Byla A2.8.-750-377/2016

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Gudžiūnienė, nedalyvaujant J. G., išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje

2J. G., a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, vykdanti individualią veiklą, gyv. ( - ) traukiama administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 1721 str. 1 d., 1723 str.,

Nustatė

3J. G. nevykdė Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūno nurodymo, o būtent: 2015 m. lapkričio 26 d. mokesčių administratoriaus nurodymu Nr. FR0706-13739 per nustatytą 10 darbo dienų laikotarpį nepateikė Metinės pajamų mokesčio deklaracijos (( - ) forma) už 2014 metus, šio nurodymo neapskundė, neįvykdė, apie negalėjimo įvykdyti priežastis mokesčių administratoriaus neinformavo; 2015 m. gruodžio 7 d. mokesčių administratoriaus nurodymu Nr. FR0706-14199 per nustatytą 10 darbo dienų laikotarpį nepateikė Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos (GPM0600 forma) už 2015 m. vasario, balandžio-spalio mėnesius, šio nurodymo neapskundė, neįvykdė, apie negalėjimo įvykdyti priežastis mokesčių administratoriaus neinformavo; deklaracijos už nurodytą laikotarpį pateiktos tik 2016 m. balandžio 12 d.

4Be to nustatyta, kad pavėluotai pateikė PVM deklaracijas (FR0600 forma) už 2015 m. lapkričio, gruodžio mėn.; už 2015 m. lapkričio mėn. PVM deklaracijos pateikimo terminas - 2015 m. gruodžio 28 d., deklaracija pateikta 2016 m. balandžio 12 d.; už 2015 m. gruodžio mėn. PVM deklaracijos pateikimo terminas – 2016 m. sausio 25 d., deklaracija pateikta – 2016 m. balandžio 12 d. PVM deklaracijų ( FR 0600 forma) už 2016 m. sausio, vasario mėn. dar nepateikė: už 2016 m. sausio mėn. deklaracijos pateikimo terminas – 2016 m. vasario 25 d. už 2016 m. vasario mėn. deklaracijos pateikimo terminas – 2016 m. kovo 25 d. J. G. nustatytais terminais nepateikdama PVM deklaracijų ( FR 0600 forma) pažeidė Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio 85 str. 1 d. nuostatas, kur nurodyta, kad praėjusio mėn. laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 d. 2016 m. vasario 29 d. J. G. jos prašymu išregistruota iš PVM mokėtojų.

5Be to nustatyta, kad J. G. nėra pateikusi Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos (Forma 0573 forma) už 2015 metus. Deklaracijos pateikimo terminas – 2016 m. vasario 15 d. Tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 str. 2 d. nuostatas bei Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Ne. VA -145, 68 p. Tuo savo veiksmais J. G. padarė administracinės teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos ATPK 1721 str. 2 d., 1723 str.

6Byla nagrinėjama pažeidėjai nedalyvaujant. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai. Negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimo (ATPK 272 str. 1 d.).

7Bylos medžiaga nustatyta, kad pažeidėja J. G. dėl pažeidimų prisipažino visiškai, nuoširdžiai gailisi ir nurodė, kad nurodymų nevykdė ir deklaracijų laiku nepateikė, nes tuo metu veiklos nevykdė dėl ligos. Deklaracijas pateiks artimiausiu metu. Pažeidėjos kaltė taip pat įrodyta administracinio teisės pažeidimo protokolu, Tauragės AVMI Mokestinių prievolių skyriaus vyresniojo specialisto tarnybiniu pranešimu, mokesčių administratoriaus nurodymu, Elektroninio deklaravimo sistemos duomenimis, faktų fiksavimo pažyma, Tauragės AVMĮ nutarimu, iš kurio matyti, kad J. G. 2015 m. rugsėjo 8 d. bausta pagal ATPK 1721 str. 2 d.

8Skiriant nuobaudą atsižvelgtina į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į pažeidėjos asmenybę. Jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad dėl pažeidimo prisipažino ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Duomenų, kad pažeidėja būtų anksčiau bausta pagal ATPK 1723 str., nėra. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad ji neturi kitų galiojančių administracinių nuobaudų. Esant minėtoms aplinkybėms J. G. skirtinos sankcijose numatytos minimalios nuobaudos.

9Vadovaudamasis Lietuvos ATPK 24 str., 286 str., 287 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

10Pripažinti kalta J. G. padarius administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 1721 str. 2 d., 1723 str. ir jai paskirti:

11už padarytą administracinės teisės pažeidimą pagal Lietuvos ATPK 1721 str. 2 d. – 144 Eur baudą;

12už padarytą administracinės teisės pažeidimą pagal Lietuvos ATPK 1723 str. - 14 Eur baudą;

13Pritaikius ATPK 33 str., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę subendrintą 144 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų) baudą.

14Išaiškinti pažeidėjai, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo jai dienos, o apskundus nutarimą – per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimus sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

15Baudą sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią AN DNB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių bankas, Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 1001, paskirtis ROIK: 16056983543.

Proceso dalyviai