Byla 2-2128-374/2014
Dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. D. ieškinį atsakovui UAB „Senasis gluosnis“, trečiajam asmeniui O. G. dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, ir

Nustatė

2Šalys pateikė taikos sutartį, prašo ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

3Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

4Taikos sutartimi sutarties šalys aptarė ir taikiai išsprendė tarp šalių kilusį ginčą. Sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia jos šalių interesų. Taikos sutarties šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutrauktina (LR CPK 42 str. 1 d., 2d., 140 str. 3 d., 294 str., 293 str. 1 d. 5 p.).

5Ieškovui grąžintina 75 % žyminio mokesčio, sumokėto paduodant teismui ieškinį (CPK 87 str.).

6Iš ieškovo priteistinos teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str., taikos sutarties 19 p.).

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 290-291 str., 293 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

8Patvirtinti taikos sutartį, kuria šalys susitarė:

9„Ieškovas: N. D., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ) (toliau - Ieškovas),

10Atsakovė: UAB „Senasis gluosnis", įmonės kodas: 145551735, buveinės adresas: ( - ) 3, atstovaujama direktorės O. G. (toliau - Trečiasis asmuo: O. G., asmens kodas: ( - ) gyv. ( - ) (toliau - Trečiasis asmuo),

11toliau Ieškovas, Atsakovė ir Trečiasis asmuo kartu vadinami Šalimis, atskirai - Šalimi, siekdami išsaugoti gerus tarpusavio santykius, demonstruodami gerą valią bei siekdami taikiai išspręsti klausimus, susijusius su transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimu, už transporto priemonę sumokėtos kainos grąžinimu, įpareigojimu pasiimti transporto priemonę ir nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės transporto priemonės pardavimo, atlyginimu, sudarė šią taikos sutartį (toliau - Taikos sutartis) ir susitarė dėl šių Taikos sutarties sąlygų:

 1. Nutraukti tarp Ieškovo ir Atsakovės 2014 m. kovo 6 d. sudarytą transporto priemonės VOVLO V70, valstybinis numeris ( - ) identifikacinis numeris ( - ) (toliau - Transporto priemonė) pirkimo - pardavimo sutartį (toliau -Sutartis). Sutartis laikoma nutraukta nuo Taikos sutarties įsigaliojimo dienos.
 2. Po Sutarties nutraukimo Transporto priemonės nuosavybės teisė grįžta buvusiam Transporto priemonės savininkui, t.y. Atsakovei.
 1. Atsakovė įsipareigoja grąžinti Ieškovui Sutartimi už Transporto priemonę sumokėtą 5500 Lt (penki tūkstančiai penki šimtai litų) kainą bei iš dalies kompensuoti dėl Transporto priemonės guolio keitimo patirtas išlaidas, t.y. 200 Lt (du šimtai litų). Viso Atsakovė įsipareigoja sumokėti Ieškovui, pervedant į Ieškovo sutuoktinės I. D. banko sąskaitą Nr. ( - ), Swedbankas, 5700 Lt (penki tūkstančiai septyni šimtai litų) sekančiai:
 1. 2000 Lt (du tūkstančiai litų) iki 2014 m. spalio 15 d.;
 2. 2000 Lt (du tūkstančiai litų) iki 2014 m. lapkričio 15 d.;
Lt (vienas tūkstantis septyni šimtai litų) iki 2014 m. gruodžio 15 d.
 1. Atsakovei perleidus Transporto priemonę tretiesiems asmenims anksčiau, nei Atsakovė bus sumokėjusi Ieškovui 5700 Lt (penki tūkstančiai septyni šimtai litų) pagal Taikos sutartį, Atsakovė įsipareigoja sumokėti likusią pagal šią Taikos sutartį Ieškovui mokėtiną pinigų sumą ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo Transporto priemonės perleidimo tretiesiems asmenims dienos.
 2. Atsakovei netinkamai vykdant Taikos sutarties 3 (trys) ir/ar 4 (keturi) punktus, Atsakovė už kiekvieną pažeidimo dieną įsipareigoja mokėti Ieškovui po 0,2 (dvi dešimtosios) proc. nuo tinkamai ir laiku Ieškovui neapmokėtos sumos delspinigius, ir Ieškovas įgyja teisę, nesilaikant Taikos sutartyje nustatytų terminų, iš karto reikalauti visos pagal Taikos sutartį Atsakovės Ieškovui mokėtinos ir dar neišmokėtos sumos sumokėjimo.

126.Atsakovė įsipareigoja pasiimti iš Ieškovo Transporto priemonę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimti) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo Taikos sutarties įsigaliojimo dienos. Atsakovė pasiima Transporto priemonę iš Ieškovo savo sąskaita, Atsakovės ir Ieškovo sutartu laiku, iš vietos, kurioje Ieškovas laiko Transporto priemonę, t.y. ( - ). Apie pageidaujamą Transporto priemonės atsiėmimo laiką Atsakovė informuoja Ieškovo atstovę advokatę A. M. el. p. aureIija@kontora.lt arba mob. tel. 860360153, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

137.Atsakovė patvirtina, kad yra susipažinusi su Transporto priemonės 2014-03-07 UAB Marijampolės techninės apžiūros centro (Ieškinio Priedas Nr. 4), Marijampolės Eoltas, UAB (Ieškinio Priedas Nr. 10) ir UAB „Aukščiausia pavara" (Ieškinio Priedas Nr. 11) nustatytais trūkumais, ir jokių pretenzijų dėl nurodytų trūkumų Atsakovė Ieškovui nei Transporto priemonės perėmimo momentu, nei vėliau nereikš.

148.Ieškovas patvirtina, kad Transporto priemonė jos perdavimo Ieškovei metu bus važiuojanti (fiziškai). Šalys susitaria ir patvirtina, kad Transporto priemonės akumuliatoriaus nusėdimas, nėra ir nebus laikoma pagrindu išvadoms, kad Transporto priemonė nėra 'važiuojanti.

159.Atsakovė patvirtina, kad jai yra žinoma, kad Transporto priemonės eksploatavimas dėl nustatytų Transporto priemonės trūkumų ir pasibaigusios Transporto priemones techninės apžiūros negalimas. Ir kad tokių trūkumų Ieškovas šalinti, kaip ir Transporto priemonės privalomą techninę apžiūrą atlikti bei praeiti, kad Transporto priemonės eksploatavimas būtų galimas, neįsipareigoja.

1610.Atsakovė ir Ieškovas Transporto priemonės perdavimą įformina Transporto priemonės priėmimo perdavimo aktu. Atsakovė įsipareigoja apžiūrėti Transporto priemonę iki jos pasiėmimo iš Ieškovo momento ir Transporto priemonės priėmimo perdavimo akto pasirašymo. Bet koki Transporto priemonės trūkumai, jeigu toki būtų nustatyti, su kuriais Atsakovė nesutiks Transporto priemonės perdavimo Atsakovei metu, turi būti Ieškovo ir Atsakovės aptarti Transporto priemonės priėmimo perdavimo akte. Po Transporto priemonės perėmimo iš Ieškovo ir priėmimo perdavimo akto pasirašymo bus laikoma, kad Atsakovė jokių pretenzijų Ieškovui dėl Transporto priemonės ir jos būklės, išskyrus dėl to, dėl ko bus Ieškovo ir Atsakovės aptarta Transporto priemonės priėmimo perdavimo akte, neturi.

1711.Atsakovei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo Taikos sutarties įsigaliojimo dienos, Transporto priemonės iš Ieškovo nepasiėmus, kaip tai numatyta Taikos sutarties 6 (šeši) punkte, Ieškovas, savo pasirinkimu, įgyja teisę arba pristatyti Transporto priemonę Atsakovei, arba nuvežti ją į bet kokią automobilių stovėjimo aikštelę, ir reikalauti iš Atsakovės pristatymo ir/ar saugojimo išlaidų (jeigu aikštelė būtų mokama) atlyginimo. Ieškovo pasinaudojimas šiame punkte jam suteikta teise neatleidžia Atsakovės nuo Atsakovės prisiimtų prievolių pagal šią Taikos sutartį tinkamo vykdymo.

1812.Ieškovui pristačius Transporto priemonę Atsakovei arba nuvežti ją į bet kokią automobilių stovėjimo aikštelę, kaip tai numatyta Taikos sutarties 11 punkte, bus laikoma, kad Transporto priemonė yra perduota Atsakovei tinkamai ir jokių pretenzijų Atsakovė Ieškovui neturi. Šalys susitaria, kad atsitiktinio žuvimo bei kitokia rizika, susijusi su Transporto priemone (tame tarpe, bet neapsiribojant - vagystės, sugadinimo), Atsakovei praleidus Transporto priemonės pasiėmimo terminą, kaip tai numatyta Taikos sutarties 6 (šeši) punkte, tenka Atsakovei.

1913.Trečiasis asmuo (O. G.) Taikos sutartimi laiduoja už Atsakovę bei jos Taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamą ir visišką įvykdymą. Trečiasis asmuo įsipareigoja atsakyti Ieškovui, jeigu Atsakovė, už kurią Trečiasis asmuo laiduoja, neįvykdys ar netinkamai įvykdys visą ar dalį savo prievolių pagal Taikos sutartį (CK 6.76 str. 1 d.). Atsakovė ir Trečiasis asmuo atsako Ieškovui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str. 1 d.). Trečiasis asmuo atsako Ieškovui tiek pat kaip ir Atsakovė (CK 6.81 str. 2 d.).

2014.Šalims yra žinoma, kad teisė baigti bylą taikos sutartimi yra šalių procesinė teisė, kuria Šalys ir naudojasi šioje byloje (CPK 42 str. 1 d.).

2115. Šalims yra žinoma, kad teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu toks veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.).

2216.Šalims yra žinoma, kad teismas, tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą (CPK 293 str. 5 p.).

2317.Šalims yra žinoma, kad po to, kai teismas patvirtins taikos sutartį ir nutrauks bylą, Šalys praras teisę kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 294 str. 2 d.).

2418.Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (Lietuvos Respublikos CK 6.985 str. 1 d.) ir yra vykdytina kaip vykdomasis dokumentas bei gali būti įvykdyta priverstinai (CPK 584 str. 1 d. 4 p., CK 6.985 str.).

2519. Šalys susitaria, kad nereikalaus viena iš kitos atlyginti atstovavimo išlaidų Atlyginti bylos nagrinėjimo išlaidas valstybei įsipareigoja Ieškovas.

2620.

27Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., 75 procentai Ieškovo sumokėto žyminio mokesčio grąžinami Ieškovui.

2821.

29Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

3021.1.

31šia Taikos sutartimi išsprendė visus nesutarimus dėl Transporto priemonės ir nuostolių atlyginimo;

3221.2.

33Taikos sutartis nepažeidžia Šalių kreditorių ar kitų trečiųjų asmenų interesų.

 1. Šalys yra gavusios visus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir įgalinimus, kurie yra būtini Taikos sutarčiai sudaryti. Šalių atstovai turi visus reikiamus įgaliojimus Taikos sutartį pasirašyti.
 1. Šalys pateikė teisingą, tikslią ir -išsamią informaciją, susijusią su Taikos sutartimi ir jos vykdymu.
 2. Šalims nežinomos aplinkybės, kurios kliudytų joms sudaryti Taikos sutartį ar tinkamai ją įvykdyti.
 1. Taikos sutartis sudaryta lietuvių kalba keturiais egzemplioriais: po vieną kiekvienai Šaliai ir vienas egzempliorius Marijampolės rajono apylinkės teismui. Visi Šalių pasirašyti egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
 2. Visi pranešimai pagal šią Taikos sutartį siunčiami Šalių rekvizituose nurodytais adresais. Apie rekvizitų pasikeitimą, Šalys informuoja viena kitą ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas. Nesant tokio pranešimo, visi dokumentai vykdant šią Taikos sutartį siunčiami (arba pristatomi] paskutiniu žinomu Šalies adresu ir laikomi įteiktais tinkamai.
 3. Taikos sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo Marijampolės rajono apylinkės teisme dienos.
 4. Šalys patvirtina, kad Taikos sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, ir pasirašė šią Taikos sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų tikrąją valią ir ketinimus.“

34Civilinę bylą pagal ieškovo N. D. ieškinį atsakovui UAB „Senasis gluosnis“, trečiajam asmeniui O. G. dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo nutraukti.

35Grąžinti ieškovui N. D., a/k ( - ) gyv. ( - ), 99,56 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2014-04-22 AB Swedbanke.

36Priteisti iš ieškovo N. D., a/k ( - ) gyv. ( - ), 30 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

37Nutartis per 7 d. nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, rašytinio... 2. Šalys pateikė taikos sutartį, prašo ją patvirtinti ir civilinę bylą... 3. Taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 4. Taikos sutartimi sutarties šalys aptarė ir taikiai išsprendė tarp šalių... 5. Ieškovui grąžintina 75 % žyminio mokesčio, sumokėto paduodant teismui... 6. Iš ieškovo priteistinos teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.,... 7. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d., 290-291 str., 293 str. 1... 8. Patvirtinti taikos sutartį, kuria šalys susitarė:... 9. „Ieškovas: N. D., asmens kodas ( - ) gyvenantis ( - ) (toliau - Ieškovas),... 10. Atsakovė: UAB „Senasis gluosnis", įmonės kodas: 145551735, buveinės... 11. toliau Ieškovas, Atsakovė ir Trečiasis asmuo kartu vadinami Šalimis,... 12. 6.Atsakovė įsipareigoja pasiimti iš Ieškovo Transporto priemonę ne vėliau... 13. 7.Atsakovė patvirtina, kad yra susipažinusi su Transporto priemonės... 14. 8.Ieškovas patvirtina, kad Transporto priemonė jos perdavimo Ieškovei metu... 15. 9.Atsakovė patvirtina, kad jai yra žinoma, kad Transporto priemonės... 16. 10.Atsakovė ir Ieškovas Transporto priemonės perdavimą įformina Transporto... 17. 11.Atsakovei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo... 18. 12.Ieškovui pristačius Transporto priemonę Atsakovei arba nuvežti ją į... 19. 13.Trečiasis asmuo (O. G.) Taikos sutartimi laiduoja už Atsakovę bei jos... 20. 14.Šalims yra žinoma, kad teisė baigti bylą taikos sutartimi yra šalių... 21. 15. Šalims yra žinoma, kad teismas netvirtina taikos sutarties, jeigu toks... 22. 16.Šalims yra žinoma, kad teismas, tvirtindamas taikos sutartį, priima... 23. 17.Šalims yra žinoma, kad po to, kai teismas patvirtins taikos sutartį ir... 24. 18.Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 25. 19. Šalys susitaria, kad nereikalaus viena iš kitos atlyginti atstovavimo... 26. 20.... 27. Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., 75 procentai Ieškovo sumokėto... 28. 21.... 29. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:... 30. 21.1.... 31. šia Taikos sutartimi išsprendė visus nesutarimus dėl Transporto priemonės... 32. 21.2.... 33. Taikos sutartis nepažeidžia Šalių kreditorių ar kitų trečiųjų asmenų... 34. Civilinę bylą pagal ieškovo N. D. ieškinį atsakovui UAB „Senasis... 35. Grąžinti ieškovui N. D., a/k ( - ) gyv. ( - ), 99,56 Lt žyminio mokesčio,... 36. Priteisti iš ieškovo N. D., a/k ( - ) gyv. ( - ), 30 Lt teismo pašto... 37. Nutartis per 7 d. nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...