Byla 2S-608-345/2012
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko, suinteresuoti asmenys – T. V., SĮ „Susisiekimo paslaugos“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Sauliaus Mulevičiaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarties atmesti antstolio pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko, suinteresuoti asmenys – T. V., SĮ „Susisiekimo paslaugos“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Antstolis Saulius Mulevičius kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas priteisti iš skolininko T. V. vykdymo išlaidas – 159,78 Lt, susijusias su 2009-02-13 nutarimo Nr. 1207216-2 vykdymu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi antstolio Sauliaus Mulevičiaus pareiškimą atmetė, konstatavęs, jog formalus CPK 604 straipsnio taikymas, pagal kurį asmeniui tik išsiuntus antstolio siūlymą ir akivaizdžiai neįteikus (nepranešus asmeniui apie dokumento turinį) ir sprendžiant tokių išlaidų priteisimą teisme pažeistų asmens teises ir teisėtus interesus, Konstituciją bei tarp tautines teisės normas. Teismas ištyręs ir įvertinęs vykdomosios bylos medžiagą, padarė išvadą, kad skolininkui neįteikus siūlymo sumokėti vykdymo išlaidas, antstolis negalėjo kreiptis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Antstolis Saulius Mulevičius pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-09-21 nutartį ir priteisti pareiškime nurodomas vykdymo išlaidas iš skolininko T. V.. Nurodo, kad procesinių dokumentų (išskyrus raginimo LR CPK 660 str.) įteikimą vykdymo proceso metu reglamentuoja CPK 604 str., bei Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 p. Pagal šių norminių teisės aktų nuostatas siūlymas skolininkui siunčiamas registruotu laišku, kuris laikomas įteiktu pagal CPK 604 str. nustatytas taisykles, t.y. praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Skolininkui nepranešus apie gyvenamosios vietos pasikeitimą, pranešimai jam siunčiami registruotu laišku vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta (LR CPK 644 str. 1 d. 2 p.). Skolininkui pasiūlymas buvo išsiųstas paštu geruoju sumokėti vykdymo išlaidas, todėl yra laikomas tinkamai įteiktu pagal CPK 604 str. nustatytas taisykles.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina (CPK 337 str. 2 p.).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Sauliaus Mulevičiaus kontorai buvo perduotas vykdyti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2009-02-13 išduotas nutarimas Nr. 1207216-2 dėl 20 Lt baudos išieškojimo iš skolininko T. V. išieškotojo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ naudai (v.b.l. 2,4). Antstolis Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM nurodytu skolininko deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (( - )) ir 2009-02-13 nutarime Nr. 1207216-2 paties skolininko T. V. nurodytu adresu (( - )) registruotu paštu išsiuntė siūlymą dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo. Siūlymas adresu ( - ) 2009-05-09 buvo įteiktas skolininko motinai A. V. (v.b.l. 8). Tuo tarpu siūlymas adresu ( - ) buvo neįteiktas, registruotos siuntos įteikimo pranešime nurodoma, jog „buto moteris pasakė, kad negyvena“ (v.b.l. 7). Vadovaujantis LR CPK 611 str. 1 d. antstolis kreipėsi į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti antstolio pareiškimą, motyvuojant tuo, kad skolininkui tik išsiuntus antstolio siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas ir jo neįteikus (nepranešus asmeniui apie dokumento turinį), sprendžiant tokių išlaidų priteisimą teisme būtų pažeistos asmens teises ir teisėtus interesus bei teisės normos. Tačiau teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka.

13Sprendimo vykdymo išlaidos išieškomos įvykdžius sprendimą CPK 610, 611 straipsniuose nustatyta tvarka. CPK 611 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Siūlymas siunčiamas skolininkui registruotu laišku, kuris laikomas įteiktu pagal CPK 604 straipsnio nustatytas taisykles, pagal kurias siunčiami procesiniai dokumentai laikomi įteiktais, praėjus 5 dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 str. numatytą atvejį, kur nustatyta raginimo įteikimo tvarka, kai nežinoma skolininko buvimo vieta. Tiek siūlymas sumokėti skolą vykdymo išlaidas, tiek siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas yra siunčiami įstatyme įtvirtinta bendra procesinių dokumentų įteikimo vykdymo procese tvarka ir jokių išimčių siūlymų įteikimo tvarkai įstatymo leidėjas nenumatė. Tai reiškia, kad raginimo įvykdyti sprendimą įteikimo tvarkai nustatytos išimtys negali būti pagal analogiją taikomos siūlymo sumokėti vykdomąsias išlaidas įteikimo tvarkai. Siūlymas sumokėti vykdomąsias išlaidas yra laikomas įteiktu tinkamai, jei jis įteiktas, vadovaujantis CPK 604 str. nustatyta procesinių dokumentų įteikimo vykdymo procese tvarka, ir šiuo atveju nėra reikalavimo siūlymą skolininkui įteikti asmeniškai. Analogiškos pozicijos Vilniaus apygardos teismas laikosi ir kitose išnagrinėtose bylose (pvz. 2011-04-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-162-492/2011; 2011-05-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1061-560/2011). Įstatymų leidėjas nustatė, kad skolininkas privalo antstoliui nedelsdamas pranešti apie savo gyvenamosios vietos, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai siunčiami paskutiniu žinomu adresu. Be to pažymėtina, kad antstolio siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas buvo įteiktas skolininko motinai ir toks įteikimas laikomas tinkamu CPK 123 straipsnio 3 dalies prasme. Įvertinus bylos duomenimis darytina išvada, kad antstolis Saulius Mulevičius tinkamai įteikė skolininkui siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, siųsdamas jam žinomu, Gyventojų registro tarnybos nurodytu T. V. deklaruotos gyvenamosios vietos ir jo paties nutarime nurodytais adresais. Be to, pats skolininkas pažeidė įstatyme įtvirtintą pareigą nedelsiant informuoti antstolį apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą (CPK 644 str. 2 p.), todėl antstoliui negali būti suvaržyta CPK 611 str. įtvirtinta teisė kreiptis į teismą su pareiškimu dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, dėl ko neigiamos pasekmės dėl netinkamo procesinių pareigų vykdymo kilo skolininkui.

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad dėl netinkamo procesinės teisės normų aiškinimo ir taikymo apskųstoji pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 338 str.) ir klausimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 3 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 3 punktu, 339 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartį panaikinti, grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui išnagrinėti iš naujo antstolio Sauliaus Mulevičiaus pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai