Byla 2-3375-658/2011
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka spręsdamas BUAB „Urvida“, atstovaujamo BUAB „Urvida“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens Nerijaus Činčiko ieškinio atsakovui A.P.dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Urvida“, atstovaujamas BUAB „Urvida“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens Nerijaus Činčiko, į Kauno apygardos teismą kreipėsi su ieškiniu atsakovui A. P. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, kuriuo prašo pripažinti tariamomis nuo sudarymo momentu (ab initio) 2009-05-01 pirkimo – pardavimo sutartį tarp BUAB „Urvida“ ir OOO „Remmins“ bei 2009-05-01 nuomos sutartį tarp BUAB „Urvida“ ir OOO „Elin lain“ bei priteisti iš atsakovo A.P. ieškovo naudai 134 682, 10 Lt.

3Ieškinys atsisakytinas priimti.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau nutartyje – LR CPK) 3 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus.

5Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra viena iš sąlygų tinkamai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą. CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas tam teismui.

6Sprendžiant bet kurios bylos teismingumo klausimą, būtina nustatyti jos rūšinį (dalykinį) bei teritorinį teismingumą.

7Nustatant rūšinį (dalykinį) teismingumą, atsakoma į du klausimus. Pirma, kurios rūšies teismas (bendrosios kompetencijos ar specializuotas) turi nagrinėti bylą. Antra, nustatoma teismų sistemos grandis, kurios teismas nagrinės bylą kaip pirmoji instancija.

8LR CPK 26 str. nustatyta, kad visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas šio Kodekso 27, 28 straipsniuose.

9LR CPK 27 str. 1 d. 1 p. numatyta, jog apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

10Vadinasi, BUAB „Urvida“, atstovaujamos BUAB „Urvida“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens Nerijaus Činčiko pareikštas ieškinys, atsižvelgiant į jo kainą, pagal dalykinio teismingumo taisykles Kauno apygardos teismui nėra teismingas. Pirmąja instancija tokia byla nagrinėtina apylinkės teisme (LR CPK 26 str.).

11Kaip minėta, be rūšinio (dalykinio) teismingumo, sprendžiant ginčo teismingumo klausimą, būtina nustatyti ir jo teritorinį teismingumą.

122011-10-01 įsigaliojusios LR įmonių bankroto įstatymo (toliau nutartyje – LR ĮBĮ) redakcijos 14 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, jog ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Vadinasi, minėtame LR ĮBĮ straipsnyje yra nustatytas teritorinis šių ginčų teismingumas pagal ieškovo buveinės vietą.

13Kadangi BUAB „Urvida“ buveinė registruota adresu Kauno r. sav. Smiltynų I k. Kalno g. 2, įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareikštas ieškinys pirmąją instancija pagal dalykinio ir teritorinio teismingumo taisykles teismingas Kauno rajono apylinkės teismui, todėl Kauno apygardos teisme atsisakytina jį priimti.

14Ieškovui BUAB „Urvida“ bei jo atstovui išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta galimybės įstatymo nustatyta tvarka pareikšti ieškinį, atitinkantį CPK 111 str. ir 135 str. reikalavimus.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3 str. 8 d., 137 str. 2 d. 2 p., 27 str. 1 p., 29 str., ĮBĮ 14 str. 3 d., teismas,

Nutarė

16Ieškovo - BUAB „Urvida“, atstovaujamo BUAB „Urvida“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ įgalioto asmens Nerijaus Činčiko, ieškinį atsakovui A.P. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais atsisakyti priimti kaip neteismingą Kauno apygardos teismui.

17Grąžinti ieškovui visus dokumentus išskyrus ieškinio egzempliorių su gavimo teisme spaudu.

18Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai