Byla 1S-1002-594/2017
Dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria R. P. baudžiamoji byla buvo perduota Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūrai tyrimui papildyti, Teismas

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Albinas Antanaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kaltinamojo R. P. (toliau – R. P.) gynėjo advokato G. M. skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria R. P. baudžiamoji byla buvo perduota Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūrai tyrimui papildyti, Teismas,

Nustatė

2

 1. Prienų rajono apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-230-1060/2017, kurioje R. P. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalyje, už tai, kad jis 2017 m. vasario 26 d. apie 20 val. pro nerakintas duris įsibrovęs į L. B. priklausančios sodybos sandėliuką, esantį ( - ), slaptai pagrobė 300 eurų vertės suvirinimo aparatą, 100 eurų vertės rankinis diskinį pjūklą, 50 eurų vertės kampinį šlifuoklį, 100 eurų vertės elektrinį suktuką, 100 eurų vertės elektrinį grąžtą, 100 eurų vertės rankinį diskinį pjūklą, 210 eurų vertės septynias meškeres (30 eurų vertės kiekviena), tuo nukentėjusiajai L. B. padarė 960 eurų turtinę žalą, bei pagrobė pastogėje prie sandėliuko stovėjusį F. D. priklausantį 800 eurų vertės savaeigį kultivatorių PUBERT Vario 554 C3, tuo nukentėjusiajam F. D. padarė 800 eurų turtinę žalą.
 2. 2017 m. lapkričio 13 d. Prienų rajono apylinkės teisme buvo gautas Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės R. Š. prašymas grąžinti baudžiamąją bylą tyrimui papildyti, teigiant, kad teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog įvykdyti R. P. inkriminuojamą nusikalstamą veiką jam galimai padėjo jo sugyventinė A. Z..
 3. Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės R. Š. prašymą tenkino ir baudžiamąją bylą grąžino Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūrai tyrimui papildyti.
 4. Skundu apygardos teismui kaltinamojo R. P. gynėjas advokatas G. M. prašo panaikinti Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
  1. Advokato teigimu, nors priimdamas skundžiamą nutartį apylinkės teismas rėmėsi nukentėjusiojo F. D. parodymais, kad R. P. galėjo vogti kartu su savo sugyventine A. Z., tačiau šie nukentėjusiojo samprotavimai nėra pagrįsti jokiais objektyviais įrodymais, todėl nelaikytini pakankamu pagrindu baudžiamosios bylos grąžinimui tyrimui papildyti. Be to, F. D. parodymai, kiek jie susiję su sandėliuko, iš kurio buvo pagrobti daiktai, rakinimu, yra prieštaringi. Pradžioje jis nurodo, kad raktai nuo sandėliuko buvo pakabinamoje spynoje, vėliau patvirtina neprisimenantis ar patalpos durys buvo pravertos, ar prispaustos, tačiau pažymėdamas, kad spyna nekabojo.
  2. Tuo tarpu R. P. ir A. Z. parodymai yra nuoseklūs ir logiški, vieni kitus patvirtina, todėl galimybė, kad jie yra susimokę, atmestina. Pasak advokato, R. P. kaltinamas pagrobęs svetimą turtą 2017 m. vasario 26 d., apie 20.00 val., tačiau pats nukentėjusysis tvirtina, kad A. Z. pas jį atvyko apie 22.30 val., todėl neaišku, kaip ji galėjo nukreipti nukentėjusiojo dėmesį praėjus maždaug 2 val. po įvykdytos vagystės. Liudytojo V. K. teigimu, A. Z. pas jį atvyko 2017 m. vasario 26 d., apie 21.30 val., t. y. po įvykdytos vagystės taip pat praėjus apie 1.30 val., todėl tokiais savo veiksmais nukreipti F. D. dėmesio A. Z. negalėjo. Nesutikdamas su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi kaltinamojo gynėjas atkreipia dėmesį ir į L. B. parodymus, remiantis kuriais, vagystė iš jos sodybos neabejotinai buvo įvykdyta R. P. su kitais asmenimis – dukros sugyventiniu, bet ne su A. Z..
 5. Skundas atmetamas
 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 234 straipsnio 3 dalimi, 254 straipsnio 3 dalimis, prokuroro prašymu byla gali būti perduota jam ikiteisminiam tyrimui papildyti. Įstatymas nenumato, kokioms aplinkybėms esant prokuroras, būdamas atsakingas už tinkamai parengtos ikiteisminio tyrimo medžiagos perdavimą į teismą, nagrinėjimo teisme metu gali prašyti papildyti ikiteisminį tyrimą. Prokuroro, kaip ir bet kurio kito prašymą pateikusio bylos nagrinėjimo teisme dalyvio, prašymas turi būti konkretus ir motyvuotas, todėl, kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėjant bylą teisme gavus prokuroro prašymą papildyti ikiteisminį tyrimą, teismas turi spręsti, ar tai yra tikslinga, ar prokuroro prašymas yra pagrįstas.
 7. Iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad apylinkės teismas grąžino baudžiamąją bylą R. P. atžvilgiu ikiteisminiam tyrimui papildyti pagal bylą nagrinėjant teisme pareikštą prokurorės prašymą (b. t. 1, b. l. 179). Analizuojant pirmosios instancijos teismui pateikto prokurorės prašymo turinį matyti, kad prokurorė savo prašymą grąžinti baudžiamąją bylą ikiteisminiam tyrimui papildyti motyvavo tuo, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme paaiškėjo, jog R. P. inkriminuojama nusikalstama veika galėjo būti padaryta padedant jo sugyventinei A. Z.. Skundo nagrinėjimui pateiktos bylos duomenimis nustatyta, kad A. Z. galimai R. P. inkriminuojamos nusikalstamos veikos padarymo dieną buvo nusikaltimo padarymo vietoje, bendravo su nukentėjusiuoju, prašė jo pavežti iki Jūrės miestelio, su kuo šis sutiko ir iš sodybos, kurioje buvo įvykdyta vagystė (inkriminuojama R. P.), galimai vagystės padarymo metu, išvyko. Sodyboje įvykdytą vagystę nukentėjusysis pastebėjo tik kitą dieną. Šias aplinkybes teisiamojo posėdžio metu betarpiškai patvirtino nukentėjusiuoju nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pripažintas F. D. bei pati A. Z., kuri tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylą nagrinėjant teisiamajame posėdyje buvo apklausta liudytoja, kaltinimus dėl padarytos veikos nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje pareiškiant tik R. P., kaip asmeniui, veikusiam vienam, kitiems asmenims nepadedant.
 8. Atsižvelgiant į išdėstytų aplinkybių visumą, manant, kad papildžius ikiteisminį tyrimą nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje kiltų klausimas dėl R. P. pateiktų kaltinimų pakeitimo, galimai kaltinimus pareiškiant ir A. Z., tokiu būdu sprendžiant ir jų galimo bendrininkavimo aspektus, kas gali būti nustatyta tik byloje atlikus tam tikrus ikiteisminio tyrimo procesinius veiksmus, nesutikti su apylinkės teismo sprendimu pagal prokurorės prašymą grąžinti baudžiamąją bylą tyrimui papildyti, nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo. Įvertinus A. Z. procesinę padėtį – liudytoja, atsižvelgiant į R. P. pareikštų kaltinimų apimtį bei ribas, neabejotina, jog šioje proceso stadijoje pirmosios instancijos teismas, siekdamas tinkamo ir objektyvaus nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje nustatytinų aplinkybių ištyrimo, spręsti klausimo dėl galimo R. P. bendrininkavimo atliekant jam inkriminuojamos nusikalstamus veiksmus ar nustatyti galimai kartu su juo veikusius asmenis, procesinės galimybės neturi. Šių veiksmų atlikimas galimas tik ikiteisminio tyrimo metu, grąžinus nagrinėjamą baudžiamąją bylą prokurorui tyrimo papildymui, kas visiškai pagrįstai ir buvo padaryta skundžiama apylinkės teismo nutartimi. Konstatuojant šią išvadą pažymėtina, kad pagal BPK 164 straipsnio 1 dalį, būtent prokuroras organizuoja ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauja, todėl, jau perdavęs baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu pirmosios instancijos teismui, tačiau pastebėjęs, jog ikiteisminis tyrimas atliktas neišsamiai ar bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, prokuroras turi teisę prašyti bylą nagrinėjančio teismo grąžinti baudžiamąją bylą tyrimui papildyti. Netenkinti tokio prašymo pirmosios instancijos teismas, sutinkamai su aukščiau aptartu teisiniu reguliavimu, galėtų tik tokiu atveju, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas ir nesusijęs su nagrinėjama byla.
 9. Nors nesutinkant su skundžiama apylinkės teismo nutartimi skundu apygardos teismui ypatingas dėmesys skiriamas byloje apklaustų liudytojų, nukentėjusiųjų ir paties kaltinamojo parodymų analizei, tačiau šioje proceso stadijoje šių asmenų parodymuose esantys prieštaravimai esminės reikšmės neturi. Neabejotina, jog sprendžiant klausimą dėl baudžiamosios bylos perdavimo prokurorui tyrimui papildyti, proceso dalyvių paaiškinimai, tiek kiek jie susiję su kaltinamojo ar kitų asmenų kalte įvykdžius analizuojamą nusikalstamą veiką, nevertinami. Apie tai bus pasisakyta priimant baigiamąjį teismo procesinį sprendimą, išnagrinėjus baudžiamąją bylą iš esmės. Tokiu būdu, kaltinamojo R. P. gynėjo skundo argumentai, kiek jie susiję su aptartų asmenų parodymų vertinimu, šioje nutartyje išsamiau neanalizuojami.
 10. Įvertinus aptartų duomenų visumą, spręstina, kad skundžiama Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti jos apygardos teismui pateikto skundo motyvais, teisinio pagrindo nėra, todėl skundžiama nutartis paliekama galioti, o kaltinamojo gynėjo skundas atmetamas.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 442 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

3kaltinamojo R. P. gynėjo advokato G. M. skundą atmesti ir palikti galioti Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 nutartį. Nutartis neskundžiama ir įsigalioja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai