Byla 2-7448-792/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko M. S

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko M. S.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo priteisti iš skolininko M. S. 461,18 Lt sprendimo vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0010/11/00682.

3Nurodė, kad buvo gautas 2011-01-25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotas vykdomasis raštas Nr. A2.11.-6618-730/2010 dėl 300,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininko M. S. išieškotojos Klaipėdos apskrities VMI naudai. Nustačius, kad 2011-03-23 skolininkas baudą sumokėjo, 2011-04-06 buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir paskaičiuotos vykdymo išlaidos. 2011-04-06 skolininkui buvo surašytas siūlymas susimokėti 461,18 Lt vykdymo išlaidas, kuris skolininkui nebuvo įteiktas, todėl apie tai buvo paskelbta viešo paskelbimo būdu spaudoje. Vykdymo išlaidos iki šiol yra neapmokėtos.

4Vykdymo išlaidos iki šiol yra neapmokėtos.

5Pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo nagrinėjamas pranešus proceso dalyviams (LR CPK 234 str., 443 str. 5 d.).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis numato, kad jeigu po antstolio pasiūlymo skolininkui dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, skolininkas jų nesumoka, antstolis kreipiasi į teismą dėl jų priteisimo.

8Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad išieškotoja 2011-02-22 pateikė antstoliui vykdyti 2011-01-25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. A2.11.-6618-730/2010 dėl 300,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininko M. S.. Priėmęs vykdymui minėtą vykdomąjį dokumentą, antstolis pradėjo vykdymo veiksmus. Nustačius, kad skolininkas sumokėjo baudą, 2011-04-06 skolininkui buvo surašytas ir išsiųstas siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, skolininkas iki šiol šių vykdymo išlaidų nesumokėjo.

9LR ATPK 303 straipsnyje yra nustatytas nutarimo skirti administracinę nuobaudą privalomumas, t.y. kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu yra priimtas nutarimas, jam įsiteisėjus, privalo jį vykdyti. Tais atvejais, kai nutarimas nevykdomas savanoriškai, jis turi būti vykdomas priverstinai. Priverstinis nutarimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs nutarimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymo funkcijas atlieka antstolis ir už vykdymo funkcijų vykdymą antstolis gauna atlyginimą. LR CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija.

10Nurodytos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo išlaidos skirstomos į vykdomosios bylos administravimo išlaidas (jas sudaro būtinos vykdymo išlaidos ir papildomos vykdymo išlaidos) ir atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą - per raginime nustatytą terminą ar jam pasibaigus, o kai raginimas neturi būti siunčiamas, – per įstatyme, vykdomajame dokumente nustatytą terminą, t. y. savanoriškai, ar jau pradėjus priverstinį vykdymą. Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punkte nurodyta, jog kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos bendrosios vykdymo išlaidos ir atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos. Atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas. Tačiau jeigu skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, tai iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktas).

11Baudą už administracinės teisės pažeidimą, kaip nustatė nutarimo priėmimo metu galiojusios teisės normos, pažeidėjas turėjo sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos (ATPK 313 straipsnio 1 dalis). Jei asmuo, kuriam paskirta bauda, nedirba arba jeigu baudos išieškoti iš pažeidėjo darbo užmokesčio ar kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos negalima dėl kitų priežasčių, baudą išieško antstolis (ATPK 314 straipsnio 2 dalis), t.y. nutarimą priėmęs organas (pareigūnas) kreipiasi dėl priverstinio nutarimo vykdymo. Priverstinio vykdymo procesas prasideda, kai vykdomasis dokumentas, t. y. nutarimas, pateikiamas antstoliui ir užvedama vykdomoji byla. Nutarimo vykdymo proceso ypatumas yra tas, kad šiuo atveju skolininkui nesiunčiamas raginimas įvykdyti šį pareigūno priimtą nutarimą. Tai reiškia, kad, pasibaigus įstatymo nustatytam 40 dienų terminui, per kurį pažeidėjas turi sumokėti baudą, jos nesumokėjus, antstoliui pateikiamas įsiteisėjęs nutarimas ir iš karto pradedami priverstinio vykdymo veiksmai (CPK 661 straipsnio 1 dalis). Skolininkas, neįvykdęs nutarimo gera valia per įstatyme nustatytą 40 dienų, patiria neigiamų turtinių priverstinio nutarimo įgyvendinimo padarinių – iš jo išieškomos priverstinio vykdymo išlaidos (CPK 610 straipsnis).

12Kaip minėta, iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog skolininkas M. S. neįvykdė savo įsipareigojimų – nesumokėjo 300,00 Lt baudos, todėl išieškotoja 2011-02-22 pateikė antstoliui vykdyti 2011-01-25 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. A2.11.-6618-730/2010 dėl 300,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininko. Gavęs išieškotojos pateiktą vykdomąjį dokumentą, antstolis teisėtai pradėjo priverstinį šio vykdomojo dokumento vykdymą. Skolininkas priteistą baudą sumokėjo po įstatyme nustatyto termino, todėl skolininkas turi pareigą atlyginti visas minėto vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas.

13Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog antstoliui Aleksandrui Selezniovui iš skolininko M. S. priteistinas vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas sudaro 461,18 Lt. Užbaigus vykdomąją bylą, suinteresuotam asmeniui buvo nusiųstas raštiškas siūlymas sumokėti nustatytu terminu 461,18 Lt dydžio vykdymo išlaidas. Prašomas priteisti vykdymo išlaidų dydis paskaičiuotas pagal atliktų vykdymo veiksmų kiekį ir Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytus tokių vykdymo veiksmų įkainius, indeksuojant neviršijant vykdomojo dokumento įvykdymo metu nustatyto ketvirčio vartojimo kainų indekso. Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 punktu, apskaičiuota vykdymo išlaidų suma apvalinama iki sveiko skaičiaus – gauto skaičiaus dalis nuo 49 ir mažiau centų apvalinami mažinant (atmetant), 50 ir daugiau centų – didinant iki lito, taigi vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr. 0010/11/00682 sudaro 461,00 Lt.

14Byloje nėra duomenų, kad skolininkas vykdymo išlaidas būtų pervedęs į antstolio depozitinę sąskaitą.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, 611 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškimą patenkinti.

17Priteisti antstoliui Aleksandrui Selezniovui iš M. S., a.k. ( - ) 461,00 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt vieną litą 00 centų) vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0010/1/00682.

18Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/11/00682 grąžinti pareiškėjui antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

19Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai