Byla 2S-515-436/2014
Dėl baudos skyrimo UAB „Modus“ vadovui R. K. už antstolio patvarkymo nevykdymą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Modus“ administracijos vadovo R. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-24200-713/2013 pagal pareiškėjos antstolės G. A. prašymą suinteresuotiems asmenims UAB „Modus“, R. K., UAB „Autostendas“ dėl baudos skyrimo UAB „Modus“ vadovui R. K. už antstolio patvarkymo nevykdymą.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4antstolė G. A. kreipėsi į teismą su pareiškimu skirti UAB „Modus“ vadovui R. K. 2000,00 Lt baudą už antstolio 2013 m. rugpjūčio 6 d. patvarkymo nevykdymą. Pareiškime nurodoma, kad antstolės kontoroje yra vykdomas vykdomasis dokumentas dėl 1270,50 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš UAB „Modus“ išieškotojo UAB „Autostendas“ naudai. 2013 m. liepos 25 d. skolininkei įteiktas raginimas skolą sumokėti geruoju, tačiau skola nesumokėta. Vykdant išieškojimą, 2013-08-06 skolininkei UAB „Modus“ išsiųstas patvarkymas dėl duomenų apie turimą turtą pateikimo. Duomenys nepateikti iki šios dienos.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi antstolės G. A. prašymas patenkintas iš dalies ir UAB „Modus“ vadovui R. K. paskirta vienkartinė 500,00 Lt bauda už 2013 m. rugpjūčio 6 d. antstolės reikalavimo nevykdymą.

6Teismas nurodė, kad antstolė G. A. vykdo Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą dėl 1270,50 Lt skolos, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš UAB „Modus“ išieškotojo UAB „Autostendas“ naudai. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą, antstolė 2013 m. rugpjūčio 6 d. priėmė reikalavimą pateikti informaciją apie turimą turtą, išaiškinant vadovo atsakomybę už antstolio reikalavimų nevykdymą. Minėtas raginimas išsiųstas skolininkei UAB „Modus“ ir įteiktas 2013 m. rugpjūčio 12 d. bendrovės direktoriaus šeimos nariui.

7Bylos medžiaga patvirtina, jog nėra jokių duomenų, liudijančių, kad 2013 m. rugpjūčio 6 d. antstolės raginimas dėl informacijos pateikimo būtų vykdytas laiku ir tinkamai, jog įmonė (jos administracija) būtų reagavusi į antstolės raginimą, bendradarbiavusi su ja, nurodžiusi priežastis, dėl kurių nebuvo įvykdytas antstolės raginimas (CPK 178 str., 185 str.). Teismas atsižvelgė į tai, kad išieškoma nedidelė pagrindinė skola, UAB „Modus“ vadovas nagrinėjamoje vykdomojoje byloje nėra baustas už antstolio reikalavimų nevykdymą, tačiau jam yra skirtos baudos už kitų antstolių reikalavimų nevykdymą (Teismų informacinė sistema LITEKO), todėl vertino, jog R. K. sąmoningai nevykdo savo prievolių, tuo vilkindamas procesus ir UAB „Modus“ vadovui baudą mažino iki 500,00 Lt.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Modus“ vadovas R. K. prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – antstolės pareiškimą dėl baudos skyrimo atmesti. Nurodo, kad UAB „Modus“ yra ūkio subjektas, vykdantis ūkinę – komercinę veiklą susijusią su transportu. Po visuotinai žinomos pasaulinės ekonominės krizės bendrovė turi finansinių sunkumų, kuriuos stengiasi pašalinti, taip pat mažina įmonės nuostolius. Nors įmonės finansinė padėtis yra sunki, tačiau ji deda visas pastangas nenutraukti ir nesustabdyti įmonės veiklos. Įmonės vadovas nurodo, kad yra priverstas ieškoti pusiausvyros santykiuose su kreditoriais pagal antstolių vykdomuosius dokumentus, todėl jo elgesys laikytinas atitinkančiu bonus pater familias standartą. Pažymi, kad apeliantas yra pareigingas ir rūpestingas juridinio asmens vadovas, itin sunkioje finansinėje situacijoje laiko, kad antstolio reikalavimo įvykdymo vėlavimas įvyko dėl svarbių ir pagrįstų priežasčių ir dėl to vadovui bauda neturėtų būti skiriama.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja antstolė G. A. prašo atskirąjį skundą atmesti, palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį. Nurodo, kad apelianto argumentai, jog jis yra rūpestingas ir deda visas pastangas, kad būtų savalaikiai įvykdyti kreditoriaus ir antstolių reikalavimai neatitinka tikrovės. Išieškotojas antstolės kontorai vykdomąjį dokumentą pateikė 2013 m. liepos 12 d. Raginimas įvykdyti sprendimą geruoju UAB „Modus“ įteiktas 2013 m. liepos 25 d. 2013 m. rugpjūčio 6 d. areštuotos įmonės lėšos ir skolininkas įpareigotas pateikti antstolei informaciją apie įmonės finansinę padėtį bei turimą turtą. 2013 m. rugpjūčio 22 d. skolininkei išsiųstas reikalavimas pristatyti automobilį, areštuotą turto arešto aktu, tačiau UAB „Modus“ vadovas į antstolio reikalavimus nereaguoja, sąmoningai vilkina vykdymo procesą, be to, tokiu elgesiu stumia įmonę į dar sunkesnę finansinę situaciją didindamas vykdymo išlaidas. Pažymi, kad iki atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimo skolininko vadovas dar nėra pateikęs prašomų dokumentų. UAB „Modus“ vadovui iki šiol nepateikus antstoliui reikalaujamų dokumentų ir nepaskyrus už tai baudos būtų piktnaudžiavimas teisingumo principo taikymu ir akivaizdus šalių pusiausvyros principas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.).

13Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolės G. A. 2013 m. liepos 19 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0088/13/00487 buvo priimtas vykdymui Kauno apylinkės teismo 2013 m. liepos 12 d. išduotas vykdomasis raštas dėl priteistų 1270,50 Lt skolos, 6 % dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-01-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminio mokesčio, 200,00 Lt išlaidų už advokato pagalbą sumų išieškojimo iš skolininko UAB Modus“ išieškotojo UAB „Autostendas“ naudai (b. l. 7–16). Tą pačią dieną atsakovei išsiųstas raginimas per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti skolą ir 120,00 Lt antstolei vykdymo išlaidų (b. l. 17–18). Šis raginimas skolininkui įteiktas 2013 m. liepos 25 d. (b. l. 6). Skolininkas geruoju skolos neapmokėjo, todėl antstolė 2013 m. rugpjūčio 6 d. patvarkymu areštavo skolininko lėšas (b. l. 60–63) bei tą pačią dieną UAB „Modus“ direktoriui R. K., adresu ( - ), išsiuntė reikalavimą nedelsiant pateikti duomenis apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Taip pat nurodė, kad už šio reikalavimo įvykdymą yra atsakingas įmonės vadovas, t.y. UAB „Modus“ direktorius R. K.. Antstolė įspėjo skolininko vadovą, kad už šio reikalavimo neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 2000,00 Lt dydžio baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (b. l. 76). Šis patvarkymas suinteresuotam asmeniui įteiktas 2013 m. rugpjūčio 12 d. (b. l. 6). Duomenų byloje apie šio reikalavimo įvykdymą nėra. Iš turto arešto aktų registrų išrašų antstolė nustatė, kad skolininkas UAB „Modus“ nekilnojamojo turto neturi, tačiau turi transporto priemonių. 2013 m. rugpjūčio 19 d. turto arešto aktu antstolė areštavo skolininkui nuosavybės teise priklausantį automobilį VW CADDY, valst. Nr. ( - ) (b. l. 80–82). 2013 m. rugpjūčio 22 d. antstolė skolininko UAB „Modus“ direktoriui R. K. išsiuntė reikalavimą pristatyti areštuotą automobilį (b. l. 83). Šis reikalavimas siųstas UAB „Modus“ registracijos adresu Perkūno al. 30-1, Kaune, grįžo neįteiktas, kadangi adresatas jo neatsiėmė (b. l. 89).

15CPK 645 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Taigi, skolininkas yra juridinis asmuo, už kurio veiklą yra atsakingas juridinio asmens vadovas.

16Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, kad jis ieško pusiausvyros santykiuose su kreditoriais pagal antstolių vykdomuosius dokumentus, kadangi byloje esantys duomenys patvirtina priešingas aplinkybes – apeliantas į antstolio raginimą sumokėti skolą nereagavo, į reikalavimą pateiktį įmonės turimo turto duomenis, taip pat nereagavo, su pareiškėja antstole G. A. nesusisiekė. Kaip patvirtino pareiškėja atsiliepime į atskirąjį skundą, iki jo pateikimo teismui suinteresuotas asmuo R. K. dar nėra įvykdęs antstolės 2013 m. rugpjūčio 6 d. reikalavimo skolininkui pateikti areštuotą transporto priemonę. Teismo vertinimu, skolininkas privalo antstoliui pateikti turimą areštuotą transporto priemonę. Tokie veiksmai, kai skolininkas atsisako pateikti jo turimas transporto priemones apžiūrai, laikytini netinkamu skolininko pareigos pateikti informaciją apie turimą turtą vykdymu (CPK 645 straipsnio 1 dalis) ir teisėto antstolio patvarkymo nevykdymu (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Kaip jau buvo nustatyta, skolininkas antstolio reikalavimų nėra įvykdęs, be to apeliantas savo atskirajame skunde nenurodė nė vieno konkretaus vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo, taip pat nenurodė jokių svarbių priežasčių, dėl kurių negalėjo laiku įvykdyti antstolės reikalavimų, todėl atskirajame skunde nurodyti argumentai nesudaro pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas antstolės G. A. prašymą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, pažeidė procesinės teisės normas.

17Antstolė prašė skolininko UAB „Modus“ vadovui skirti 2000,00 Lt baudą, tačiau pirmosios instancijos teismas įvertino tai, jog šioje byloje skolininko vadovas nebuvo baustas, tačiau kitose bylose taip pat sąmoningai nevykdo antstolių reikalavimų. Įvertinęs šias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai skolininko juridinio asmens vadovui taikė sankcijas, tačiau prašomą skirti baudą sumažino.

18Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

19Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi suinteresuoto asmens UAB „Modus“ vadovui R. K. paskirdamas 500,00 Lt baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, nepažeidė procesinės teisės normų ir iš esmės priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. antstolė G. A. kreipėsi į teismą su pareiškimu skirti UAB „Modus“... 5. Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi antstolės G. A.... 6. Teismas nurodė, kad antstolė G. A. vykdo Kauno apylinkės teismo vykdomąjį... 7. Bylos medžiaga patvirtina, jog nėra jokių duomenų, liudijančių, kad 2013... 8. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Modus“ vadovas R. K. prašo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą pareiškėja antstolė G. A. prašo... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 13. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolės G. A. 2013 m. liepos 19 d.... 15. CPK 645 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu reikalavimas pateikti duomenis... 16. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais, kad jis... 17. Antstolė prašė skolininko UAB „Modus“ vadovui skirti 2000,00 Lt baudą,... 18. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl... 19. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog pirmosios... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 21. Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....