Byla 2-102-904/2013
Dėl turtinės žalos atlyginimo regreso tvarka

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant ieškovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovei Inesai Byčkovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamos Klaipėdos teritorinės ligonių kasos, ieškinį atsakovui V. Ž. dėl turtinės žalos atlyginimo regreso tvarka ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovo 357,44 Lt turtinės žalos atlyginimo regreso tvarka ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog V. Ž. sužalojo V. G., dėl patirtų sužalojimų pastarasis buvo gydytas sveikatos priežiūros įstaigoje ir už asmens sveikatos priežiūros paslaugas buvo apmokėta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, suteiktų gydymo paslaugų kaina – 357,44 Lt. Klaipėdos teritorinė ligonių kasa atsakovui pateikė pretenziją ir raginimą atlyginti 357,44 Lt žalą, tačiau atsakovas žalos neatlygino. Ieškovė pažymėjo, kad Valstybinė ligonių kasa vykdo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžetą, kurį be kitų įplaukų sudaro iš fizinių ir juridinių asmenų išieškotos lėšos už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai, kai apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš šio biudžeto lėšų. V. G. buvo sužalotas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, dėl ko jam kyla pareiga atlyginti padarytą žalą.

3Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, paaiškino, kad ligonių kasoje 2010 m. gegužės 28 dieną buvo gautas pranešimas iš prokuratūros dėl V. G. sužalojimo, jam paslaugos buvo teikiamos gegužės 29 dieną, jis buvo gydomas dėl galvos sužalojimų, įrodinėjimo pagrindas – prokuratūros nustatytos aplinkybės. Atstovė pažymėjo, kad gydymo paslaugos V. G. buvo suteiktos tik dėl galvos sužalojimų (b.l. 48-49).

5Atsakovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, paaiškino, kad buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo, įvykio data nurodyta teisingai, laikas taip pat, atsakovas pripažino, jog jis vieną kartą V. G. trenkė kumščiu į veidą, atsakovas kitų sužalojimų nepripažįsta, dėl peties taip pat nepripažįsta. Atsakovas pažymėjo, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nukentėjusysis privataus kaltinimo tvarka nesikreipė (b.l. 24-25).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Iš Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros prokurorės Astos Brigevičienės 2010-09-08 nutarimo nustatyta, kad 2010-05-30 Klaipėdos rajono PK V. G. pareiškimo pagrindu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo pagal LR BK 180 str. 2 d. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2010-05-28 apie 00.30 val. bute, esančiame ( - ), V. Ž. kumščiu trenkė V. G. į veido sritį. 2010-09-08 nutarimu ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo pagal BK 180 str. 2 d. buvo nutrauktas, nenustačius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, be to, nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl V. G. nežymaus sveikatos sutrikdymo, esant privataus kaltinimo procesui (b.l. 8-9). Iš gydymo paslaugų apskaitos išrašo matyti, kad V. G. laikotarpiu nuo 2010-08-29 iki 2010-06-28 buvo suteiktos ambulatorinės paslaugos (radiologo, neurochirurgo, chirurgo paslaugos, atlikta kompiuterinė tomografija), kurių kaina 357,44 Lt (b.l. 6). Klaipėdos teritorinė ligonių kasa 2010-10-20 ir 2011-10-19 raštais kreipėsi į atsakovą, paragindama per nustatytą terminą ligonių kasai sumokėti 357,44 Lt turtinę žalą, padarytą apdraustojo V. G. sveikatai (b.l. 10, 11).

8Civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) (CK 6.245 str. 1 d.). Pagal CK 6.246 str. 1 d. civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Nagrinėjamoje byloje keliamas deliktinės atsakomybės klausimas. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 str.. CK 6.283 str. 1 d. numato, kad, jeigu fizinis asmuo yra suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam atlyginti visus patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Šiuo atveju deliktinės civilinės atsakomybės institutas yra grindžiamas ir visuotine pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais ar neveikimu nepadarytų žalos kitam asmeniui (CK 6.263 str.). Asmeniui, kuris šią pareigą pažeidžia arba kuris pagal įstatymą yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė), kyla prievolė atlyginti padarytą žalą. Atsakomybė atsiranda tada, kai nustatytos visos jos sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniai).

9Kaip matyti iš byloje nustatytų aplinkybių, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo, ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad 2010-05-28 apie 00.30 val. bute, esančiame ( - ), V. Ž. kumščiu trenkė V. G. į veido sritį, tačiau ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo buvo nutrauktas, nenustačius šios nusikalstamos veikos požymių. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad dėl patirtų veido sužalojimų V. G. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, todėl V. Ž. padaryta nusikalstama veika kvalifikuotina kaip nežymus sveikatos sutrikdymas pagal BK 140 str. 1 d., tačiau ikiteisminis tyrimas dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo buvo nutrauktas, esant privataus kaltinimo procesui. Byloje duomenų, kad nukentėjęs V. G. dėl jam padaryto nežymaus sveikatos sutrikdymo būtų kreipęsis privataus kaltinimo tvarka, nėra. Atsakovas teismo posėdžio metu pripažino aplinkybę, kad jis nutarime nurodytu laiku ir vietoje vieną kartą kumščiu trenkė V. G. į veido sritį. Taigi, įvertinus šias aplinkybes, konstatuotina, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, t.y. kumščiu smogimo į veido sritį, V. G. buvo nežymiai sutrikdyta sveikata. Atmestini atsakovo nesutikimo argumentas, kad jo atžvilgiu yra nutrauktas ikiteisminis tyrimas. Pažymėtina, kad prokurorės ikiteisminio tyrimo metu V. Ž. veiksmai buvo vertinami tik baudžiamosios atsakomybės aspektu ir neanalizuoti civilinės atsakomybės kontekste (CK 6.270 str.). Civilinės atsakomybės taikymo tikslas yra kompensuoti žalą, o ne nubausti žalą padariusį asmenį.

10Iš pateikto gydymo paslaugų apskaitos išrašo matyti, kad dėl nukentėjusiojo V. G. patirto sveikatos sužalojimo laikotarpiu nuo 2010-05-29 iki 2010-06-28 buvo suteiktos ambulatorinės medicininės paslaugos, kurių bendra kaina yra 357,44 Lt. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad medicininės paslaugos nukentėjusiajam V. G. buvo suteiktos tik dėl galvos sužalojimo. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atmestinas atsakovo argumentas, kad jis nepripažįsta V. G. peties ir kitų jo sužalojimų.

11Teismas, įvertinę byloje nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad yra nustatytos visos sąlygos civilinei atsakomybei taikyti, t. y. ieškovas, apmokėdamas už medicinines paslaugas dėl patirtų sužalojimų gydant V. G., patyrė 357,44 Lt žalą PSDF biudžeto lėšoms, V. G. buvo padarytas sveikatos sutrikdymas atsakovo V. Ž. neteisėtais veiksmais, tarp atsakovo neteisėtų veiksmų yra priežastinis ryšys. Pagal CK 6.263 str. suformuluotas bendrąsias deliktinės civilinės atsakomybės taisykles, pareiga atlyginti žalą atsiranda nepriklausomai nuo neteisėtą veiką padariusio asmens kaltės formos (tyčios ar neatsargumo).

12Jeigu apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu asmuo dėl nusikalstamos veikos buvo sužalotas ir sveikatos priežiūros įstaigoje gydomas nemokamai, sveikatos priežiūros išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Šio biudžeto pajamas, be kitų įplaukų, sudaro ir iš fizinių bei juridinių asmenų išieškotos lėšos už žalą, padarytą apdraustojo sveikatai. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto valdytojas, taip pat sveikatos priežiūros paslaugų kontrolę vykdantis asmuo yra Valstybinė ligonių kasa su teritorinėmis ligonių kasomis (LR Sveikatos draudimo įstatymo 9 str., 15 str. 1 d. 8 p., 30 str. 1 d. 1 p., 31 str. 1 d. 1 p.). Todėl institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, turėtas apdrausto asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, jei draudiminis įvykis pagal Sveikatos draudimo įstatymo 5 str. įvyko dėl juridinių ar fizinių asmenų neteisėtos veikos, turi teisę išieškoti Valstybinė ligonių kasa ar teritorinės ligonių kasos, kaip socialinį draudimą – privalomąjį sveikatos draudimą – vykdančios institucijos (LR socialinio draudimo įstatymo 3, 24, 34 str., Sveikatos draudimo įstatymo 4, 29–34 str.) pagal savo kompetenciją CK 6.290 str. nustatyta tvarka. Todėl darytina išvada, jog ieškovė turi teisę į 357,44 Lt žalos atlyginimą.

13Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovė paduodant ieškinį yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, iš atsakovo valstybei priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio, be to, iš atsakovo valstybei priteistina 16,88 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 5 p., 92 str., 93 str. 1 d.)

14Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo V. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ) (gyvenamoji vieta deklaruota adresu ( - )), 357,44 Lt (tris šimtus penkiasdešimt septynis Lt 44 ct), žalos atlyginimo regreso tvarka, ieškovei Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įmonės kodas 191351679, Europos a. 1, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT217300010002484333, Swedbank AB, banko kodas 73000.

17Priteisti iš atsakovo V. Ž., a.k. ( - ) 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt) žyminio mokesčio ir 16,88 Lt (šešiolika Lt 88 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai