Byla 2-507-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei D.Maleckaitei, trečiajam asmeniui I. G., vertėjai G.Tijūnėlienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei I. Š., trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūrai, J. G. dėl įpareigojimo užkasti kūdrą,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo įpareigoti atsakovę I. Š. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis savavališkai valstybinėje žemėje iškastą (65 kv. m.) kūdrą, esančią valstybinėje žemėje suprojektuotame sklype (projektinis Nr. ( - )), adresu ( - ), užkasti, o jei šio įpareigojimo atsakovė teismo nustatytu terminu neįvykdys - suteikti teisę Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui skubiai atsakovės savavališkai valstybinėje žemėje iškastą (65 kv. m.) kūdrą, esančią valstybinėje žemėje suprojektuotame sklype (projektinis Nr. ( - )), adresu ( - ), užkasti, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės I. Š..

3Ieškinyje nurodė, kad 2008-10-09 gavę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos persiųstą J. G. prašymą dėl neteisėtai iškastos kūdros užkasimo, bei surašė 2008-11-26 žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 265. Patikrinimo metu nustatyta, kad yra iškasta kūdra, kurios dalis yra valstybinėje žemėje suprojektuotame sklype Nr. ( - ), dalis - ant suprojektuoto bendro naudojimo kelio ir dalis -privačiame žemės sklype, kadastro Nr. ( - ). Atsakovė I. Š. 2008-12-08 raštu buvo įspėta, kad iki 2008-12-25 privalo užkasti valstybinėje ir privačioje žemėje savavališkai iškastą kūdrą. Atsakovė 2009-02-11 paaiškinimu įsipareigojo kūdrą užkasti iki 2009-12-30, tokiais savo veiksmais pripažindama, kad kūdra iškasta valstybinėje žemėje.Buvo atliktas pakartotinis patikrinimas, kurio metu buvo nustatyta kad ginčo kūdra neužkasta, užimta valstybinė žemė neatlaisvinta, surašytas 2009-07-23 žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 122 bei administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 07 dėl savavališko valstybinės žemės užėmimo (iškasta kūdra 112 kv. m. valstybinėje žemėje) pagal LR ATPK 45 straipsnio 1 dalį. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) I. Š. pripažino kalta padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą LR ATPK 45 straipsnio 1 dalyje ir pritaikius LR ATPK 30-1 straipsnį atsakovė nubausta 100 (vieno šimto) litų bauda.Atsakovė nesiėmė jokių veiksmų daromiems pažeidimams pašalinti. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius, vykdydamas žemės naudojimo valstybinę kontrolę 2010-08-24 atliko J. G. skunde nurodytų aplinkybių bei žemės naudojimo patikrinimą vietoje, ir nustatė, kad valstybinėje žemėje iškasta kūdra, kuri užima ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuoto kelio dalį. Kūdros kasimo darbus inicijavo atsakovė I. Š.. Ši kūdros dalis neužkasta, likusi kūdros dalis, patenkanti į J. G. žemės sklypą jau užpilta žemėmis.Taip pat ieškinyje nurodė, jog 2010-11-26 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus atliktas pakartotinis patikrinimas vietoje ir surašytas Žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr. 60. Atsakovė buvo kviesta, tačiau patikrinime nedalyvavo. Patikrinimo metu nustatyta, kad atsakovė valstybinėje žemėje yra iškasusi kūdrą, kuri šiuo metu yra (5x13 m) 65 kv. m. ploto ir užima projektuojamo kelio dalį (2x13 m) 26 kv. m ploto. Taip pat atkreipė dėmesį, kad ( - ) kadastro vietovės žemėtvarkos projekte suprojektuotame sklype (projektinis Nr. ( - )) nustatyta XXIX - vandens telkinių apsaugos juosta - 0,10 ha ploto, nes šalia teka B. upelis. Taigi savo veiksmais atsakovė pažeidžia ir gamtosauginius reikalavimus.

4Paaiškino, kad ginčo kūdra iškasta atsakovės yra 65 kv. m.; ji yra valstybinėje žemėje suprojektuotame sklype (projektinis Nr. ( - )), šis sklypas ribojasi su J. G. nuosavybės teise priklausančiais sklypais kadastrinis Nr. ( - ) ir kadastrinis Nr. ( - ), esančiais ( - ). Minėtas sklypas kadastrinio numerio neturi, kadangi jis nėra registruotas VĮ Registrų centre.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai, nurodė, jog nėra jokių duomenų, kad atsakovė kūdrą būtų užkasusi.Tuo tarpu ginčas vyksta nuo 2008 metų.Atsakovė kūdrą užkasė tik J. G. dalyje. Kūdra užima projektuojamą kelią, valstybinę žemę. Dėl taikos sutarties ieškovas nesutinka.

6Atsakovė I. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.). Pateiktame atsiliepime 2011-04-15 (b.l. 68), atsakovė nurodė, kad su ieškiniu sutinka, per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir esant palankioms oro sąlygoms (t.y. jei privažiavimas prie patikslintame ieškinyje nurodytos kūdros išdžius nuo pavasarinio polaidžio ir lietaus) įsipareigoja savo lėšomis užkasti valstybinėje žemėje iškastą 65 kv. m. kūdrą esančią suprojektuotame sklype (projektinis Nr. ( - )) ( - ). Teigia šiuos darbus planavusi atlikti rudenį, bet nei tada, nei šiuo metu jų negalima atlikti, nes jokia sunki technika, reikalinga kasimo darbams atlikti, kol neišdžius žemė, negali privažiuoti prie šio žemės sklypo. Jei ieškovas nepareikš noro bylą baigti taikiai, prašo nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka.

7Tretysis asmuo J. G. su ieškiniu sutiko.Paaiškino, jog atsakovė tik patraukė gruntą prie kelio.Kūdra yra neužkasta, atsakovė per trejus metus nieko nepadarė. Nurodė, jog ten yra suprojektuotas kelias, šalia yra upė. Prašo įpareigoti atsakovę užkasti kūdrą.

8Trečiojo asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla išnagrinėta trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 247 str.). Atsiliepimo nepateikė.

9Ieškinys tenkintinas.

10Byloje nustatyta, kad 2008-10-01 Vilniaus rajono savivaldybės administracija gavo J. G. prašymą, kuriame nurodyta, jog 2008-08-08 atvykusi į savo valdą pamatė, jog kaimynai, neturėdami jokio leidimo kasa prūdą jos žemės dalyje; prašė pateikti atsakymą raštu; prašymą buvo nuspręsta persiųsti Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui (b.l. 7-8).

11Atsakovė 2009-02-23 Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui pateiktame paaiškinime dėl kūdros iškasimo pranešė, jog įsipareigoja iki 2009-05-30 pašalinti nustatytus trūkumus, t.y. užkasti kūdrą iki jai priklausančio žemės sklypo ribų; įvykdyti įpareigojimo užkasti kūdrą iki 2008-12-25 negali, nes privažiavimas prie kūdros yra labai apsunkintas ir traktorius iki jos negalės privažiuoti, taip pat įpareigojimo įvykdyti negali dėl materialinių kliūčių - dėl prastos finansinės padėties neturi lėšų išsinuomoti techniką kūdros užkasimui (b.l. 28).

12Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2009-07-23 surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 122, kuriame užfiksuoti patikrinimo metu nustatyti duomenys, t.y. kad I. Š. kūdros dalį užkasė, J. G. žemės sklypo, esančio ( - ), ribos nepažeistos, tačiau užimta kelio dalis (32 kv.m. ploto); kūdros plotas 112 kv.m.; 80 kv.m. kūdros yra S. T. suprojektuotame žemės sklype Nr. ( - ) (b.l. 18-19). Tą pačią dieną I. Š. atžvilgiu surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 7 dėl savavališko 112 kv. m. valstybinės žemės užėmimo (iškastos kūdros) pagal LR ATPK 45 str. 1 d. (b.l. 14-15). Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-08-14 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ( - ) I. Š. pripažino kalta padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą LR ATPK 45 straipsnio 1 dalyje ir pritaikius LR ATPK 30-1 straipsnį atsakovę nubaudė 100 litų bauda (b.l. 10). Nutarimu I. Š. pripažinta kalta dėl to, kad 2008-12-26 ( - ), savavališkai iškasusi kūdrą užėmė 112 m2 valstybei priklausančio žemės sklypo ir iki 2009-08-14 vengia jį grąžinti. Aplinkybes apie iškastos kūdros vietą, patvirtina ištrauka iš ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto, patvirtinto Vilniaus apskrities viršininko 2009-04-23 įsakymu Nr. ( - ) (b.l. 32).

13Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentas, 2010-01-27 gavęs I. Š. prašymą dėl įpareigojimo vykdymo atidėjimo, įpareigojo ją iki 2010-04-19 užkasti kūdrą ir atlaisvinti J. G. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastrinis adresas Nr. ( - )) dalį bei bendro naudojimo 4 metrų pločio kelią (b.l. 16-17).

14Iš Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2010-11-08 pažymos matyti, jog J. G. Seimo kontrolieriui pateikė pakartotinį skundą, kuriame nurodė, kad jai priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), dalyje bei valstybinėje žemėje kaimyninio sklypo savininkė I. Š. savavališkai vykdė kasimo darbus; Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistai konstatavo savavališką žemės užėmimą ir įpareigojo I. Š. pažeidimą pašalinti, tačiau ji šio įpareigojimo nevykdė, o pareigūnai jo vykdymo nekontroliavo. Papildomame skunde nurodytos aplinkybės dėl žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinių matavimų. Seimo kontrolierius R. V., atlikęs skundo tyrimą, nusprendė J. G. skundą dėl pareigūnų atliktos žemės naudojimo valstybinės kontrolės pripažinti pagrįstu(b.l. 33-36).

152010-11-26 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus specialistai patikrinimo metu nustatė, kad I. Š. 2008-08-08 ( - ), iškasė 65 kv.m. ploto kūdrą, pažeisdama suprojektuotą kelią (( - ) kadastro vietovės žemėtvarkos projekte, patvirtintame 2006-11-30 apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-11644-4; kelio plotis 4 m.); 26 kv.m. ploto dalį skl. Nr. ( - ), pažymėtas projekte yra nustatyta vandens telkinių apsaugos juostos – 0,10 ha ploto.Iš surašyto 2010-11-26 Žemės naudojimo patikrinimo akto matyti, jog atsakovė I. Š. patikrinime nedalyvavo (b.l. 37-39). 65 m2 ploto kūdra, esanti valstybinėje žemėje ir užimanti 26 m2 kelio dalį, pažymėta ištraukoje iš ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto (b.l. 39).

16Sklypų išsidėstymą ir ribas taip pat patvirtina pateikta žemės sklypo (projektinis Nr. ( - )) plano kopija, kadastro žemėlapis, Vilniaus rajono ( - ) seniūnijos ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo (2006 m.0, ištraukos kopija (b.l. 59-61).

17Iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad žemės sklypai (kadastro Nr. ( - ) ir kadastro Nr. ( - )) esantys ( - ), nuosavybės teise priklauso J. G. (b.l. 62-66).

18Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 53 str. 2 d. numato, kad savavališkai užimti žemės sklypai grąžinami neatlyginant neteisėto naudojimo metu įdėtų sąnaudų. Žemės sklypus savavališkai užėmę fiziniai ir juridiniai asmenys privalo atlyginti žemės sklypo sutvarkymo išlaidas.

19Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. numatyta, kad Lietuvos Respublikos valstybinės žemės (taip pat ir esanti valstybinė žemė, ant kurios iškasta ginčo kūdra) patikėjimo teise priklauso Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Žemės įstatymo 5 str. 2 d. nustatyta, kad valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai, parduodant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius dėl žemės konsolidacijos, žemės servitutų Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kiti sandoriai dėl valstybinės žemės negali būti sudaromi, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip.

20Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, surinktus rašytinius įrodymus, ieškovo atstovės, trečiojo asmens paaiškinimus, darytina išvada, jog atsakovė savavališkai iškasė kūdrą valstybinėje žemėje suprojektuotame žemės sklype (projektinis Nr. ( - )), ir iki šiol jos neužkasė, t.y. nesiėmė veiksmų dėl neteisėtos veikos ir jos padarinių pašalinimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas, atsakovė įpareigotina užkasti savavališkai valstybinėje žemėje iškastą (65 kv. m.) kūdrą, o neįvykdžius įpareigojimo teismo nustatytu terminu, ieškovui suteiktina teisė atlikti minėtus veiksmus, išieškant iš atsakovės reikiamas išlaidas (LR žemės įstatymo 53 str. 2 d., CK 1.138 str. 1 d. 2 p. ar 4 p., ).

21Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 135 Lt žyminio mokesčio ir 11,33 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str.,96 str.,185 str., 270 str. 273 str. 1 d., 268 str. 5 d.,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Įpareigoti atsakovę I. Š. (a.k. ( - ) per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis užkasti savavališkai valstybinėje žemėje iškastą (65 kv. m.) kūdrą, esančią valstybinėje žemėje suprojektuotame sklype (projektinis Nr. ( - )), adresu ( - ).

25Nustatyti, kad atsakovei neįvykdžius įpareigojimo teismo nustatytu terminu, ieškovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius turi teisę skubiai atsakovės savavališkai valstybinėje žemėje iškastą (65 kv. m.) kūdrą, esančią valstybinėje žemėje suprojektuotame sklype (projektinis Nr. ( - )), adresu ( - ), užkasti, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės I. Š..

26Priteisti iš atsakovės I. Š. (a.k. ( - ) 146,33 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt šešis litus 33 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo įpareigoti... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2008-10-09 gavę Vilniaus rajono savivaldybės... 4. Paaiškino, kad ginčo kūdra iškasta atsakovės yra 65 kv. m.; ji yra... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai,... 6. Atsakovė I. Š. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 7. Tretysis asmuo J. G. su ieškiniu sutiko.Paaiškino, jog atsakovė tik... 8. Trečiojo asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Byloje nustatyta, kad 2008-10-01 Vilniaus rajono savivaldybės administracija... 11. Atsakovė 2009-02-23 Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui pateiktame... 12. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos... 13. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentas,... 14. Iš Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2010-11-08 pažymos matyti, jog... 15. 2010-11-26 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 16. Sklypų išsidėstymą ir ribas taip pat patvirtina pateikta žemės sklypo... 17. Iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 18. Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 53 str. 2 d. numato, kad savavališkai... 19. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. numatyta, kad Lietuvos... 20. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, surinktus rašytinius įrodymus,... 21. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 135 Lt žyminio mokesčio... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93 str.,96 str.,185 str., 270 str. 273 str. 1... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Įpareigoti atsakovę I. Š. (a.k. ( - ) per tris mėnesius nuo teismo... 25. Nustatyti, kad atsakovei neįvykdžius įpareigojimo teismo nustatytu terminu,... 26. Priteisti iš atsakovės I. Š. (a.k. ( - ) 146,33 Lt (vieną šimtą... 27. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...