Byla T-12-805/2016
Dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo nutraukimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei, asmens, kuriam prašoma nutraukti priverstinį ambulatorinį gydymą Ą. K. gynėjui advokatui V. M., Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos pirmininkei A. T., teismo posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo nutraukimo,

Nustatė

2Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi Ą. K. pripažintas padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 140 straipsnio 1 dalyje ir 165 straipsnyje ir taikytos priverčiamojo medicininio poveikio priemonės - ambulatorinis stebėjimas ir gydymas psichikos sveikatos centre pagal gyvenamąją vietą.

3Prienų rajono apylinkės teisme 2016 m. sausio 27 d. gautas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2016 m. sausio 26 d. komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo nutraukimo. Akte nurodoma, kad Ą. K. reguliariai lankosi psichikos sveikatos centre, vartoja jam paskirtus vaistus, tirtas psichologo. Ą. K. kartu su motina gyvena kaime, tvarkingas, nusiskundimų jo elgesiu neturi nei artimieji, nei Psichikos sveikatos centro personalas.

4Iš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutarties baudžiamosios bylos Nr. M1-109-548/2015 aprašomosios dalies turinio matyti, kad Ą. K. buvo atlikta teismo psichiatrijos ekspertizė ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno I teismo psichiatrijos skyriaus teismo psichiatrijos-psihologijos ekspertizės akte Nr. 83TPK-145/2015 konstatuota, kad Ą. K. 2014 m. gruodžio 11 d. sirgo lėtiniu psichikos sutrikimu – paranoidine šizofrenija (F20.0). Jis nusikalstamų veikų padarymo metu negalėjo teisingai suprasti savo atliekamų veiksmų esmės ir jų valdyti dėl psichinio sutrikimo paūmėjimo, vyraujant suvokimo sutrikimams (klausos, regos haliucinacijoms), mąstymo formos bei mąstymo turinio sutrikimas(poveikio, persekiojimo kliedesiams), įtakojusiems neadekvatų Ą. K. elgesį. Šiuo metu Ą. K. konstatuojamas lėtinis psichikos sutrikimas: (F20.0) paranoidinė šizofrenija. Šiuo metu Ą. K. pagal esamą psichinę būseną, gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Ą. K. reikalinga taikyti priverčiamąsias medicinos priemones – ambulatorinį stebėjimą ir gydymą pagal gyvenamąją vietą – psichikos sveikatos centre.

5Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos pirmininkė A. T. teismo posėdyje patvirtino priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akto dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo nutraukimo išvadas, paaiškino, kad Ą. K. serga šizofrenija paranoidine forma, jis gyvena kartu su motina, kuri taip pat serga tokia pat psichine liga, ja rūpinasi. Ą. K. įstaigoje stebimas nuo 2013 metų, metai laiko paskirti prailginto veikimo neuroleptikai, kurie suleidžiami Psichikos sveikatos centre vieną kartą per mėnesį. Mano, kad nusikalstama veika galimai buvo padaryta dėl to, kad tuo metu Ą. K. buvo skirtas medikamentinis gydymas, o medikai neturėjo galimybės kontroliuoti ar paskirtus vaistus Ą. K. išgerdavo laiku. Pats Ą. K. atvykęs į gydymo įstaigą pranešė, kad jo atžvilgiu taikytos priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinis stebėjimas ir gydymas pagal gyvenamąją vietą, medicinos įstaiga Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutarties gavusi nebuvo. Ą. K. galima apibūdinti kaip nepavojingą visuomenei, paklusnų ir gerą vaiką. Ą. K. su savo motina gyvena ( - ) kaime dėdei priklausančioje sodyboje, gyvena ūkiškai, augina daug paukščių, gyvulių, jis yra labai darbštus. Paaiškino, kad iki Ą. K. nebuvo paskirtas priverstinis gydymas, jis savo noru taip pat lankėsi Psichikos centre, yra sau kritiškas, supranta savo ligą. Dėl prognozinės pasveikimo galimybės paaiškino, kad kartais ligos remisija gali trukti ir dešimt metų, tam didelę įtaką turi tai, ar pacientas reguliariai lankosi gydymo įstaigoje ir vartoja jam paskirtus medikamentus.

6Prokurorė siūlo tenkinti prašymą, kadangi išnyko pagrindas taikyti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą.

7Ą. K. gynėjas siūlo prašymą tenkinti, kadangi atitinka visas nurodytas aplinkybes, vartojant pastoviai vaistus, ligos požymiai išnyksta.

8Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalyje, numatyta, kad teismas, ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius, pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų panaikinimo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad priverčiamoji medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas.

9Iš teismui pateikto psichologinio ištyrimo ir įvertinimo išvados matyti, kad Ą. K. emocinė raiška blanki, uždaras, dėmesio koncentracija susilpnėjusi, mastytas sulėtėjęs, neproduktyvius su nežymiais patologijos požymiais. Bylos duomenimis spręstina, kad Ą. K. psichikos būklė reikšmingai nepasikeitė, jis pastaruoju metu privalo vartoti medikamentus, kurių nuolatinis vartojimas turi įtakos jo psichinei sveikatos būklei. Teismo manymu, praėjus pakankamai trumpam laikui po jos paskyrimo, pagal medicininius duomenis, ligos eigą, psichologinę išvadą, priverčiamoji medicinos priemonė yra veiksminga ir reikalinga psichine liga sergančiam Ą. K., nes ji mažina asmens socialinį pavojingumą. Šiuo metu esanti Ą. K. psichinė būklė bei teigiama elgsena pagal medicinos darbuotojos teiginius, teismo manymu, nesudaro pagrindo teigti jog jis pasveiko ir yra visiškai nepavojingas visuomenei. Vien tik pastaruoju metu Ą. K. reguliarus lankymasis Psichikos sveikatos centre nelaikytinas esmine aplinkybe, dėl kurios paskirta priemonė turėtų būti nutraukta. Taip pat vertintina ir Ą. K. šeimos aplinka, kurioje jis gyvena kartu su sergančia motina. Pažymėtina, kad įstatymas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko. Jos taikomos tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja psichikos būklė bei išnyksta pavojingumas. Esant nurodytoms aplinkybėms tikslinga pratęsti jam taikytą priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį gydymą ir stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsniu,

Nutarė

11Netenkinti prašymo dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo nutraukimo.

12Pratęsti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi Ą. K. paskirtos priverčiamojo medicininio poveikio priemonės - ambulatorinį stebėjimą ir gydymą psichikos sveikatos centre pagal gyvenamąją vietą taikymą 6 mėnesiams.

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

14Įsiteisėjusios nutarties nuorašą pasiųsti Prienų rajono PSPC, psichikos sveikatos centrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai