Byla 2-844/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus rentinys“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4145-623/2009, kuria ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus rentinys“ ieškinys atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BSI kompanija“ dėl bankroto bylos iškėlimo laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Vilniaus rentinys“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „BSI kompanija“ iškėlimo.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 13 d. nutartimi nustatė ieškovui UAB „Vilniaus rentinys“ terminą iki 2009 m. gegužės 22 d. pašalinti ieškinio trūkumus – pateikti įrodymus, jog, vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalimi, UAB „Vilniaus rentinys“ raštu pranešė atsakovui apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo, o taip pat įrodymus, jog, vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalimi, UAB „Vilniaus rentinys“ LR CPK nustatyta tvarka pateikė atsakovui UAB „BSI kompanija“ pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus. LR CPK 124 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog ieškinio nuorašas adresatui įteikiamas pasirašytinai.

7Ieškovas UAB „Vilniaus rentinys“, šalindamas ieškinio trūkumus, pateikė teismui AB „Lietuvos paštas“ greitojo pašto įteikimo pranešimo nuorašą. Ieškovas taip pat nurodė, kad 2009 m. kovo 25 d. Pranešimas dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo buvo įteiktas atsakovo darbuotojams pasirašytinai. Šis pranešimas buvo pateiktas teismui kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo UAB „Vilniaus rentinys“ ieškinį atsakovui UAB „BSI kompanija“ dėl bankroto bylos iškėlimo laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, kadangi sprendė, jog ieškovas nepašalino Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi nurodytų ieškinio trūkumų. Teismas nurodė, jog ieškovo pateikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedų įteikimą patvirtinantys įrodymai – AB „Lietuvos paštas“ greitojo pašto įteikimo pranešimo nuorašas – neįrodo, kokie dokumentai buvo siųsti atsakovui ir ar jie faktiškai buvo įteikti.

9Ieškovas UAB „Vilniaus rentinys“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas netinkamai vertino ieškovo, šalinant ieškinio trūkumus, pateiktus įrodymus, iš kurią galima vienareikšmiškai spręsti, kad atsakovui siųsti dokumentai jam buvo faktiškai įteikti. Būtent tokia yra korespondencijos pristatymo paslaugų teikėjo AB „Lietuvos paštas“ išduodamo patvirtinimo apie konkrečios siuntos įteikimą funkcija.

112. Teismas, nurodydamas, kad ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kokie konkrečiai dokumentai buvo įteikti atsakovui, sukūrė formalų pagrindą atsisakyti priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsisakymas priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo negali remtis tik formaliais pagrindais, o pareiškimo trūkumai turi būti esminiai.

123. Ieškovas negalėjo įvykdyti jam teismo nustatytos pareigos, kadangi, net ir siunčiant laišką registruotu paštu, šių laiškų turinys nėra tikrinamas paslaugos teikėjo. Todėl neįmanoma gauti pažymos apie tam tikru laiku išsiųstos korespondencijos turinį. Norint įsitikinti, kokie dokumentai siunčiami, juos tektų įteikinėti per antstolį ar notarą, o tai sąlygotų papildomų išlaidų ir laiko sąnaudų atsiradimą.

134. Teismui nederėtų abejoti vienos iš šalių sąžiningumu, jei iš pateiktų įrodymų galima spręsti, kad yra tikėtina, jog buvo įvykdytos visos įstatymų nustatytos pareigos. Civiliniame procese priešinga ginčo šalis turi galimybę ginčyti tam tikrų aplinkybių egzistavimą ar neegzistavimą.

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Vilniaus Rentinys“ pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą UAB „BSI kompanija“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (b.l. 1-4). Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 13 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti (b.l. 6). Teisme buvo gautas ieškovo UAB „Vilniaus Rentinys“ raštas dėl ieškinio trūkumų šalinimo (b.l. 13). Teismas skundžiama 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo ieškinio pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, motyvuodamas tuo, kad jis nepašalino Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 13 d. nurodytų ieškinio trūkumų – neįrodė, kad laikėsi išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, nes nepateikė įrodymų, kad įteikė atsakovui rašytinį įspėjimą apie ketinimą kreiptis į teismą, o taip pat, kad pateikė atsakovui pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ir prie pareiškimo pateikiamų priedų nuorašus (ĮBĮ 6 str. 2 d., 4 d.).

16ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (LR CPK 1 str. 1 d.). Ieškininiam pareiškimui, kaip specialiam procesiniam dokumentui, keliami tam tikri turinio ir formos reikalavimai, kurie imperatyviai įtvirtinti LR CPK 111, 135 straipsniuose. Laikytis šių reikalavimų privalo kiekvienas teismui ieškininį pareiškimą paduodantis asmuo. Procesiniam dokumentui, kuriuo asmuo siekia bankroto bylos įmonei iškėlimo, be bendrųjų reikalavimų yra keliami ir specialūs reikalavimai, kuriuos reglamentuoja ĮBĮ normos.

17ĮBĮ nustatyta išankstinė neteisminė tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį. Ši tvarka yra skirta tam, kad kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, tai yra, ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo stadijos sampratą.

18Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Vilniaus Rentinys“ 2009 m. kovo 25 d. pranešimu Nr. 37 priminė skolininkui UAB „BSI kompanija“ apie įsipareigojimų pagal 2008 m. gegužės 27 d. Skolos padengimo sutartį nevykdymą ir nurodė, kad iki 2009 m. balandžio 25 d. skolininkui nepadengus šiame pranešime nurodytos skolos ir netesybų, kreditorius UAB „Vilniaus Rentinys“ kreipsis į teismą dėl bankroto bylos UAB „BSI kompanija“ iškėlimo (b.l. 31). Toks ieškovo pranešimo turinys iš esmės atitinka ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Šio pranešimo įteikimą atsakovui UAB „BSI kompanija“ ieškovas įrodinėja ant jo esančia gavimą liudijančia žyma (gauta 2009 m. kovo 25 d. Nr. 144 ). Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas terminą ieškinio trūkumams pašalinti, konstatavo, jog ši žyma nepatvirtina 2009 m. kovo 25 d. pranešimo įteikimo įmonei, kadangi iš jos negalima spręsti apie subjektą, uždėjusį žymenį „gauta“.

19ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis taip pat numato, kad į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei besikreipiantis kreditorius šiai įmonei turi pateikti pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus.

20Ieškovas UAB „Vilniaus Rentinys“ pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašų pateikimo atsakovui UAB „BSI kompanija“ aplinkybę įrodinėja 2009 m. gegužės 7 d. siuntų, perduodamų Pasiuntinių pašto skyriui, registro pažyma (b.l. 23) ir AB „Lietuvos paštas“ greitojo pašto įteikimo pranešimu, liudijančiu pašto siuntos įteikimą 2009 m. gegužės 8 d. (b.l. 14). Pirmosios instancijos teismas, vertindamas šiuos ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje numatytų dokumentų pateikimą atsakovui patvirtinančius įrodymus, sprendė, jog iš jų negalima nustatyti, kokie dokumentai siųsti atsakovui registruotu paštus ir ar jie faktiškai buvo įteikti.

21Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse įtvirtintos ikiteisminės ginčo reguliavimo tvarkos reikalavimų įvykdymo vertinimu.

22Įstatymas, numatydamas pareigą kreditoriui apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo raštu pranešti įmonei, o taip pat pareigą pateikti tai įmonei pareiškimo teismui ir prie pareiškimo pateikiamų priedų nuorašus, nenustato imperatyvių šios pareigos įgyvendinimo būdų ir tvarkos reikalavimų. Kreditorius, turėdamas teisę pasirinkti rašytinio pranešimo kreditoriui apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o taip pat paties pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ir prie jo pateikiamų priedų įteikimo kreditoriui būdą, kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju turi pareigą įrodyti, kad buvo laikytasi ikiteisminės ginčo reguliavimo tvarkos reikalavimų. Teismas, spręsdamas dėl LR ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse įtvirtintų reikalavimų tinkamo įgyvendinimo, juos turi vertinti taip, kad nevaržytų pareiškėjui suteiktos teisės kreiptis į teismą tokiu būdu ar apimtimi, kuri pažeistų jo teisės į teisminę gynybą esmę.

23Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas UAB „Vilniaus Rentinys“ pasirinko pranešimo UAB „BSI kompanija“ apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo tiesiogiai šiai įmonei jos buveinės adresu. Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedai atsakovui buvo išsiųsti registruotu paštu. Kadangi civiliniame procese išvadą apie fakto buvimą galima padaryti, jeigu iš byloje esančių įrodymų labiau tikėtina, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo (tikimybių pusiausvyros principas), teisėjų kolegija pagal bylos medžiagą neturi pagrindo abejoti, jog minėti dokumentai buvo pateiktas įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą. Priešingas byloje esančių įrodymų vertinimas pažeistų ieškovo UAB „Vilniaus Rentinys“ teisę į teisminę gynybą, prieštarautų teisingumo ir protingumo principams. Jeigu priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsakovui pasinaudojus ginčo šalims civiliniame procese suteikta prieštaravimo teise (LR CPK 42 str. 1 d.) paaiškėtų, kad į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo besikreipiantis asmuo nepasinaudojo ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse įtvirtinta ikiteismine ginčo sprendimo ne teisme tvarka, teismas, vadovaudamasis LR CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktu, turėtų pagrindą pareiškimą palikti nenagrinėtą.

24Išdėstytų argumentų pagrindu Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartis naikintina ir UAB „Vilniaus Rentinys“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „BSI kompanija“ priėmimo klausimas perduotinas Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus Rentinys“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „BSI kompanija“ priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas UAB „Vilniaus rentinys“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 13 d. nutartimi nustatė ieškovui... 7. Ieškovas UAB „Vilniaus rentinys“, šalindamas ieškinio trūkumus,... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi ieškovo UAB... 9. Ieškovas UAB „Vilniaus rentinys“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 10. 1. Teismas netinkamai vertino ieškovo, šalinant ieškinio trūkumus,... 11. 2. Teismas, nurodydamas, kad ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių,... 12. 3. Ieškovas negalėjo įvykdyti jam teismo nustatytos pareigos, kadangi, net... 13. 4. Teismui nederėtų abejoti vienos iš šalių sąžiningumu, jei iš... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas UAB „Vilniaus Rentinys“... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir... 17. ĮBĮ nustatyta išankstinė neteisminė tvarka, kurios kreditorius privalo... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Vilniaus Rentinys“ 2009 m. kovo 25 d.... 19. ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis taip pat numato, kad į teismą dėl bankroto bylos... 20. Ieškovas UAB „Vilniaus Rentinys“ pareiškimo teismui ir pateikiamų prie... 21. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu ĮBĮ 6... 22. Įstatymas, numatydamas pareigą kreditoriui apie savo ketinimą kreiptis į... 23. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas UAB „Vilniaus Rentinys“... 24. Išdėstytų argumentų pagrindu Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir...