Byla 2A-445/2014
Dėl įpareigojimo surašyti varžytynių aktą, trečiasis asmuo akcinė bendrovė “Swedbank”

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lanlita“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1357-343/2013 pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei “Lanlita” dėl įpareigojimo surašyti varžytynių aktą, trečiasis asmuo akcinė bendrovė “Swedbank”.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A. K. ieškiniu prašė įpareigoti B UAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus UAB „Actualis“ įgaliotą asmenį R. K. surašyti BUAB „Lanlita“ turto – gamybinių patalpų ( - ), ir žemės sklypo ( - ), nuomos teisės pardavimo varžytinių aktą per 2 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo internetiniame tinklalapyje 2012-11-15 buvo paskelbta, kad 2012-12-18 9 val. varžytynėse Savanorių pr. 284, Kaune, bus parduodamas turtas - gamybinės patalpos ( - ), ir žemės sklypo, ( - ), nuomos teisė; pradinė kaina – 900 000 Lt. 2012-12-14 jis įmokėjo 90 000 Lt varžytynių dalyvio mokestį. 2012-12-18 varžytynėse jis buvo vienintelis užsiregistravęs asmuo, pasiūlęs 900 000 Lt, todėl ieškovas buvo pripažintas varžytynių laimėtoju. Likusią sumą - 810 000 Lt jis turėjo sumokėti iki 2012-12-28. Nurodytą sumą ieškovas sumokėjo 2012-12-19 ir tą pačią dieną mokėjimo pavedimus įteikė administratoriaus įgaliotam asmeniui R. K., kuris vis žadėjo surašyti varžytynių aktą, tačiau to nepadarė ir ėmė vengti susitikimo. Ieškovo prašymo nedelsiant parengti turto pardavimo iš varžytynių akto atsakovas neįvykdė, nors vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 patvirtintu Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių aprašu (toliau tekste – Aprašas), gavęs mokėjimo pavedimą, privalėjo nedelsiant surašyti varžytynių aktą (25 p.). Tokiais savo veiksmais jis pažeidžia ieškovo kaip pirkėjo teises taip pat ir bankrutavusios įmonės hipotekos kreditoriaus teises.

5Atsakovas BUAB „Lanlita“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad administratoriaus įgaliotas asmuo negalėjo surašyti varžytynių akto, nes ieškovas nepateikė banko patvirtinto mokėjimo pavedimo, patvirtinančio, jog į įmonės sąskaitą sumokėta visa suma, už kurią jis pirko turtą, taip pat nepagrindė savo teiginio, kad 2012-12-19 įteikė mokėjimo pavedimus. Administratorius veikė sąžiningai ir teisėtai. Ieškovas negalėjo nežinoti, kokia tvarka vykdomos varžytynės, jis elgėsi aplaidžiai, todėl pateikė nepagrįstą ir neteisėtą ieškinį. Atsakovas buvo priverstas grąžinti ieškovo sumokėtus pinigus, nes ieškovas nepateikė banko patvirtintų mokėjimų pavedimų. Todėl administratorius, vadovaudamasis minėto aprašo p. 28, buvo priverstas skelbti varžytynes neįvykusiomis.

6Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB atsiliepimu ieškinį su ieškiniu nesutiko dėl to, kad bankui kaip hipotekos kreditoriui pardavus turtą iš varžytynių pinigai nebuvo pervesti, o sustabdžius naujai paskelbtas varžytynes bankas patiria nuostolius; be to, ieškovas dalyvavo ne vienose varžytynėse, todėl jam turėjo būti žinoma bankrutuojančios įmonės turto įsigijimo tvarka.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 20 d. sprendimu ieškinį tenkino ir įpareigojo BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriaus UAB „Actualis“ įgaliotą asmenį R. K. surašyti BUAB „Lanlita“ turto – gamybinių patalpų, ( - ), ir žemės sklypo, ( - ), nuomos teisės pardavimo varžytinių aktą per 2 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

9Teismas konstatavo, jog ieškovas liudytojų parodymais, savo veiksmais skambinant bankroto administratoriui po varžytynių, įrodė, kad mokėjimo pavedimai, patvirtinantys pinigų už įsigytą iš varžytynių turtą sumokėjimą, buvo perduoti bankroto administratoriui Apraše nustatytu terminu ir jis siekė, kad būtų įformintas pirkimas – pardavimas. Sistemiškai aiškindamas Apraše nustatytą atsiskaitymo tvarką, teismas padarė išvadą, kad parduodant iš varžytynių turtą svarbiausia yra gauti varžytynėse nustatytą pinigų sumą. Pinigams sumokėti yra nustatytas 10 dienų terminas. Administratoriui nebuvo jokio pagrindo pripažinti varžytynes neįvykusiomis, kadangi visa suma buvo sumokėta Apraše nustatytu terminu ir administratoriui apie tai buvo žinoma, juo labiau, kad bankroto procesas yra nukreiptas į kuo spartesnį bankroto procedūrų vykdymą.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti skundžiamą Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. sprendimą ir ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi liudytojų parodymais, neįsitikinęs, ar jie nėra pareikšti melagingai. Ieškovui liudytojus iškviesti iškilo būtinybė tik po to, kai atsakovas pareiškė atsiliepimą į ieškinį. Liudytojai H. S. ir K. B. teismo posėdžio metu davė prieštaringus bei neabejotinai melagingus parodymus, susijusius su skambučių bankroto administratoriui skaičiumi ir laiku, teismas taip pat neatsižvelgė į atsakovo paaiškinimus, kaip yra priimami dokumentai BUAB „Lanlita“, t. y., kad ant ieškovo turėtų banko mokėjimo pavedimų nėra žymų „Gauta“, šie dokumentai nėra užregistruoti įmonės gautų dokumentų žurnale, todėl teismo padaryta išvada, kad ieškovas įrodė, kad įteikė bankroto administratoriui mokėjimo pavedimus, yra neteisėta ir nepagrįsta.

12Apeliantas nesutinka su teismo motyvais, kad banko patvirtintų mokėjimo pavedimų perdavimas nėra būtinas, užtenka pinigų sumokėjimo fakto, kadangi bankroto administratorius, atstovaudamas bankrutuojančią ar bankrutavusią įmonę, privalo teikti veiklos ataskaitas įmonės kreditoriams, jo veiklos ribos yra reglamentuotos Įmonių bankroto įstatyme, todėl jis privalo laikytis teisės normų, veikti pagal jose nurodytą tvarką. Šiuo atveju, teisės normos labai aiškiai ir imperatyviai nurodo, kokia tvarka yra vykdomos varžytynės, bei kokiu atveju yra surašomas varžytynių aktas (Aprašo 25 p.). Kadangi apeliantas nėra gavęs banko patvirtintų mokėjimų, jis negalėjo surašyti varžytynių akto.

13Skunde taip pat nurodoma, kad teismas visiškai nevertino atsakovo paaiškinimų, jog jis nėra gavęs ieškovo 2013-01-07 rašto parengti varžytynių aktą, šį prašymą atsakovas pamatė tik gavęs ieškinį. Teismas taip pat neįvertino trečiojo asmens „Swedbank“, AB atsiliepimo į ieškinį, kuriuo ieškinys nėra palaikomas.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas A. K. prašo apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas tinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus ir padarė teisingą išvadą, kad ieškovas pateikė BUAB „Lanlita“ bankroto administratoriui banko patvirtintus pavedimus, patvirtinančius, jog įmokėta visa suma, už kurią jis pirko turtą iš varžytynių.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Bylos duomenimis nustatyta, kad vadovaujantis BUAB „Lanlita“ 2012-09-28 kreditorių susirinkimo sprendimu 2012-11-15 paskelbtos varžytynės dėl BUAB „Lanlita“ turto – gamybinių patalpų, ( - ) , ir žemės sklypo, ( - ), nuomos teisės (b. l. 10). 2012-12-18 įvyko varžytynės, kurias vykdė BUAB „Lanlita“ administratoriaus UAB „Actualis“ įgaliotas asmuo R. K.. Varžytynių nugalėtoju buvo pripažintas ieškovas A. K., kuris pasiūlė didžiausią kainą – 900 000 Lt. Ieškovas 2012-12-19 mokėjimo nurodymu Nr. 1 sumokėjo 205 400 Lt (b. l. 6), mokėjimo nurodymu Nr. 758570 - 116 000 Lt (b. l. 7) ir pervedė atsakovui 488 600 Lt (b. l. 7). Be to, prieš tai, 2012-12-14, jis sumokėjo varžytynių dalyvio mokestį – 90 000 Lt (b. l. 9), kuris taip pat įskaičiuotinas į mokėtiną sumą. Iš viso ieškovas iki 2012-12-20 sumokėjo atsakovui 900 000 Lt. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pripažino, kad ieškovas įrodė, jog įvykdė Apraše nustatytą reikalavimą perduoti bankroto administratoriui mokėjimo pavedimus, patvirtinančius pinigų už įsigytą iš varžytynių turtą sumokėjimą, todėl ieškinį tenkino. Apeliantas nesutinka su skundžiamu teismo sprendimu argumentuodamas tuo, kad teismas netinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus bei netinkamai aiškino minėtame Apraše reglamentuotą atsiskaitymo už įsigytą iš varžytynių turtą tvarką.

18Taigi byloje kilo ginčas, ar ieškovas tinkamai įvykdė Apraše nustatytus reikalavimus įsigyjant iš varžytynių bankrutavusios įmonės turtą ir įgijo teisę į varžytynių akto surašymą. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-01-16 nutarimo Nr. 60 redakcija su vėlesniais pakeitimais) patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 24 punktą

19

20Įvertinant tiek Įmonių bankroto įstatyme reglamentuojamą bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarką (33 str.), tiek minėtame Apraše numatytą tokio turto pardavimo tvarkos įgyvendinimą (24-26 p.), darytina išvada, kad įstatymų leidėjas siekė esminę reikšmę suteikti ne turto pardavimo iš varžytynių formai, tačiau jos turiniui, tai reiškia, kad, kaip teisingai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, svarbiausia yra tai, kad už iš varžytynių parduotą turtą būtų sumokėta visa suma nustatytu terminu, o ne tai, ar nustatytu terminu bankroto administratoriui buvo perduoti mokėjimo pavedimai ar kasos pajamų čekiai. Pažymėtina, kad bankroto procese svarbu užtikrinti sklandžią bankroto procedūrą. Apeliantas, teigdamas, kad buvo pažeista teisės aktuose imperatyviai nustatyta turto pardavimo iš varžytynių tvarka, nepateikia įrodymų, kad jo nurodoma aplinkybė, jog mokėjimo pavedimai nebuvo jam perduoti, nagrinėjamu atveju kaip nors pažeidžia bankrutavusios įmonės kreditorių interesus ar prieštarauja bankroto procedūroms. Priešingai, kaip matyti iš hipotekos kreditoriaus – „Swedbank“, AB pateikto atsiliepimo į ieškinį, labiau kreditorių interesus bei bankroto proceso operatyvumo principą pažeidė už iš varžytynių parduotą įkeistą turtą sumokėtos sumos nepervedimas hipotekos kreditoriui. Tai, kad ieškovui turėjo būti žinoma ar buvo žinoma turto įsigijimo iš varžytynių tvarka, nepaneigia paties bankroto administratoriaus pareigos užtikrinti, kad viena iš pagrindinių bankroto procedūrų – turto pardavimas – būtų tinkamai įgyvendinta, o nustačius, kad trūksta tam tikrų dokumentų (pvz., mokėjimo nurodymų ar kasos pajamų čekių), reikalingų varžytynių aktui įforminti, pačiam imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, susisiekti su varžytynių laimėtoju, išsiaiškinti jo poziciją šiuo klausimu ir, tik nustačius visas reikšmingas aplinkybes, nuspręsti, kokiu būdu turi būti užbaigta turto pardavimo iš varžytynių procedūra, t. y. surašyti varžytynių aktą ar pripažinti varžytynes neįvykusiomis. Atkreiptinas dėmesys, jog bankroto administratorius nepaneigė tos aplinkybės, kad jam buvo žinoma apie visos sumos už parduotą turtą sumokėjimą per Apraše nustatytą terminą, jis taip pat nepateikė įrodymų, jog bandė susisiekti su varžytynių laimėtoju ir išsiaiškinti dėl jo nurodomų kaip trūkstamų dokumentų pateikimo, kurie yra reikalingi varžytynių aktui surašyti (CPK 178 str.), todėl net ir nustačius, kad mokėjimo pavedimai nebuvo perduoti bankroto administratoriui, dėl nurodytų aplinkybių tai negali būti absoliutus pagrindas varžytynes pripažinti neįvykusiomis dėl to, kad nebuvo įvykdyti Aprašo 24 punkte numatyti reikalavimai (Aprašo 28.3 p.).

21Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, patvirtinančioms, kad už iš varžytynių įsigytą bankrutavusios įmonės turtą laiku buvo sumokėta visa suma, taip pat leidžiančioms daryti labiau tikėtiną išvadą, kad mokėjimo pavedimus ieškovas perdavė bankroto administratoriui, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, tinkamai vertindamas į bylą pateiktus įrodymus ir aiškindamas turto įsigijimo iš varžytynių tvarką reglamentuojančias teisės normas, todėl jis paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

23

24Atmetus apeliacinį skundą ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 3 d.). Ieškovas į bylą pateikė įrodymus apie jo turėtas išlaidas už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą 700 Lt sumai (b. l. 132), todėl šios išlaidos visa apimtimi priteistinos jam iš atsakovo, kadangi jos atitinka CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus bei neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintoms rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lanlita“, juridinio asmens kodas 134912180, A. K., asmens kodas ( - ) 700 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A. K. ieškiniu prašė įpareigoti B UAB... 5. Atsakovas BUAB „Lanlita“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį... 6. Trečiasis asmuo „Swedbank“, AB atsiliepimu ieškinį su ieškiniu nesutiko... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2013 m. kovo 20 d. sprendimu ieškinį tenkino ir... 9. Teismas konstatavo, jog ieškovas liudytojų parodymais, savo veiksmais... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu 12. Apeliantas nesutinka su teismo motyvais, kad banko patvirtintų mokėjimo... 13. Skunde taip pat nurodoma, kad teismas visiškai nevertino atsakovo... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas A. K. prašo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad vadovaujantis BUAB „Lanlita“ 2012-09-28... 18. Taigi byloje kilo ginčas, ar ieškovas tinkamai įvykdė Apraše nustatytus... 19. ... 20. Įvertinant tiek Įmonių bankroto įstatyme reglamentuojamą bankrutuojančios... 21. Esant byloje nustatytoms aplinkybėms, patvirtinančioms, kad už iš... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 23. ... 24. Atmetus apeliacinį skundą ieškovui iš atsakovo priteistinos jo turėtos... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 27. Priteisti iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lanlita“,...