Byla 2-253-03/2007
Dėl administracinio teisės akto panaikinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

2Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Julija Gražina Vaitulionienė, sekretoriaujant Ingai Sutulaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei Kornelijai Rušinaitei, atsakovų atstovams Indrei Mažonei ir advokatams Arūnui Ivanciui ir Virgilijui Kaupui, trečiųjų asmenų atstovams Robertui Klovai, Agnei Žurauskaitei, Ievai Gavelytei-Kalytienei, Algiui Urbaičiui, Sergejui Juzikui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovėms akcinei bendrovei ,,Lietuvos dujos“ ir Neringos miesto savivaldybei, tretieji asmenys ieškovo pusėje Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas, tretieji asmenys atsakovų pusėje Klaipėdos apskrities viršininko administracija, UAB ,,Palangos perlas“, dėl administracinio teisės akto panaikinimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo ir

Nustatė

3ieškovas Klaipėdos miesto apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, kuriuo prašė teismo: 1. Pripažinti negaliojančiu Neringos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 18 d. sprendimą ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo projektui“. 2. Pripažinti negaliojančia 2004 m. kovo 18 d. sutartį Nr. 28 ,,Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp atsakovių Neringos miesto savivaldybės ir AB ,,Lietuvos dujos“; taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovę Neringos miesto savivaldybę grąžinti atsakovei AB ,,Lietuvos dujos“ 320 141 Lt.

4Nurodė, kad priimant paminėtą sprendimą buvo pažeista Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schema (generalinis planas), dėl to mano, kad atsakovės sprendimas, kuris savo turiniu prieštarauja ieškinyje nurodytų teisės aktų imperatyvioms normoms, yra neteisėtas ir naikintinas, taip pat šio sprendimo pagrindu Neringos miesto savivaldybės sudaryta sutartis su AB „Lietuvos dujos“ pripažintina niekiniu sandoriu, negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prokurorė K.Rušinaitė pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, kurį teismas priėmė.

6Pareiškime ieškovas nurodė, jog prašo nagrinėti tik reikalavimo, kuriuo prašė panaikinti Neringos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 18 d. sprendimą ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo projektui“, dalį dėl ( - ) detaliojo plano panaikinimo. Atsisako nuo ieškinio reikalavimo panaikinti sprendimo dalį dėl ( - ) detaliojo plano panaikinimo, taip pat atsisako reikalavimo pripažinti negaliojančia 2004 m. kovo 18 d. sutartį Nr. 28 ,,Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp atsakovių Neringos miesto savivaldybės ir AB ,,Lietuvos dujos“, taikyti restituciją bei įpareigoti atsakovę Neringos miesto savivaldybę grąžinti atsakovei AB ,,Lietuvos dujos“ 320 141 Lt. Nurodė, kad nebėra ginčo dėl sklypo prie Pervalkos g. 5 detaliojo plano patvirtinimo, nes sutartis įvykdyta, todėl atsižvelgiant į formuojamą teisminę praktiką ir protingumo kriterijų mano, kad nėra įstatyminio pagrindo prašyti naikinti sutartį.

7Teismo posėdyje patikslinusi prašymą dėl ieškinio dalyko pakeitimo ieškovo atstovė prokurorė K.Rušinaitė jį palaikė ir prašė patenkinti. Nurodžiusi, kokių reikalavimų sumažindama ieškinį atsisako, prašė bylą nagrinėti ir pripažinti negaliojančia Neringos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 53 (T1) ,,Dėl teritorijos ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo projektui“ dalį, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui ( - ). Nurodė, kad šio detaliojo plano sprendiniai, numatantys gyvenamosios teritorijos žemės naudojimo būdo sklypo formavimą prie ( - ) esančios parduotuvės ir pastato, juos rekonstruojant, akivaizdžiai prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko schemos bei Pervalkos ir apylinkių principinio plano bei Pervalkos architektūrinio ir landšaftinio tvarkymo nuostatoms, kuriose nustatyta, kad tai yra poilsio įstaigų ir aptarnavimo teritorija, kurioje rekomenduojama iškelti prekybos patalpas iš pastato ( - ) ir čia įrengti maldos namus, atitinkamai sutvarkant aplinką.

8Trečiųjų asmenų ieškovo pusėje atstovai R.Klova, A.Žurauskaitė, I.Gavelytė-Kalytienė, S.Juzik palaikė ieškovo atstovės prašymą ir taipogi prašė pripažinti negaliojančia Neringos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 53 (T1) ,,Dėl teritorijos ( - ), detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo projektui“ dalį, kuria patvirtintas detalusis planas sklypui ( - ). Teigia, kad jis prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko schemos bei Pervalkos ir apylinkių principinio plano bei Pervalkos architektūrinio ir landšaftinio tvarkymo nuostatoms.

9Atsakovės Neringos miesto savivaldybės atstovai I.Mažonė ir advokatas A.Ivancius prašo priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalies ir tą bylos dalį nutraukti. Teigia, jog apskritai teismas nepagrįstai priėmė prokuroro ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka. Dėl to prašo nenagrinėti ir likusios bylos dalies, kadangi ieškovui atsisakius reikalavimo panaikinti sprendimo dalį dėl sklypo ( - ) detaliojo plano panaikinimo ir reikalavimo pripažinti negaliojančia 2004 m. kovo 18 d. sutartį Nr. 28 ,,Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp atsakovių Neringos miesto savivaldybės ir AB ,,Lietuvos dujos“, bei restitucijos taikymo, liko grynai administracinio pobūdžio ginčas, kuris yra teismingas administraciniam teismui.

10Prašymas tenkintinas iš dalies.

11Priėmus ieškovo pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo bylos dalis dėl reikalavimo panaikinti sprendimo dalį dėl sklypo ( - ) detaliojo plano panaikinimo, taip pat pripažinti negaliojančia 2004 m. kovo 18 d. sutartį Nr. 28 ,,Dėl infrastruktūros plėtojimo“, sudarytą tarp atsakovių Neringos miesto savivaldybės ir AB ,,Lietuvos dujos“, taikyti restituciją bei įpareigoti atsakovę Neringos miesto savivaldybę grąžinti atsakovei AB ,,Lietuvos dujos“ 320 141 Lt, nutrauktina (CPK 293 str. 4 p). Likęs reikalavimas panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. 53 (T1) ,,Dėl teritorijos ( - ), Pervalkos gyvenvietės Neringoje detaliojo plano patvirtinimo ir pritarimo sutarties dėl infrastruktūros plėtojimo projektui“ dalį dėl teritorijos ( - ), yra administracinio teisinio pobūdžio ir pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles yra priskirtinas nagrinėti administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p.).

12Civilinio proceso įstatymas yra įtvirtinęs, jog bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, apima tik tuos atvejus, kai byloje vienas iš pareikštų reikalavimų yra susijęs su individualaus pobūdžio administracinės teisės aktu, kurio teisėtumas ginčijamas toje byloje, tuomet bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas bylą, joje išsprendžia ir tokio akto teisėtumo klausimą (CPK 26 str. 2 d.). Be to, ginčuose, susijusiuose su detaliųjų planų patvirtinimo teisiniais santykiais, detaliojo plano patvirtinimo teisėtumo klausimas yra vienas iš pagrindinių, nuo jo išsprendimo visiškai priklausys ir tolimesni tos teritorijos užstatymo teisiniai santykiai. Todėl Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti yra nurodžiusi, jog yra svarbu, kad statybos teisinių santykių, statybos leidimo teisėtumo klausimai būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, kurie būtent ir formuoja praktiką, nagrinėjant šios kategorijos bylas (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2007 m. vasario 2 d. nutartis, priimta byloje pagal ieškovo D. G. ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, V. I. P. (Teismų praktika Nr. 27, psl. 165-169). Kadangi, kaip anksčiau minėta, civilinės teisinės prigimties reikalavimo nebeliko, todėl ir ši bylos dalis nutrauktina (CPK 293 str. 9 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

14civilinę bylą nutraukti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai