Byla TA-143-17-12
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. M. (K. M.) prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. M. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi paliko nenagrinėtu pareiškėjo K. M. (toliau – pareiškėjas) skundą.

5Pareiškėjas 2012 m. sausio 3 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuriame prašo atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti.

6Pareiškėjas nurodo, kad jam nebuvo žinoma, jog dalyvavimas nagrinėjant administracinę bylą teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu, taip pat nebuvo žinoma apie administracinės bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, todėl objektyviai neturėjo galimybės įvykdyti teismo įpareigojimo ir dalyvauti bylos nagrinėjime teisme bei pateikti teismui paaiškinimus dėl skundo. Administracinė byla buvo palikta nenagrinėta. Teigia, jog skundžiama teismo nutartis jam tapo žinoma ir buvo įteikta tik jį sulaikius Užsieniečių registracijos centre. Apie nutartį tapo žinoma 2011 m. gruodžio 19 d. Pažymi, jog net jei skundžiama teismo nutartis buvo gauta Užsieniečių registracijos centre po jos priėmimo, jis neturėjo objektyvių galimybių būti informuotas apie šios nutarties priėmimą, kadangi tuo metu buvo išvykęs. Neturėjo galimybės įgyvendinti savo teisės apskųsti teismo nutartį, kadangi per įstatymo nustatytą terminą netapo žinomas skundžiamos nutarties turinys.

7Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad pareiškėjas nedalyvavo teismo posėdyje bei praleido skundo pateikimo terminą ne dėl teismo veiksmų neatitikimo Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) reikalavimams, o dėl to, kad visiškai nesidomėjo bylos nagrinėjimo eiga ir sąmoningai išvyko iš Lietuvos, nesulaukdamas savo skundo nagrinėjimo baigties. Nėra jokio pagrindo manyti, kad tokio pobūdžio priežastys turėtų būti laikomos svarbiomis pagal ABTĮ 34 straipsnio prasmę.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9II.

10Prašymas netenkintinas.

11Pareiškėjas skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti skundą nenagrinėtą (b. l. 31–32). Vadovaujantis ABTĮ 149 straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas dėl šios nutarties paduotinas per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo.

12Skundžiama apygardos administracinio teismo nutartis paskelbta 2011 m. gruodžio 13 d. (b. l. 24, 26–27), todėl paskutinė atskirojo skundo dėl šios nutarties padavimo diena buvo 2011 m. gruodžio 20 d. Pareiškėjas atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismui išsiuntė paštu 2012 m. sausio 3 d. (b. l. 33), t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą.

13Praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d., 148 str.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

14Pareiškėjas teigia, kad terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl to, jog buvo išvykęs ir apie priimtą nutartį tapo žinoma 2011 m. gruodžio 19 d., sulaikius jį Užsieniečių registracijos centre (b. l. 31–32).

15Kaip matyti, tuomet, kai, pareiškėjo teigimu, jam tapo žinoma apie ginčijamą nutartį,

16t. y. 2011 m. gruodžio 19 d., dar nebuvo pasibaigęs terminas atskirajam skundui paduoti. Tačiau net ir nuo šios datos atskirasis skundas teismui nepateiktas laikantis paminėto septynių dienų termino, t. y. iki 2011 m. gruodžio 27 d. (ABTĮ 66 str. 4 d., Darbo kodekso 162 str. 1 d. 13 p.). Prašant atnaujinti terminą, turi būti nurodytos ir pagrįstos termino praleidimo priežastys iki tinkamo kreipimosi į teismą dienos (visas laikotarpis). Pareiškėjas tokių aplinkybių nenurodė ir jų nepagrindė.

17Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutarties paduoti praleido dėl nesvarbios priežasties, todėl prašymas atnaujinti terminą netenkintinas (ABTĮ 127 str. 2 d., 148 str.), o atskirąjį skundą atsisakytina priimti ir skundas grąžintinas jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p., 148 str.).

18Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi,

19134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 148 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo K. M. (K. M.) prašymo atnaujinti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutarties padavimo terminą nepatenkinti.

21Atsisakyti priimti pareiškėjo K. M. (K. M.) atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai