Byla A-822-1120-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros ir uždarosios akcinės bendrovės „Impress Teva“ atstovui L. B., LR Konkurencijos tarybos atstovei Ž. K., trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Medipresa“ atstovui advokatui G. P.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros ir uždarosios akcinės bendrovės „Impress Teva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimo administracinėje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros ir uždarosios akcinės bendrovės „Impress Teva“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai dėl 2009 m. kovo 19 d. nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus (trečiasis suinteresuotas asmuo uždarosios akcinės bendrovės „Medipresa“).

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

8pareiškėjai uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra ir uždaroji akcinė bendrovė „Impress Teva“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 3–12), prašydami:

91.

10panaikinti Konkurencijos tarybos 2009 m. kovo 19 d. nutarimą Nr. 1S-42 „Dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl UAB „Medipresa“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams“;

112.

12įpareigoti Konkurencijos tarybą pradėti tyrimą pagal UAB „Lietuvos spaudos“ Vilniaus agentūros ir UAB „Impress Teva“ 2008 m. gruodžio 31 d. pareiškimą „Dėl galimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio pažeidimo ir tyrimo pradėjimo“.

13II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimu pareiškėjų skundą atmetė.

16Pareiškėjai uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra ir uždaroji akcinė bendrovė „Impress Teva“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti.

172010 m. rugpjūčio 24 d. gautas pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros ir uždarosios akcinės bendrovės „Impress Teva“ atsisakymas nuo apeliacinio skundo ir prašymas apeliacinį procesą nutraukti bei grąžinti sumokėtą žyminį mokestį.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19III.

20Apeliacinis procesas nutrauktinas.

21Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, ir tai yra pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą (ABTĮ 132 str. 2 d.).

22Iš pateikto teismui 2010 m. rugpjūčio 24 d. pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros ir uždarosios akcinės bendrovės „Impress Teva“ pareiškimo, pateikto teismui, matyti, jog uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra ir uždaroji akcinė bendrovė „Impress Teva“ minėta įstatymo suteikta galimybe pasinaudojo. Pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai apskundę nebuvo, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas, o apeliacinis procesas nagrinėjamoje byloje nutraukiamas.

23Nustatyta, kad pareiškėjai uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūra ir uždaroji akcinė bendrovė „Impress Teva“, teikdami apeliacinį skundą, buvo sumokėję 50 litų žyminio mokesčio (t. 2, b. l. 1). Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliantams atsisakius savo apeliacinio skundo, žyminis mokestis jiems grąžintinas.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25apeliacinį procesą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūros ir uždarosios akcinės bendrovės „Impress Teva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimo panaikinimo nutraukti.

26Grąžinti pareiškėjams uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos spauda“ Vilniaus agentūrai ir uždarajai akcinei bendrovei „Impress Teva“ sumokėtą 50 litų žyminį mokestį.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai