Byla 2A-2958-178/2011
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir darbo užmokesčio priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Laimos Gerasičkinienės, Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo S. R. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Megatomas“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir darbo užmokesčio priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 300 Lt atlyginimo įsiskolinimą laikotarpiu nuo 2011 m. vasario 14 d iki 2011 m. vasario 28 d; pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir grąžinti į darbą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo neteisėto atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, 3 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Nurodė, kad pagal neterminuotą 2010 m. rugsėjo 1 d. darbo sutartį ieškovas įsidarbino kurjeriu pas atsakovą. Darbo sutartis nutraukta 2011 m. vasario 28 d. pagal DK 126 straipsnio 1 dalį. Pradedant dirbti jam nebuvo įteikta darbo sutartis, o vėliau ieškovas pamiršo atsiimti savo darbo sutarties egzempliorių, kuris jam buvo įteiktas 2011 m. kovo 22 d., kai ieškovo motina raštiškai pareikalavo jai įteikti sūnaus darbo sutartį. Ieškovas nesutiko su darbo sutarties nutraukimu, nes nuo 2011 m. vasario 15 d. jis nuolat atvykdavo į atsakovo būstinę, kad galėtų gauti laiškus ir juos išnešioti bei įteikti žmonėms. Jokių darbo drausmės pažeidimų nepadarė, todėl buvo atleistas neteisėtai. Dėl atleidimo iš darbo ieškovas patyrė dvasinius išgyvenimus, stresą, pažeminimą, neužtikrintumą savo ateitimi. Todėl prašė priteisti neturtinės žalos atlyginimą.

7Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad ieškovas buvo atleistas pasibaigus darbo sutarties terminui. Darbo sutartis galiojo iki 2011m vasario 28 d. Darbo sutartis su ieškovu buvo sudaryta jo motinos Ž. R. prašymu, nes ieškovas tuo metu buvo moksleivis. Nuo 2011 m vasario 15 d. ieškovui buvo žymimos pravaikštos, nes į darbą jis atvykdavo po darbo valandų. Atsakovas, nenorėdamas gadinti jo darbinės biografijos, nusprendė ieškovo neatleisti už pravaikštas. Jis ir jo įstatyminė atstovė melavo, kad antro vieneto darbo sutarties egzemplioriaus negavo, nes jiems įteikto darbo sutarties egzempliorių ieškovas su motina buvo atsinešę į darbą ir lygino su darbe esančiu darbo sutarties egzemplioriumi. Atsakovo teigimu, ieškovas neįrodė ieškinyje nurodytų aplinkybių, todėl pagrindo tenkinti ieškinį nėra.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu ieškinys buvo atmestas. Iš ieškovo atsakovo naudai priteista 1 200 litų advokato pagalbai apmokėti.Teismas pažymėjo, kad pagal darbo sutartį ieškovas į darbą buvo priimtas 2010 m. rugsėjo 1 d. kurjeriu pagal terminuotą 6 mėnesių darbo sutartį, mokant 600 litų mėnesinį darbo užmokestį. Su pareiginiais nuostatais ieškovas supažindintas pasirašytinai, o sudarant darbo sutartį dalyvavo jo motina, kuri vėliau už ieškovą paimdavo jo laiškus. Todėl teismas padarė išvadą, kad šalys buvo susitarę dėl darbo sutarties sąlygų, nes DK 118 straipsnis draudžia darbuotojui be darbdavio sutikimo savo darbą pavesti atlikti kitam asmeniui. Teismo vertinimu, byloje pateiktas 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr.22 ir įrašas darbo sutartyje rodė, kad ieškovas iš darbo atleistas pagal DK 126 straipsnio 1 dalį - suėjus darbo sutarties terminui. Todėl teismas padarė išvadą, kad jis atleistas teisėtai ir pagrįstai, nes darbinių funkcijų numatytų pareiginiuose nuostatuose negalėjo atlikti dėl mokslo mokykloje ir neįrodė, jog su juo buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis - tiek pateikta darbo sutartis, tiek liudytojų parodymai patvirtino terminuotos darbo sutarties sudarymo faktą. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 300 Lt darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 14 d. iki 2011 m. vasario 28 d., nes byloje pateiktos įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklės patvirtino, kad darbo dieną atsakovas pradėdavo 7 valandą ryto, o baigdavosi 15 valandą, tuo tarpu ieškovas pripažino, kad į biurą ateidavo po pamokų, 15-16 valandą, kai buvo darbo laikas biure pasibaigęs. Todėl teismas padarė išvadą, kad nurodomu metu jam pagrįstai buvo fiksuojamos pravaikštos, kurios į darbo laiką neįskaičiuojamos ir atlyginimas už jas nemokamas. Atmesdamas ieškovo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas konstatavo, kad reikalavimas atlyginti neturtinę žalą yra savarankiškas pažeistų darbo sutarties šalių teisių gynimo būdas ir taikomas tada, jeigu nustatomos būtinosios atsakomybės sąlygos: neteisėta veika, dėl neteisėtos veikos patirta neturtinė žala, priežastinis neteisėtos veikos ir neturtinės žalos ryšys, kaltė. Teismo nuomone, nors reikalavimas pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu ir reikalavimas atlyginti dėl neteisėto atleidimo patirtą neturtinę žalą yra susiję, ieškovas (darbuotojas) turi įrodyti atsakovo (darbdavio) veiksmų neteisėtumą nutraukiant darbo sutartį, tačiau reikalavimo pripažinti atleidimą iš darbo neteisėtu patenkinimas savaime nelemia ir reikalavimo atlyginti dėl neteisėto atleidimo patirtą neturtinę žalą tenkinimo. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo naudai buvo priteistos 1 200 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai atlyginti.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, kad apylinkės teismas nesurengė parengiamojo posėdžio bei nepagrįstai atsisakė priimti Ž. R. pateikiamas darbo sutartis, dėl to buvo apribotos ieškovo teisės teikti įrodymus. Teismas neįvertino ieškovo argumentų, kad jo parašas darbo sutartyje atsirado vėliau, o dėl terminuotos darbo sutarties šalys susitarę nebuvo ir prašyme priimti į darbą termino nebuvo. Ieškovo manymu, liudytojos G.V. parodymai buvo melagingi, nes vaizdo įraše turėjo matytis, kad 2010 m. rugpjūčio pabaigoje, kai ieškovo motina tarėsi dėl jo darbo sutarties sąlygų, derybose ši liudytoja nedalyvavo. Liudytojos A.V. teiginiai, kad ieškovas darbo sutarties egzempliorių gavo 2010 m. rugsėjo 9 d. melagingi, nes iš vaizdo įrašo matyti, kad 2010 m. rugsėjo 1 d. ieškovui pasirašant darbo sutartį jis darbo sutarties egzemplioriaus negavo. Mano, kad teismo išvada, jog terminuota darbo sutartis buvo sudaryta dėl jo mokymosi vidurinėje mokykloje, liudytojos D.M. S. teiginys, jog jis siekė sudaryti terminuotą darbo sutartį, nepagrįsti, kadangi 2011 metais ieškovas mokėsi 11 klasėje, kurioje egzaminų nebūna. Todėl ieškovas nebuvo suinteresuotas terminuotos darbo sutarties sudarymu ir siekė dirbti iki 2012 metų balandžio mėnesio. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas taip pat nevertino, ar terminuotos darbo sutarties sudarymas neprieštarauja DK 109 straipsnio nuostatoms, nepagrįstai priteisė iš ieškovo 1 200 Lt už advokato teiktą pagalbą, nes byloje buvo tik vienas posėdis, byla nėra sudėtinga, o ieškovo materialinė padėtis nėra gera.

12Atsiliepimas į apeliacinį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Nustatyta, kad ieškovas iš darbo atleistas pagal DK 126 straipsnio 1dalį, t.y. suėjus sutarties terminui. Byloje kilo ginčas, kurio esmė - ar su ieškovu sudaryta darbo sutartis buvo terminuota, taip pat dėl apmokėjimo už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 14 d. iki 2011 m. vasario 28 d.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

16Absoliučių apylinkės teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas.

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo.

19Apylinkės teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimas dėl apmokėjimo už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 14 d. iki 2011 m. vasario 28 d. netenkintinas, nes ieškovas faktiškai šiuo laikotarpiu nedirbo. Apeliantas apeliaciniu skundu prašo panaikinti visą sprendimą ir ieškinį patenkinti. Tačiau apeliaciniame skunde apskritai nėra nurodyta jokių argumentų, kuriais apeliantas ginčytų šią skundžiamo teismo sprendimo dalį. Tuo tarpu iš jo paties paaiškinimų pirmosios instancijos teisme galima spręsti, kad jis ateidavo pas atsakovą po darbo valandų, faktiškai darbo neatliko. Todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas šioje ginčo dalyje.

20Dėl ieškovo atleidimo iš darbo.

21Kaip minėta, esminis ginčas yra kilęs dėl to, ar ieškovas buvo priimtas dirbti pagal terminuotą darbo sutartį ar neterminuotai.

22Apelianto prašyme dėl priėmimo į darbą nėra nurodyta, kad jis pageidauja sudaryti terminuotą darbo sutartį, joks darbo sutarties terminas nėra numatytas ir įsakyme dėl ieškovo priėmimo į darbą (b.l. 26, 80). Tuo tarpu į bylą pateiktos darbo sutarties 2 punkte nurodyta, kad sutartis sudaroma 6 mėnesių terminui (b.l.53-54). Apeliantas teigia, kad sutarties sudarymo metu su atsakovu dėl terminuotos darbo sutarties nesitarė, minėtas įrašas padarytas vėliau. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendė, kad vis tik buvo sudaryta terminuota darbo sutartis. Apeliantas nurodo, kad net ir tokiu (terminuotos darbo sutarties sudarymo) atveju teismas nesiaiškino, ar tokios sutarties sudarymas neprieštaravo DK 109 straipsnio nuostatoms. Nesutikti su šiuo apeliacinio skundo argumentu apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo.

23Pagal DK 109 straipsnio 1 dalį terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams. Nuo pat DK įsigaliojimo neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai numato įstatymai arba kolektyvinės sutartys (DK 109 str. 2 d.). Taigi. terminuotos darbo sutarties sudarymas turi būti pagrindžiamas objektyvia būtinybe patenkinti laikinai padidėjusį darbo jėgos poreikį, t.y. darbo, į kurį priimamas darbuotojas, poreikis yra laikinas, kitaip tariant, apribotas tam tikru laikotarpiu. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad DK 109 straipsnio 2 dalyje nenumatyta galimybė sudaryti su darbuotoju terminuotą darbo sutartį vien tuo pagrindu, jog to pageidauja darbuotojas. Toks darbo sutarties šalių laisvės apribojimas yra pagrįstas darbuotojų teisių apsauga nuo galimo piktnaudžiavimo terminuotoms darbo sutartims sudaryti. Darbdavys organizuoja darbą, esant ginčui dėl terminuotos darbo sutarties teisėtumo, jam tenka pareiga įrodinėti, kad darbas nėra nuolatinio pobūdžio arba konkrečiu atveju terminuotos darbo sutarties sudarymą leidžia įstatymas ar kolektyvinė sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 30 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-74/2006).

24Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 1231 straipsniu 2010 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-927 6 straipsniu buvo pakeista DK 109 straipsnio 2 dalis (įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d., darbo sutartis su ieškovu sudaryta, kaip minėta, 2010 m. rugsėjo 1 d.) ir nustatyta, kad neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai ar kolektyvinės sutartys arba kai darbuotojas priimamas į naujai steigiamą darbo vietą. Šio įstatymo 17 straipsnio 4, 5 dalys nustatė, kad: - pagal šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje keičiamą Darbo kodekso 109 straipsnio 2 dalį terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui galima sudaryti tik po šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtoms naujoms darbo vietoms. Naujai įsteigtomis darbo vietomis nelaikomos tokios darbo vietos, kurios po šio įstatymo įsigaliojimo steigiamos tokiam pačiam darbui atlikti panaikinant buvusias darbo vietas; - terminuotų darbo sutarčių, sudaromų pagal Darbo kodekso 109 straipsnio 2 dalį naujai įsteigtoms darbo vietoms, skaičius įmonėje, įstaigoje, organizacijoje negali viršyti 50 procentų visų įmonės, įstaigos, organizacijos darbo vietų (pareigybių) skaičiaus.

25Taigi, nagrinėjamoje byloje terminuotos (jei, kaip sprendė pirmosios instancijos teismas, ieškovas buvo priimtas į darbą pagal terminuotą sutartį) darbo sutarties teisėtumo aspektu turėjo būti vertinamas darbo, į kurį priimtas ieškovas, pobūdis – ar darbas yra nuolatinio pobūdžio, ar nenuolatinio, o jei nuolatinio pobūdžio – kokiu iš DK 109 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų yra numatyta galimybė sudaryti terminuotą darbo sutartį: įstatymo, kolektyvinės sutarties arba priimant į naujai steigiamą darbo vietą. Nė vienos iš šių teisiškai reikšmingų aplinkybių pirmosios instancijos teismas ne tik neaptarė skundžiamame sprendime, bet ir apskritai netyrė. Todėl yra pagrindas konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas šioje bylos dalyje faktiškai neatskleidė bylos esmės Šių aplinkybių aiškinimas yra susijęs su darbo, į kurį buvo priimtas ieškovas, pobūdžio, kolektyvinės sutarties nuostatų tyrimu, naujų darbo vietų (ne)steigimo nustatymu. Šiais aspektais į bylą jokie įrodymai (ar net paaiškinimai) pirmosios instancijos nebuvo teikiami, kas daro negalimu pagal pateiktus byloje įrodymus iš esmės ją išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme.

26Todėl skundžiamas sprendimas šioje dalyje naikinamas, byla perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.). Kadangi su šia bylos dalimi iš esmės yra susiję klausimai dėl neturtinės žalos atlyginimo, išlaidų už advokato pagalbą atsakovui priteisimo, todėl sprendimas naikinamas ir šiose dalyse.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 straipsniais,

Nutarė

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimą dalyje, kuria ieškinio dalis dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo už laikotarpį nuo 2011 m. vasario 14 d. iki 2011 m. vasario 28 d. atmesta, palikti nepakeistą.

29Kitą šio sprendimo dalį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas ieškiniu prašė iš atsakovo priteisti 300 Lt atlyginimo... 6. Nurodė, kad pagal neterminuotą 2010 m. rugsėjo 1 d. darbo sutartį ieškovas... 7. Atsakovas ieškinio nepripažino. Nurodė, kad ieškovas buvo atleistas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu ieškinys buvo atmestas. Iš... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti... 12. Atsiliepimas į apeliacinį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Nustatyta, kad ieškovas iš darbo atleistas pagal DK 126 straipsnio 1dalį,... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Absoliučių apylinkės teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota.... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Dėl darbo užmokesčio įsiskolinimo.... 19. Apylinkės teismas sprendė, kad ieškinio reikalavimas dėl apmokėjimo už... 20. Dėl ieškovo atleidimo iš darbo.... 21. Kaip minėta, esminis ginčas yra kilęs dėl to, ar ieškovas buvo priimtas... 22. Apelianto prašyme dėl priėmimo į darbą nėra nurodyta, kad jis pageidauja... 23. Pagal DK 109 straipsnio 1 dalį terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma... 24. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos Respublikos Darbo... 25. Taigi, nagrinėjamoje byloje terminuotos (jei, kaip sprendė pirmosios... 26. Todėl skundžiamas sprendimas šioje dalyje naikinamas, byla perduodama... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimą dalyje,... 29. Kitą šio sprendimo dalį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios...