Byla 2SA-34-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Neringos Švedienės ir Rasos Gudžiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotų asmenų „Cleanaway“ ir antstolės Nemiros Šiugždaitės atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria skundas tenkintinas pilnai, civilinėje byloje, pagal pareiškėjo UAB „Verkių ūkis“ skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Nemirai Šiugždaitei ir išieškotojui UAB „Cleanaway“, dėl antstolės veiksmų.

2Kolegija išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Verkių ūkis“ pareiškimu kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti antstolės N. Šiugždaitės 2008-10-01 patvarkymą Nr. 0033/08/00956, bei 2008-10-07 patvarkymą Nr. 0033/08/00956, kaip neteisėtus (b.l. 1-4,30-33).

5Nurodė, kad antstolė vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2008-09-24 d. nutartį Nr. 2-3370-450/2008, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, 2008-10-01 patvarkymu Nr. 0033/08/00956 bei 2008-10-07 patvarkymu Nr. 0033/08/00956 areštavo pareiškėjo pinigines lėšas, išieškotojo UAB „Cleanaway“ ieškinio užtikrinimui. Šie antstolės veiksmai vertintini kaip Vilniaus apygardos teismo 2008-09-24 nutarties nepaisymas, nes minėtoje teismo nutartyje yra nurodyta, kad teismas taiko prioritetą ne išieškotojo prašomam pareiškėjo sąskaitose esančių piniginių lėšų, būtinų kasdienei juridinio asmens veiklai vykdyti, areštui, bet kito pareiškėjo turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštui ir tik neradus tokio turto ar esamo turto trūkstant, išieškotojo ieškinio užtikrinimui, yra taikytinas ir piniginių lėšų areštas. Pareiškėjas nuosavybės teise valdo didelės vertės nekilnojamąjį turtą, kurio areštas būtų pakankamas išieškotojo ieškiniui užtikrinti. Areštuodama pareiškėjo sąskaitose esančias pinigines lėšas, antstolė sutrikdė pareiškėjo, kaip juridinio asmens, veiklą.

6Antstolė N. Šiugždaitė su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2008-09-24 nutartį, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškėjo turtui 231 156,42 Lt sumai, 2008-10-07 patvarkymu areštavo pareiškėjo kilnojamąjį turtą 5 650,00 Lt sumai, bei pareiškėjo sąskaitas bankuose, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ribose. VĮ „Registrų centras“ duomenimis pareiškėjui priklauso nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), kuriam nuo 2006-12-19 įregistruota hipoteka, hipoteka užtikrintos prievolės dydis 2 428 000 Lt, o duomenų, kokia įsiskolinimo suma yra grąžinta, nėra. Pareiškėjas nesikreipė į antstolę N. Šiugždaitę, prašydamas areštuoti nekilnojamąjį turtą, bei nepateikė duomenų apie tai, kad toks turto areštas užtikrins 231 156,42 Lt skolos grąžinimą.

7Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 5 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Verkių ūkis“, skundą tenkino. Panaikino antstolės N. Šiugždaitės 2008-10-01 patvarkymą Nr. 0033/08/00956, dėl lėšų aprašymo, bei 2008-10-07 patvarkymą Nr. 0033/08/00956 dėl lėšų aprašymo. Konstatavo, kad pareiškėjas UAB „Verkių ūkis“ nuosavybės teise valdo didelės vertės nekilnojamąjį turtą ir turi piniginių lėšų, tačiau antstolė N. Šiugždaitė, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2008-09-24 nutartį, prioritetą teikė ne pareiškėjo nekilnojamojo turto areštui, o piniginių lėšų areštui. Pareiškėjo bendrovės veikla yra pastatų administravimas, komunalinių paslaugų tiekimas administruojamų namų gyventojams, todėl pareiškėjas negalės atsiskaityti su pagrindiniais paslaugų tiekėjais, dėl ko gali kilti grėsmė, jog tiekėjai gali sustabdyti paslaugų tiekimą ir tokiu būdu nebus užtikrintas gyvybiškai būtinų paslaugų tiekimas gyventojams.

8Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Cleanaway“ (kreditorius) prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo skundą, dėl antstolio veiksmų, atmesti. Nurodo, jog skolininko nekilnojamas turtas yra įkeistas, užtikrinant gerokai didesnius įsipareigojimus nei viso įkeisto skolininko turto vertė, o įkaito turėtojas turėtų pirmenybę išsiieškoti iš įkeisto skolininko turto. Tokiu būdu skolininkui būtų sudarytos sąlygos išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Antstolė šias aplinkybes įvertino, todėl areštavo ir pinigines lėšas. Skolininkas neatsiskaitė su UAB „Cleanaway“ už 2008 m. vasario – spalio mėnesiais teiktas komunalines paslaugas, todėl UAB „Cleanaway“ turi teisę sustabdyti komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą, t.y., būtiniausių ir svarbiausių paslaugų gyventojams tiekimą. Išieškotojas siekdamas išvengti žalos gyventojams, teikiamų paslaugų nesustabdė, todėl turėtų būti UAB „Cleanaway“ interesai užtikrinti tinkamai. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad antstolės veiksmai pažeidžia viešąjį interesą, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sutrikdyti gyvybiškai būtinų paslaugų teikimą gyventojams. Pažymi, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir buvo pritaikytos tam, kad būtų užtikrintas UAB „Cleanaway“ teikiamų paslaugų – komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas, tęstinumas.

9Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolė Nemira Šiugždaitė prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo skundą, dėl antstolio veiksmų, atmesti. Nurodo, jog pirmos instancijos teismas neįvertino, kad Hipotekos registro duomenimis minėtas skolininko turtas įkeistas UAB „Neo ranga“, sutartine hipoteka užtikrintos prievolės dydis 2 428 000 Lt. Duomenų, kokia suma yra sumokėta, ir kokia skolos dalis likusi Hipotekos registro duomenų bazėje nėra. Teismas konstatuodamas, kad skolininko turto vertė didelė, nenustatė, kokia įkeisto turto vertė, taip pat nenustatė, ar šio turto užteks patenkinti ne tik hipotekos kreditoriaus, tačiau ir UAB „Cleanaway“ reikalavimams. Vadovaujantis skolininko raštu, skolininko nekilnojamojo turto vertė sudaro 1 813 694,71 Lt. Prievolė UAB Medicinos bankui pagal hipotekos registro duomenis - 2 428 000 Lt. Teismas priimdamas nutartį šių aplinkybių neįvertino.

10Atskirieji skundai iš dalies tenkintini.

11Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 24 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - nuspręsta areštuoti atsakovo UAB „Verkių ūkis“ kilnojamą, nekilnojamą turtą, o jam nepakakus - skolininko pinigines lėšas 231 156,42 Lt sumai kreditoriaus UAB Cleanaway“ ieškiniui užtikrinti.

12Apeliantai nurodo, jog pirmos instancijos teismas panaikindamas antstolės 2008-10-01, bei 2008-10-07 patvarkymus Nr. 0033/08/00956, Nr. 0033/08/00956, neįvertino, kad skolininko nekilnojamas turtas apsunkintas sutartine hipoteka, kuria užtikrintos prievolės dydis viršija nekilnojamojo turto vertę.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad skolininko UAB „Verkių ūkis“ nekilnojamas turtas, esantis ( - ) (unikalūs ( - )), yra įkeistas sutartinės Hipotekos 01120060029802 lakštu. Vadovaujantis VĮ Nekilnojamojo turto registro duomenimis įkeisto nekilnojamojo turto (unikalūs Nr. ( - ), ( - )) rinkos vertė 2005 - 2006 m. - 404 000 Lt ir 643 000 Lt, viso 1 047 000 Lt. Tuo tarpu šia sutartine Hipoteka užtikrintos prievolės dydis yra - 2 428 000 Lt, prievolės įvykdymo terminas iki 2016-10-10. Teismas konstatuodamas, kad skolininko nekilnojamojo turto vertė didelė, nenustatė, kokia reali šiai dienai šio turto vertė, t.y., ar šis nekilnojamas turtas gali užtikrinti tik hipotekos kreditoriaus, ar ir kitų kreditorių interesus. Byloje taip pat nenustatyta, kokia suma pagal šią sutartinę Hipoteką 01120060029802 yra sumokėta šiai dienai, ir kokia skolos dalis dar yra likusi.

14Pagal sutartinę Hipoteką 02220080002794 (kuri įregistruota 2008-02-20), skolininkas turi taip pat ir turtinių teisių pagal Statybos rangos sutartį Nr.071029-1, kuri sudaryta tarp UAB Verkių ūkis“ ir UAB „Vanesos statyba“, su visais sutarties pakeitimais (vykd. b.). Pagal šią sutartinę hipoteką bendras įkeitimo objektų įkainojimas yra 2 100 000 Lt, iš kurių užtikrintos prievolės hipoteka yra tik 100 000 Lt. Pagal šią hipoteką prievolės įvykdymo terminas yra iki 2010-02-12. Byloje nepasisakyta dėl šių turtinių teisių, jų vertės, o taip pat kokia pagal šią sutartinę hipoteką prievolės dalis yra įvykdyta. Taigi nenustačius visų skolininko turtinių teisių, nėra galimybės nustatyti, ar UAB „Verkių ūkis“ sąskaitos buvo areštuotos pagrįstai, o vėliau šis areštas panaikintas, o nenustačius reikšmingų aplinkybių – nėra galimybės nustatyti ar tokiu būdu išieškotojo interesai bus užtikrinti tinkamai.

15Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių instituto reikšmė ir tikslas yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymą. Pagal LR CPK 145 str. 2 d., laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu, o ekonomiškumo principas turi užtikrinti, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus sutrikdyta įprasta gamybinė ūkinė asmens, ypač juridinio, veikla. LR CPK 654 str., bei Antstolių įstatymo 3 str. įpareigoja antstolį vykdymą atlikti atsižvelgiant į visų vykdymo proceso šalių interesus, o teismas nagrinėdamas šios kategorijos bylas turi būti aktyvus.

16Taigi siekiant užtikrinti abiejų šalių interesus būtina įvertinti visą UAB „Verkių ūkis“ turtą, jo vertę, bei skolininko įsipareigojimus šiai dienai, todėl pirmos instancijos teismo nutartis naikintina, ir skundas dėl antstolio veiksmų grąžintinas nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str. 3 p., kolegija,

Nutarė

20Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 5 d. nutartį panaikinti, ir skundą dėl antstolio veiksmų perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai