Byla 2-89-794/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Giedrei Narmontaitei, Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Audriui Stonkui, atsakovės atstovui advokatui Arūnui Žliobai, trečiojo asmens UAB „Sobo sistemos“ atstovui Zigmui Šlepečiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės S. S. patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Mūsų namų valdos“, tretiesiems asmenims KŪB „Homburg LT Baltijos Investicijos 1“, UAB „Res Management“, UAB „Corpus A“, UAB „Sobo sistemos“, UAB DK “PZU Lietuva“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama iš atsakovės priteisti 18000 Lt negauto nuomos mokesčio, 10715,00 Lt defektų ištaisymo išlaidų bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ). Nuo 2009-06-15 šiame name buvo atjungtas karšto vandens tiekimas, nors buvo paskelbta, kad dėl įvykusios karšto vandens trasos avarijos name karšto vandens nebus savaitę, tačiau dėl atsakovės neveikimo karšto vandens nebuvo tiekiamas daugiau nei keturis mėnesius. 2009-10-05 raštu buvo kreiptasi į administratorių dėl avarijos likvidavimo ir karšto vandens atnaujinimo, taip pat buvo nurodyta, kad ieškovė dėl šios situacijos patiria žalą; dėl negalėjimo naudotis gyvenamąja patalpa, atsakovei nesiėmus priemonių susidariusiai situacijai pašalinti, ieškovė įspėjo reikalausianti atlyginti patirtus nuostolius. Į gautą pretenziją atsakovė nurodė, kad vandentiekio trasos avarija įvyko ne jų administruojamame name, ( - ), o name, adresu ( - ), kurio savininkas yra KŪB „Homburg LT Baltijos Investicijos 1“, kurią atstovauja UAB „Res Management“, o administruoja UAB „Corpus A“. Ieškovė buvo sudariusi gyvenamųjų patalpų, Turgaus g. 13, Klaipėda, nuomos sutartį su A. C. A. Dėl neatsiradusio šilto vandens nebuvo prijungtas ir centralizuotas šildymas, dėl to nuomininkas 2009-10-05 pranešė, kad jis nutraukia nuompinigių mokėjimą, kol butas bus tinkamas naudoti ir kol bus pradėtos tiekti būtinos komunalinės paslaugos. Pagal sudarytą sutartį, kas mėnesį nuomininkas mokėdavo ieškovei 4000 Lt, todėl ieškovė negavo pajamų už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2009-11-07 mėn. vidurio, t.y. už 4,5 mėnesio – 18000 Lt. Be tiesioginių nuostolių ieškovė patyrė ir tiesioginę turtinę žalą, dėl nepajungto šildymo bute atsiradusios drėgmės, atsirado įtrūkimai sienoje, pelėsio požymiai, dėl ko būtina iš naujo atlikti apdailos darbus. Šios aplinkybės užfiksuotos antstolio G. Jonausko faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Ieškovė kreipėsi į statybos specialistus, kurie galėtų atlikti remonto darbus ir pašalinti padarytą žalą, ieškovei buvo pateikta remonto darbų sąmata, pagal kuria remonto darbų kaina yra 10715 Lt. Šią sumą privalo atlyginti atsakovė, nes neatliko kaip butą administruojančios įmonės pareigų vykdymo.

3Atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ atsiliepime prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodo, kad atsakovė 2006-07-03 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1555 yra paskirta namo ( - ), administratoriumi. 2009-04-01 raštu UAB „Sobo sistemos“ informavo atsakovę, trečiąjį asmenį UAB „Corpus A“ ir AB „Klaipėdos energija, kad adresu ( - ), pogrindžio kanaluose yra trūkę šildymo sistemos vamzdžiai, avarijos likvidavimui atidenginėjami vamzdynų kanalai ir tikslinama trūkimo vieta, nutrauktas šilumos tiekimas objektams, tame tarpe, namui, esančiam ( - ). 2009-04-02 raštu UAB „Sobo sistemos“ paaiškino, jog atlikus pirmajame rašte nurodytus darbus, įsitikinta, kad paskirstomieji vamzdžiai yra visiškai susikorodavę, todėl būtinas vamzdynų pakeitimas. Atsakovė 2009 m. birželį organizavo konkursą-apklausą, siekdama išrinkti geriausią tiekėją, iš keturių įmonių pateikusių geriausius pasiūlymus, apklausos nugalėtoja pripažinta UAB „Sobo sistemos“. Kadangi sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priima butų ir kitų patalpų savininkai viešame susirinkime balsų dauguma. 2009-07-21 ir pakartotinis 2009-08-17 susirinkimai neįvyko, nes nesusirinko daugiau nei pusę savininkų. 2009-10-05 raštu UAB „Sobo sistemos“ informavo, kad nedelsiant reikia spręsti klausimą dėl karšto vandens ir šilumos tiekimo namams, atsakovė iš karto kreipėsi į trečiąjį asmenį UAB „Res Management“, prašydama spręsti nedelsiant vamzdynų keitimo klausimą. UAB „Res Management“ ir UAB „Corpus A“ buvo informuoti apie ieškovės pretenziją. 2009-10-19 pasirašyta statybos rangos sutartis, kurios pagrindu užsakovai KŪB „Homburg LT Baltijos Investicijos 1“, atsakovė susitarė su rangovu UAB „Sobo sistemos“ dėl vamzdynų remonto darbų. Teigia, kad atsakovė nėra atsakinga už ieškovės patirtą žalą, nes atsakovė negalėjo pradėti remonto darbų be butų savininkų pritarimo, ši žala atsirado dėl trečiųjų asmenų neveiklumo. Nurodo, jog nėra duomenų, kad minėta nuomos sutartis buvo įregistruota, be to nuomos mokestis 4000 Lt per mėnesį yra neprotingai didelis ir keturis kartus didesnis už panašios būklės buto nuomą rinkos kaina. Nurodo, kad bute esantys defektai galėjo atsirasti ir prieš nutraukiant šilumos ir karšto vandens tiekimą.

4Tretysis asmuo UAB DK “PZU Lietuva“ atsiliepime nurodo, kad ieškinys nepagrįstas ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovė neįrodė, jog dėl atsiradusios žalos ir atsakovės veiksmų (neveikimo) buvo neteisėti veiksmai, žala bei priežastinis ryšys. Nurodė, kad minėtos avarijos šalinimas priklauso ne atsakovei, o šalto ir karšto vandens tiekėjui bei jo avarinėms tarnyboms, namo administratorius, priešingai buvo rūpestingas ir ėmėsi aktyvių veiksmų susidariusiai situacijai spręsti, o avarija įvyko, ne atsakovės administruojamo namo ribose. Ieškovės raštuose dėl nuomos sutarties minimas ne buto ( - ), adresas, taip pat nepateikta įrodymų, kad buto defektai atsirado dėl vamzdynų avarijos. Šių ieškovės reikalavimų negalima pripažinti ir draudžiamuoju, pagal civilinės atsakomybės sutartį sudarytą tarp atsakovės ir UAB DK “PZU Lietuva“.

5Tretysis asmuo UAB „Corpus A“ nurodo, kad po 2009-04-01 UAB „Sobo sistemos“ pranešimo, UAB „Corpus A“ suderinus su KŪB „Homburg LT Baltijos Investicijos 1“ atstovu UAB „Res Management“ savo jėgomis atliko darbus, kuriuos 2009-04-07 atliktų darbų aktą priėmė UAB „Res Management“. Po avarijos tretysis asmuo ne tik atliko avarijos mastui ir tolimesniam remontui nustatyti pirminius darbus ir nuolat teikė informaciją tretiesiems asmenims dėl atliekamų remonto darbų. Nurodo, kad tretieji asmenys nėra reiškę pretenzijų dėl atliktų darbų ar žalos, kilusios kaip avarijos pasekmė, atlyginimo, taip pat nei ieškovės ieškinyje ir atsakovės atsiliepime nėra nurodyta, kad reikalaujama priteisti žala, kilo dėl UAB „Corpus A“ kaltės. Tretysis asmuo palaiko atsakovės poziciją išdėstyta atsiliepime, todėl nesutinka su ieškiniu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, patvirtino jame nurodytas aplinkybes. Nurodė, kad žala atsirado dėl atsakovės neveikimo, kuri kaip namo administratorius, privalėjo užtikrinti administruojamo namo šilumos ir karšto vandens tiekimui. Nurodė, kad atsakovė buvo įspėta dėl kilusios žalos atlyginimo, jeigu nesiims aktyvių veiksmų avarijos padariniams pašalinti. Nurodė, kad argumentas, jog turėjo būti priimtas butų savininkų sprendimas susirinkime yra nepagrįstas, nes administratorius, negali savo pareigų ir jų nevykdymo kilusios atsakomybės, perkelti buto savininkams. Nuomos kaina yra reali, nurodyta nuomos sutartyje. Nuomininko atsisakymas mokėti nuompinigius ir buto defektų atsiradimas yra pagrįstas rašytiniais įrodymais.

7Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad pagal administravimo nuostatus atsakovė neturėjo teisės priimti sprendimo dėl avarijos, tai turėjo padaryti patalpų savininkai. Be to UAB „Marių valdos“ yra atsakinga už avarijos likvidavimą, toje teritorijoje, kurioje yra jos administruojamos gyvenamosios patalpos. Atsakovė iš karto sužinojusi apie avariją ėmėsi visų būtinų veiksmų, kreipėsi į UAB „Corpus A“, organizavo butų savininkų susirinkimą, kad būtų priimtas sprendimas. Atsakovės veiksmai užsitęsė, dėl kito namo administratoriaus ir valdytojo užsitęsusių veiksmų. Nurodo, kad žala laiku buvo nepašalinta dėl butų savininkų kaltės. Teigia, jog nėra pateikta įrodymų, kad tokia nuomos suma kas mėnesį buvo mokėta, kaip nurodo ieškovė. Šildymas buvo pajungtas tada, kai KŪB „Homburg LT Baltijos Investicijos 1“ patvirtino, kad UAB „Sobo sistemos“ gali atlikti darbus.

8Trečiojo asmens UAB „Sobo sistemos“ atstovas nurodė, jog bendrovė aptarnauja vidaus ir šildymo vamzdynus, esant vienam šildymo centrui, iš jo tiekiama namui šilumos ir karšto vandens energija. 2009-03-31 nustačius defektas dalyvaujant UAB „Corpus A“ ir UAB „Mūsų namų valdos“ atstovui. UAB „Corpus A“ suteikė galimybę apžiūrėti vamzdyną ir tuo metu buvo nustatyta, kad karštą vandenį tiekiantys vamzdžiai yra trūkę. Po konkurso-apklausos tapęs nugalėtoju ir sudarius 2009-10-19 sutartį tretysis asmuo įsipareigojo pakeisti vamzdį iki 2009-11-09, kas ir buvo atlikta per numatytą terminą.

9Tretieji asmenys KŪB „Homburg LT Baltijos Investicijos 1“, UAB „Res Management“, UAB „Corpus A“, UAB DK “PZU Lietuva“ ir jų atstovai teismo posėdyje nedalyvauja, apie posėdį pranešta tinkamai (3 t. b.l. 37-78), todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (CPK 247 str.).

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių šalių paaiškinimais nustatyta, kad pagal 2006-07-03 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. Ad1-1555 gyvenamasis namas, esantis ( - ), eksploatuoti perduotas administratoriui UAB „Mūsų namų valdos“ (b.l. 44-46). 2009-01-01 ieškovė ir A. C. A sudarė terminuotą sutartį dėl gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nuomos iki 2010-01-01 (b.l. 1 t. 15-25). 2009-07-01 ieškovei A. C. A pareiškė pretenziją, jog ketina nustoti mokėti nuompinigius, nes bute nėra šilto vandens, 2009-10-05 raštu nuomininkas nurodė, kad nuo 2009-06-20 bute nėra tiekiama karšto vandens ir nuo 2009-10-01 nėra šildymo, todėl nuomos mokesčio mokėjimas yra sustabdomas, kol komunalinės paslaugos nebus tiekiamos tinkamai (b.l. 1 t. 27, 29). 2009-11-07 antstolis Giedrius Jonauskas surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame nustatyta, jog 2009-11-07 bute, adresu ( - ), yra nešildoma. 2006-07-03 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu UAB „Mūsų namų valdos paskirta Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų, tame tarpe ir namo, adresu ( - ), bendrosios nuosavybės administratore (b. l. 1 t. 44-46). 2009-03-31 paaiškėjo, kad adresu, ( - ), pogrindžio kanaluose yra trūkę šildymo sistemos vamzdžiai. Nutrauktas šilumos tiekimas objektams ( - )ir paskirstomieji šilumos tiekimo ir vandentiekio vamzdynai yra sukorodavę (b. l. 1t. 50-51). 2009-06-23 daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), karšto, šalto vandens ir šildymo sistemos paskirstomųjų vamzdžių pakeitimo supaprastinto konkurso nugalėtoju pripažintos UAB „Sobo sistemos“ (b. l. 1 t. 59-60). Atsakovo rengtame 2009-07-21 visuotiniame butų/patalpų, esančių ( - ), savininkų susirinkime sprendimas dėl surūdijusių vamzdynų renovacijos sprendimas nepriimtas nesant kvorumo (b.l.1t. 63), dėl tos pačios priežasties 2009-08-17 pakartotiniame butų savininkų susirinkime sprendimas nepriimtas (b.l. 1 t. 64). 2009-10-05 ieškovė atsakovei pateikė raštą dėl avarijos likvidavimo ir karšto vandens tiekimo atnaujinimo, kuriame ieškovė prašo atsakovę imtis neatidėliotinų veiksmų avarijos padariniams pašalinti ir atnaujinti karšto vandens tiekimą per 14 dienų, kitu atveju ieškovė svarstys galimybę kreiptis dėl žalos atlyginimo dėl negalėjimo naudotis jai priklausančia gyvenamąja patalpa. (b.l. 1 t 67-68). 2009-10-19 sudaryta statybos rangos sutartis Nr. SR-106/2009, sutarties pagrindu užsakovams UAB „Mūsų namų valdos“ ir KŪB „Homburg LT Baltijos Investicijos 1“, atstovaujama UAB „Res Management“, rangovas UAB „Sobo sistemos“ įsipareigojo iki 2009-11-09 atlikti gyvenamųjų namų, ( - ), vidaus šildymo sistemos skirstomųjų vamzdynų esančių pogrindžio kanaluose Turgaus g. 15, namo ribose (b. l. 1 t. 72-75). Esant ieškovės prašymui byloje buvo paskirta statinio dalinė techninė teismo ekspertizė (b. l. 2t.137-138). Ekspertizės akte nustatyta, kad rudenį, net per vieną mėnesį nešildomame bute gali atitvaruose susidaryti kondensacinė drėgmė, kuri dažniausia būna priežastimi, sienų ir lubų apdailinių paviršių sutrūkinėjimo ir pelėsių ypatingai patalpų kampuose atsiradimo; nurodyta, kad bute, esančiame ( - ), Klaipėdoje, sienų ir apdailos defektai galimai atsirado 2009 m. spalio, lapkričio mėnesiais; ekspertizės metu nustatyti šie buto defektai: dalies lubų plokštumos, įrengtos panaudojant gipskartonio lakštus, nelygumai viršijantys 3 mm ir glaistytų ir dažytų polistireninio putplasčio karnizų atsisluoksniavimas ir atitrūkimas nuo lubų ir sienų; defektų ištaisymo kaina sudaro 4515,72 Lt ( b. l. 2t. 159).

12LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 75 dalis numato, jog Statinio naudotojas – statinio savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja statinį (jo dalį) Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių ar teismo sprendimų pagrindu. LR Aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-347 „Dėl STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos ir jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 33 p. nurodyta, jog Statinio naudotojas, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, privalo imtis priemonių žmonėms, aplinkai ir statiniui apsaugoti nuo galimų pasekmių, sustabdyti statinio naudojimą, uždrausti bet kokią veiklą statinyje (jei reikia, – ir statinio sklype).

13Pagal 2006-07-03 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. Ad1-1555 gyvenamasis namas, esantis ( - ), eksploatuoti perduotas administratoriui UAB „Mūsų namų valdos“. 2008-09-30 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1865 patvirtinti Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai. Šių nuostatų 5 p. nustatė, kad pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendro naudojimo objektų, taip pat LR įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Nuostatų 9.13. p administratorių įpareigoja atlikti visus veiksmus, būtinus bendrosios nuosavybės objektams valdyti, išsaugoti, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti ir užtikrinti jų naudojimą pagal paskirtį. Šie nuostatai įpareigoja administratorių atlikti visus veiksmus, būtinus bendrosios nuosavybės objektams valdyti, išsaugoti, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti, ir užtikrinti jų naudojimą pagal paskirtį, taip pat administratorių įpareigoja savo prievoles vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik patalpų savininkų interesais, nenaudoti jam suteiktų teisių savo ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti.

14Teismo nuomone, administratorius pažeidė šiuos įpareigojimus. Administratorius UAB „Mūsų namų valdos“ trečiojo asmens AB „Sobo sistemos“ pranešimą dėl avarinės vamzdyno būklės gavo 2009-03-31 (1 t. b.l. 50-53), tai patvirtino ir posėdžio metu (3 t. b.l. 90), tačiau gyventojų susirinkimą nusprendė sušaukti praėjus beveik 4 mėnesiams, t. y. 2009-07-21 (1 t. b.l. 63). Atsižvelgiant į pranešime nurodomus duomenis, kad atsakovės administruojamo namo vamzdynų būklė avarinės būklės, reikėjo operatyviai reaguoti į šią situaciją ir kaip įmanoma greičiau informuoti šio gyvenamojo namo gyventojus ir imtis kitų adekvačių priemonių net ir nelaukiant gyventojų ar patalpų savininkų pritarimo. Tuo tarpu beveik 4 mėnesių delsimas negali būti pateisinamas. Reikšmingomis laikomos ir susirinkimo aplinkybes, t. y. byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad susirinkimo metu ar nedelsiant po jo būtų imtasi esminių priemonių avarinei būklei pašalinti. Kaip matyti iš faktinių aplinkybių visumos, atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ į daugiabučio namo, esančio ( - ), Klaipėda savininkų atstovus, kreipėsi tik po pretenzijos gavimo iš ieškovės, t.y. pretenziją gavo 2009-10-05, o dėl avarijos padarinių likvidavimo kreipėsi tik 2009-10-07 (1 t. b.l. 11-14). Visos šios aplinkybės pagrindžia, kad atsakovė savo neteisėtu neveikimu pažeidė prisiimtus įsipareigojimus, nes ji privalėjo imtis aktyvesnių veiksmų, kurie būtų leidę išvengti ar sumažinti atsiradusią žalą. Šito nepadariusi ji rizikavo, nes suvokė ir turėjo suprati, kad šildymo sistemos nefunkcionavimas yra rizikingas ir gali sukelti žalą administruojamo namo savininkams. Aplinkybė, kad atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ neadministruoja namo, esančio ( - ), kurio ribose įvyko vamzdyno avarija, nepašalina šios atsakovės atsakomybės dėl kilusios žalos, kadangi, kaip minėta, pati atsakovė UAB “Mūsų namų valdos“ nesiėmė operatyvių, aktyvių veiksmų, susidariusiai situacijai išspręsti ir nepateikė jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių, jog dėl kitų asmenų kaltės, atsakovė negalėjo įvykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismo nuomone, atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad pažeidė savo įsipareigojimus, neveikė tinkamai, buvo aplaidi, nepakankamai rūpestinga, atidi, pažeidė šalių bendradarbiavimo pareigas (LR CK 6.246 str.). Pagal LR CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Nagrinėjamoje byloje darytina išvada, kad atsakovės veiksmai padidino žalos atsiradimo galimybę, riziką. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad tarp žalos ir atsakovės neteisėtų veiksmų yra teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys, nes atsakovė savo nepakankamu veikimu padidino žalos atsiradimo riziką. Teismas konstatuoja, kad visos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos nustatytos, todėl žala ieškovei turi būti atlyginta. Spręsdamas dėl žalos dydžio, teismas laiko reikšmingu ekspertų pateiktą sąmatos apskaičiavimą. Pažymėtina, kad turto sugadinimas yra fizinis poveikis turtinėms vertybėms, dėl kurio sumažėja medžiaginės, eksploatacinės, vartojamosios ar kitokios jų savybės. Šis pokytis turi būti objektyviai nustatytas ir įvertintas pinigais. Žalos dydis turi būti nustatytas objektyviai pagal teisės aktų reikalavimus ir kriterijus. Atsakovė nepateikė įrodymų, jog ieškovės pateikti ar ekspertų atlikti paskaičiavimai dėl jos padarytos žalos dydžio yra nepagrįsti ar neprotingi, neteikė savo paskaičiavimų (CPK 178 str.). Pateikti ekspertų skaičiavimai, teismo nuomone, laikytini objektyviais, realiais, todėl žalos dydis nustatytinas pagal ekspertizės akte atliktus paskaičiavimus (CPK 185 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovės UAB „Mūsų namų valdos“ priteistinos 4.515,72 Lt buto defektų ištaisymo išlaidos.

15Ieškovė taip pat nurodo, jog 2009-01-01 buvo sudariusi gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) nuomos sutartį su nuomininku A. C. A. Kadangi butas neatitiko nuomos sutarties ir jis nebuvo tinkamas naudoti (bute nebuvo karšto vandens), tai nuomininkas 2009-07-01 raštu pranešė ieškovei, kad jis ketina nutraukti nuomos mokesčio mokėjimą, ką jis ir padarė nuo 2007-07-01. Pradidėjus šildymo sezonui, daugiabučiame name, adresu ( - ) dėl neatsiradusio šilto vandens nebuvo pajungtas ir centralizuotas šildymas. Nuomininkas A. C. A 2009-10-05 raštu pranešė ieškovei S. S., kad jis nutraukė nuompinigių mokėjimą, kol butas nebus tinkamas naudoti ir kol nebus teikiamos būtinos komunalinės paslaugos. Nuomininkas pagal nuomos sutartį, sudarytą su ieškove, kas mėnesį mokėdavo 4.000,00 Lt Nuomininkui atsisakius mokėti nuompinigius, ieškovė negavo pajamų, kurias pagrįstai būtų gavusi, jei nebūtų neteisėtų atsakovės UAB „Mūsų namų valdos“ veiksmų. Ieškovės negautos pajamos už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2009-11 mėnesio vidurio, sudaro 18.000,00 Lt.

16Teismas sutinka su atsakovės ir kitų asmenų argumentais, jog ieškovės reikalavimas priteisti negautas pajamas yra nepagrįstas. Ieškovė nurodė, jog negautos pajamos susidarė už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2009 m. lapkričio mėnesio, tačiau byloje esantys pačios ieškovės pateiki tariamo nuomininko A. C. A raštai, patvirtino tai, kad jis tik ketino nuo 2009-07-01 nebemokėti nuomos mokestį, o apie tai, kad nebemokės nuompinigių pranešė ieškovei tik 2009-10-05 iš užsienio siųstame pranešime (1 t. b.l. 27-28), ieškovės atstovas teismo posėdžio metu tai pat negalėjo vienareikšmiškai paaiškinti nuo kada ieškovė kaip buto nuomotoja nebegavo nuomos mokesčio ( 3 t. b.l. 89). Nors byloje yra pateikti ieškovės verslo liudijimo kopijos, metinių pajamų deklaracijos (2 t. b.l. 110, 112, 3 t. b.l. 9-32), tačiau verslo liudijimo galiojimo laikotarpis yra tik iki 2008-12-31, įmokos kvitų (gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo) nepateikta, mokesčių inspekcijos pateikti duomenys rodo, jog ieškovė veiklą vykdė tik nuo 2010 m. balandžio 1 d. (2 t. b.l. 12), pajamų deklaracijos ir kiti ieškovės pateikti duomenys nėra susieti būtent su buto, esančio ( - ) nuomojimu ir iš to gautomis pajamomis, todėl teismas daro išvadą, jog ieškovė S. S. nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jos nurodytas aplinkybes apie nuomojamo buto, esantį ( - ), realią nuomos kainą, nuomos sutarties egzistavimą ir nuomos laikotarpį (CPK 178 str.). Byloje nėra įrodymų, kad šis butas anksčiau buvo nuomojamas. Šių aplinkybių visuma neleidžia daryti išvados, kad reikalavimas priteisti netiesioginius nuostolius (negautas pajamas) yra pagrįstas (CPK 185 str.). Pažymėtina ir tai, kad Nekilnojamojo turto registre ieškovės nurodyta minėta nuomos sutartis nėra įregistruota, todėl ji negali panaudota prieš trečiuosius asmenis (CK 6.478 str. 2 d.). Todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, remiantis šių įrodymų visuma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas konstatuoja, kad reikalavimas dėl nuostolių yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

17Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės nagrinėjamoje byloje neturi, todėl teismas jų atskirai neaptaria (CPK 185 str.).

18Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

19Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai.

20Ieškovės S. S. bylinėjimosi išlaidas sudaro 861,00 Lt žyminis mokestis (1 t. b. l. 7), 4.000,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (3 t. b.l. 33, 80) ir 3.025,00 Lt išlaidos už ekspertizės atlikimą (2 t. b.l. 152). Atsakovės UAB „Mūsų namų valdos“ patirtos išlaidos sudaro 3.320,00 Lt advokato pagalbai apmokėti (3 t. b. l. 83, 2 t. b.l. 181). Kadangi yra patenkinta 16 procentų ieškovės reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistinos 135,00 Lt bylinėjimosi išlaidos už mokėtiną žyminį mokestį, taip pat ieškovei iš atsakovės priteistinos 1.124,00 Lt išlaidos, susijusios su advokato pagalba ir išlaidos už ekspertizės atlikimą, viso ieškovei iš atsakovės priteistina 1.259,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovei iš ieškovės priteistina 2.788,80 Lt išlaidų susijusių su advokato pagalba. Atlikus tarpusavio užskaitymą, atsakovei iš ieškovės priteistina 1.529,80 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 1, 6 punktai, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 , 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovės UAB „Mūsų namų valdos“ ieškovei S. S. 4.515,72 Lt (keturi tūkstančiai penki šimtai penkiolika litų 72 ct) defekto ištaisymo išlaidų.

24Priteisti iš ieškovės S. S. atsakovei UAB „Mūsų namų valdos“ 1.529,80 Lt (vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt devyni litai 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama iš... 3. Atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ atsiliepime prašo ieškinį atmesti... 4. Tretysis asmuo UAB DK “PZU Lietuva“ atsiliepime nurodo, kad ieškinys... 5. Tretysis asmuo UAB „Corpus A“ nurodo, kad po 2009-04-01 UAB „Sobo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį... 7. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 8. Trečiojo asmens UAB „Sobo sistemos“ atstovas nurodė, jog bendrovė... 9. Tretieji asmenys KŪB „Homburg LT Baltijos Investicijos 1“, UAB „Res... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių šalių... 12. LR Statybos įstatymo 2 straipsnio 75 dalis numato, jog Statinio naudotojas –... 13. Pagal 2006-07-03 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 14. Teismo nuomone, administratorius pažeidė šiuos įpareigojimus.... 15. Ieškovė taip pat nurodo, jog 2009-01-01 buvo sudariusi gyvenamųjų patalpų,... 16. Teismas sutinka su atsakovės ir kitų asmenų argumentais, jog ieškovės... 17. Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės... 18. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 19. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš... 20. Ieškovės S. S. bylinėjimosi išlaidas sudaro 861,00 Lt žyminis mokestis (1... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 , 268 -... 22. ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovės UAB „Mūsų namų valdos“ ieškovei S. S. 4.515,72... 24. Priteisti iš ieškovės S. S. atsakovei UAB „Mūsų namų valdos“ 1.529,80... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...