Byla 2S-1826-510/2012
Dėl 15 872,79 Lt su darbo santykiais susijusios skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-11888-638/2012 pagal kreditoriaus J. P. pareiškimą dėl 15 872,79 Lt su darbo santykiais susijusios skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“.

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditorius J. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl 15872,79 Lt su darbo santykiais susijusios skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininko UAB „Kraujo donorystės centras“. Savo reikalavimų užtikrinimui kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 15 872,79 Lt vertės skolininko nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias bankuose, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 18 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies. Teismas kreditoriaus reikalavimų užtikrinimui areštavo 15 872,79 Lt vertės skolininko nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant juo disponuoti, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, likusiai reikalavimų sumai užtikrinti, areštavo tokio dydžio skolininko pinigines lėšas, esančias skolininko banko sąskaitose, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant skolininkui iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su kreditoriumi, mokėti darbuotojams darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei, pavedant turtą surasti ir aprašyti antstoliui. Teismas nutartyje nurodė, kad skolininkas vengia atsiskaityti ilgą laiką (nuo 2011 m. gruodžio mėn.), pareikštų reikalavimų suma laikytina didele.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Skolininkas UAB „Kraujo donorystės centras“ atskiruoju skundu prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditoriaus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. 2011 metų balanso duomenimis skolininkas valdo turto iš viso už 9 036 338 Lt sumą, iš kurios ilgalaikio turto vertė sudaro 6 731 278 Lt, taigi, realizavus vien minėtą turtą gautų lėšų daugiau nei pakaktų 15 872,79 Lt skolai padengti. Kreditoriaus reikalaujama priteisti skolos suma, lyginant su skolininko turto verte, nėra didelė, todėl objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymui neegzistuoja.

9Kreditorius J. P. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. skolininkui nekilnojamam turtui yra apribota disponavimo teisė;
  2. iki 2011 m. lapkričio mėn. iš darbo išėjo 10 darbuotojų ir liko tik 4 darbuotojai, kadangi buvo nemokamas darbo užmokestis.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėjamoje byloje, tinkamai aiškino ir taikė teisės normas reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus ir pagrindus, nepažeidė ekonomiškumo principo, dėl ko buvo priimtas pagrįstas procesinis sprendimas.

12Sprendžiant prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimą pakanka nustatyti dvi sąlygas, ar 1) ieškovas (kreditorius) tikėtinai pagrindė savo reikalavimą ir 2) būsimo galimai ieškovui (kreditoriui) palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama ne tik reali grėsmė, bet ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams ir jų tikslingumas bei ekonomiškumas. Grėsmę būsimo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės. Tuo atveju, kai yra įrodymų, jog pareikšto reikalavimo suma atsakovui (skolininkui), lyginant ją su jo nuosavybės teise valdomo turto verte, įstatiniu kapitalu, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios bendrovės įsipareigojimais, nėra didelė, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau tik tada, kai nėra kitų duomenų apie atsakovo (skolininko) turtinę padėtį (finansines galimybes), galinčią apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo sprendimo įvykdymą.

13Apeliacinės instancijos teismas laiko, kad skolininko atskirajame skunde išdėstyti argumentai ir pateikti įrodymai apie skolininko finansinę padėtį nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

14Kaip matyti iš skolininko UAB „Kraujo donorystės centras“ balanso (b. l. 7-8), sudaryto 2012 m. kovo 9 d., skolininko balansinė turto vertė sudarė 9 036 338 Lt, o ilgalaikio turto vertė – 6 731 278 Lt. Skolininko pelno (nuostolio) ataskaita (b. l. 6) patvirtina, kad 2011 m. skolininkas gavo 2 935 250 Lt grynojo pelno. Kreditoriaus reikalavimo suma yra 15 872,79 Lt. Nors formaliai vertinat pareikšto reikalavimo suma skolininkui, lyginant ją su jo valdomo turto verte, nėra didelė, tačiau Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis vien 2012 m. skolininkui UAB „Kraujo donorystės centras“ yra pareikšti reikalavimai 27 civilinėse bylose, iš kurių didžioji dauguma yra susijusios su darbo santykiais. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ši aplinkybė turi esminės įtakos sprendžiant klausimą dėl skolininko finansinės padėties kreditoriaus J. P. reikalavimų užtikrinimo atžvilgiu.

15Kreditorius tikėtinai pagrindė savo reikalavimą ir tai, kad nesiėmus šių priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nepažeidžia proporcingumo ir ekonomiškumo principų. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog buvo pagrindas taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Remiantis išdėstytais motyvais, atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis CPK 336–337 straipsniais,

Nutarė

17Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai