Byla 2-432/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės, Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutarties, kuria į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Forsitia“ kreditorių sąrašą įtraukta uždaroji akcinė bendrovė „Termatika“, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-485-258/11 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Termatika“ ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Forsitia“, E. M., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vidargana“, A. M. dėl rangos sutarties pripažinimo nutraukta ne dėl rangovo kaltės, apmokėjimo už atliktus darbus, netesybų ir nuostolių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Termatika“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad 2008 m. vasario 25 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Forsitia“ sudaryta statybos rangos darbų sutartis Nr. FOR 01 buvo nutraukta 2008 m. rugpjūčio 28 d. užsakovo iniciatyva nesant rangovo kaltės. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Forsitia“ 63 930,30 Lt apmokėjimą už atliktus darbus, 1 855,08 Lt delspinigių, 21 240 Lt baudą už sutarties vienašališką nutraukimą ir 1 218,04 Lt kitų išlaidų, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė priteisti ieškovui subsidiariai iš atsakovo E. M. 70 743,36 Lt nuostolių atlyginimą už be teisinio pagrindo įgytą turtą, jeigu atsakovas neįvykdys teismo priteistos mokėjimo prievolės ieškovui, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad tarp UAB „Termatika ir atsakovo UAB „Forsitia“ 2008 m. vasario 25 d. buvo sudaryta Rangos darbų sutartis Nr. FOR 01, kurioje šalys susitarė, kad ieškovas atliks atsakovo ūkininko E. M. kaimo turizmo sodybos „Giedraitiškių dvaras“, esančios Karvio k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., šildymo sistemos dalies projektavimo, įrengimų komplektavimo, sumontavimo, programavimo ir paleidimo-derinimo darbus, o atsakovas UAB „Forsitia“ už šių darbų atlikimą apmokės sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. Rangovas UAB „Termatika“ sutartinius įsipareigojimus vykdė ir atliko darbų už 70 743,36 Lt sumą, o užsakovas UAB „Forsitia“ savo įsipareigojimų atsiskaityti su rangovu nevykdo iki šiol. Nuostolių ieškovui nėra atlyginęs ir kaimo sodybos „Giedraitiškių dvaras“ savininkas atsakovas E. M., kuris turi subsidiarią prievolę atlyginti ieškovui nuostolius, atsakovui UAB „Forsitia“ visiškai nevykdžius savo sutartinės prievolės dėl atsiskaitymo, nes E. M., atlikus jam priklausančioje kaimo turizmo sodyboje darbus, nesąžiningai ir be teisėto pagrindo praturtėjo įgydamas turtą, t.y. ieškovo atliktų darbų rezultatą. Visus klausimus, susijusius su rangos sutarties sudarymu, jos vykdymu ir atsiskaitymu su rangovu, sprendė tretysis asmuo A. M., kuris, kaip atsakovo E. M. sūnus, buvo faktinis atsakovo UAB „Forsitia“ atstovas. Ieškovui vykdant statybos darbus, atsakovas UAB „Forsitia“ faktinio jos atstovo A. M. žodiniu nurodymu 2008 m. rugpjūčio 28 d. vienašališkai nutraukė rangos sutartį nesant rangovo kaltės, uždrausdamas rangovui tęsti sutartyje numatytus darbus, nevykdydamas savo prievolės priimti atliktus darbus ir už juos apmokėti. Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Forsitia“ neįvykdė pareigos laiku užbaigti kitų rangovų pradėtus ir dar vykdomus darbus, kad ieškovas galėtų laiku pradėti vykdyti sutartinius įsipareigojimus, todėl dėl netinkamo UAB „Forsitia“ darbo organizavimo ieškovas galėjo pradėti darbus tik 2008 m. liepos mėnesį. 2008 m. liepos 1 d. ieškovas sudarė subrangos sutartį Nr. 01-08 su atsakovams gerai žinoma UAB „Vidargana“, kuria UAB „Vidargana“ įsipareigojo atlikti konkrečius grindinio šildymo ir fankoilų pajungimo darbus. UAB „Vidargana“ iki 2008 m. rugpjūčio pabaigos atsakovo E. M. objekte atliko montavimo darbus dėl fankoilų pajungimo, kurių vertė Renginių centre (įskaitant ir medžiagų kainą) – 11 508 Lt, Klėtyje – 7 672 Lt, Kluone – 7 672 Lt. Taip per minėtą laikotarpį įrengė grindinį šildymą, kurio vertė Renginių centre – 17 681 Lt, Klėtyje – 7 548 Lt, Kluone – 7 871 Lt. Objekte atlikta darbų už 59 952 Lt be PVM ( su PVM – 70 743,36 Lt). 2008 m. rugpjūčio 21 d. ieškovas apmokėjo subrangovui UAB „Vidargana“ už dalinai atliktus darbus 43 669,20 Lt sumą ir tą pačią dieną išrašė atsakovui UAB „Forsitia“ sąskaitą faktūrą serija TRM NR. 0037 dėl apmokėjimo ieškovui 51 530,60 Lt sumą už UAB „Vidargana“ atliktus darbus (43 670,00 Lt ieškovo sumokėta suma už UAB „Vidargana“ atliktus darbus ir 7 860,60 Lt PVM) bei išsiuntė registruotu laišku sąskaitą faktūrą kartu su atliktų darbų aktu atsakovui UAB „Forsitia“. Atsakovui sąskaita su pridėtais dokumentais buvo įteikta 2008 m. rugpjūčio 28 d. ir atsakovas iki šiol jos neapmokėjo. 2008 m. rugpjūčio pabaigoje, kai UAB „Vidargana“ buvo atlikusi objekte dar daugiau darbų, tretysis asmuo A. M. ieškovui ir UAB „Vidargana“ pranešė, kad nutraukia visus rangos sutartyje numatytus darbus. Taip pat A. M., UAB „Vidargana“ vykdant darbus, asmeniškai priimdavo darbų priėmimo aktus žadėdamas juos pasirašyti, tačiau jų negrąžindavo ir nenurodydavo jokių rašytinių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės. Tokie A. M. veiksmai, ieškovo manymu, yra vienašališkas rangos sutarties nutraukimas nesant ieškovo kaltės. Vienašališkai nutraukdamas sutartį nesant rangovo kaltės atsakovas UAB „Forsitia“ privalo atlyginti netesybas – sumokėti sutartyje numatytą baudą ir delspinigius. Ieškovas nurodė, kad atsakovas UAB „Forsitia“, vykdydamas rangos sutarties reikalavimus, pervedė 2008 m. vasario 25 d. ieškovui 30 000 Lt sumą kaip avansą sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Šis avansinis apmokėjimas nėra susijęs su atsakovo UAB „Forsitia“ prievolės įvykdymu dėl atsiskaitymo su ieškovu už atliktus darbus, kadangi 2008 m. rugsėjo 17 d. tarp ieškovo, atsakovo UAB „Forsitia“ ir UAB „BALTIC MASTER“ buvo sudaryta trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis Nr. 2008/1, pagal kurią atsakovo sumokėtas ieškovui avansas buvo įskaitytas atsakovo naudai už atsakovo prievolę apmokėti UAB „BALTIC MASTER“ už pateiktą šildymo-šaldymo įrangą, o likusi dalis panaudota ieškovo atsiskaitymui su subrangovu.

6Atsakovas UAB „Forsitia“ nurodė, kad ieškovas nepateikė projekto, pagal kurį būtų montuojama šildymo sistema, nors tai buvo vienas iš pirminių ieškovo darbų. Taip pat ieškovas darbų ėmėsi praleidęs sutartyje numatytus terminus. Ieškovo subrangovas pradėjo ir nebaigė grindinio šildymo ir fankoilų pajungimo darbų, todėl atsakovui teko samdyti naujus subrangovus. Ieškovas, įsipareigojęs įrengti katilinę, šių darbų niekada nepradėjo. Ieškovui neatlikus sutartyje numatytų darbų, tarp ieškovo ir atsakovo buvo sutarta, kad grąžinamas sumokėtas avansinis mokestis, o atsakovas dėl patirtų nuostolių nekelia priekaištų. Atsakovas patyrė didelių nuostolių, nes dėl ieškovo kaltės buvo priverstas samdyti kitus subrangovus.

7Atsakovas E. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pagal 2007 m. gruodžio 10 d. statybos rangos sutartį Nr. 2007/12/10 su UAB „Forsitia“, rangovas įsipareigojo atlikti E. M. sodybos „Giedraitiškių dvaras“ statybos darbus, o užsakovas įsipareigojo atlikti techninę priežiūrą, vykdyti darbų priėmimą ir apmokėjimą už darbus. Kadangi UAB „Forsitia“ kaip generalinis rangovas samdydavo subrangovus bei su jais atsiskaitydavo, atsakovas E. M. su subrangovais jokių teisinių santykių neturėjo. Rangos sutartyje užsakovo subsidiari atsakomybė už generalinį rangovą nėra numatyta, todėl ieškovo reikalavimas patraukti E. M. subsidiariai atsakingu neturi teisinio pagrindo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi ieškovo reikalavimą tenkino iš dalies. Teismas nutarė į bankrutuojančios UAB „Forsitia“ kreditorių sąrašą įtraukti UAB „Termatika“ su 63 930,36 Lt suma už atliktus darbus, 1 855,08 Lt delspinigių, 21 240 Lt baudos, viso 87 025,44 Lt ir 4 350 Lt palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. liepos 20 d. iki nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Forsitia“ įsiteisėjimo dienos. Teismas konstatavo, kad ieškovas iki 2008 m. rugpjūčio 28 d. yra atlikęs statybos objekte – kaimo turizmo sodyboje „Giedraitiškių dvaras“ darbų už 70 743,36 Lt sumą. Pirminiam daliniam apmokėjimui už 2008 m. liepos mėn. ieškovas atsakovui UAB „Forsitia“ pateikė 2008 m. rugpjūčio 21 d. sąskaitą faktūrą Nr. 0037 už 51 530,60 Lt sumą, kurią UAB „Forsitia“ gavo 2008 m. rugpjūčio 28 d. Į šią sumą įėjo apmokėjimas subrangovui UAB „Vidargana“ už atliktus darbus 50 669,20 Lt sumoje ir 861,40 Lt apmokėjimas rangovui UAB „Termatika“ už patirtas išlaidas dėl atlikto organizacinio darbo, mokesčių, transporto išlaidų. Per laikotarpį iki sutarties nutraukimo UAB „Forsitia“ naudai dar buvo atlikta objekte darbų už 20 074,16 Lt sumą. Taigi ieškovas atsakovui pagal rangos sutartį yra atlikęs darbų už 70 743,36 Lt. Atsakovo UAB „Forsitia“ pareiga apmokėti ieškovui už atliktus rangos darbus kyla iš 2008 m. vasario 25 d. sudarytos Rangos darbų sutarties Nr. FOR 01 bei subrangos sutarties Nr. 01-08, sudarytos tarp ieškovo ir UAB „Vidargana“ 2008 m. liepos 1 d. Tai, kad statybos objekte buvo atlikta didžioji dalis šildymo sistemos įrangos montavimo darbų ir kad UAB „Termatika“ juos pridavė, patvirtina byloje esanti pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, 2008 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 6236, apmokėjimą patvirtinantis dokumentas, atliktų darbų aktai. Subrangovo atlikti darbai yra ieškovo atliktų darbų sudėtinė dalis, todėl atsakovas UAB „Forsitia“ privalo atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Subrangovo atliktus darbus, kaip ir buvo numatyta subrangos sutartyje, pirmiausia priėmė UAB „Termatika“, kuri pasirašė per 2008 m. liepos mėn. subrangovo atliktų darbų už 51 530,60 Lt sumą aktą, išrašė šiai sumai sąskaitą faktūrą Nr. 0037 ir kartu su pasirašytu rangovo atliktų darbų priėmimo aktu Nr. 1/8 išsiuntė atsakovui UAB „Forsitia“. UAB „Forsitia“ nevykdė pareigos gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą ar įvykdytą darbų etapą, nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų priėmimo aktą vengiant pasirašyti vienai šaliai, kitos šalies pasirašytas aktas turi tokią pačią juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl akto nepasirašiusiai UAB „Forsitia“ tenka akto sudarymo pasekmės. Taip pat atsakovas UAB „Forsitia“ nevykdė šalių bendradarbiavimo pareigos, nes visus statybos darbų organizavimo, sutarčių rengimo, pasirašymo ir vykdymo, sąmatų derinimo, statybos darbų priežiūros klausimus sprendė ne UAB „Forsitia“, o tretysis asmuo A. M..

10Teismas pažymėjo, kad netesybos yra civilinės atsakomybės forma, atliekanti nuostolių, patirtų dėl sutarties netinkamo vykdymo, kompensavimo funkciją, todėl netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti. Dėl savo neveikimo UAB „Forsitia“ rangos sutartimi įsipareigojo atlyginti pagrįstus ir patirtus nuostolius, kurie negali viršyti 10 proc. sutarties kainos. Kadangi sutarties kaina buvo 212 400 Lt, tai nuostolių dydis yra 21 240 Lt. Taip pat sutartimi UAB „Forsitia“ įsipareigojo už vėlavimą atsiskaityti už atliktus darbus mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną. Kadangi abi sutarties šalys yra verslininkai, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas. Kadangi UAB „Forsitia“ yra iškelta bankroto byla, šiai įmonei pareikštas reikalavimas pripažintinas pagrįstu 70 743,36 Lt (subrangovo atliktų darbų) dalyje, 21 240 Lt baudos už sutarties nutraukimą dalyje, 1 855,08 Lt delspinigių už neapmokėtą sąskaitą faktūrą dalyje, iš viso 93.838,44 Lt, tačiau iš šios sumos minusuojamas atsakovo UAB „Forsitia“ sumokėto avanso likutis, kuris panaudotas apmokėjimui subrangovui – 6 813,00 Lt. Teismas pripažino ieškovo 87 025,44 Lt kreditorinį reikalavimą ir nuo šios sumos paskaičiavo 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. liepos 20 d. iki nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Forsitia“ įsiteisėjimo dienos.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Trečiasis asmuo A. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 gruodžio 8 d. nutartį ir ieškovo UAB „Termatika“ ieškinį atmesti visa apimtimi. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Ieškovas neįspėjo nei žodžiu, nei raštu užsakovo UAB „Forsitia“ dėl aplinkybių, trukdančių tinkamai vykdyti rangos sutartį ar keliančių grėsmę atliekamo darbo kokybei ar terminams, nors tokią pareigą turėjo pagal rangos sutartį, todėl darytina išvada, kad ieškovo minimų aplinkybių niekada nebuvo. Be to, jeigu tokios aplinkybės ir egzistuoja, pagal rangos sutartį ieškovui apie tai nepranešus, pasekmės tenka pačiam ieškovui. Taip pat, atsižvelgiant į tai, jog subrangos sutartis su UAB „Vidargana“ buvo sudaryta tik 2008 m. liepos 1 d., galima daryti išvadą, kad ieškovas net neplanavo rangos darbų atlikti laiku. Atsakovo UAB „Forsitia“ ketinimus kuo greičiau pradėti darbus pagal rangos sutartį patvirtina ieškovui pervestas 30 000,00 Lt avansas, kuris buvo atliktas tą pačią dieną kaip ir pasirašyta rangos sutartis Nr. FOR 01.
 2. Ieškovas visada bendravo tik su UAB „Forsitia“. Rangos sutartį Nr. FOR 01 sudarė su UAB „Termatika“ ir ją pasirašė UAB „Forsitia“ darbuotojas, o ne A. M., taip pat trišalę sutartį 2008 m. rugsėjo 17 d. tarp ieškovo, UAB „Forsitia“ ir UAB „BALTIC MASTER“ pasirašė UAB „Forsitia“ darbuotojas. Ieškovas siekė apmokėjimo už darbus būtent iš UAB „Forsitia“ ir jai siuntė PVM sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktus, todėl nėra jokio realaus pagrindo teigti, kad atliktų darbų aktai buvo siunčiami A. M. ir kad šis asmuo galėjo nutraukti rangos sutartį Nr. FOR 01. Taip pat atsižvelgiant į tai, jog darbai pagal rangos sutartį buvo pradėti tik 2008 m. liepos mėn., o atlikti 2008 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje, atliktų darbų aktų, kuriuos ieškovas teigia įteikęs A. M., negalėjo būti nesant pabaigtiems darbams. Be to, E. M. ir A. M. į sodybą, kurioje buvo atliekami darbai, dažnai atvykdavo pasižiūrėti statybos darbų eigos, pasitarti dėl darbų apimties ir kainos, bet ne kaip UAB „Forsitia“ atstovai, o kaip atitinkamai užsakovas ir užsakovo E. M. sūnus.
 3. Prieš pradėdamas darbus ieškovas privalėjo parengti darbų projektą. Nesant projekto ieškovas darbų negalėjo atlikti, o jei juos pradėjo, jie nelaikytini tinkamais pagal sutartį Nr. FOR 01. Be to, ieškovas negalėjo atlikti fankoilų pajungimo darbų, nes tik 2008 m. rugsėjo 17 d. sudarius trišalę sutartį su UAB „BALTIC MASTER“ buvo sutarta, kad UAB „BALTIC MASTER“ pateiks reikiamas medžiagas į statybų objektą, o atitinkamus darbus, tame tarpe ir fankoilų pajungimo darbus, atliks UAB „Forsitia“ ar jos pasamdyti subrangovai.
 4. Teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovas atliko darbų už 70 743,36 Lt sumą, nes ieškovas pateikė sąskaitą tik už 51 530,60 Lt sumą.
 5. Ieškovas grąžindamas jam sumokėtą avansą savo faktiniais veiksmais patvirtino su UAB „Forsitia“ sudarytą susitarimą dėl darbų pabaigos ir reikalavimų vienas kitam neturėjimo. Be to, ieškovo teiginiai, jog 2008 m. rugpjūčio 21 d. išsiuntus atliktų darbų aktus ir sąskaitą faktūrą, UAB „Forsitia“ neatsiliepė ir vengė priimti darbus, neatitinka tikrovės, nes UAB „Forsitia“ bendravimą patvirtina 2008 m. rugsėjo 17 d. sudaryta trišalė sutartis.
 6. Teismas nepagrįstai priteisė ieškovui 21 240,00 Lt netesybų. Pagal sudarytą rangos sutartį užsakovas atlygina tam tikrus nuostolius tik tuomet, kai jie yra patirti. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad patyrė 21 240,00 Lt nuostolių. Taip pat teismas nepagrįstai priteisė 1 855,08 Lt delspinigių, nors 0,02 proc. delspinigiai turi būti įskaičiuojami į nuostolių sumą, kurią ieškovas privalo įrodyti.

13Atsakovas E. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą sutinka su skundu ir prašo jį tenkinti.

14Ieškovas UAB „Termatika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. UAB „Forsitia“, kaip generalinis rangovas, nei pasirašydamas sutartį, nei vėliau nesidomėjo faktine padėtimi objekte, nevykdė įsipareigojimų sudaryti darbų grafikų, organizuoti bei koordinuoti subrangovų darbų, kad jiems nebūtų trukdžių atlikti savo srities darbus, todėl ieškovas darbus galėjo atlikti tik pasibaigus numatytiems terminams. UAB „Termatika“ ketinimus atlikti darbus kuo greičiau parodo su UAB „BALTIC MASTER“ 2008 m. vasario 6 d. sudaryta sutartis, kuria buvo užsakyti įrengimai šildymo – kondicionavimo sistemai.
 2. Subrangovui UAB „Vidargana“ pradėjus dirbti objekte anksčiau pagal kitas savarankiškas sutartis, atliktų darbų aktai bei sąskaitos faktūros buvo teikiamos A. M. apmokėti, tačiau jis jas pradangindavo. Todėl sąskaita faktūra už dalinai atliktus darbus buvo išsiųsta registruotu laišku UAB „Forsitia“, kuri į laišką neatsakė ir sąskaitos neapmokėjo. Be to, A. M. klaidino tiek ieškovą, tiek subrangovus, prisistatydamas kaip užsakovas.
 3. Sąskaita faktūra buvo išsiųsta dėl dalinai atliktų darbų už 51 530,36 Lt. Po to darbai buvo tęsiami ir dar atlikta darbų už 19 212,76 Lt, viso už 70 743,36 Lt.
 4. Gauto 30 000 Lt avansinio apmokėjimo didžioji dalis buvo pervesta UAB „BALTIC MASTER“ už įrengimus. UAB „BALTIC MASTER“ buvo pervestas avansas užsakant prekes, o galutinis atsiskaitymas buvo sutartas prieš prekių atsiėmimą. Kadangi A. M. pareiškimu UAB „Vidargana“ nebebuvo leista toliau vykdyti darbų, tačiau buvo reikalaujama UAB „BALTIC MASTER“ pagamintų prekių, buvo sudaryta trišalė sutartis tarp ieškovo, UAB „BALTIC MASTER“ ir UAB „Forsitia“. Sutartis buvo sudaryta dėl įrengimų pirkimo ir nereiškė, kad ieškovas nereikalaus atliktų darbų apmokėjimo.
 5. Pagal sudarytą rangos sutartį užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, įsipareigoja atlyginti rangovui už faktiškai įvykdytas darbų apimtis bei sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo sutarties sumos.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

16Byloje ginčas kilo dėl rangovo (faktiškai - subrangovo) UAB „Termatika“ darbų, numatytų pagal 2008 m. vasario 25 d. Rangos darbų sutartį Nr. FOR 01, atlikimo fakto ir užsakovo pagal sutartį UAB „Forsitia“ (faktiškai – rangovo) piniginės prievolės atsiskaityti už rangovo atliktus darbus, taip pat dėl prievolių, kaip vienašalio sutarties nutraukimo pasekmių, atsiradimo. Reikalavimas priteisti atlyginimą už atliktus rangos darbus ieškovo grindžiamas vienašaliu Atliktų darbų per 2008 m. liepos mėnesį už 51 530,60 Lt priėmimo aktu Nr. 1/8 (1 t., 24 ir 43 b. l.) bei šio akto pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra serija TRM Nr. 0037 apmokėti 51 350 Lt sumą (su PVM), taip pat prie ieškinio pridėta pažyma apie 2008 m. rugpjūčio mėnesį papildomai atliktus darbus už 20 074,16 Lt sumą (1 t., b. l. 40-42).

17Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti ir įvertinti, ar asmens, turinčio pareigą priimti rangovo (subrangovo) atliktus darbus ir už juos sumokėti, veiksmai atitiko prievolinės teisės principus ir teisės normų, reglamentuojančių statybos rangos teisinius santykius, reikalavimus.

18Dėl vienašalio darbų perdavimo - priėmimo akto juridinės galios ir teisinių padarinių

19

20Trečiojo asmens atskirajame skunde išsakomos abejonės dėl ieškovo pateiktame Atliktų darbų priėmimo akte Nr. 1/8 (1 t., 43 b. l.) nurodytų darbų atlikimo fakto ir darbų tinkamumo pagal Rangos darbų sutarties Nr. FOR 01 sąlygas. Trečiojo asmens nuomone, dėl ieškovo padarytų esminių rangos sutarties pažeidimų neatsirado atsakovo UAB „Forsitia“ mokėjimo prievolė ieškovui, be to, prievolių tarp šalių pasibaigimą patvirtina byloje esanti 2008 m. rugsėjo 17 d. trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis (1 t., b. l. 56), pagal kurią esą buvo įskaityti ginčo šalių priešpriešiniai reikalavimai. Su tokiais apelianto motyvais nėra pagrindo sutikti.

21Visų pirma pažymėtina, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog atsakovas UAB „Forsitia“ (pagal Rangos darbų sutartį – užsakovas) būtų atsisakęs priimti ieškovo faktiškai atliktų iki pasibaigiant rangos sutarčiai darbų, nurodytų Atliktų darbų priėmimo akte Nr. 1/8 (1 t., b. l. 24), rezultatą. Byloje nenuginčytas tų darbų, kurie nurodyti ieškovo pateiktame darbų priėmimo akte, atlikimo faktas, nenustatyta, kad tų darbų rezultatu nebūtų naudojamasi, taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių tų darbų trūkumus, kurie galėtų būti pagrindas atsisakyti juos priimti ir už juos apmokėti ar atitinkamai mažinti atliktų darbų kainą. Nors ieškovas (jo pasitelktas subrangovas) darbus pagal Rangos darbų sutartį faktiškai pradėjo jau po sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino pabaigos, tačiau pasibaigus sutartyje numatytam darbų atlikimo terminui atsakovas nebuvo atsisakęs su ieškovu sudarytos sutarties, todėl laikytina, kad sutarties šalys toleravo sutartyje numatytą darbo atlikimo termino faktinį pasikeitimą ir to nelaikė esminiu sutarties pažeidimu. Taip pat vertintinos ir aplinkybės dėl Rangos darbų sutartyje numatyto darbų projekto neparengimo. Trečiojo asmens skunde išsakytas teiginys, kad nesant projekto darbai apskritai negali būti laikomi atliktais tinkamai, atmestinas, nes kaip jau nurodyta, akte nurodyti darbai yra atlikti, pretenzijų dėl jų kokybės nebuvo pareikšta, nėra duomenų, kad šių darbų rezultatu negalima naudotis ir juo nesinaudojama.

22Faktinių aplinkybių pagal bylos medžiagą analizė ir joje esančių įrodymų teisinis vertinimas neduoda pagrindo išvadai, jog Rangos darbų sutarties santykiai tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Forsitia“ pasibaigė atsakovo vienašaliu sutarties nutraukimu. Sutarties šalių faktinis elgesys ir veiksmai įgalina manyti, kad rangos sutarties pasibaigimą nebaigus numatytų atlikti darbų toleravo abi sutarties šalys, nes nei viena iš jų neišreiškė nei iniciatyvos vienašališkai nutraukti sutartį, nei iniciatyvos tęsti sutartinius santykius po to, kai, ieškovo teigimu, trečiasis asmuo A. M. žodžiu pareiškė ieškovui (jo darbuotojams) nutraukti darbus. Kadangi šalių rangos santykiai nutrūko nebaigus sutartyje numatyto darbo, atsakovas UAB „Forsitia“ (užsakovas pagal Rangos darbų sutartį) turėjo pareigą priimti ieškovo faktiškai atlikto darbo dalį pagal šio pateiktus darbų atlikimo (darbų priėmimo-perdavimo) dokumentus ir už tai sumokėti (CK 6.671 str. nuostatos).

23Byloje nenuginčyta ieškovo nurodyta aplinkybė, jog 2008 m. rugpjūčio 28 d. atsakovui UAB „Forsitia“ buvo įteiktas ieškovo parengtas Atliktų darbų priėmimo aktas Nr.1/8 (1 t., b. l. 24-25). Nagrinėjamu atveju pastebėtina, kad reikalavimą priteisti atlyginimą už darbus ieškovas grindžia išimtinai jo pasitelkto trečiojo asmens UAB „Vidargana“ (2008 m. liepos 1 d. Rangos sutartis – 1 t. , b. l. 21-23) atliktų darbų apimtimi, nurodydamas, jog pagal šio subrangovo pateiktus aktus ir pažymą buvo atlikta darbų per 2008 m. liepos mėnesį už 50 669 Lt (su PVM), o per 2008 m. rugpjūčio mėnesio laikotarpį iki sutartinių santykių su ieškovu nutrūkimo papildomai atlikta darbų dar už 20 074,16 Lt sumą. Ieškovo teigimu, iš viso pagal UAB „Vidargana pateiktus darbų atlikimo aktus buvo atlikta darbų už 70 743,36 Lt sumą, kurią prašė priteisti iš atsakovo UAB „Forsitia“. Ieškovas Atliktų darbų priėmimo aktą Nr. 1/8, kurį teikė užsakovui UAB „Forsitia“, parengė pagal UAB „Vidargana“ parengtus darbų atlikimo per 2008 m. liepos mėnesį dokumentus (1 t., b. l. 36-37). Šio akto pagrindu ieškovas pateikė atsakovui 2008 m. rugpjūčio 20 d. PVM sąskaitą faktūrą serija TRM Nr. 0037 apmokėti 51 350 Lt sumą (1 t., b. l. 42).

24CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis. Ši norma iš esmės pakartoja CK 6.662 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrąją rangos teisinių santykių reguliavimo taisyklę, pagal kurią užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. Analogiškai įforminamas ir statybos rangos darbų perdavimas-priėmimas, tačiau CK 6.694 straipsnio 4 dalyje papildomai aptarta vienašalio statybos rangos darbų perdavimo galimybė, jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Be to, įstatymų leidėjo nustatyta, jog tik vienos iš šalių pasirašytas, t. y. vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai.

25Išdėstytų teisės normų turinys leidžia konstatuoti, jog užsakovo pareiga priimti atliktus darbus yra esminė rangos (subrangos) sutarties sąlyga. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nagrinėjant ginčus, kylančius iš statybos rangos teisinių santykių, ne kartą konstatuota užsakovo pareiga priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009, 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005, 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005, ir kt.). Kaip matyti iš nagrinėjamos bylos aplinkybių, pagal sudarytą Rangos darbų sutartį atsakovas UAB „Forsitia“ ieškovo atžvilgiu veikė kaip užsakovas, o ieškovas atsakovo atžvilgiu – kaip rangovas. Tokiu būdu, vadovaujantis aukščiau nurodytomis teisės normomis, reguliuojančiomis darbų perdavimą ir priėmimą, atsakovui teko įstatyminė pareiga priimti ieškovo atliktus statybos rangos darbus, įformintus jo pateiktame Atliktų darbų priėmimo akte (CK 6.694 str. 4 d.).

26Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Pranešimo forma įstatyme nenustatyta. Atsakovas UAB „Forsitia“ nenuginčijo, kad ieškovas jam pateikė Atliktų darbų priėmimo aktą su jame nurodytais darbų kiekiais ir kaina. Toks faktas reiškia, kad darbai buvo atlikti ir ieškovas buvo pasiruošęs juos perduoti. Teisėjų kolegija ieškovo pateiktą atsakovui dokumentą – Atliktų darbų priėmimo aktą vertina kaip CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nurodytą rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti faktiškai atliktų darbų rezultatą (įvykdytą darbų etapą), todėl gavęs šiuos dokumentus atsakovas privalėjo pagal teisės aktų reikalavimus ir Rangos darbų sutarties nuostatas nedelsdamas pradėti ir atlikti akte nurodytų darbų perdavimo ir priėmimo procedūrą (CK 6.694 str. 1 ir 2 d., Rangos darbų sutarties Nr. FOR 01 7.1 p., 10.2 p.). Iš byloje esančių duomenų darytina išvada, kad atsakovas nesilaikė įstatymuose numatytos darbų perdavimo ir priėmimo tvarkos, nevykdė pareigos organizuoti darbų priėmimą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, todėl nelaikytinas pagrįstai atsisakiusiu priimti akte nurodytus darbus dėl jų netinkamumo ar kitokių ieškovo padarytų sutarties vykdymo trūkumų. Šiuo konkrečiu atveju atsakovo neveikimas pagal teisės aktų reikalavimus, t.y. nevykdymas pareigos organizuoti ir atlikti darbų priėmimo akte nurodytų darbų perdavimo ir priėmimo procedūrą, sukūrė teisinę situaciją, kurioje ieškovo pateiktas Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 1/8 aktas vertintinas kaip vienašalis darbų etapo (dalies darbų) perdavimo aktas. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad jei viena šalis atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Nagrinėjamu atveju nustačius aplinkybes, kad ieškovo pateiktame darbų priėmimo akte nurodyti darbai buvo atlikti, atsakovui neginčijus, kad ieškovas jam pateikė darbų priėmimo aktą, tačiau atsakovas jo nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokį aktą kvalifikuoti pasirašytą vienašališkai ir sukeliantį atitinkamą atsakovo pareigą įvykdyti prievolę ieškovui pagal Rangos darbų sutartį. Tokios nuostatos laikomasi teismų praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Nepaneigus ieškovo pateiktame Atliktų darbų priėmimo akte Nr. 1/8 nurodytų darbų atlikimo fakto, kaip pareigos atsiskaityti už ieškovo faktiškai atliktus darbus sąlygos, teisėjų kolegijos vertinimu yra teisinga pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria pripažinta ieškovo teisė reikalauti priverstinio prievolės įvykdymo pagal ieškovo pateiktą atsakovui Atliktų darbų priėmimo aktą, kuriame fiksuojamas darbų už 51 530,60 Lt suma (su PVM) atlikimo faktas. Ši atlyginimo suma mažintina ieškovo gauto iš atsakovo avanso (30 000 Lt) dalimi – 6 813 Lt, kuri buvo panaudota ieškovo atsiskaitymui su trečiuoju asmeniu UAB „Vidargana“. Tokiu būdu ieškovui pripažintina kreditorinio reikalavimo teisė į 44 717 Lt atlyginimą (su PVM) už atliktus statybos rangos darbus.

27Konstatavus, kad atsakovas UAB „Forsitia“ pagal aukščiau minėtus darbų perdavimo ir priėmimo dokumentus ir ieškovo pateiktą sąskaitą be pagrindo nesumokėjo atlyginimo už darbus Rangos darbų sutartyje nustatytu terminu ir tvarka (sutarties 6.2 p.), nuo neapmokėtos sumos skaičiuotinos Rangos darbų sutarties 11.2 punkte nustatyto dydžio netesybos – 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną. Priteistinų iš užsakovo UAB „Forsitia“ delspinigių suma per 180 kalendorinių dienų laikotarpį sudaro 1 717,81 Lt sumą (44 717 x 0,02 x 180). Pagal teisminėje praktikoje suformuotas teisės normų aiškinimo ir taikymo nuostatas sutartinės netesybos laikomos šalių susitarimu dėl nuostolių už netinkamą prievolių vykdymą, kurių dydžio nereikia įrodinėti, todėl trečiojo asmens skunde išdėstyti teiginiai, jog delspinigiai turėjo būti įskaičiuojami į nuostolių, kuriuos ieškovas privalėjo įrodyti, sumą, laikytini nepagrįstais.

28Pripažinęs tenkintinu ieškovo reikalavimą dėl atlyginimo už darbus pagal sutartį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė įstatymines 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties iškelti atsakovui UAB „Forsitia“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Šiuo atveju teismo nutarties dalį dėl palūkanų teisėjų kolegija keičia tik ta apimtimi, kiek tai susiję su priteista suma, nuo kurios skaičiuojamos palūkanos, tai yra 6 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuoja per laikotarpį nuo 2009 m. liepos 20 d. iki 2010 m. gegužės 18 d. nuo priteisiamos atlyginimo už darbus ir delspinigių sumos – 46 434,81 Lt.

29Trečiojo asmens atskirajame skunde nurodoma, kad ieškovas, grąžindamas jam sumokėtą avansą, savo faktiniais veiksmais patvirtino su UAB „Forsitia“ sudarytą susitarimą dėl darbų pabaigos ir reikalavimų vienas kitam neturėjimo. Pasak apelianto, tokią aplinkybę patvirtina byloje esanti 2008 m. rugsėjo 17 d. trišalė reikalavimų įskaitymo sutartis Nr. 2008/1 (1 t., b. l. 56). Su tokiais apelianto teiginiais negalima sutikti. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyta trišale sutartimi buvo išspręstas tik atsakovo UAB „Forsitia“ ieškovui sumokėto 30 000 Lt dydžio avanso dalies galimo grąžinimo klausimas nutrūkus Rangos darbų sutarčiai iki galutinio darbų rezultato (pvz., Rangos darbų sutarties 9.1 p. sąlygos), tačiau tokios sutarties sudarymas nepanaikino ieškovo teisės reikalauti atlyginimo už faktiškai atliktus darbus ir nereiškė jo atsisakymo tokios teisės.

30Dėl reikalavimo priteisti atlyginimą už statybos rangos darbus, neįformintus aktu

31Statybos rangos darbų perdavimas ir priėmimas turi būti įforminamas aktu (CK 6.662 str. 1 d., 6.694 straipsnio 4 dalis). Aktu įforminamas atliktų darbų perdavimas ir priėmimas yra sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Atsiskaitymo už statybos rangos darbus prievolė atsiranda abiejų šalių (užsakovo ir rangovo) pasirašyto arba rangovo parengto vienašalio atliktų darbų akto, kaip priėmimo-perdavimo sandorio, jeigu jis įstatymų nustatyta tvarka nėra nuginčytas, pagrindu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009).

32Kaip jau pažymėta, reikalavimą priteisti atlyginimą už darbus ieškovas grindžia vien tik jo pasitelkto trečiojo asmens UAB „Vidargana“ (2008 m. liepos 1 d. Rangos sutartis – 1 t. , b. l. 21-23) fiksuota atliktų darbų apimtimi. Reikalavimą dėl dalies atlyginimo, kurią sudaro ieškovo nurodyti darbai už 20 074,16 Lt sumą, atlikti 2008 m. rugpjūčio mėnesį, ieškovas grindžia jo pasitelkto subrangovo UAB „Vidargana“ pateiktais ieškovui darbų atlikimo ir jų vertės dokumentais (1 t., 44-55 b. l. ir 3 t., 145-156 b. l.). Teisėjų kolegija pastebi, kad tokie dokumentai yra tik ieškovo UAB „Termatika“ ir trečiojo asmens UAB „Vidargana“ tarpusavio prievolių pagal jų sudarytą rangos sutartį atsiradimo ir vykdymo pagrindas, bet jie nesukuria prievolių atsakovui UAB „Forsitia“, kurio nesiejo sutartiniai santykiai su darbų atlikimą 2008 m. rugpjūčio mėnesį fiksavusia UAB „Vidargana“. Atliktų darbų priėmimo ir atsiskaitymo už juos prievolė atsakovui galėjo atsirasti tik ieškovo parengtų ir pateiktų priimti darbo rezultatą fiksuojančių dokumentų – darbų perdavimo ir priėmimo aktų pagrindu (CK 6.694 str. 4 d. reikalavimas). Užsakovo pareiga apmokėti rangovui už sutartyje numatytus darbus ar jų dalį atsiranda po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai (jų dalis) atlikti tinkamai ir laiku (CK 6.655 str. nuostatos). Kokių nors išimčių iš šios bendros taisyklės ieškovo ir atsakovo UAB „Forsitia“ Rangos darbų sutartyje nebuvo numatyta (CK 6.687 str., Rangos darbų sutarties 6.2 p., 7.1 p.). Darytina išvada, kad ieškovas reikalauja iš atsakovo apmokėti dalį darbų už 20 074,16 Lt sumą, kurių jis nepateikė užsakovui priimti. Darbų už nurodytą sumą atlikimo ieškovas neįformino darbų perdavimo ir priėmimo aktu ir jo nepateikė užsakovui, todėl neturi pagrindo reikalauti už juos apmokėti. Pažymėtina, kad byloje nėra pateikta ieškovo pasitelkto trečiojo asmens UAB „Vidargana“ sąskaita ieškovui apmokėti 20 074 Lt sumą už 2008 m. rugpjūčio mėn. atliktus darbus, nėra duomenų, kad ieškovas tokią sumą šiam trečiajam asmeniui būtų realiai sumokėjęs. Šios aplinkybės taip pat leidžia manyti, jog ieškovas neturi pagrįstos teisės reikalauti apmokėti 20 074,16 Lt sumą už statybos rangos darbus. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su trečiojo asmens atskirajame skunde išdėstytu argumentu, kad pirmosios instancijos teismas be pakankamo pagrindo nustatė ieškovo atliktų darbų apimtį už 70 743,36 Lt, nors ieškovas pateikė sąskaitą tik už 51 530,60 Lt sumą.

33Dėl šalių Rangos darbų sutarties pasibaigimo aplinkybių vertinimo

34Sprendžiant pagal šalių sudarytos Rangos darbų sutarties sąlygas abi šalys buvo nevaržomos nutraukti sutartį vienašaliu pareiškimu (nesikreipiant į teismą), numatydamos tokio vienašalio veiksmo pasekmes (sutarties 9.1 p., 11.1 p.). Tai iš esmės atitinka CPK 6.217 straipsnio 5 dalies nuostatą dėl galimybės nutraukti sutartį vienašališkai, jei tokia sutarties nutraukimo galimybė yra aptarta sutartyje. Ieškovo teigimu, Rangos darbų sutartis laikytina nutraukta užsakovo UAB „Forsitia“ iniciatyva nesant rangovo kaltės, kada sutartį nutraukusiai šaliai atsiranda sutarties 11.1 punkte numatytos tokio veiksmo teisinės pasekmės – pareiga sumokėti rangovui už faktiškai įvykdytą sutarties darbų apimtį bei sumokėti 10 procentų baudą nuo sutarties kainos. Tvirtindamas, kad Rangos darbų sutartis buvo nutraukta atsakovo UAB „Forsitia“ iniciatyva, ieškovas savo teiginius grindžia tuo, jog trečiasis asmuo A. M. be išankstinio įspėjimo pranešė ieškovo (jo pasitelkto subrangovo) darbuotojams, kad statybos objekte darbininkai daugiau nebedirbtų, nes sutartis yra nutraukiama. Toks atsakovo aiškinimas nepagrįstas jo nurodomas aplinkybes pagrindžiančiais įrodymais, kurie įgalintų daryti išvadą, kad rangos sutartis pasibaigė vienašaliu rangos sutarties šalies – užsakovo UAB „Forsitia“ pareiškimu. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovas UAB „Forsitia“ kokia nors forma pranešė ieškovui apie Rangos darbų sutarties vienašalį nutraukimą (CPK 6.218 str. 1 d. nuostatos). Iš bylos medžiagoje esančių duomenų matyti, jog trečiasis asmuo A. M. neveikė UAB „Forsitia“ vardu nei atstovavimo, nei kitu teisiniu pagrindu. Nepaneigtos atsakovo UAB „Forsitia“ procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės, kad A. M. nebuvo susaistytas atstovavimo ar kitais teisiniais ryšiais su UAB „Forsitia“, nebuvo įgaliotas veikti atsakovo vardu, todėl jis nebuvo subjektas, turintis teisę priimti sprendimą dėl Rangos darbų sutarties nutraukimo. Ta aplinkybė, kad trečiasis asmuo A. M. aktyviai domėjosi savo tėvo atsakovo E. M. kaimo turizmo sodyboje vykdomais statybos darbais, jų organizavimu ir vykdymo eiga, neduoda pagrindo teigti, jog jis veikė ieškovo užsakovo UAB „Forsitia“ vardu. Jo galimi nurodymai dėl rangos sutarties sąlygų vykdymo negalėjo ieškovo susaistyti, o tuo labiau negalėjo būti jam privalomi. Ieškovo klaidingas įsivaizdavimas, kad trečiasis asmuo A. M. buvo faktinis atsakovo UAB „Forsitia“ atstovas ir veikė jo vardu, neduoda pagrindo išvadai, jog rangos sutartis nutrūko UAB „Forsitia“ vienašaliu pareiškimu, kada atsiranda Rangos darbų sutarties 11.1 punkte numatyta sutartį nutraukusio asmens prievolė ne tik atsiskaityti su kita šalimi už faktiškai iki sutarties nutraukimo atliktus darbus, bet ir pareiga sumokėti 10 procentų sutarties kainos dydžio baudą. Teisėjų kolegijos vertinimu, baudos priteisimo iš atsakovo UAB „Forsitia“ reikalavimas Rangos darbų sutarties 11.1 punkto pagrindu – dėl sutarties nutraukimo užsakovo iniciatyva nesant rangovo kaltės – yra nepagrįstas įrodymais apie ieškovo išdėstytas sutarties nutraukimo aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas ieškovo reikalavimą priteisti 10 proc. sutarties kainos dydžio netesybas tenkino be pagrindo, nes neįrodyta, kad Rangos darbų sutartis buvo nutraukta užsakovo UAB „Forsitia“ įstatyminių ar įgaliotų atstovų vienašaliu pareiškimu.

35Pažymėtina, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo netesybas – Rangos darbų sutarties 11.1 punkte numatytą baudą dėl sutarties nutraukimo, tačiau sprendžiant iš apskųstos nutarties motyvų turinio pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovui netesybas vadovaudamasis Rangos darbų sutarties 10.8 punkto nuostatomis, kurios visiškai nesusiję su Rangos darbų sutarties nutraukimu ir tokio veiksmo pasekmėmis. Į šią aplinkybę pagrįstai apeliuojama trečiojo asmens atskirajame skunde. Atkreiptinas dėmesys, kad Rangos darbų sutarties 10.8 punkte išdėstytos rangovo nuostolių užsakovui nevykdant prievolių pagal sutartį arba jas vykdant netinkamai atlyginimo sąlygos, nustatant, jog tokių nuostolių suma neturi viršyti 10 proc. sutarties kainos. Ieškovas savo reikalavimų Rangos darbų sutarties 10.8 punkte numatytais pagrindais nereiškė ir realiai patirtų nuostolių neįrodinėjo, todėl pirmosios instancijos teismas savo išvadas skundžiamoje nutartyje dėl nuostolių ir/ar netesybų priteisimo pagal Rangos darbų sutarties 10.8 punktą darė nepagrįstai.

36Dalis trečiojo asmens atskirojo skundo argumentų skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimui esminės reikšmės neturi, todėl teisėjų kolegija jų plačiau neaptaria.

37Kadangi dėl pirmosios instancijos teismo nutarties yra paduotas tik vieno byloje dalyvaujančio asmens atskirasis skundas, teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 320 straipsnio nuostatomis, neanalizuoja ir nevertina tų apskųstos nutarties dalių, kurios nesudaro atskirojo skundo faktinio bei teisinio pagrindo.

38Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis pakeičiama, atitinkamai sumažinant ieškovo UAB „Termatika“ tvirtintino kreditorinio reikalavimo mastą BUAB „Forsitia“ bankroto byloje.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

40Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį dėl UAB „Termatika“ patvirtinto kreditorinio reikalavimo dydžio. Sumažinti į bankrutavusios UAB „Forsitia“ kreditorių sąrašą įtrauktos UAB „Termatika“ bendrą kreditorinio reikalavimo dydį iki 48 756,55 Lt sumos, nustatant, kad šį reikalavimą sudaro 44 717 Lt atlyginimas už atliktus rangos darbus (su 18 proc. PVM), 1 717,81 Lt delspinigiai dėl prievolės atsiskaityti neįvykdymo, 2 321,74 Lt palūkanos (šešių procentų dydžio metinės palūkanos, apskaičiuotos nuo 46 434,81 Lt sumos per laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009 m. liepos 20 d. iki nutarties iškelti UAB „Forsitia“ bankroto bylą įsiteisėjimo dienos).

41Likusią teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Termatika“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad 2008 m.... 5. Ieškovas nurodė, kad tarp UAB „Termatika ir atsakovo UAB „Forsitia“... 6. Atsakovas UAB „Forsitia“ nurodė, kad ieškovas nepateikė projekto, pagal... 7. Atsakovas E. M. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pagal 2007 m. gruodžio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi ieškovo... 10. Teismas pažymėjo, kad netesybos yra civilinės atsakomybės forma, atliekanti... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Trečiasis asmuo A. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. Atsakovas E. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą sutinka su skundu ir prašo... 14. Ieškovas UAB „Termatika“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai... 16. Byloje ginčas kilo dėl rangovo (faktiškai - subrangovo) UAB „Termatika“... 17. Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti ir įvertinti, ar asmens, turinčio... 18. Dėl vienašalio darbų perdavimo - priėmimo akto juridinės galios ir... 19. ... 20. Trečiojo asmens atskirajame skunde išsakomos abejonės dėl ieškovo... 21. Visų pirma pažymėtina, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog atsakovas UAB... 22. Faktinių aplinkybių pagal bylos medžiagą analizė ir joje esančių... 23. Byloje nenuginčyta ieškovo nurodyta aplinkybė, jog 2008 m. rugpjūčio 28 d.... 24. CK 6.694 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas, gavęs rangovo... 25. Išdėstytų teisės normų turinys leidžia konstatuoti, jog užsakovo pareiga... 26. Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą... 27. Konstatavus, kad atsakovas UAB „Forsitia“ pagal aukščiau minėtus darbų... 28. Pripažinęs tenkintinu ieškovo reikalavimą dėl atlyginimo už darbus pagal... 29. Trečiojo asmens atskirajame skunde nurodoma, kad ieškovas, grąžindamas jam... 30. Dėl reikalavimo priteisti atlyginimą už statybos rangos darbus,... 31. Statybos rangos darbų perdavimas ir priėmimas turi būti įforminamas aktu... 32. Kaip jau pažymėta, reikalavimą priteisti atlyginimą už darbus ieškovas... 33. Dėl šalių Rangos darbų sutarties pasibaigimo aplinkybių vertinimo... 34. Sprendžiant pagal šalių sudarytos Rangos darbų sutarties sąlygas abi... 35. Pažymėtina, kad ieškovas prašė priteisti iš atsakovo netesybas – Rangos... 36. Dalis trečiojo asmens atskirojo skundo argumentų skundžiamos nutarties... 37. Kadangi dėl pirmosios instancijos teismo nutarties yra paduotas tik vieno... 38. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį dėl... 41. Likusią teismo nutarties dalį palikti nepakeistą....