Byla A2.1.-13252-270/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Olegas Zaicevas, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjęs M. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,-

Nustatė

2M. G. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-30 nutartimi nutrauktas baudžiamasis procesas dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 259 str. 2 d. pripažinus, jog nepadaryta veika turinti baudžiamojo nusižengimo požymių, ir iškelta administracinio teisės pažeidimo byla pagal LR ATPK 44 str. 1 d. dėl to, kad jis 2016-05-04 apie 16 val. Vilniuje, prie pastato esančio Dariaus ir Girėno g. 185, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti , neteisėtai įgijo , nupirkdamas už 6 Eur iš ikiteisminio tyrimo nenustatyto asmens, 0,001 g. narkotinės medžiagos heroino ir neteisėtai laikė su savimi iki 2016-05-04, apie 16.10 val., kuomet prie namo Nr. 42, Dariaus ir Girėno g. 185, Vilniuje, policijos pareigūnai pas jį rado ir minėtą narkotinę medžiagą paėmė.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo M. G. neatvyko į teismo posėdį, nors jam buvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, tyrimo metu jo asmens tapatybę nustatė policijos pareigūnai. Prašymo atidėti bylos nagrinėjimą teismui nepateikė. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, šią bylą teismas nagrinėjo nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

4M. G. kaltė dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo pilnai įrodyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-30 nutartimi, kurioje išdėstytos visos administracinio teisės pažeidimo padarymo aplinkybės, liudytojų, kurių parodymais buvo grindžiama M. G. kaltė , parodymai, specialisto išvados ir kiti baudžiamojoje byloje surinkti duomenys ( b.l. 2-5).

5Šių įrodymų pagrindu nustatyta, kad M. G. disponavo, nedideliu kiekiu narkotinės medžiagos - heroino, be tikslo parduoti ar kitaip platinti, todėl jo veika atitinka Lietuvos Respublikos ATPK 44 str. 1 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį.

6M. G. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog pažeidėjas pažeidimus pripažino ir gailisi. Jo atsakomybę sunkina tai, jog administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pakartotinai per vienerius metus padarė tokios pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį jai jau buvo paskirta administracinė nuobauda.

7Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto pažeidimo pobūdį, pažeidėjo atsakomybę lengviančią bei sunkinančią aplinkybes, byloje esančiais ir teismų informacinės sitemos LITEKO duomenimis jis ankščiau ne kartą baustas už analogiško pažeidimo padarymą ir turi galiojančias administracines nuobaudas taip pat ir už kitus teisės pažeidimus, pažeidimus daro sistemingai, todėl už šio pažeidimo padarymą teismas skiria ATPK 44 str. 2 d. sankcijoje numatytą baudą didesnę nei sankcijoje numatytas baudos minimumo ir maksimumo vidurkis.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286-287 str., teismas,-

Nutarė

9M. G. pripažinti kaltu padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 44 str. 1 d., ir skirti jam 160 (vieno šimto šešiasdešimt) eurų dydžio baudą.

10Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą (ATPK 3022-3024 str.).

11Išaiškinti pažeidėjui, kad:

121) paskirta bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos, o jam apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: AB banke „Swedbank“ Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB banke DNB Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, AB SEB banke Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, „Danske Bank“ Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, banke „Nordea Bank Finland Plc“ Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, UAB „Medicinos bankas“ Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, AB „Šiaulių bankas“ Nr. LT32 7180 0000 0014 1038. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti įmokos kodą 1001. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos, ji bus išieškoma priverstinai (ATPK 314 str. 1 d.).

132) atsižvelgiant į patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens prašymu po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimus sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (ATPK 309 str. 1 d., 313 str. 3 d.).

Proceso dalyviai