Byla T-120-1060/2017
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo R. A

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Vyliaudaitė sekretoriaujant Laimai Adomaitienei, dalyvaujant Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovei R. S., Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorui Andriui Brasui, nuteistajam R. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo R. A..

3Teismas

Nustatė

4R. A. Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu 2016 m. sausio 7 d. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, 9 dalimi, paskirta bausmė subendrinta su 2015 m. gegužės 13 d. Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė 2 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 3 metams, įpareigojant R. A. per visą nurodytą laikotarpį nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu; tęsti darbą arbe registruotis darbo biržoje; neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Bausmės pabaiga 2019 m. sausio 28 d.

5R. A. elgesį Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyrius (toliau – probacijos skyrius) kontroliuoja nuo 2016 m. vasario 9 d., probuojamasis supažindintas su probacijos vykdymo tvarka ir sąlygomis, atsakomybe už teismo įpareigojimų nevykdymą ir administracinės teisės pažeidimus. Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius prašo pasiųsti nuteistąjį atlikti Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 7 d. nuosprendžiu paskirtą 2 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, nes R. A. 2016 m. spalio 1 d. padarė administracinius teisės pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso (toliau – ATPK) 174 straipsnį ir 187 straipsnio 2 dalį, už šiuos pažeidimus 2016 m. lapkričio 14 d. nutarimu paskirta 100,00 Eur bauda, kuri sumokėta 2016 m. gruodžio 1 d. Be to, 2016 m. spalio 17 d. R. A. padarė administracinį teisės pažeidimą, nes 2 val. 45 min. Prienų mieste vairavo automobilį būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,74 promilių girtumas. Padarydamas šį pažeidimą R. A. pažeidė du teismo skirtus įpareigojimus: nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, jei tai nesusiję su darbu bei nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. 2016 m. lapkričiu 7 d. nutarimu R. A. paskirta 579,00 Eur bauda ir dvejiems mėnesiams atimta specialioji teisė vairuoti transporto priemones. Pakirta bauda sumokėta 2017 m. rugpjūčio 22 d. Taip pat 2016 m. gruodžio 11 d. Alytaus apskrities VPK Prienų raj. PK R. A. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį.

6Vykdant įpareigojimo būti namuose kontrolę, 2017 m. birželio 29 d. 00.40 min. Alytaus apskrities VPK Prienų PK pareigūnams R. A. namų durų niekas neatidarė. 2017 m. liepos 4 d. gautas jo paaiškinimas, probuojamasis prevenciškai buvo įspėtas. 2017 m. gruodžio 7 d. 23.02 min. R. A. namuose taip pat nerastas, jam paliktas šaukimas 2017 m. gruodžio 8 d. atvykti į probacijos skyrių, tačiau probuojamasis neatvyko.

72016 m. vasario 9 d. atlikus nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas 37 balai, 2017 m. gruodžio 11 d. pakartotinai peržiūrėjus nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą, vertinimo rezultatas 43 balai, t. y. nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika padidėjo 6 balais. Atsižvelgiant į tai, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus nuomone yra pakankamas teisinis pagrindas pasiųsti nuteistąjį R. A. atlikti neatliktą 2 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

8Teismo posėdžio metu Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus atstovė R. S. teikimą palaikė jame nurodytais motyvais.

9Nuteistasis R. A. teismo posėdžio metu teikimą prašė atmesti. Pripažino, kad žino jam skirtus įpareigojimus, vykdo įpareigojimą dirbti, paskirtus įpareigojimus nustatytu laiku būti namuose ir nevartoti alkoholio vykdo iš dalies. Paaiškino, kad alkoholio jis nevartoja, vartojo tik kelis kartus pasidavęs draugų įtakai, tada jam ir buvo nustatytas neblaivumas. Manė, kad nedaug išgers alkoholio ir niekas nesužinos. Po darbo stengiasi grįžti į namus, kada nerado namuose, jis iš popietinės pamainos, kuri trunka iki 23.00 val., ėjo pasitikti motinos, nes anksčiau ją po darbo yra užpuolę. Patėvis motinos pasitikti negali, jis sunkiai serga, kadangi jis gyvena su motina, tai pasitikti eina jis. Taip pat būna, kad pavargęs užmiega ir nieko negirdi. Jam iškelta baudžiamoji byla, dėl to, kad susipykus su nepažįstamuoju pažeidė viešąją tvarką, tuo metu buvo vartojęs alkoholio. Mano, kad nebūtina pasiųsti atlikti realią bausmę, būdamas laisvėje ir dirbdamas, jis geriau mokėtų valstybei mokesčius.

10P. A. Brasas prašė teikimą tenkinti, kadangi įvertinus tiek nuteistojo asmenybę, jo buvusius teistumus, atsižvelgiant į padarytus administracinius nusižengimus, teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymą, teigti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realios laisvės atėmimo bausmės, negalima, o tolimesnis bausmės vykdymo atidėjimo taikymas būtų tik paskata R. A. ir toliau daryti kitas nusikalstamas veikas.

11Teikimas tenkinamas.

12Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme nurodyta, jog probacija – tai sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra. Už probacijos sąlygų (teismo ir įstatymo probuojamajam nustatytų pareigų, draudimų, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių) nevykdymą arba netinkamą vykdymą įstatyme probuojamajam numatytos tam tikros pasekmės, iš kurių griežčiausia – probacijos panaikinimas ir laisvės atėmimo bausmės vykdymas. Pažymėtina, kad teismas priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą tik tada, kai yra įstatyme nurodytos sąlygos, ir tik tuo atveju, kai, įvertinus visus reikšmingus duomenis, jų pagrindu nustatomos aplinkybės, patvirtinančios pagrindą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti paskirtą laisvės atėmimo bausmę.

13Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad jeigu probuojamasis be pateisinamų priežasčių nevykdo probacijos sąlygų arba ir po papildomų probacijos sąlygų paskyrimo jų nevykdo ar padaro administracinį nusižengimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda ir (ar) administracinio poveikio priemonė, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų, teismas probacijos tarnybos teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos ir vykdyti likusią bausmės dalį.

14R. A. teismo nuosprendžiu atidedant paskirtos bausmės vykdymą, paskirti 4 įpareigojimai: nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su mokslu ar darbu, tęsti darbą arba užsiregistruoti darbo biržoje, neišvykti iš gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad R. A. probacijos skyriaus kontroliuojamas nuo 2016 m. vasario 9 d., probuojamasis pasirašytinai supažindintas su probacijos vykdymo sąlygomis ir teisinėmis pasekmėmis. Iš bylos duomenų matyti, kad policijos pareigūnams tikrinant įpareigojimą nustatytu laiku būti namuose, nuteistasis nerastas 2017 m. birželio 29 d. 00.40 val. ir 2017 m. gruodžio 7 d. 23.02 val. Be to, 2016 m. spalio 17 d. administracinį pažeidimą padarė 2 val. 45 min., nusikalstamą veiką, dėl kurios pradėtas ikiteisminis tyrimas, padarė 2016 m. gruodžio 10 d. 22.15 min., t. y. R. A. keturis kartus pažeidė įpareigojimą nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose.

16Taip pat nuteistasis pažeidė įpareigojimą nevartoti psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio), nes 2017 m. spalio 17 d. administracinį teisės pažeidimą padarė būdamas neblaivus, jam nustatytas vidutinis 1,74 promilių girtumas, be to iš kaltinamojo akto matyti, kad R. A. 2016 m. gruodžio 10 d. 22.15 val. nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus, nustatytas 1,91 promilės girtumas. Nuteistojo paaiškinimai, kad jis nevartoja alkoholio, o tuo metu, kai buvo nustatytas alkoholio vartojimas, buvo draugų įtaka, jį vartojo nedaug, vertinami kritiškai, nes, kaip pats prisipažino nuteistasis, jam žinant apie paskirtus įpareigojimus, nustatytą įpareigojimą pažeidė ne vieną kartą, t. y. tai nėra vienkartinis pažeidimas, be to abu kartus R. A. nustatytas net vidutinis girtumo laipsnis.

17Taip pat R. A. atžvilgiu Alytaus apskrities policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariate 2016 m. gruodžio 11 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, byla perduota nagrinėti Prienų rajono apylinkės teismui, procesinis sprendimas bus skelbiamas 2017 m. gruodžio 19 d.

18Teismo nuomone, pirmiau aptartų aplinkybių visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nuteistasis būdamas laisvėje visiškai nenori keisti savo elgesio. R. A., būdamas supažindintas dėl galimų teisinių pasekmių už auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonių ar probacijos sąlygų nevykdymą ir teismo skirtų įpareigojimų ar pareigų nevykdymą, draudimų nesilaikymą, teisės pažeidimų padarymą ir žinodamas apie galimas teisines pasekmes už šių draudimų ir įpareigojimų nesilaikymą, teisės pažeidimų darymą, sąmoningai pažeidė teismo jam skirtus įpareigojimus (keturis kartus nerastas namuose, du kartus nustatyta, kad jis vartojo alkoholį) bei padarė du naujus administracinius teisės pažeidimus, vienas iš jų už šiurkštų kelių eismo taisyklių pažeidimą, už kuriuos jam skirtos administracinės nuobaudos, jo atžvilgiu teisme nagrinėjama baudžiamoji byla dėl bausmės vykdymo atidėjimo metu naujai padarytos nusikalstamos veikos, nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika padidėjo 6 balais.

19R. A. nepateisino teismo jam parodyto pasitikėjimo ir juo piktnaudžiavo, neįrodė, jog gali pasitaisyti, atitinkamai elgtis ir nepatirti su laisvės atėmimu susijusių nepatogumų, būti neizoliuotas nuo visuomenės, nekreipė dėmesio į pareigūnų pastangas kontroliuoti jo elgesį laisvėje, atsainiai žiūrėjo į teismo įpareigojimą nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, jo laikymąsi, nesusilaikė nuo teisės normomis draudžiančio elgesio, todėl darytina išvada, kad R. A., suvokdamas savo veiksmų neteisėtumą, vengė tinkamai vykdyti bausmės vykdymo atidėjimo sąlygas, dėl ko nebuvo pasiekti bausmės specialiosios prevencijos tikslai, priežiūros laikotarpiu nuteistasis neįrodė, kad bausmės tikslai jo atžvilgiu bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, dėl to Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas tenkinamas, o nuteistojo nurodyti argumentai, kad alkoholį vartojo draugų įtakotas, namuose nebuvo dėl pateisinamų priežasčių, nelaikytini pateisinamomis priežastimis nevykdyti probacijos sąlygų ir nepaneigia teismo išvados dėl bausmės vykdymo atidėjimo jam panaikinimo bei neatleidžia jo nuo realios bausmės atlikimo.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 355 straipsniu, 358 straipsniu, 362 straipsniu, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo R. A. tenkinti.

22Panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 7 d. nuosprendžiu nuteistajam R. A., asmens kodas ( - ) paskirtos bausmės – terminuoto laisvės atėmimo vykdymo atidėjimą ir vykdyti minėtu nuosprendžiu paskirtą bausmę – terminuotą laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 9 (devyniems), ją atliekant pataisos namuose.

23Bausmės – terminuoto laisvės atėmimo pradžią skaičiuoti nuo R. A. sulaikymo dienos.

24Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Agnė Vyliaudaitė sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos probacijos tarnybos... 3. Teismas... 4. R. A. Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu 2016 m. sausio 7 d.... 5. R. A. elgesį Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos... 6. Vykdant įpareigojimo būti namuose kontrolę, 2017 m. birželio 29 d. 00.40... 7. 2016 m. vasario 9 d. atlikus nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal... 8. Teismo posėdžio metu Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių... 9. Nuteistasis R. A. teismo posėdžio metu teikimą prašė atmesti. Pripažino,... 10. P. A. Brasas prašė teikimą tenkinti, kadangi įvertinus tiek nuteistojo... 11. Teikimas tenkinamas.... 12. Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme nurodyta, jog probacija – tai... 13. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktas... 14. R. A. teismo nuosprendžiu atidedant paskirtos bausmės vykdymą, paskirti 4... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad R. A. probacijos skyriaus kontroliuojamas nuo... 16. Taip pat nuteistasis pažeidė įpareigojimą nevartoti psichiką veikiančių... 17. Taip pat R. A. atžvilgiu Alytaus apskrities policijos komisariato Prienų... 18. Teismo nuomone, pirmiau aptartų aplinkybių visuma leidžia daryti pagrįstą... 19. R. A. nepateisino teismo jam parodyto pasitikėjimo ir juo piktnaudžiavo,... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 355... 21. Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą... 22. Panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2016 m. sausio 7 d. nuosprendžiu... 23. Bausmės – terminuoto laisvės atėmimo pradžią skaičiuoti nuo R. A.... 24. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti...