darželio darbuotojais, kurie tariamai atliko tam tikrus papildomus darbus, tačiau atlyginimus už šiuos darbus neteisėtai gaudavo arba direktorė, arba buhalterė. Buhalterinį išsilavinimą turinti A. B. neabejotinai suprato, kad buhalterio tarnybinio atlyginimo koeficientas negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 511 nustatyto koeficiento, o priedai ir priemokos negali būti skiriamos, nes įstaiga visus tuos metus turėjo kreditorinių įsiskolinimų. Nustatyta, kad A. B. nuolat iš savo sąskaitos pervedinėdavo dalį pinigų ne tik A. S., tačiau ir darželyje nedirbusiai L. M.. Taip pat nustatyta, jog VSDFV Šakių skyriui buvo teikiami klaidingi duomenys apie A. B. apskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą. Šių duomenų pateikimas sutapo su laikotarpiu, pagal kurį buvo skaičiuojamas motinystės pašalpos dydis pagal A. B. turėtas draudžiamąsias pajamas per 9 kalendorinius mėnesius, buvusius prieš nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios mėnesį, t. y. nuo 2008-09-01 iki 2009-05-31. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal A. B. turėtas draudžiamąsias pajamas per 12 mėnesių, buvusių iki vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesio, t. y. nuo 2008-11-01 iki 2009-10-31. Kaltinime nurodytų suklastotų įsakymų – 2008-08-29 įsakymas Nr. PK-44 „Dėl A. B. tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“, 2008-12-01 įsakymas Nr. PK-52 „Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo skyrimo A. B.“, 2009-01-05 įsakymas Nr. PK-5 „Dėl A. B. tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“, 2009-03-02 įsakymas Nr. PK-16, „Dėl laikino vadavimo L. M. nėštumo iš gimdymo atostogų laikotarpiu“, 2009-03-02 įsakymas Nr. PK-17 “Dėl priemokos prie kovo mėn. atlyginimo skyrimo A. B.“ pagrindu, pažeidžiant specialisto išvadoje ir ekspertizės akte nurodytus teisės aktus, buvo žymiai padidintas A. B. atlyginimas, šis atlyginimo didinimas sutapo su periodais, iš kurių skaičiuojama A. B. motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų, todėl pagrįstai turėtų būti pripažinta, kad tai buvo atlikta siekiant A. B. gauti didesnes pašalpas iš VSDFV.

68Apeliantas pažymi, kad pirmiausia A. S. ir A. B. veiksmai nukreipti į kryptingą darbo užmokesčiui skirtų lėšų užvaldymą sukčiaujant. Tai buvo daroma klastojant įsakymus dėl tariamų darbuotojų priėmimo, dėl nepagristų vadavimų, priemokų, koeficientų padidinimų ir tik šių neteisėtų veiksmų pasekmėje neteisėtai buvo padidintas ir A. B. išmokėtas atlyginimas, nuo kurio akivaizdžiai padidėjo ir VSDFV apskaičiuotos ir išmokėtos sumos A. B.. Tas faktas, kad darželio buhalterinę apskaitą visada tvarkė tik A. B., netgi tuo metu kai buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, tik patvirtina, kad A. S. ir A. B. buvo išskirtinai suinteresuotos, jog kiti asmenys nepastebėtųjų neteisėtų veiksmų.

69Prokuroras skunde taip pat nurodo, kad teismas, skirdamas A. S. švelnesnes bausmių rūšis, negu tos, kurios numatytos BK 182 straipsnio 2 dalies ir 228 straipsnio 2 dalies sankcijose, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, t. y. BK 54 straipsnio 3 dalį. Vienas pagrindinių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų BK 41 straipsnyje, yra bausmės teisingumo principas. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir kaltininko asmenybę. Apeliantas pabrėžia, kad tik išimtiniais atvejais teismas, skirdamas bausmę, gali taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies normą, o skundžiamu nuosprendžiu nustatytos aplinkybės nelaikytinos išimtinėmis. Aplinkybės, kad A. S. yra 55 metų amžiaus, turi pastovią gyvenamąją vietą, rūpinasi neįgaliu asmeniu, administracine tvarka nebausta ir neteista, nėra išimtinės, todėl nėra pagrindo skirti jai neįprastą bausmę už padarytą sunkų ir apysunkį nusikaltimą. Teismo padarytos išvados, kad A. S. padaryti nusikaltimai yra atsitiktinio, situacinio pobūdžio, kad iš dalies paties įstatymo netobulumas sudarė sąlygas padaryti šias nusikalstamas veikas, yra klaidingos ir prieštaraujančios byloje nustatytiems faktams. Išnagrinėjus bylą teisme nustatyta, kad A. S. ilgą laiką (2005-2009 metais) naudojosi savo pareigomis savanaudiškais tikslais. Tokį ilgą laiką trunkančios veikos niekaip negali būti vertinamos kaip atsitiktinio ar situacinio pobūdžio. Visiškai neaišku, kokį įstatymą teismas turėjo mintyje, teigdamas, jog įstatymo netobulumas sudarė sąlygas padaryti šias nusikalstamas veikas, taip pat neaiškus teismo teiginys, jog kaltinamajai galėjo susiformuoti įspūdis, jog jos atliekami veiksmai nėra neteisėti.

70Prokuroras skunde taip pat nurodo, kad teismo sprendimas palikti nenagrinėtus civilinius ieškinius yra neteisėtas. Teismų praktikoje laikomasi taisyklių, nustatančių, kad tais atvejais, kai žala padaryta bendrais kaltinamojo ir kito asmens, dėl kuriuo byla išskirta į atskirą procesą, veiksmais, visa žala priteisiama iš nuteisto asmens. Vėliau, priėmus apkaltinamąjį nuosprendį asmeniui, kurio byla buvo išskirta, iš jo žalos atlyginimas priteisiamas solidariai su ankstesniu nuosprendžiu nuteistu asmeniu. Aukštesniajai teismo instancijai panaikinus nuosprendžio dalį ir bylą asmens, solidariai deliktine atsakomybe susieto su kitais asmenimis, perdavus nagrinėti iš naujo, visa žalos atlyginimo suma paliekama priteista iš nuteistųjų, kuriems nuosprendis paliktas galioti, o iš naujo išnagrinėjus bylą ir priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, taip pat gali būti taikoma solidarioji atsakomybė.

71Asmuo, kuriam byla nutraukta, A. B. taip pat skundžia Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. nuosprendį ir prašo pakeisti jo dalį, kurioje, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bylos dalis dėl A. B. inkriminuojamų BK 182 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 1 dalyje numatytų veikų nutraukta dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties ir A. B. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį išteisinti. Skunde apeliantė nurodo, kad skundžiamo nuosprendžio dalis yra neteisėta ir nepagrįsta, kadangi įrodymai bei faktinės aplinkybės yra netinkamai įvertintos. Teismas, nagrinėdamas bylą, išsamiai netyrė visų byloje surinktų įrodymų, visiškai nevertino apeliantę teisinančių įrodymų ir vertino tik kaltinančius. Išskirtinį dėmesį teismas teikė liudytojų parodymams, kurie nėra nuoseklūs ir betarpiškai patvirtinantys apeliantės kaltę. Kaip matyti iš bylos medžiagos, O. R. darželyje dirbo nuo 2009 m. birželio 30 d. iki 2009 m. lapkričio 30 d., taigi akivaizdu, kad O. R. pradėjo dirbti vasarą, kuomet daugelio darželio darbuotojų net nebuvo darbe. Apeliantė nurodo, jog pagimdė 2009 m. rugsėjo 4 d., todėl netrukus po gimdymo negalėjo pasirodyti darbe, o vėliau po gimdymo ji buvo pervežta į VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikas kartu su naujagimiu. Apeliantės teigimu, teismas visiškai nevertino to, kad O. R. nurodytą darbą dirbo ne įprastu laiku, o vakarais, kai kiti darbuotojai jau buvo baigę darbą darželyje, taigi akivaizdu, kad daugeliu atvejų darbuotojai ir negalėjo matyti jos dirbančios. Liudytojai nurodė, kad nėra matę O. R. arba nežino, ar ji galėjo atlikti buhalterės pareigas, tačiau nė vienas jų nepatvirtino, kad minėto darbo O. R. neatliko. Apeliantės teigimu, ji neneigia fakto, kad konsultuodavo O. R., tačiau tai nėra uždrausta jokiais teisės aktais, be to, jas siejo paskolos teisiniai santykiai. Taigi akivaizdu, kad jokių apeliantės kaltę pagrindžiančių įrodymų teismas neturi, o liudytojų parodymai negali būti vertinami kaip vieninteliai pagrindžiantys apeliantės kaltumą, nes jie patys, duodami tokius parodymus ir apkalbėdami apeliantę, išvengė baudžiamosios atsakomybės.

72Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras savo skundą palaikė ir prašė tenkinti, o asmens, kuriam byla nutraukta, skundą prašė atmesti. Nuteistoji A. S. prokuroro skundą prašė atmesti. Asmuo, kuriam byla nutraukta, A. B. ir jos gynėja A. B. skundą palaikė ir prašė tenkinti, o prokuroro skundą – atmesti.

73Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Giedriaus Šalaševičiaus apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Nuteistosios A. B. apeliacinis skundas atmestinas.

74Iš prokuroro apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas nesutinka su kaltinimo dalies dėl BK 182 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos pašalinimu iš kaltinimo tiek A. S., tiek A. B. atžvilgiu, taip pat A. S. paskirta bausme bei civilinių ieškinių išsprendimu.

75Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, apeliacinio skundo argumentais ir išklausęs prokuroro baigiamosios kalbos apeliacinės instancijos teismo posėdyje, nenustatė pagrindo sutikti su prokuroro skundo argumentais dėl dalies kaltinimo A. S. ir A. B. pašalinimo neteisėtumo. Atkreiptinas dėmesys, kad prokuroras savo skundo rezoliucinėje dalyje ir neprašo pripažinti A. S. kalta dėl nusikalstamos veikos, kuri pašalinta iš kaltinimo, nors skundo motyvai leidžia daryti tokią išvadą dėl prokuroro prašymo.

76Kaip matyti iš bylos medžiagos, A. S. ir A. B. buvo kaltinamos tuo, kad turėdamos tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, 2006-2009 metais A. S. suklastojus dokumentus – 2006-01-03 įsakymą Nr. 1A „Dėl laikino vadovavimo A. P. išvykimo mokytis laikotarpiu“, 2006-03-21 įsakymą Nr. 5 „Dėl laikino vadavimo A. A. nedarbingumo laikotarpiu“, 2008-08-29 įsakymą Nr. PK-44 „Dėl A. B. tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“, 2008-12-01 įsakymą Nr. PK-52 „Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo skyrimo A. B.“, 2009-01-05 įsakymą Nr. PK-5 „Dėl A. B. tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“, 2009-03-02 įsakymą Nr. PK-16 „Dėl laikino vadavimo L. M. nėštumo iš gimdymo atostogų laikotarpiu“, 2009-03-02 įsakymą Nr. PK-17 “Dėl priemokos prie kovo mėn. atlyginimo skyrimo A. B.“, bei šių suklastotų dokumentų bei neteisėtai už tariamai atliekamus papildomus darbus išmokėtų A. B. pinigų pagrindu, ( - ) vaikų darželio „( - )“ administracija pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui apie A. B. draudžiamąsias pajamas už laikotarpį, iš kurio skaičiuojama motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiai bei pati A. B. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui, turėdama tikslą įgyti svetimą turtą, pateikė prašymus skirti jai motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas, nurodydama pervesti pinigus į jos asmeninę sąskaitą, tokiu būdu sukčiavimo būdu, veikiant bendrai, A. B. įgijo svetimą turtą – 33561,93 Lt, priklausančius Šakių rajono savivaldybės biudžetui bei sukčiavimo būdu įgijo svetimą turtą – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai priklausančius 31532,06 Lt, kurie A. B. buvo išmokėti Šakių skyriuje kaip motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos.

77Apylinkės teismas šią kaltinimo dalį pašalino iš kaltinimo, kadangi nenustatė A. S. ir A. B. veikoje sukčiavimo tikslo – siekio gauti didesnes motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas. Tuo tarpu prokuroras apeliaciniame skunde teigia, kad kaltinimas šioje dalyje apima ir tai, kad A. B. suklastotų įsakymų pagrindu buvo neteisėtai mokamas didesnis darbo užmokestis, ir tai, kad vaikų darželio administracijai pateikus tikrovės neatitinkančius duomenis Valstybės socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriui apie A. B. draudžiamąsias pajamas už laikotarpį, kuriuo skaičiuojami motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiai, A. B., neteisėtai padidinus pajamas, gavo didesnes motinystės ir motinystės (tėvystės) išmokas, nei priklausytų.

78Tačiau pagrindo sutikti su prokuroro skunde pateikiamais argumentais nėra visų pirma dėl to, kad, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, A. S. ir A. B. veikos šiame kaltinimo epizode netinkamai kvalifikuotos. Šiame kontekste pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas yra saistomas apeliacinio skundo ribų, taigi patikrina bylą tik dėl tų nusikalstamos veikos epizodų, dėl kurių paduotas apeliacinis skundas (BPK 320 straipsnio 3 dalis). Epizode, dėl kurio kyla ginčas, A. S. (( - ) vaikų darželio „( - )“ direktorė) buvo kaltinama tuo, kad suklastojo dokumentus, susijusius su atlyginimo dydžio A. B. (( - ) vaikų darželio „( - )“ buhalterei) nustatymu, dėl ko A. B. gavo didesnį darbo užmokestį ir didesnes motinystės bei motinystės (tėvystės) pašalpas, nei priklausytų. A. B. su A. S. veikė bendrai, jų veiksmai buvo nukreipti svetimo turto – Šakių rajono savivaldybei ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai priklausančių lėšų – užvaldymui apgaule. Šie kaltinamųjų veiksmai, prokuroro manymu, turėtų būti kvalifikuoti kaip sukčiavimas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, o A. S. – dar ir kaip dokumentų klastojimas pagal BK 300 straipsnio 1 dalį bei piktnaudžiavimas tarnyba pagal BK 228 straipsnio 2 dalį.

79Pagal baudžiamąjį įstatymą sukčiavimas – tai nusikalstama veika, kuria kaltininkas apgaule savo ar kitų asmenų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia turtinės prievolės arba ją panaikina. Vienas iš sukčiavimo objektyviųjų požymių – svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas. Svetimas turtas – tai kaltininkui nuosavybės teise nepriklausantys kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, taip pat pinigai, vertybiniai popieriai ir pan. Tačiau, kaip matyti iš ( - ) vaikų darželio „( - )“ direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. ( - ), A. S. turėjo tam tikrus įgaliojimus vaikų darželiui savivaldybės skirtų biudžeto lėšų atžvilgiu – tai yra, buvo atsakinga už įstaigos turto efektyvų valdymą, buhalterinės - finansinės atskaitomybės organizavimą ir kontroliavimą, dokumentacijos įforminimą ir pateikimą laiku, darbo laiko ir apmokėjimo apskaitos žiniaraščius tvirtinimą, darbo sutarčių sudarymą, įsakymų pasirašymą, atsiskaitymų su biudžeto ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis organizavimą ir kontroliavimą ir kt.

80Sukčiavimo atveju neteisėtą svetimo turto ar turtinės teisės įgijimą lemia apgaulė, tačiau šiuo atveju neteisėtą disponavimą vaikų darželiui iš savivaldybės biudžeto skirtomis lėšomis lėmė A. S. įgaliojimai šių lėšų atžvilgiu, todėl kaltininkių veiksmai turėjo būti kvalifikuojami kaip A. S. dėl užimamų pareigų patikėto ir jos žinioje buvusio turto iššvaistymas (BK 184 straipsnis), bet ne kaip sukčiavimas. Pažymėtina, kad atribojant šias veikas vertinamas turto valdymo pagrindo (įgaliojimų turtui atsiradimo) teisėtumas. Sukčiavimo atveju įgaliojimai turtui atsiranda suklaidinus nukentėjusįjį, t. y. iš esmės neteisėtai. Tuo tarpu BK 183 ar 184 straipsniai taikomi tada, kai kaltininkui teisėtai suteikiami tam tikri įgaliojimai turto atžvilgiu ir tik po to, viršijant šiuos įgaliojimus, turtas iš teisėto kaltininko valdymo perkeliamas į neteisėtą.

81Šiuo atveju, A. S., būdama teisėta jai dėl užimamų pareigų patikėto ir jos žinioje buvusio turto valdytoja, priimdama kaltinime nurodytus ir kitus neteisėtus įsakymus sudarė situaciją, kai iš vaikų darželiui skirtų lėšų A. B. buvo mokamas didesnis atlyginimas, nei galėjo būti mokamas laikantis teisės aktų reikalavimų. Tokia situacija susidarė ne dėl apgaulės savivaldybės atžvilgiu, kadangi biudžeto lėšos jau būdavo skirtos darželiui sudarant savivaldybės biudžetą, tačiau dėl to, kad A. S., turėdama atitinkamus įgaliojimus disponuoti tomis lėšomis, priiminėjo įsakymus, kuriuos priimti ji taipogi turėjo įgaliojimus. Pažymėtina, jog A. S. priimti įsakymai buvo neteisėti ne dėl to, kad priimti viršijant įgaliojimus, tačiau dėl paties jų turinio – teisės aktų neatitinkančių atlyginimo priedų ir koeficientų nustatymo, dėl vadavimo paskyrimo, kai vadavimas nebuvo vykdomas ir pan.

82Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas) ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (kasacinė nutartis Nr. 2K-P-1-2014) jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, kad BPK 256 straipsnyje numatytų procedūrų taikymas galimas ir apeliacinės instancijos teisme. Tačiau jų taikymas paminėtoje proceso stadijoje yra saistomas apeliacinių skundų ribų. Šioje byloje prokuroro apeliaciniame skunde nėra išreikštas prašymas kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes pakeisti iš esmės skirtingomis ar perkvalifikuoti nusikalstamą veiką, tokio prašymo BPK 256 straipsnyje nustatyta tvarka jis nepareiškė ir apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Taigi, taikyti BPK 256 straipsnyje numatytas procedūras ir tokiu būdu ištaisyti teismo padarytas baudžiamojo įstatymo taikymo klaidas, apeliacinės instancijos teismas esamoje teisinėje situacijoje neturi galimybės, nes tuo būtų pažeistos BPK 320 straipsnio 4 dalies nuostatos.

83Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pripažinti A. S. ir A. B. kaltomis dėl sukčiavimo, pasireiškusio tuo, kad A. S. klastojo įsakymus, susijusius su darbo užmokesčiu A. B., ir šių suklastotų įsakymų pagrindu 2006-2009 metais A. B. neteisėtai buvo išmokėtas darbo užmokestis, nėra pagrindo, kadangi jų veikoje yra ne sukčiavimo, bet kitos nusikalstamos veikos – turto iššvaistymo – požymių.

84Kita prokuroro skunde nurodoma kaltinimo dalis, apelianto manymu, kvalifikuotina kaip motinystės ir motinystės (tėvystės) išmokų įgijimas apgaule, taipogi neatitinka BK 182 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymių. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad sprendžiant, ar motinystės (tėvystės) pašalpa (teisė į tokią pašalpą) įgyjama apgaule, vertinama, ar tokio asmens darbo santykiai buvo fiktyvūs, ar jis realiai dirbo nurodytą darbą bei gavo atitinkamo dydžio darbo užmokestį, ar jį įdarbinusi įmonė vykdė ūkinę komercinę veiklą ir turėjo pakankamai lėšų atlyginimui išmokėti, ir pan. Šiuo atveju nėra abejonių, kad A. B. dirbo buhalterės darbą, už kurį jai buvo mokamas darbo užmokestis, ir nors jis neteisėtais A. S. įsakymais buvo padidintas, nenustatyta, kad tai buvo daroma būtent tuo tikslu, kad A. B. gautų didesnes motinystės ir motinystės (tėvystės) išmokas. Priešingai, kaip matyti iš bylos medžiagos ir kaip savo skunde teigia ir pats prokuroras, A. B. atlyginimo dydis kito per visą kaltinime nurodytą laikotarpį, taigi konstatuoti, kad tai buvo tiesiogiai susiję su siekiu gauti didesnes motinystės (tėvystės) išmokas, nėra pagrindo. Šiame kontekste taip pat atkreiptinas dėmesys, kad kaltinime nurodytas laikotarpis nuo 2006 iki 2009 m., tuo tarpu padaryta žala apima tik 2008 ir 2009 m. laikotarpį, taigi ir pats kaltinimas nėra tikslus.

85Apeliaciniame skunde prokuroras kelia ir bausmės, paskirtos A. S. klausimą, kadangi, jo manymu, skiriant bausmę nuteistajai nepagrįstai buvo pritaikytos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bausmė nuteistosios A. S. atžvilgiu pritaikyta tinkamai.

86Skirdamas bausmę, teismas turi vadovautis BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir laikytis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų, detalizuojančių sankcijos taikymą (BK 54 straipsnio 1 dalis). BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skirdamas bausmę teismas turi atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuoti paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 straipsnio 1, 3 dalys).

87Vienas iš svarbiausių bausmės skyrimo principų reikalauja, kad teismas, skirdamas bausmę, ją tinkamai individualizuotų ir bausmė būtų teisinga. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymą A. S. atžvilgiu, įvertinęs BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, t. y. tai, kad ji padarė vieną sunkų ir vieną apysunkį nusikaltimą; atlygino dalį žalos, kas vertintina kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė; dalį nusikalstamų veikų padarė bendrininkų grupėje, kas laikytina atsakomybę sunkinančia aplinkybe; kaltinamosios asmenybę: yra 55 metų amžiaus, rūpinasi neįgaliu asmeniu, turi pastovią gyvenamąją vietą, administracine tvarka nebausta ir neteista; tai, kad per visą nusikalstamos veikos darymo laikotarpį darželyje atliekant patikrinimus darbo trūkumų nebuvo nustatyta, konstatavo, kad A. S. atžvilgiu taikytinos BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatos, kadangi sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, t. y. būtų aiškiai neproporcingas ir neadekvatus kaltinamosios asmenybei.

88Pažymėtina, kad bausmė turi būti tokia, kad ja būtų galima įgyvendinti bausmės paskirtį, t. y. sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Bausmės paskirtis sunkius nusikaltimus padariusiam asmeniui gali būti įgyvendinama tik paskyrus teisingą, adekvačią nusikaltimo sunkumui bausmę, kuri pakankamai paveiktų asmenį ir dėl jos švelnumo neskatintų naujų nusikaltimų darymo. Šiuo atveju individualizuodamas bausmę, teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad A. S. asmenybę apibūdinančios aplinkybės rodo, kad izoliuoti ją nuo visuomenės yra netikslinga, o bausmės tikslai gali būti pasiekti ir paskyrus švelnesnę bausmę nei laisvės atėmimas.

89Prokuroras skunde kelia ir sprendimo dėl civilinių ieškinių teisėtumo klausimą, teigdamas, kad teismo sprendimas palikti nenagrinėtus civilinius ieškinius yra neteisėtas. Tokiai prokuroro pozicijai pritartina, kadangi, konstatavęs, kad A. S. kaltė dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų yra įrodyta, išskyrus epizodą, susijusį su darbo užmokesčio mokėjimu A. B. ir motinystės bei motinystės (tėvystės) išmokų gavimu apgaule, turėjo tenkinti civilinius ieškinius ir priteisti A. S. veikomis padarytą žalą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.279 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai, taigi tuo atveju, jeigu kaltinamieji išskirtoje byloje, galimai darę nusikalstamas veikas bendrininkaudami su A. S., bus nuteisti, jie privalės padarytą žalą atlyginti solidariai.

90Atsižvelgiant į šias aplinkybes, civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus civilinis ieškinys tenkintinas visa apimtimi, priteisiant iš nuteistosios A. S. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus naudai 12082,05 Eur (41716,89 Lt) valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti dėl G. K. išmokėtų motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų, taip pat tenkintinas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus civilinis ieškinys, pareikštas prokuroro, ginančio viešąjį interesą, dėl L. S. 1581,40 Eur (5460,27 Lt) išmokėtų motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų. Tuo tarpu prokuroro civilinis ieškinys, pareikštas ginant viešąjį interesą, tenkintinas iš dalies, priteisiant iš nuteistosios A. S. Šakių rajono savivaldybės administracijos naudai 45246,96 Eur (156228,69 Lt) (dėl N. U. sumokėto atlyginimo – 15290,91 Eur (52796,46 Lt), dėl B. A. K. sumokėto atlyginimo – 6591,98 Eur (22760,78 Lt), dėl D. V. sumokėto atlyginimo – 482,42 Eur (1665,69 Lt), dėl D. E. sumokėto atlyginimo ir išmokų už nuosavo transporto naudojimą – 7044,14 Eur (24322,02 Lt), dėl O. U. sumokėto atlyginimo – 733,40 Eur (2532,27 Lt), dėl O. R. sumokėto atlyginimo – 4646,01 Eur (16041,76 Lt), dėl G. K. sumokėto atlyginimo – 2457,80 Eur (8486,30 Lt), dėl L. S. sumokėto atlyginimo – 2930,09 Eur (10117,01 Lt), dėl R. S. sumokėto atlyginimo – 5070,20 Eur (17506,40 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad L. S. į Šakių rajono savivaldybės biudžetą yra grąžinusi 1705,90 Eur (5890,14 Lt), A. S. – 5018,36 Eur (17327,39 Lt), G. K. – 33,73 Eur (116,48 Lt), šiomis sumomis priteistina turtinė žala mažintina. Prokuroro civilinio ieškinio dalis dėl A. B. išmokėto atlyginimo bei dalis, viršijanti ekspertizės akte nustatytų išmokėtų atlyginimų dydžius, atmestina. Taip pat atmestinas ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus civilinis ieškinys, pareikštas prokuroro, ginančio viešąjį interesą, dėl A. B. išmokėtų motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų.

91Prokuroro prašymas panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, byla dalyje dėl A. B. inkriminuotos nusikalstamos veikos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nutraukta dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties, kadangi šios veikos padarymu A. B. nebuvo kaltinama, tenkintinas, o ši teismo klaida laikytina rašymo apsirikimu.

92Asmuo, kuriam byla nutraukta, A. B., taip skundžia apylinkės teismo nuosprendį, prašydama ją išteisinti dėl veikos, dėl kurios byla nutraukta suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

93Baudžiamosios atsakomybės senaties institutas įtvirtintas baudžiamajame (BK 95 straipsnis) ir baudžiamojo proceso (BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 327 straipsnio 1 punktas) įstatymuose. Baudžiamojo proceso įstatymo formuluotė senaties terminą sieja su draudimu pradėti arba tęsti baudžiamąjį procesą ir reikalavimu jį nutraukti suėjus senaties terminui, o baudžiamasis įstatymas – su draudimu priimti apkaltinamąjį nuosprendį. Tačiau šiame kontekste būtina pažymėti, jog pagal nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. galiojančią BPK 327 straipsnio 1 punkto redakciją apeliacinės instancijos teismas panaikina pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir nutraukia bylą, jeigu yra šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2–9 punktuose numatytos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. Pirmesnėje šio punkto redakcijoje buvo nurodyta, kad, esant toms aplinkybėms, panaikinamas apkaltinamasis nuosprendis. Akivaizdu, kad įstatymų leidėjas, pašalindamas iš formuluotės žodį „apkaltinamasis“, specialiai pabrėžė, kad, esant BPK 3 straipsnio 1 dalies 2–9 punktuose numatytoms aplinkybėms, tarp jų ir suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams, nebegali būti priimtas ne tik apkaltinamasis, bet ir išteisinamasis nuosprendis bei nuosprendis nutraukti bylą. Tokiu atveju vienintelis sprendimas yra nutraukti bylą teismo nutartimi (BPK 254 straipsnio 4 dalis). Tokia praktika formuojama ir Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (kasacinės nutartys Nr. 2K-343/2013, Nr. 2K-10/2014).

94Nagrinėjamoje byloje A. B. traukiama atsakomybėn už nusikalstamas veikas, padarytas iki 2009 m. lapkričio 30 d. Kaltinamosios veiksmus pirmosios instancijos teismui perkvalifikavus pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, ši veika priskirtina nesunkių nusikaltimų kategorijai. Veikos padarymo metu galiojusioje BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio redakcijoje nustatyta, kad asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, negali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis, jeigu praėję penkeri metai, kai padarytas neatsargus arba nesunkus tyčinis nusikaltimas ir, kaip numatyta BK 95 straipsnio 1 dalies 2 punkte, jeigu per šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą laiką asmuo nesislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo ir nepadarė naujos nusikalstamos veikos. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, per šį laikotarpį A. B. nebuvo teista, nėra kaltinama kitomis nusikalstamomis veikomis, todėl laikytina, kad baudžiamosios atsakomybės senaties terminas suėjo. Taigi, kaip minėta, apylinkės teismas galėjo priimti vienintelį sprendimą – nutraukti bylą.

95Tačiau pažymėtina, kad teismo sprendime dėl baudžiamojo proceso nutraukimo suėjus senaties terminui negali būti formuluočių, iš esmės reiškiančių, kad asmuo, kuris buvo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, yra kaltas dėl nusikalstamos veikos padarymo (kasacinė nutartis Nr. 2K-P-9/2012). Tai nepaneigia galimybės nuosprendyje konstatuoti veikos faktinių aplinkybių, tačiau toks konstatavimas turi neperžengti asmens „įtarimo būklės“ aprašymo ir tapti asmens kaltumo pripažinimu (EŽTT byla: Minelli; Englert; Nölkenbockhoff; Capeau v. Belgium, no. 42914/98, § 25, ECHR 2005-I). Dėl šios priežasties iš nuosprendžio aprašomosios dalies šalintini teismo teiginiai apie nustatytą A. B. kaltę, nurodant, kad A. B. buvo kaltinama, jog veikdama bendrai su A. S. bei padedant O. R., įgijo svetimą turtą, taip pat pašalinant teiginį, kad šioje A. B. veikoje yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, požymių, bei iš nuosprendžio aprašomosios dalies (59 psl.) pašalinant teiginį, kad „teismas laiko, kad šios byloje nustatytos aplinkybės parodo, kad A. B. padedama O. R. sukčiavimo būdu užvaldė svetimą turtą, nes būdama nėštumo ir gimdymo atostogose gaudavo Valstybinio socialinio draudimo fondo mokamą motinystės pašalpą, taip pat iš O. R. gaudavo atlyginimą už atliktą buhalterės darbą“.

96Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

97Asmens, kuriam byla nutraukta, A. B., apeliacinį skundą atmesti. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro Giedriaus Šalaševičiaus apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

98Pakeisti Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. nuosprendį.

99Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bylos dalis dėl A. B. inkriminuotos nusikalstamos veikos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, nutraukta dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties.

100Civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš nuteistosios A. S. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus naudai 12082,05 Eur (41716,89 Lt) valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti dėl G. K. išmokėtų motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų.

101Prokuroro pareikštą civilinį ieškinį dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui padarytos žalos atlyginimo, tenkinti ir priteisti iš nuteistosios A. S. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus naudai 1581,40 Eur (5460,27 Lt) valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti dėl L. S. išmokėtų motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų.

102Prokuroro pareikštą civilinį ieškinį dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui padarytos žalos atlyginimo dėl A. B. išmokėtų motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų atmesti.

103Prokuroro civilinį ieškinį, pareikštą ginant viešąjį interesą, tenkinti iš dalies ir priteisti iš nuteistosios A. S. Šakių rajono savivaldybės administracijos naudai 38488,96 Eur (132894,68 Lt). Kitą prokuroro civilinio ieškinio dalį atmesti.

104Nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodyti, kad A. B. buvo kaltinama, jog veikdama bendrai su A. S. bei padedant O. R., įgijo svetimą turtą. Iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti teiginį, kad šioje A. B. veikoje yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, požymių, taip pat pašalinti teiginį, kad „teismas laiko, kad šios byloje nustatytos aplinkybės parodo, kad A. B. padedama O. R. sukčiavimo būdu užvaldė svetimą turtą, nes būdama nėštumo ir gimdymo atostogose gaudavo Valstybinio socialinio draudimo fondo mokamą motinystės pašalpą, taip pat iš O. R. gaudavo atlyginimą už atliktą buhalterės darbą“.

105Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą. Kolegijos primininkas

106Arūnas Paštuolis

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. A. S. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222... 4. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktais, paskirtos baudos... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –... 6. A. B. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį išteisinta, nes nepadaryta veika,... 7. Vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bylos dalis dėl A. B.... 8. Civiliniams ieškovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 10. A. S. nuteista už tai, kad piktnaudžiavo tarnyba siekdama turtinės naudos,... 11. 2006-2009 metais, suklastotos darbo sutarties, kurioje žinomai melagingai buvo... 12. Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2007-2008 metais, A. S., turėdama... 13. Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2007-2009 metais A. S., turėdama... 14. Toliau tęsdama savo nusikalstamą, 2006-2007 metai A. S., turėdama tikslą... 15. Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, 2006-2007 metais A. S., turėdama... 16. Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, A. S., veikdama bendrai su A. B. bei... 17. Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, A. S. ir G. K., veikdamos bendrai,... 18. Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, A. S. ir L. S., veikdamos bendrai,... 19. Toliau tęsdama savo nusikalstamą veiką, A. S. ir R. S., suklastojo tikrus... 20. Tokiu būdu A. S. 2005-2009 metais, būdama ( - ) vaikų darželio „( - )“... 21. A. S. šiais veiksmais pripažinta padariusi BK 182 straipsnio 2 dalyje, 228... 22. Be to, A. S. išteisinta dėl to, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų... 23. N. U. 2006-2009 metais darželio oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo... 24. B. A. K. 2007-2008 m. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas... 25. D. V. 2008-2009 m. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas... 26. O. U. 2006-2007 m. už kasininkės darbą, kurio ji nedirbo, buvo... 27. R. S. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo priskaičiuota darbo... 28. D. E. darželio oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduota,... 29. A. S. 2009 m. birželio – liepos mėn. buvo priskaičiuota ir oficialioje... 30. A. B. ( - ) vaikų darželio „( - )“ buhalterinėje apskaitoje buvo... 31. O. R. nuo 2009-06-30 iki 2009-11-30 buvo priskaičiuota darbo užmokesčio... 32. L. M. (S.) ( - ) vaikų darželyje „( - )“, nuo 2008-12-01 iki 2009-03-02... 33. G. S. (K.) ( - ) vaikų darželyje „( - )“, už darbus, kurių ji nedirbo,... 34. ( - ) vaikų darželio „( - )“ oficialioje buhalterinėje apskaitoje... 35. Dėl nurodytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti 2006-2009 metų ( - )... 36. Dėl šios nusikalstamos veikos A. S. išteisinta, nes nepadaryta veika,... 37. A. B. buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą... 38. N. U. 2006-2009 metais darželio oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo... 39. B. A. K. 2007-2008 m. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas... 40. D. V. 2008-2009 m. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo užfiksuotas... 41. O. U. 2006-2007 m. už kasininkės darbą, kurio ji nedirbo, buvo... 42. R. S. oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo priskaičiuota darbo... 43. D. E. darželio oficialioje buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduota,... 44. A. S. 2009 m. birželio – liepos mėn. buvo priskaičiuota ir oficialioje... 45. A. B. ( - ) vaikų darželio „( - )“ buhalterinėje apskaitoje buvo... 46. O. R. nuo 2009-06-30 iki 2009-11-30 buvo priskaičiuota darbo užmokesčio... 47. L. M. (S.) ( - ) vaikų darželyje „( - )“, nuo 2008-12-01 iki 2009-03-02... 48. G. S. (K.( - ) vaikų darželyje „( - )“, už darbus, kurių ji nedirbo,... 49. ( - ) vaikų darželio „( - )“ oficialioje buhalterinėje apskaitoje... 50. Dėl nurodytų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti 2006-2009 metų ( - )... 51. Dėl šios nusikalstamos veikos A. B. išteisinta, nes nepadaryta veika,... 52. A. B. buvo kaltinama tuo, kad veikdama bendrai su A. S. bei padedant O. R.,... 53. Dėl šios nusikalstamos veikos bylos dalis buvo nutraukta suėjus... 54. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras... 55. - panaikinti nuosprendžio dalį, kuria A. S. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį,... 56. - panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1... 57. - panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1... 58. - panaikinti nuosprendžio dalį, kuria civiliniams ieškovams Valstybinio... 59. Skunde prokuroras nurodo, kad teismo padarytos išvados dėl to, jog kaltinimas... 60. 2010-09-30 specialisto išvadoje Nr. 5-7-29 pateikta, jog A. B. 2008 m. ir 2009... 61. Prokuroro teigimu, kita kaltinimo dalis yra susijusi su duomenų pateikimu... 62. VSDFV Šakių skyrius kartu su 2010-06-08 raštu Nr.(5.25)R2-1387 pateikė... 63. Taip pat Šakių rajono savivaldybės administracijos centralizuoto... 64. Perskaičiavus motinystės pašalpas, laikotarpiu nuo 2009-11-16 iki 2009-11-30... 65. Prokuroras skunde nurodo, kad bylos nagrinėjimo teisme metu buvo gautas... 66. Skirtumas tarp eksperto apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos ir vaikų... 67. Prokuroro teigimu, bylos nagrinėjimo teisme metu neabejotinai nustatyta, jog... 68. Apeliantas pažymi, kad pirmiausia A. S. ir A. B. veiksmai nukreipti į... 69. Prokuroras skunde taip pat nurodo, kad teismas, skirdamas A. S. švelnesnes... 70. Prokuroras skunde taip pat nurodo, kad teismo sprendimas palikti nenagrinėtus... 71. Asmuo, kuriam byla nutraukta, A. B. taip pat skundžia Šakių rajono... 72. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje prokuroras savo skundą palaikė ir... 73. Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro... 74. Iš prokuroro apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas nesutinka su... 75. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, apeliacinio... 76. Kaip matyti iš bylos medžiagos, A. S. ir A. B. buvo kaltinamos tuo, kad... 77. Apylinkės teismas šią kaltinimo dalį pašalino iš kaltinimo, kadangi... 78. Tačiau pagrindo sutikti su prokuroro skunde pateikiamais argumentais nėra... 79. Pagal baudžiamąjį įstatymą sukčiavimas – tai nusikalstama veika, kuria... 80. Sukčiavimo atveju neteisėtą svetimo turto ar turtinės teisės įgijimą... 81. Šiuo atveju, A. S., būdama teisėta jai dėl užimamų pareigų patikėto ir... 82. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (2013 m. lapkričio 15 d. nutarimas)... 83. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 84. Kita prokuroro skunde nurodoma kaltinimo dalis, apelianto manymu,... 85. Apeliaciniame skunde prokuroras kelia ir bausmės, paskirtos A. S. klausimą,... 86. Skirdamas bausmę, teismas turi vadovautis BK specialiosios dalies straipsnio,... 87. Vienas iš svarbiausių bausmės skyrimo principų reikalauja, kad teismas,... 88. Pažymėtina, kad bausmė turi būti tokia, kad ja būtų galima įgyvendinti... 89. Prokuroras skunde kelia ir sprendimo dėl civilinių ieškinių teisėtumo... 90. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, civilinio ieškovo Valstybinio socialinio... 91. Prokuroro prašymas panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BPK 3... 92. Asmuo, kuriam byla nutraukta, A. B., taip skundžia apylinkės teismo... 93. Baudžiamosios atsakomybės senaties institutas įtvirtintas baudžiamajame (BK... 94. Nagrinėjamoje byloje A. B. traukiama atsakomybėn už nusikalstamas veikas,... 95. Tačiau pažymėtina, kad teismo sprendime dėl baudžiamojo proceso nutraukimo... 96. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 97. Asmens, kuriam byla nutraukta, A. B., apeliacinį skundą atmesti. Kauno... 98. Pakeisti Šakių rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 9 d. nuosprendį.... 99. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies... 100. Civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės... 101. Prokuroro pareikštą civilinį ieškinį dėl Valstybinio socialinio draudimo... 102. Prokuroro pareikštą civilinį ieškinį dėl Valstybinio socialinio draudimo... 103. Prokuroro civilinį ieškinį, pareikštą ginant viešąjį interesą,... 104. Nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodyti, kad A. B. buvo kaltinama, jog... 105. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą. Kolegijos primininkas... 106. Arūnas Paštuolis...