Byla e2-1434-772/2020
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Jonas Stubrys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Mano Būstas Šiauliai“ (toliau - UAB ,,Mano Būstas Šiauliai“) ieškinį atsakovei V. M. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Mano Būstas Šiauliai“ prašo priteisti iš atsakovės V. M. 13 080,53 Eur skolą, 302,04 Eur atidėtų palūkanų, 682,83 Eur fiksuotų 3 procentų metinių palūkanų, 4,10 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas : 316,00 Eur žyminį mokestį, 0,87 Eur išlaidas už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur išlaidas už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką ir peržiūrėjimą. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai įteikti atsakovei įteikti asmeniškai. Tačiau atsakovė pateikė teismui ne atsiliepimą, o tik prašymą, kuriame nurodė, kad su pateiktu ieškiniu sutinka, tačiau prašo teismo leisti toliau mokėti kreditą lengvatinėmis sąlygomis, įsipareigojant šiuo metu susidariusią kredito skolą ir delspinigius padengti iki 2020-03-31.

4Kadangi atsakovė pripažino ir sutiko su ieškovės ieškinio reikalavimais, o tik pateikė procesinį prašymą, dėl to byloje priimtinas sprendimas su sutrumpintais motyvais (CPK 268 str. 5 d.).

5Ieškovės ieškinys tenkintinas.

6Teismas, priimdamas sprendimą su sutrumpintais motyvais, byloje trumpai pasisako dėl ieškovės pateiktų įrodymų su teisiniais argumentais, atlikdamas jų vertinimą, kadangi atsakovė jų neginčija ir teisiškai negali paneigti (CPK 268 straipsnio 5 dalis).

7Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Mano Būstas Šiauliai“ teikia namo, esančio ( - ), Šiaulių r. sav., butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas veikdamas 2012 m. gegužės 11 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. SAU-SUT-12-0055 pagrindu. Atsakovė V. M., yra buto esančio ( - ), Šiaulių r. sav., savininkė.

8Daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiaulių r. sav., (toliau - namas) butų ir kitų patalpų savininkai susirinkimo protokolo (toliau - protokolas) bei vardinio balsavimo biuletenių pagrindais, balsų dauguma priėmė sprendimą patvirtinti namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygas. Ieškovas, veikdamas pagal jam suteiktus įgaliojimus, 2016 m. birželio 30 d. sudarė kreditavimo sutartį Nr. EIBV-2017-6454-00 (toliau - kreditavimo sutartis) kartu pasirašant bendrąsias daugiabučių namų kreditavimo sąlygas, kurios įsigalioja nuo 2016 m. birželio 14 d. (toliau - bendrosios sąlygos), su AB „Šiaulių bankas“ (toliau - Bankas) dėl 120 598,28 EUR kredito daugiabučiui namui esančiam adresu ( - ) Šiaulių r., unikalus Nr. ( - ) (toliau - namas), atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo. Kredito grąžinimo terminas, nuo 2018 m. sausio 20 d. iki 2037 m. sausio 19 d.

9Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (toliau – LR CK) numato, kad bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 straipsnio 4 dalis), todėl priimti daugumos sprendimai privalo būti įgyvendinti ir vykdomi. Ieškovė, įgyvendindama bendrųjų sąlygų nuostatas dėl lėšų surinkimo ir vadovaudamasis 6 skirsniu, numatančiu Naudos gavėjų skolų administravimą, atsakovei laiku nesumokėjus kredito, išsiuntė 2018-07-30 d. Priminimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo; 2018-09-28 d. Reikalavimą sumokėti įsiskolinimą; 2018-11-13 d. Reikalavimą sumokėti įsiskolinimą; 2018-12-12 d. Reikalavimą sumokėti įsiskolinimą; 2019-01-08 d. Reikalavimą sumokėti įsiskolinimą.

10Atsakovė su ieškovės ieškiniu sutiko, tačiau pateikė teismui prašymą leisti toliau mokėti kreditą lengvatinėmis sąlygomis, bei šiuo metu susidariusią skolą leisti sumokėti iki 2020-03-31. Atsakovė teismui nepateikė duomenų apie galimybę įvykdyti įsipareigojimus ieškovei, nepateikti duomenys apie gaunamas pajamas ar turimą turtą. Ieškovė atsakovei laikotarpiu nuo 2018-07-30 iki 2019-01-08 siuntė priminimus ir raginimus apie susidariusį įsiskolinimą, taip sudarydamas sąlygas vykdyti prievoles bei primindamas apie susidariusį įskolinimą bei jo nevykdymą, ir dėl to gręsiančias pasekmes. Atsakovė į raginimus nereagavo, įrodymų apie tai, kad ėmėsi veiksmų prievolei įvykdyti ar siekė susitarimo su ieškove dėl prievolės vykdymo tvarkos ar terminų, teismui nepateikė.

11Tuo pačiu tenkintinas atsakovės procesinis prašymas dėl teismo sprendimo atidėjimo iki 2020-03-31.

12Pirmiausia, atsakovė prašė teismo atidėti sprendimo įvykdymą iki konkretaus termino (CPK 271 str.). Antra, nors ieškovė apie tokį atsakovės prašymą nebuvo tinkamai informuota ir dėl to nepateikė savo nuomonės, tačiau tai nelaikytina jos teisių pažeidimu (CK 1. 138 str.). Trečia, sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo tvarkos ir termino nustatymo, būtina vadovautis CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių principais, kurių taikymas reikalauja nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, atsižvelgti į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar atidėjus sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti. Minimu atveju, atsakovė iš esmės neginčijo savo prievolės sumokėti ieškovės reikalaujamą sumą, tačiau nurodė negalinti jos sumokėti po teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kadangi atsakovės prašymas atsižvelgiant į abiejų bylos pusių interesus ir į tai, kad atidėjus teismo sprendimo įvykdymą iki konkrečios datos, iš esmės nebus paneigtas pats sprendimas, todėl darytina išvada, jog jis gali būti priimto atidėtinas 30 dienų terminui po jo įsiteisėjimo (CPK 307 str. 1 d.). Ketvirta, kreditorės (ieškovės) teisė susigrąžinti skolą iš skolininkės (atsakovės) irgi turi būti ginama, o skolininkė privalo gerbti ieškovės teisę ir stengtis kuo greičiau įvykdyti savo prievolę. Tuo pačiu sprendimo išdėstymas taikomas ir apskaičiuotų dvejopų palūkanų bei netesybų išieškojimui atskirai terminais, kurios yra apskaičiuojamos pagal skolą ar likusią jos dalį, todėl teismas dėl to atskirai sprendime nepasisako. Sprendimo įvykdymo išdėstymas netaikomas visoms bylinėjimosi išlaidoms, kurias atsakovė turi sumokėti teismo sprendimui įsiteisėjus. Tuo pačiu pažymėtina, kad atsakovei sutinkant su ieškovės ieškiniu, nėra teisinio pagrindo tenkinti skolininkės prašymo, suteikiant jai teisę, pasinaudoti teismine mediacija. Todėl šis atsakovės procesinis prašymas netenkintinas.

13Atsakovė nevykdė prievolės po pranešimų įteikimo, todėl remiantis Kreditavimo sutarties 6.3.3. punktu ieškovė įgijo teisę kreiptis dėl visos naudos gavėjo butams/patalpoms tenkančios kredito sumos išieškojimo, atsakovei daugiau kaip 60 k. d. vėluojant vykdyti savo mokėjimus ieškovui. Ieškovei vadovaujantis kreditavimo sutarties 6.3.1. - 6.2.3 punktų pagrindu iš atsakovės priteistina visą daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimui (modernizavimui) suteikto kredito dalis, paskaičiuota butams/ patalpos name laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 20 d. iki 2037 m. sausio 19., sudarantis 13 080,53 Eur sumą.

14Iš atsakovės taip pat priteistinos netesybos, kurias ji privalo mokėti, kadangi nevykdė visuotinio susirinkimo nutarimo ir nemokėjo jai paskaičiuotos sumos už namo renovaciją. Tokia pareiga kyla iš CK 6.71 straipsnio nuostatų, numatančių, kad skolininkas už prievolės nevykdymą ar netinkamą vykdymą privalo mokėti netesybas. Iš atsakovės ieškovei priteistinos palūkanos laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 20 d iki ieškinio pateikimo į teismą dienos, t. y. 2020 m. sausio 9 d., atitinkamai atidėtos palūkanos, sudarančias 302,04 Eur, taip pat fiksuotas 3 % metines palūkanas sudarančias 682,83 Eur.

15Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis), todėl už nesavalaikį prievolių vykdymą už laikotarpį nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. ieškovui iš atsakovės priteistini ir ieškovo paskaičiuoti 4,10 Eur delspinigiai.

16Atsakovei praleidus prievolės įvykdymo terminą, iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą 14 065,40 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. sausio 10 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis) .

17Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos : 316,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur išlaidas už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką ir peržiūrėjimą.

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.) yra mažesnės Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, pakeistu kolegialių institucijų 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2, nustatytą minimalią (5 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 268 -271 str.,

Nutarė

20Ieškovės ieškinį atsakovei tenkinti visiškai.

211. Priteisti ieškovei UAB „Mano būstas Šiauliai“, įmonės kodas 144619514, iš atsakovės V. M., gim. ( - ), 13080,53 Eur (trylikos tūkstančių aštuoniasdešimties eurų, 53 ct) skolą, 302,04 Eur (trijų šimtų dviejų eurų 4 centų) atidėtas palūkanas, 682,83 Eur (šešių šimtų aštuoniasdešimt dviejų eurų 83 centų) fiksuotas 3 procentų metines palūkanas, 4,10 ( keturių eurų 10 centų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 14065,40 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2020-01-10, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 316,00 Eur (trijų šimtų šešiolikos eurų) žyminį mokestį, 0,87 Eur (nulio eurų, 87 ct) išlaidas už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir peržiūrą, 0,84 Eur (nulio eurų, 84 ct) išlaidas už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką ir peržiūrėjimą.

222. Tenkinti atsakovės prašymą ir atidėti šio teismo sprendimo rezoliucinės dalies 1 punkte priteistų sumų, išskyrus visas bylinėjimosi išlaidas, sumokėjimą ieškovei iki 2020-03-31.

233. Netenkinti atsakovės prašymo dėl ginčo perdavimo teisminei mediacijai.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Jonas... 2. ieškovė UAB „Mano Būstas Šiauliai“ prašo priteisti iš atsakovės V.... 3. Procesiniai dokumentai įteikti atsakovei įteikti asmeniškai. Tačiau... 4. Kadangi atsakovė pripažino ir sutiko su ieškovės ieškinio reikalavimais, o... 5. Ieškovės ieškinys tenkintinas.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą su sutrumpintais motyvais, byloje trumpai... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Mano Būstas Šiauliai“... 8. Daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiaulių r. sav., (toliau - namas) butų ir... 9. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (toliau – LR CK) numato, kad... 10. Atsakovė su ieškovės ieškiniu sutiko, tačiau pateikė teismui prašymą... 11. Tuo pačiu tenkintinas atsakovės procesinis prašymas dėl teismo sprendimo... 12. Pirmiausia, atsakovė prašė teismo atidėti sprendimo įvykdymą iki... 13. Atsakovė nevykdė prievolės po pranešimų įteikimo, todėl remiantis... 14. Iš atsakovės taip pat priteistinos netesybos, kurias ji privalo mokėti,... 15. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo... 16. Atsakovei praleidus prievolės įvykdymo terminą, iš jos ieškovei... 17. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteistinos ir... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259... 20. Ieškovės ieškinį atsakovei tenkinti visiškai.... 21. 1. Priteisti ieškovei UAB „Mano būstas Šiauliai“, įmonės kodas... 22. 2. Tenkinti atsakovės prašymą ir atidėti šio teismo sprendimo... 23. 3. Netenkinti atsakovės prašymo dėl ginčo perdavimo teisminei mediacijai.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...