Byla e2-5312-534/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, dokumentinio proceso tvarka, priimdamas preliminarų sprendimą išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Europart“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Trans-time Baltic service“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 4 049,40 Eur skolą, 351,14 Eur palūkanas, 40 Eur skolos išieškojimo kompensaciją, 8 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo byla nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais.

5Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio1 dalis).

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė atsakovei pardavė prekes. Ieškovė pateikė atsakovei laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 21 d. išrašytas PVM sąskaitas-faktūras prekių apmokėjimui, tačiau atsakovė PVM sąskaitų-faktūrų laiku neapmokėjo, todėl liko skolinga ieškovei prašomą priteisti skolą. Už pradelstą apmokėti laiką ieškovė, taikydama 8 proc. normą paskaičiavo 351,14 Eur palūkanas.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.305 straipsnio 1 dalyje, 6.314 straipsnio 2 dalyje ir 6.344 straipsnio 1 dalyje nustatyta pirkėjo pareiga sumokėti laiku už gautus daiktus. Remiantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Pagal CK 6.261 straipsnį, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3, 4 straipsniais kreditorius turi teisę į 8 proc. vėlavimo palūkanas.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas ieškovei iš atsakovės priteisiant 4 049,40 Eur skolą, 351,14 Eur palūkanas ir 40 Eur skolos išieškojimo kompensaciją.

9Ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (4 440,54 Eur), skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. sausio 14 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1-2 punktai, 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis).

10Ieškovei iš atsakovės priteistinos 292 Eur bylinėjimosi išlaidos (50 Eur žyminis mokestis už ieškinį ir 242 už advokato teisinę pagalbą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-428 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovės UAB ,,Trans-time Baltic service“, į.k. 304777921, 4 049,40 Eur (keturių tūkstančių keturiasdešimt devynių eurų 40 ct) skolą, 351,14 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt vieno euro 14 ct) palūkanas, 40 Eur (keturiasdešimties eurų) skolos išieškojimo kompensaciją, 8 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (4 440,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. sausio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 292 Eur (dviejų šimtų devyniasdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi išlaidas ieškovės UAB ,,Europart“, į.k. 211657540, naudai.

14Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus (CPK 430 straipsnis).

15Įvykdžius preliminarų teismo sprendimą per dvidešimt dienų nuo jo įteikimo ir raštu pateikus teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikins ir bylą nutrauks.

16Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai