Byla 2-32-126/2016
Dėl baudos už nepagrįsto ieškinio pateikimą ieškovui M. M. civilinėje byloje dėl pripažinimo neteisėta statyba ir žalos atlyginimo, pagal ieškovo M. M. ieškinį, atsakovai A. Č., B. Č., Rokiškio rajono savivaldybės administracija, trečiasis asmuo R. R., institucija teikianti išvadą byloje – Valstybinė įmonė Valstybės žemės fondas

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, išnagrinėjusi atsakovų A. Č. ir B. Č. prašymą dėl baudos už nepagrįsto ieškinio pateikimą ieškovui M. M. civilinėje byloje dėl pripažinimo neteisėta statyba ir žalos atlyginimo, pagal ieškovo M. M. ieškinį, atsakovai A. Č., B. Č., Rokiškio rajono savivaldybės administracija, trečiasis asmuo R. R., institucija teikianti išvadą byloje – Valstybinė įmonė Valstybės žemės fondas,

Nustatė

2Atsakovai pateiktame atsiliepime (I t., b. l. 43-44) nurodė, kad ieškovas pareiškė aiškiai nesąžiningą ieškinį, nes jis skirtingose situacijose, skirtingai aiškina faktines aplinkybes. Ieškovas yra pateikęs prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3-620/2014, išnagrinėtoje Rokiškio rajono apylinkės teisme, kur įrodinėja kad jo paties ir atsakovų žemės sklypas apsemiamas vandeniu dėl vandenvietės nepriežiūros. Akivaizdu, kad ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis reiškia nepagrįstą ieškinį, todėl prašo jam skirti maksimalią baudą nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 95 straipsnyje, o atsakovams skirti 50 procentų šios baudos.

3Prašymas netenkintinas.

4CPK 95 straipsnyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Antroje to paties straipsnio dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

5Atsakovai teigia, kad ieškovas pateikė aiškiai nesąžiningą ieškinį, tačiau asmeniui manant, kad jo teisės yra pažeidžiamos, jis turi teisę jas ginti teismine tvarka, taip pat naudotis kitomis jam suteikiamomis procesinėmis teisėmis (CPK 5 str. 1 d.), todėl įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Aiškiai nepagrįsto ieškinio pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių. Paduodančio nepagrįstą procesinį dokumentą asmens nesąžiningumas reiškia asmens suvokimą, jog jo reikalavimas iš tiesų yra nepagrįstas.

6Ieškovas pateikė ieškinį pripažinti atsakovų įrengtą melioracijos drenažą neteisėta statyba, įpareigoti atsakovus įteisinti drenažą arba jį nugriauti, užversti jo sklype iškastą griovį juodžemiu, išardyti kanalizuojamo vandens įrenginius, atlyginti patirtus nuostolius. Ieškovas teigia, kad atsakovai be leidimo ir projekto įsirengė melioracijos drenažą, nuvedė jį per valstybinę žemę, šiuo metu jo žemės sklypą, į vandenvietės teritoriją. Surenkamas vanduo teka į jo žemės sklypą, dėl ko pastarasis yra tvindomas ir jis patiria nuostolių, negalėdamas sklype nieko auginti. Atsakovai gi nurodo, kad ieškovas skirtingose situacijose skirtingai aiškina bylos aplinkybes: civilinėje byloje Nr. A2-1069-233/2015 dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-3-620/2014 atnaujinimo M. M. teigia, jog jo ir atsakovų žemės sklypai apsemiami dėl vandenvietės nepriežiūros. Su šiuo atsakovų argumentu sutiktina iš dalies, tačiau teismas daro išvadą, kad ieškovas iš esmės nesutinka, kad žemės sklypai tvinsta dėl jo kaltės, dėl to, kad jis savo sklype įsikasė tvenkinį. Ieškovas savo kaltės niekada nepripažino, teigė, kad sklypas buvo drėgnas dar iki jam išsikasant tvenkinį ir visą laiką buvo įsitikinęs, kad jo veiksmuose kaltės nėra, todėl laikytina, kad asmuo turi teisę ginti savo įsitikinimus pasinaudodamas teise teikti ieškinį. Ieškovui M. M. byloje teikiama valstybės garantuojama nemokama antrinė teisinė pagalba, o teismui pateiktas ieškinys motyvuotas, teisiškai argumentuotas. Esant nuodytoms aplinkybėmis laikytina, kad byloje nėra pakankamai įrodymų (pagrindų) teigti, kad ieškovas M. M. ne siekia apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių ar rūpesčių atsakovams A. Č. ir B. Č.. Dėl išdėstyto, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktas nėra įrodytas, todėl prašymas skirti ieškovui baudą pagal CPK 95 straipsnį netenkintinas.

7Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 95, 290 straipsniais, teismas

Nutarė

8atsakovų A. Č. ir B. Č. prašymo dėl baudos ieškovui M. M. skyrimo dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis netenkinti.

9Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai