Byla B2-718-154/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ „Internikas“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „Reikalavimas.LT“ ir UAB „Elmaga“ ieškinius bei trečiojo asmens ieškovų pusėje UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ „Internikas“,

Nustatė

2Ieškovai UAB „Reikalavimas.LT“ ir UAB „Elmaga“ pateikė teismui ieškinius, o trečiasis asmuo ieškovų pusėje UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui IĮ „Internikas“.

3Ieškovas UAB „Reikalavimas.LT“ nurodė, kad 2011 m. gruodžio 28 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 031 UAB „Saulės spektras“ perleido ieškovui UAB „Reikalavimas.LT“ turėtą reikalavimo teisę išieškoti skolą ir kitus su skola susijusius mokėjimus iš atsakovo IĮ „Internikas“, todėl ieškovas yra atsakovo kreditorius.

42012 m. sausio 12 d. ieškovas atsakovui išsiuntė pranešimą, kuriuo paragino atsakovą per 30 dienų sumokėti susidariusį įsiskolinimą, minėtas pranešimas atsakovui įteiktas 2012 m. sausio 31 d. Ieškovas pranešime nurodė, kad laiku neįvykdžius minėtų įsipareigojimų, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas į raginimus nereagavo, skolos nesumokėjo. Atsakovo įsiskolinimas ieškovui yra 1085,90 Lt. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti IĮ „Internikas“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Genora“.

5Ieškovas UAB „Elmaga“ nurodė, kad pagal neapmokėtas PVM sąskaitas – faktūras atsakovo skola ieškovui yra 5817,40 Lt.

62012 m. vasario 3 d. ieškovas UAB „Elmaga“ išsiuntė atsakovui pranešimą, kuriuo paragino atsakovą per 31 dieną sumokėti susidariusį įsiskolinimą. Ieškovas pranešime nurodė, kad laiku neįvykdžius minėtų įsipareigojimų, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas į raginimus nereagavo, skolos nesumokėjo. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti IĮ „Internikas“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Insolvensa“.

7Trečiasis asmuo ieškovų pusėje UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba nurodė, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartimi buvo patvirtinta tarp jo ir atsakovo sudaryta taikos sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo sumokėti UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba skolą taikos sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Kadangi atsakovas taikos sutarties sąlygų nevykdė, Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. vasario 21 d. išdavė vykdomąjį raštą, kurį trečiasis asmuo pateikė vykdyti antstoliui. Tačiau skolos išieškoti nepavyko, atsakovo skola trečiajam asmeniui sudaro 12648,68 Lt. Mano, kad įmonė yra nemoki, todėl prašo iškelti IĮ „Internikas“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Ritava“.

8IĮ „Internikas“ keltina bankroto byla.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartimi atsakovas IĮ „Internikas“ buvo įpareigotas pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus (1 t., 37 b. l.).

10Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi už teismo įpareigojimų nevykdymą atsakovo IĮ „Internikas“ direktoriui Žydrūnui Lukašavičiui paskirta 200 litų bauda, jis pakartotinai įpareigotas pateikti teismui finansinės atskaitomybės dokumentus (1 t., 55-56 b. l).

112012 m. balandžio 30 d. gautas IĮ „Internikas“ savininkės Renatos Butkuvienės prašymas pratęsti terminą iki 2012-05-20 IĮ „Internikas“ dokumentams pateikti ir nurodyta, kad nuo 2012-04-26 Ž. Lukašavičius yra atšauktas iš IĮ „Internikas“ direktoriaus pareigų, o nuo 2012-04-26 direktoriaus pareigas vykdo pati R. Butkuvienė. Teisėjo rezoliucija terminas pratęstas iki 2012-05-20 (1 t., 85 b. l.).

122012 m. gegužės 21 d. gautas IĮ „Internikas“ savininkės Renatos Butkuvienės prašymas pratęsti terminą dar 14 dienų IĮ „Internikas“ dokumentams pateikti ir nurodyta, kad Ž. Lukašavičius jai neperduoda įmonės dokumentų. Teisėjo rezoliucija terminas pratęstas iki 2012 m. birželio 6 d. (1 t., 153 b. l.).

13Iki 2012 m. birželio 11 d. IĮ „Internikas“ savininkė ir direktorė Renata Butkuvienė teismui nepateikė atsiliepimo dėl UAB „Reikalavimas LT“ ir UAB „Elmaga“ ieškinių iškelti bankroto bylą IĮ „Internikas“, o taip pat nepateikė teismo reikalaujamų dokumentų apie IĮ „Internikas“ finansinę būklę.

14Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 12 d. nutartimi už teismo įpareigojimų nevykdymą IĮ „Internikas“ direktorei ir savininkei Renatai Butkuvienei paskirta 500 Lt bauda. IĮ „Internikas“ direktorė ir savininkė Renata Butkuvienė įpareigota per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos pateikti teismui įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus (1 t., 161-162 b. l).

152012 m. birželio 21 d. gautas atsakovo IĮ „Internikas“ atsiliepimas į ieškinį, kuriuo atsakovas vėl prašo pratęsti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 12 d. nutartimi nustatytą terminą nutartyje nurodytiems dokumentams pateikti. Atsiliepime atsakovas nurodo, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai nesudaro pusės balansinio turto vertės, todėl pagrindo kelti bankroto bylą nėra. Pažymėjo, kad įmonės materialinės vertybės sudaro apie 12000 Lt, be to, įmonės vardu yra registruota transporto priemonė VW Transporter, v/n AGJ254 (2 t., 1-2 b. l.).

16Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartimi, vadovaujantis LR CPK 77 str. 1 d., atsakovas IĮ „Internikas“ įpareigotas iki 2012 m. liepos 2 d. pateikti 1000,00 Lt užstatą. Nutartyje nurodyta, kad užstatą sumokėjus bus svarstomas termino dokumentams pateikti pratęsimo klausimas, priešingu atveju termino pratęsimo klausimas toliau svarstomas nebus (2 t., 11-12 b. l.).

17Atsakovas IĮ „Internikas“ iki teismo nustatyto termino užstato nepateikė, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė, todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, vadovaujasi byloje esančiais įrodymais, teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais, taip pat įrodymais, nustatytais teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis (LR CPK 179 str. 2 d.).

18LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

19Atsakovas IĮ „Internikas“ pateiktame atsiliepime nurodo, kad įmonės turtą sudaro 12000 Lt vertės materialinės vertybės bei transporto priemonė VW Transporter, v/n AGJ254 (2 t., 1-2 b. l.), kuri kaip matyti iš VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo pažymos yra 1994 metų gamybos (2 t., 3 b. l.). Kito turto VĮ Registrų centro duomenimis atsakovas neturi.

20Iš Šiaulių apskrities VMI pateiktos pažymos matyti, kad atsakovo skola Valstybės biudžetui 2012 m. balandžio 6 d. duomenimis buvo 1435,01 Lt (1 t., 58 b. l.). Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012 m. balandžio 1 d. duomenimis atsakovas skolingas 3563,26 Lt, iš jų 3452,26 Lt sudaro įmokos ir 111,00 Lt delspinigiai (1 t., 46 b. l.). Iš pateiktų ieškinių ir trečiojo asmens pareiškimo matyti, kad atsakovo skolos ieškovams UAB „Reikalavimas.LT“ ir UAB „Elmaga“ bei trečiajam asmeniui ieškovų pusėje UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba sudaro 19551,98 Lt (1 t., 2-4, 61-63, 91-94 b. l.). Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad atsakovui IĮ „Internikas“ teismuose yra pareikšti darbuotojų reikalavimai dėl neišmokėto darbo užmokesčio, kurių bendra suma siekia apie 6000 Lt, o tai jau yra savarankiškas pagrindas kelti bankroto bylą. Atsakovui teisme reikalavimus yra pareiškę ir kiti kreditoriai, kurių reikalavimų suma yra apie 3060 litų.

21Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

22Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

23IĮ „Internikas“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo, sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo, darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų nemokėjimo laiku (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1 p., 2 p., 3 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

24Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

25Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Genora“, UAB „Insolvensa“ ir UAB „Ritava“, kurie davė sutikimą administruoti IĮ „Internikas“ (1 t., 19, 71, 130 b. l.). Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (1 t., 49, 83, 143 b. l.). Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (t. 1, 21, 74, 134 b. l.).

26Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

27Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra Šiaulių mieste. Ieškovų prašomų skirti administratoriais UAB „Genora“ ir UAB „Insolvensa“ buveinės yra Vilniaus mieste, o trečiojo asmens prašomos skirti administratoriumi UAB „Ritava“ buveinė yra Šiaulių raj., todėl, teismo nuomone, UAB „Ritava” galėtų administruoti bankrutuojančią įmonę mažesnėmis sąnaudomis, nei UAB „Genora“ ir UAB „Insolvensa“.

28Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo skola trečiajam asmeniui UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba, prašančiam skirti administratoriumi UAB „Ritava“, yra 12648,68 Lt, o atsakovo skola ieškovams UAB „Reikalavimas.LT“ ir UAB „Elmaga“, prašantiems atitinkamai administratoriumi skirti UAB „Genora“ bei UAB „Insolvensa“, skola yra atitinkamai 1085,90 Lt ir 5817,40 Lt, todėl, atsižvelgiant ir į atsakovo skolą kreditoriams, teismas sprendžia, kad IĮ „Internikas“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Ritava“ (įmonės kodas 302545835, buveinė – Salos g. 45, Raizgių k., Šiaulių r. sav., turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 191) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

29Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1p., 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

311. Iškelti bankroto bylą IĮ „Internikas“ (įmonės kodas 245520790, buveinė – Vytauto g. 63-15, Šiauliai).

322. Bankrutuojančios IĮ „Internikas“ administratoriumi paskirti UAB „Ritava“ (įmonės kodas 302545835, buveinė – Salos g. 45, Raizgių k., Šiaulių r. sav., turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 191).

333. Areštuoti IĮ „Internikas“ (įmonės kodas 245520790) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

344. Uždrausti IĮ „Internikas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

355. Nustatyti 30 terminą IĮ „Internikas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

366. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

377. IĮ „Internikas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

388. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Internikas“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

39Apie iškeltą IĮ „Internikas“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

40Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

41Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Ieškovai UAB „Reikalavimas.LT“ ir UAB „Elmaga“ pateikė teismui... 3. Ieškovas UAB „Reikalavimas.LT“ nurodė, kad 2011 m. gruodžio 28 d.... 4. 2012 m. sausio 12 d. ieškovas atsakovui išsiuntė pranešimą, kuriuo... 5. Ieškovas UAB „Elmaga“ nurodė, kad pagal neapmokėtas PVM sąskaitas –... 6. 2012 m. vasario 3 d. ieškovas UAB „Elmaga“ išsiuntė atsakovui... 7. Trečiasis asmuo ieškovų pusėje UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba... 8. IĮ „Internikas“ keltina bankroto byla.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d.... 10. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi už teismo... 11. 2012 m. balandžio 30 d. gautas IĮ „Internikas“ savininkės Renatos... 12. 2012 m. gegužės 21 d. gautas IĮ „Internikas“ savininkės Renatos... 13. Iki 2012 m. birželio 11 d. IĮ „Internikas“ savininkė ir direktorė... 14. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 12 d. nutartimi už teismo... 15. 2012 m. birželio 21 d. gautas atsakovo IĮ „Internikas“ atsiliepimas į... 16. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 25 d. nutartimi, vadovaujantis LR... 17. Atsakovas IĮ „Internikas“ iki teismo nustatyto termino užstato... 18. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 19. Atsakovas IĮ „Internikas“ pateiktame atsiliepime nurodo, kad įmonės... 20. Iš Šiaulių apskrities VMI pateiktos pažymos matyti, kad atsakovo skola... 21. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes... 22. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 23. IĮ „Internikas“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų... 24. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 25. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Genora“, UAB... 26. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 27. Įmonės, kuriai prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra... 28. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo skola trečiajam asmeniui UAB... 29. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 31. 1. Iškelti bankroto bylą IĮ „Internikas“ (įmonės kodas 245520790,... 32. 2. Bankrutuojančios IĮ „Internikas“ administratoriumi paskirti UAB... 33. 3. Areštuoti IĮ „Internikas“ (įmonės kodas 245520790) nekilnojamąjį... 34. 4. Uždrausti IĮ „Internikas“ vykdyti visas finansines prievoles,... 35. 5. Nustatyti 30 terminą IĮ „Internikas“ kreditorių finansiniams... 36. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 37. 7. IĮ „Internikas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties... 38. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Internikas“... 39. Apie iškeltą IĮ „Internikas“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 40. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 41. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...