Byla 2S-1211-657/2012
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2160-584/2012, kuria nustatytas terminas ieškovo atskirojo skundo trūkumams šalinti

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2160-584/2012, kuria nustatytas terminas ieškovo atskirojo skundo trūkumams šalinti.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl juridinio asmens atstovo įgaliojimų pateikiant procesinius dokumentus.

5Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus 2007-07-13 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. (duomenys neskelbtini); panaikinti Kauno miesto savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos (duomenys neskelbtini) protokolą Nr. (duomenys neskelbtini); panaikinti statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini) Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2007-12-13; panaikinti statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini) Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2008-07-24; panaikinti statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini) Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2009-01-09; panaikinti statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini)Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2010-11-15; panaikinti statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini) Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotą 2011-05-10; įpareigoti VĮ Registrų centrą pataisyti pastato - siuvyklos su gyvenamosiomis patalpomis – butais (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. ( - ), ( - ), techninius rodiklius, nurodant tūrį – 2204 kub. m, o bendrąjį plotą - 491,06 kv. m, kaip numatyta 1996-12-16 kadastro duomenų byloje; įpareigoti statytoją UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic realty adviser“ per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją atitinkančią valstybinės žemės patikėtinio 2006-11-22 sutikime Nr. (duomenys neskelbtini) nustatytas sąlygas ir Pastato techninius rodiklius, nustatytus 1996-12-16 kadastro duomenų byloje, kurioje nurodytas Pastato tūris 2204 kub. m, bendras plotas - 491,06 kv. m, ir pertvarkyti pastatą (T.1, b.l. 3-12).

6Ieškovo ieškinys buvo priimtas.

72011-12-28 Kauno miesto apylinkės teisme gautas ieškovo patikslintas ieškinys (T.1, b.l. 150-160), kuriame reiškiamas naujas reikalavimas panaikinti statybos leidimą Nr. (duomenys neskelbtini).

8Kauno miesto apylinkės teismas 2012-01-09 d. nutartimi ieškovui nustatė terminą ieškinio trūkumams šalinti (T.2, b.l. 7-8) – pateikti patikslintą ieškinį ant firminio Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos blanko ir pateikti procesinį dokumentą pasirašiusios Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos skyriaus vedėją pavaduojančios D. T. aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

92012-01-27 Kauno miesto apylinkės teisme gautas patikslintas ieškinys ant firminio Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos blanko ir pasirašytas Kauno skyriaus vedėjos, pateikti įgaliojimai ir procesinį dokumentą rengusios Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos skyriaus darbuotojos aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (T.2, b.l. 14-29).

10Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi 2011-10-11 ieškinį paliko nenagrinėtu, o 2011-12-28 ieškinį ir 2012-01-27 patikslintą ieškinį laikė nepaduotais ir grąžino juos padavusiam asmeniui (T.2, b.l. 47-50).

11Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dėl šios teismo nutarties pateikė atskirtąjį skundą (T.2, b.l. 56-60).

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Kauno miesto apylinkės teismas 2012-03-01 nutartimi nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams šalinti (T.2, b.l. 80-81).

14Teismas nurodė, kad juridinių asmenų įgaliotiems atstovams teisme keliami CPK 56 str. 2 d. įtvirtinti reikalavimai. Ieškovo vardu pateiktą skundą pasirašė Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros poskyrio vedėja D. T., turinti ieškovo vadovo įgaliojimą atstovauti ieškovui teisme, tačiau neturinti aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo. Šias išvadas teismas grindžia tuo, kad šioje byloje jau 2012-01-09 ieškovui buvo suteikta teisė pateikti paminėtos atstovės išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus, tačiau jie nebuvo pateikti šalinant ieškinio trūkumus. Taigi, jei juridinio asmens vardu paduodamą skundą pasirašo įgaliotas, bet neturintis aukštojo universitetinio universitetinio teisinio išsilavinimo juridinio asmens darbuotojas, konstatuotina, kad toks darbuotojas, konkrečiai D. T., negali būti juridinio asmens atstovas teisme. Tačiau ir tokiu atveju atskirojo skundo subjektas išlieka juridinis asmuo, o ne skundą pasirašęs juridinio asmens darbuotojas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinė byla Nr. 3K-3-63/2010). Taigi atskirojo skundo trūkumų šalinimo procedūros metu apeliantui suteiktina teisė patvirtinti skundo padavimą pagal įstatymą ar steigimo dokumentus veikiančio juridinio asmens organo ar dalyvio, kurių teismui pateikto atskirojo skundo patvirtinimas reikštų, jog bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 straipsnis) arba pateikti patikslintą skundą pasirašytą paminėtų asmenų. Priešingu atveju, teismas laikys, kad apeliantas skundo trūkumų nepašalino, todėl laikys skundą nepaduotu ir grąžins jį padavusiam asmeniui (CPK 338 str., 316 str., 115 str., 111 str. 5d.).

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Ieškovė atskiruoju skundu (T.2, b.l. 91-95) prašo panaikinti teismo nutartį ir perduoti klausimą dėl atskirojo skundo priėmimo perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad teismas nepagrįstai nustatė terminą trūkumams šalinti:

171. Nepagrįstas teismo nutarties motyvas, kad 2012-02-22 ieškovės atskirasis skundas neatitinka procesiniams dokumentams keliamų bendrųjų reikalavimų, nes jį pasirašė aukštojo universitetinio išsilavinimo neturinti inspekcijos darbuotoja, todėl ši darbuotoja negali būti juridinio asmens atstove teisme. Apeliantės teigimu, iš 2012-01-27 ieškovės teismui pateikto rašto „Dėl ieškinio trūkumų šalinimo civilinėje byloje Nr. 2-2160-584/2012“ bei prie jo pridedamų dokumentų, 2012-01-27 patikslinto ieškinio matyti, kad teismo nurodyti procesinių dokumentų trūkumai buvo pašalinti. 2012-01-27 patikslintą ieškinį pasirašė inspekcijos Kauno skyriaus vedėja A. L. ir inspekcijos Kauno skyriaus vyriausioji specialistė J. G.-V., turinti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas, duodamas įgaliojimą teritorinio skyriaus vedėjui ir teisininkui, iš esmės patvirtina, kad bylos teisme inspekcijos vardu bus vedamos per šiuo atstovus. CPK 111 ir 306 straipsniuose įtvirtinti procesinių dokumentų formai ir turiniui keliami reikalavimai nenumato reikalavimo, kurioje lapo vietoje procesinį dokumentą turi pasirašyti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis asmuo. Svarbu, kad procesinis dokumentas būtų pasirašytas aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turinčio asmens. Konkrečiu atveju teismui pateikti procesiniai dokumentai atitinka šį reikalavimą nes 2011-12-28 patikslintas ieškinys, 2012-01-27 patikslintas ieškinys ir 2012-02-22 atskirasis skundas pasirašyti inspekcijos Kauno skyriaus vyriausiosios specialistės J. G.-V. – teisininkės, turinčios aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

182. Nepagrįstai taikydamas procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą, teismas pažeidė proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir teisės į teisminę gynybą principą. Apeliantė pažymėjo, kad CPK numato, jog netikslumai, kurie nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai, nėra kliūtis atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente, ir nėra pagrindas taikyti CPK 115 straipsnio 2 dalyje Apeliantės nuomone pirmosios instancijos teismas įpareigojo inspekciją pašalinti ieškinio, 2011-12-28 patikslinto ieškinio ir 2012-02-22 atskirojo skundo trūkumus formaliais pagrindais, nesudarančiais jokių kliūčių bylą nagrinėti iš esmės. Teismas, nustatydamas terminą 2012-02-21 atskirojo skundo trūkumams pašalinti, riboja apeliantės pareigą atlikti jai įstatymų nustatytus veiksmus – ginti viešąjį interesą.

19Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovai Kauno miesto savivaldybės administracija, UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį palikti nepakeistą (T.2, b.l. 101-105).

20Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija savo atsiliepime nurodė, kad su apeliantės pozicija nesutinka, kadangi CPK 56 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog CPK 56 straipsnio 1 dalyje 1-3 punktuose nurodytų asmenų, juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Inspekcijos teisininkė J. G. – V. procesiniame dokumente yra nurodyta kaip šio okumento rengėja, o ne kaip atstovė pasirašanti ir teikianti procesinį dokumentą juridinio asmens vardu. Apeliantės teiginys, jog CPK 111 str. ir 306 str. įtvirtinti procesinių dokumentų formai ir turiniui keliami reikalavimai nenustato, kurioje lapo vietoje procesinį dokumentą turi pasirašyti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis asmuo, o svarbu, kad toks asmuo dokumentą būtų pasirašęs, nepagrįstas, kadangi būtina vadovautis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis, kurios nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų oficialių dokumentų įforminimo ir rengimo bendruosius reikalavimus. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą reglamentavimą, rengėju nurodytas asmuo negali būti laikytinas kaip juridinio asmens atstovas, pasirašantis teismui teikiamą procesinį dokumentą. Atskirojo skundo teiginys, kad tai, jog asmuo (turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą) nurodomas kaip procesinį dokumentą surašęs asmuo, neturi reikšmės ginčui, taip pat yra nepagrįstas, nes įstatymas imperatyviai nurodo, kokie duomenys apie juridinio asmens atstovą turi būti pateikiami procesiniame dokumente. Procesiniame dokumente neesant duomenų, nurodytų CPK 111 str. 2 d. 2 ir 3 punktuose, teismas pagrįstai nustatė, kad pateiktas skundas neatitinka procesiniams dokumentams keliamų bendrųjų reikalavimų. Be to, Kauno miesto savivaldybės administracija mano, kad apeliantės argumentas dėl jos veiksmų, ginti viešąjį interesą, ribojimo, yra teisiškai nepagrįstas ir nesudarantis pagrindo skundžiamos nutarties panaikinimui.

21Atsakovų UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ pozicija iš esmės sutampa su atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos. Atsiliepimą į atskirąjį skundą pateikęs UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ atstovas pažymėjo, kad CPK yra aiškiai ir nedviprasmiškai suformuotos nuostatos dėl atstovavimo juridiniams asmenims teisme. Minėtų bendrovių atstovo nuomone, jei juridinio asmens vardu paduodamą skundą pasirašo įgaliotas, tačiau neturintis aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo juridinio asmens darbuotojas, toks darbuotojas (D. T.) negali būti juridinio asmens atstovas teisme. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra suformavęs praktiką, jog juridinių asmenų darbuotojai, neturintys aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo, negali pasirašyti ir paduoti apeliacinių ar atskirųjų skundų, todėl D. T., pasirašiusi atskirąjį skundą, negali būti juridinio asmens atstove teisme.

22Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka negauta.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

24Atskirasis skundas tenkintinas.

25Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimų pagrindų, nurodytų CPK 329 str. 2 d., apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

26Atskirieji skundai paduodami bei nagrinėjami taikant taisykles, reglamentuojančias procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK III dalies XVI skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas išimtis (CPK 338 str.), taigi atskirųjų skundų priėmimas ir nagrinėjimas yra bylų proceso apeliacinės instancijos teisme sudėtinė dalis. Atskirojo skundo priėmimą atlieka nutartį priėmęs pirmosios instancijos teismas (CPK 334 str. 2 d., 315 str. 1 d.), taigi šis teismas įstatymo yra įpareigotas patikrinti paduodamo atskirojo skundo atitiktį įstatymo reikalavimams, o konstatavęs skundo ar jo priedų neatitiktį CPK 306 ir 311 straipsniuose nurodytiems reikalavimams – nustatyti terminą trūkumams pašalinti.

27Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą pasirašė įgaliotas asmuo – Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros poskyrio vedėja D. T., turinti ieškovo vadovo įgaliojimą atstovauti ieškovui teisme, tačiau neturinti aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo. Aplinkybę, kad atskirąjį skundą pasirašė ir jį rengusi vyriausioji specialistė J. G. –V., turinti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, teismas vertino kaip nesudarančią pagrindo laikyti, jog atskirąjį skundą pasirašė tinkamas asmuo, todėl nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams šalinti.

28Juridiniam asmeniui apeliacinės instancijos teisme atstovauja ne juridinio asmens organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, o įgalioti darbuotojai, tokiems asmenims įstatyme keliamas specifinis reikalavimas – turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (CPK 55 str. 2 d.). Tai paaiškinama tuo, kad apeliacinio proceso esmė ir paskirtis yra patikrinti ne tik skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą, bet ir teisėtumą (lot. revisio prioris instantiae). Tai lemia ir didesnius reikalavimus, įstatymo keliamus atskirojo skundo turiniui, palyginti su reikalavimais ieškinio pareiškimo turiniui, nes ieškinys gali būti grindžiamas vien faktiniais argumentais, o atskirajame skunde turi būti išdėstyti ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumas ar nepagrįstumas (CPK 338 str., 306 str. 1 d. 3 p.). Taigi jei juridinio asmens vardu paduodamą skundą pasirašo įgaliotas, bet neturintis aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo juridinio asmens darbuotojas, konstatuotina, kad toks darbuotojas negali būti juridinio asmens atstovas teisme. Tačiau nagrinėjamu atveju atskirąjį skundą pasirašė ne tik Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros poskyrio vedėja D. T., turinti ieškovo vadovo įgaliojimą atstovauti ieškovui teisme, bet ir specialistė J. G. –V., turinti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą bei įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį teisme.

29Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad ieškinys buvo surašytas ir taip pat pasirašytas darbuotojo, turinčio aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Tai reiškia, kad atskirasis skundas pasirašytas asmens, turinčio teisę būti atstovu ir turinčio būtiną išsilavinimą. Tai, kad J. G. –V. parašo rekvizitas procesiniame dokumente yra, toje vietoje, kurioje pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintų Dokumentų rengimo taisyklių 95.2 punktą pasirašo dokumentą surašęs asmuo, neturi teisinės reikšmės ginčui, nes ieškinys turi būti pasirašytas atstovo, jeigu teikia atstovas, bet įstatymas nenustato reikalavimo, kurioje vietoje toks atstovas turi būti įvardinamas (CPK 306 str., 315 str. 2 d. 2 p., 111 str. 2 d. 7 p., 5 d., 135 str.). Teismo nuomone, dėl šio rašymo trūkumo (netikslumo) nebuvo pakankamo pagrindo taikyti trūkumų šalinimo instituto ir laikyti šį netikslumą kaip sudarančiu esminę kliūtį tolesnei proceso eigai. Todėl yra pagrindas pagrįstai manyti, kad pirmosios instancijos teismo išvada apie tai, jog ieškovo atskirasis skundas dėl 2012 m. vasario 6 d. nutarties turi trūkumų ir kad tai sudaro pagrindą taikyti trūkumų šalinimo institutą, t.y. patvirtinti skundo padavimą pagal įstatymą ar steigimo dokumentus veikiančio juridinio asmens organo ar dalyvio, kurių teismui pateikto atskirojo skundo patvirtinimas reikštų, jog bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 str.) arba pateikti patikslintą skundą pasirašytą paminėtų asmenų, yra nepakankamai argumentuota, motyvuota ir pagrįsta bylos faktiniais duomenimis. Teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo argumentai, kurių pagrindu teismas buvo nustatytas terminas atskirojo skundo trūkumams šalinti, buvo grindžiami formaliais ir neatitinkančiais įstatymo nuostatų reikalavimais, todėl skundžiama pirmosios instancijos nutartis naikinama, o skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes pagal CPK 335 straipsnį pirmosios instancijos teismas sprendžia atskirtųjų skundų priėmimo klausimą. (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

30Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti ir ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirojo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl juridinio asmens atstovo įgaliojimų pateikiant... 5. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 6. Ieškovo ieškinys buvo priimtas.... 7. 2011-12-28 Kauno miesto apylinkės teisme gautas ieškovo patikslintas... 8. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-01-09 d. nutartimi ieškovui nustatė... 9. 2012-01-27 Kauno miesto apylinkės teisme gautas patikslintas ieškinys ant... 10. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. nutartimi 2011-10-11... 11. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-03-01 nutartimi nustatė terminą... 14. Teismas nurodė, kad juridinių asmenų įgaliotiems atstovams teisme keliami... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. Ieškovė atskiruoju skundu (T.2, b.l. 91-95) prašo panaikinti teismo nutartį... 17. 1. Nepagrįstas teismo nutarties motyvas, kad 2012-02-22 ieškovės atskirasis... 18. 2. Nepagrįstai taikydamas procesinių dokumentų trūkumų šalinimo... 19. Atsiliepimais į atskirąjį skundą atsakovai Kauno miesto savivaldybės... 20. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija savo atsiliepime nurodė,... 21. Atsakovų UAB „Kaminta“ ir UAB „Baltic Realty Adviser“ pozicija iš... 22. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka negauta.... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 24. Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 26. Atskirieji skundai paduodami bei nagrinėjami taikant taisykles,... 27. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo... 28. Juridiniam asmeniui apeliacinės instancijos teisme atstovauja ne juridinio... 29. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad... 30. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 31. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti ir...