Byla 2-1113-470/2011
Dėl antstolio veiksmų

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, sekretoriaujant R.Šimanskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokato padėjėjai J. M., antstolei A.Kvaraciejienei,

2Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Dusmenėliai“ pareiškimą su suinteresuotaisiais asmenimis antstole Angele Kvaraciejiene ir BUAB „Murena“ (administratorius UAB „Forum Regis“) dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Dusmenėliai“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti antstolės Angelės Kvaraciejienės 2010-02-08 sudarytą turto aprašą vykdomojoje byloje Nr.0133/10/00410, kurioje antstolė, vykdydama Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr.2-3769-413/2010, aprašė UAB „Dusmenėliai“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto BUAB „Murena“ pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui. Pareiškėjas nurodė, kad aprašas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes pažeidžia turto arešto taikymą reglamentuojančias CPK nuostatas bei UAB „Dusmenėliai“ teises ir teisėtus interesus. Pareiškėjas tokią nuostatą grindžia šiais motyvais.

4Kauno apygardos teisme pagal ieškovo BUAB „Murena“ ieškinį atsakovams UAB „Grand SPA Lietuva“ ir UAB „Dusmenėliai“ yra iškelta civilinė byla Nr. 2-3769-413/2010 dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ir 2010m. gruodžio 20d. nutartimi areštavo UAB „Dusmenėliai“ nekilnojamojo, kilnojamojo turto, taip pat turtines teises 300000 Lt sumai. BUAB „Murena“ bankroto administratorius piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir daugiau kaip 40 dienų turto arešto nutarties nepateikė antstoliui, kad pastarasis surastų ir aprašytų konkretų turtą. 2011-02-08 antstolė Angelė Kvaraciejienė, kuriai ieškovas pateikė vykdymui arešto nutartį, surado ir aprašė skolininko turto, į aprašą įtraukė tiek kilnojamąjį, tiek nekilnojamąjį turtą, o būtent dešimt transporto priemonių, žemės sklypą, keturių kambarių butą ir inžinerinį statinį. Pareiškėjas nurodo, kad antstolė, aprašydama turtą, jo neįkainojo. Šią aplinkybę pareiškėjas laiko teisės normų pažeidimu, juolab, kad antstolė, kaip nurodoma pareiškime, apraše nepažymėjo, kad areštuoto turto vertei nustatyti bus skiriama ekspertizė. Teismo podėdžio metu atstovė šio teiginio neplaikė ir sutiko, kad apraše yra nuoroda apie būsimą ekspertizę. Be to, kaip nurodo pareiškėjas, antstolė faktiškai aprašė penkis kartus didesnės vertės turto nei nutartyje numatė Kauno apygardos teismas, tuo pažeidė CPK 677str. 2d. numatytą draudimą aprašyti turto daugiau, negu jo reikia pareikšto ieškinio reikalavimams užtikrinti. Tokią išvadą pareiškėjas daro remdamasis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, kuriuose fiksuota, kad UAB „Dusmenėliai“ priklausančio nekilnojamojo turto komplekso, esančio adresu Rato g.1, Vilnius vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu, sudaro 1271900 Lt ir daugiau kaip keturis kartus viršija teismo nutartimi nustatytą arešto mastą. Pareiškėjas taip pat daro išvadą, kad areštuotos transporto priemonės yra vertos 245000 Lt, teismo posėdžio metu atstovė patikslino, kad autotransfporto priemonės yra vertos apie 250000 – 270000 litų.

5Suinteresuotieji asmenys antstolė A.Kvaraciejienė ir BUAB „Murena“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB Forum Regis“ su pareiškėjo skundu dėl antstolio veiksmų nesutinka.

6Antstolė A.Kvaraciejienė atsiliepime į skundą ir teismo posėdžio metu iš esmės nurodė tai, kad areštuotas nekilnojamasis turtas yra įkeistas hipoteka, o vien tik kilnojamojo turto nutartyje nustatytam arešto mastui nepakako. Antstolė nurodo turto apraše pažymėjusi, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Be to, antstolė nurodė, kad pareiškėjas po arešto aprašo surašymo į ją nesikreipė, pastabų nepareiškė, nepageidavo, kad būtų areštuojamas koks nors konkretus turtas, o jau aprašytas atlaisvinamas nuo arešto.

7Suinteresuotasis asmuo BUAB „Murena“ atsiliepime į skundą iš esmės atkreipė dėmesį į tai, kad antstolė turto apraše nurodė, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas.

8Pareiškėjo UAB „Dusmenėliai“ skundas dėl antstolės A.Kvaraciejienės veiksmų atmestinas.

9Antstolė A.Kvaraciejienė priėmė vykdymui 2010-12-20 Kauno apygardos teismo nutartį dėl UAB „Dusmenėliai“ turo arešto, kurio mastas 300000 litų ir 2011-02-08 surado ir turto aprašu aprašė UAB „Dusmenėliai“ nekilnojamąjį turtą – dalį žemės sklypo, dalį kitų statinių, keturių kambarių butą (turto buvimo vieta Rato g. 1, Vilnius) ir dešimt automobilių, nevertindama nei viso areštuoto turto bendrai, nei jo sudedamųjų dalių atskirai, padarydama žymą apraše apie tai, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas (b.l. 8).

10Kadangi teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės – turto arešto- taikymo savaime yra turto arešto aktas, t.y. dokumentas, kurio pagrindu priverstinai tam tikram laikui apribojamos nuosavybės teisės, tai antstolė A.Kvaraciejienė nevykdė išieškojimo iš skolininko UAB „Dusmenėliai, bet tik aprašė skolininko turtą, kaip tai numatyta CPK 675str. 3dalyje, kuri reglamentuoja, kad vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, antstolis sudaro tik areštuojamo turo aprašą CPK 677 str. nustatyta tvarka. Antstolė nevertino aprašyto turto, iš ko sprendžiama, kad jai kilo abejonių dėl turto vertės. Kadangi įstatymas leidžia kilus abejonėms neįvertinti areštuojamo turto, antstolė savo veiksmais nepažeidė CPK 677str. 2d. draudimo aprašyti turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

11Pastebėtina, kad UAB „Dusmenėliai“, būdami areštuoto turto savininkai, turi teisę teikti antstolei duomenis apie areštuojamo turto vertę (CPK 681str. 1d.) ir tokiu būdu bendradarbiaudami su antstole siekti savo bei ieškovo interesų pusiausvyros užtikrinimo. Tačiau pareiškėjas UAB „Dusmenėliai“ ne tik antstolei A.Kvaraciejienei, bet ir teismui, skųsdamas antstolės veiksmus, nepateikė įrodymų apie areštuoto turto vertę, nors akivaizdu, kad būdamas turto savininkas, tokiais duomenimis disponuoja. Teismo posėdžio metu atstovė pateikė palyginimui duomenis apie tapačių areštuotiems automobiliams kainas iš internetinio tinklalapio „autoplius.lt“, iš ko sprendžiama, kad areštuotų automobilių vertė galimai siekia 250000-270000 litų.

12Pareiškėjas pareiškime nurodo, kad bendra areštuotų transporto priemonių vertė yra apie 245000 litų, taigi, jau iš šio teiginio matyti, kad vien transporto priemonių arešto pareikštam ieškiniui užtikrinti nepakako.. Duomenų apie areštuoto nekilnojamojo turto vertę pareiškėjas, kaip jau minėta, nepateikė, tik pareiškime nurodė, kad turto, esančio Rato g. 1, Vilniuje , kompleksas iš viso vertas 1271900 litų. Tačiau labai svarbu tai, kad ši vertė nustatyta viso turto komplekso, kai tuo tarpu UAB „Dusmenėliai“ yra tik dalies šio komplekso savininkai, be to, jiems priklausanti turto dalis yra įkeista, kas matyti iš antstolės A.Kvaraciejienės pateikto Nekilnojamojo turto registro išrašo (b.l. 38-45). Vadinasi, atliekant išieškojimą iš šio nekilnojamojo turto, pirmiausia būtų patenkinamas hipotekinio kreditoriaus reikalavimas ir tik vėliau kitų išieškotojų, tame tarpe ir BUAB „Murena“, reikalavimas, jei pardavus įkeistą turtą liktų laisvų lėšų. Taip pat labai svarbi ta aplinkybė, kad išieškojimą pagal kitų išieškotojų reikalavimą iš įkeisto turto vertės galima pradėti tik turint hipotekinio kreditoriaus sutikimą (CPK 745str. 1d., 3d.). Taigi, išieškojimo atveju visiškai neaišku, ar hipotekinis kreditorius tokį sutikimą duos. Vadinasi, antstolė A.Kvaraciejienė, nesiremdama Nekilnojamojo turto registro įrašais apie turto vertę, teisingai įvertino UAB „Dusmenėliai“ turimo turto dalies hipotekinius apsunkinimus ir jo vertės nenustatinėjo, nes tokiam turtui vertinti reikalingos specialios žinios.

13Ta aplinkybė, kad išieškotojas BUAB „Murena“ pateikė teismo nutartį dėl turto arešto antstolei A.Kvaraciejienei vykdyti tik praėjus 40 dienų, kaip nurodo pareiškėjas, nesudaro savarankiško pagrindo turto aprašui naikinti, nes turto arešto akto (šiuo atveju nutarties) pateikimo vykdyti antstoliui momentas yra svarbus tik jo registravimo (išregistravimo) Turto arešto aktų registre požiūriu ir neturi jokios vertinamosios galios sprendžiant apie tokio akto pagrindu sudaryto turto aprašo teisėtumą.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 513str.,

Nutarė

15pareiškėjo UAB „Dusmenėliai“ pareiškimą atmesti.

16Priteisti iš UAB „Dusmenėliai“ (į.k. 149612737) 14 Lt pašto išlaidų valstybei .

17Dėl nutarties per 7d. gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai