Byla 2A-866-252/2015
Dėl nepagrįstai gautų pinigų grąžinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Šventovės veidas“ apeliacinį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-237-964-2015 pagal ieškovo Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijos ieškinį atsakovui UAB „Šventovės veidas“ dėl nepagrįstai gautų pinigų grąžinimo ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2 896,20 Eur nepagrįstai gautų pinigų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteisiamos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014 m. liepos mėnesį su atsakovu vyko derybos dėl pastato, esančio Laisvės a. 2, Rietave, statybos remonto darbų. Sutarus dėl jų pobūdžio ir apimties, atsakovas 2014-07-29 pateikė pasirašyti statybos rangos sutartį, tačiau ieškovas jos nepasirašė, kol nebus pradėti atlikti lokalinėje sąmatoje suderinti darbai. Kadangi atsakovas teigė, kad jo finansinė būklė sunki ir prašė pervesti 40 000 Lt avansą, ieškovas atsižvelgė į šį prašymą ir pervedė atsakovui 10 000 Lt (2 896,20 Eur). Nepaisant to, atsakovas darbų, numatytų lokalinėje sąmatoje, net nepradėjo. Atsižvelgdamas į tai, ieškovas paprašė atsakovo grąžinti sumokėtą 2 896,20 Eur avansą. Atsakovas, siekdamas tariamai atliktais darbais užskaityti ieškovo sumokėtus pinigus, 2014-08-25 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą 5 751 Lt sumai bei pateikė pasirašyti pažymą už rugpjūčio mėnesį, lokalinę sąmatą Nr. 305, atliktų darbų aktą Nr. 02. Ieškovas atsisakė pasirašyti šiuos dokumentus. Pažymėjo, kad atliktų darbų akte išvardinti darbai nėra numatyti lokalinėje sąmatoje, be to, net ir tie, kurie nurodyti atliktų darbų akte Nr. 02, neatlikti. Pastarąją aplinkybę patvirtina ir UAB „Konsolė“ 2014-10-13 rašte pateikta išvada, jog pastato cokolis visai nėra tvarkytas, nes braukiant ranka per cokolinėje dalyje esančius akmenis ant rankos lieka suodžių žymės; dažai vietomis nutrupėję, o vietomis visai nevalyti; tarp akmenų esantis skiedinys yra sudūlėjęs.

3Molėtų rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijai iš atsakovo UAB „Šventovės veidas“ 2 316,96 Eur nepagrįstai gautų pinigų bei atitinkamai paskirstė šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas. Kitą ieškinio dalį atmetė. Nustatė, kad šalys derėjosi dėl statybos remonto darbų ir buvo sutarę pasirašyti 2014-07-29 statybos rangos sutartį, pagal kurią Rietavo parapijos namuose turėjo būti atliekami darbai, numatyti sąmatoje, tačiau sutartį pasirašė tik atsakovas. Kartu su sutartimi buvo parengta ir lokalinė sąmata, kuri taip pat ieškovo nepatvirtinta, tačiau paties sutarimo dėl parapijos namų remonto ir darbų apimties bei kainų pagal lokalinę sąmatą ieškovas neginčija, pervedė atsakovui avansą. Todėl teismas laikė, jog rangos santykiai tarp šalių susiformavo. Nurodė, jog, kaip matyti iš lokalinės sąmatos, pagal rangos sutartį buvo numatyti parapijos namų sienų remonto ir šildymo sistemos tvarkymo darbai, t. y. išorinių tiesių traukų paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių; fasadų lygių paviršių remontas, nuvalant senus dažus; anksčiau dažytų tinkuotų lygių fasadų dažymas 2 kartus; šlaitinių stogų lietvamzdžių atskirų vietų keitimas/remontas; lietvamzdžių nuėmimas, pakabinimas; inventorinių vamzdynų iki 16 m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams; radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg; ketaus šildymo radiatorių blokų iki 10 sekcijų montavimas, tvirtinant kronšteinus medsraigčiais, ketaus radiatoriai. Lokalinė sąmata, darbų priėmimo – perdavimo aktas patvirtina, kad atsakovas nurodė ieškovui atlikęs šiluminių mazgų apžiūrą, matavimus, skaičiavimus, cokolio valymą šepečiais, cokolio plovimą vandeniu, cokolio gruntavimą ir pakartotinį gruntavimą už 5 751 Lt. Cokolio valymas šepečiais buvo atliktas – tai pripažino ir ieškovas bei neneigė pareigos už šiuos darbus sumokėti. Remdamasis bylos duomenimis, teismas sprendė, jog UAB „Šventovės veidas“ neatliko daugiau cokolio remonto darbų, nei pastato dalies valymas šepečiais, dėl ko nėra pagrindo priteisti visų 2014-08-25 PVM sąskaitoje – faktūroje VV Nr. 00032 nurodytų pinigų (5 751 Lt). Pažymėjo, kad pagrindo atsakovui reikalauti apmokėti už darbus, atliktus pagal lokalinę sąmatą Nr. 305, apskritai nėra, nes joje nurodyta suma yra didesnė, nei pervestas avansas, taigi sąskaita pateikta esant pervestai pinigų sumai už darbus. Šiuo atveju yra pagrindas spręsti tik dėl atlyginimo už cokolio valymą šepečiais ir šiluminių mazgų apžiūros, matavimų, skaičiavimų pačius darbus (be medžiagų) pagrįstumo ir atitinkamos dalies ieškovo pervestų pinigų negrąžinimo iš atsakovo jam. Teismas atsižvelgė į klebono A. G., kaip atstovavusio užsakovą rangos santykiuose, teismo posėdyje išreikštą sutikimą atlyginti atsakovui 2 000 Lt (579,24 Eur) už atliktus darbus, darbuotojų kelionę ir kitas išlaidas, jo pripažinimą cokolio valymo darbų šepečiais ir šildymo sistemos apžiūrą. Tokiu būdu, teismas iš atsakovui pervestų 10 000 Lt (2 896 Eur), ieškovo atstovui A. G. pripažinus, kad yra pagrindas 2 000 Lt (579,24 Eur) palikti UAB „Šventovės veidas“ už patirtas išlaidas darbininkams ir darbų Rietave, Lauko a. 2, pradžią, likusius 8 000 Lt (2 316,96 Eur), kaip nepagrįstai gautas pajamas, priteisė iš atsakovo ieškovo naudai. Teismas pažymėjo, jog ir pats atsakovas teismo posėdžio metu sutiko, kad pinigai, viršijantys 2014-08-25 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytą 5 751 Lt (1 665,60 Eur) sumą, turi būti grąžinti Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijai, tačiau jų nenorėjo pervesti iki ginčo išsprendimo iš esmės.

4Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Šventovės veidas“ prašo apylinkės teismo sprendimą pakeisti ir ieškovui Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijai iš apelianto UAB „Šventovės veidas“ priteisti 1 230,60 Eur nepagrįstai gautų lėšų, atitinkamai perskirstyti bylinėjimosi išlaidas bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, kad teismas nustatė, jog šalys susitarė dėl pastato, esančio Laisvės a. 2, Rietave, fasado, apimančio ir cokolinę dalį, remonto. Tačiau daro nepagrįstą išvadą, kad apeliantas neatliko darbų daugiau, nei šios pastato dalies valymas šepečiais. Darbai buvo atlikti nuo 2014-08-18 iki 2014-08-21. Specialistas E. M. savo išvadą parengė 2015-05-10, t. y. po 9 mėnesių nuo atliktų darbų ir praėjus žiemai, ištirpus sniegui. Antstolė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą surašė 2015-05-08. Todėl lieka neaišku, kokių likučių smėlio ar statybos atliekų galima ieškoti praėjus žiemai. Tiek specialisto E. M. konsultacinė išvada, tiek antstolės surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas įrodymų prasme yra beverčiai ir nieko neįrodantys. Iš antstolės surašyto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo filmuotos medžiagos akivaizdžiai matosi, kur siena buvo tvarkoma, o kur ne. Ir toliau ji buvo netvarkoma dėl klebono kaltės, kuris apeliantui tiesiog uždraudė darbus atlikti toliau. Liudytojas V. Š. parodė, kad dalyvavo derinant rangos sutartį, girdėjo, kaip buvo susitarta su klebonu paleisti šilumą ir sutvarkyti fasadą. Dirbo trys žmonės tris dienas. Mechaniškai valė dažus naudodami slėgį. Matavimus, skaičiavimus atliko samdytas žmogus, paruošė projektą. Šių darbų suma paskaičiuota pagal subrangovų įkainius. Teismas šių įrodymų nevertino, o vadovavosi tik E. M. parodymais bei jo konsultacine išvada. Išvadą, kad neatlikti darbai, kurie numatyti sąmatoje, galėjo padaryti tik ekspertas, bet ieškovas skirti ekspertizės teismo neprašė. Iš bylos medžiagos matyti, jog klebonas A. G. sutartį nutraukė pats, nes neturėjo pinigų už darbus sumokėti. Todėl apeliantas neturėjo galimybės pilnai atlikti rangos sutartyje numatytus darbus ne dėl savo kaltės, o dėl ieškovo nemokumo ir sutarties nutraukimo. Kad UAB „Šventovės veidas“ atliko darbų už 5 751 Lt (1 665,60 Eur), įrodyta byloje surinkta medžiaga, liudytojų parodymais, paties klebono A. G., V. Š., V. P., V. B. parodymais.

5Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas nurodo, kad atsakovo apeliacinis skundas yra nepagrįstas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas, išsamiai motyvuotas, teismas nepadarė jokių materialinės teisės normų pažeidimų, galėjusių lemti neteisėto sprendimo priėmimą, todėl jo keisti teisinio pagrindo nėra.

6Apeliacinis skundas tenkintinas, Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimas keistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

8Statybos rangos sutartis iš kitų rangos sutarčių išskiriama pagal savo dalyką – tai sutartis dėl statinio statybos ar kitų statybos darbų atlikimo. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą (CK 6.694 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.).

9Taigi paprastai darbų perdavimo – priėmimo aktas yra dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Tačiau įstatymo taip pat nustatyta išimtis, kad, jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jį gali pasirašyti kita šalis (CK 6.694 str. 4 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos nuostatos paskirtis – užkirsti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vykdyti kitas sutartines pareigas (pvz., sumokėti sutartyje nustatytą kainą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-287/2010).

10Byloje nustatyta, kad šalys derėjosi dėl statybos remonto darbų ir buvo sutarę pasirašyti 2014-07-29 statybos rangos sutartį, pagal kurią Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijos namuose turėjo būti atliekami darbai, numatyti sąmatoje, tačiau sutartį pasirašė tik atsakovas. Kartu su sutartimi buvo parengta ir lokalinė sąmata, kuri ieškovo nepatvirtinta. Tačiau sprendime konstatuota, jog rangos santykiai tarp šalių vis tik susiformavo. Su tokia pirmos instancijos teismo išvada, apeliacinės instancijos teismas sutinka. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkindamas ieškovo Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijos ieškinį (priteisė 2 316,96 Eur) atsižvelgė į byloje surinktą medžiagą, šalių ir jų atstovų paaiškinimus, liudytojų parodymus ir pagrinde į tai, kad pats ieškovas sutiko, jog 2000 Lt priklausytų atsakovui. Apeliaciniu skundu prašoma užskaityti visą sumą – 5 751 Lt (1 665,60 Eur), kuri yra neapmokėta pagal atliktų darbų aktą Nr. 02. Kaip matyti, ieškovas (užsakovas) šio atliktų darbų akto nepasirašė (b. l. 16). Pažymėtina, jog užsakovas, nesutikdamas su rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą; vienašalis perdavimo aktas netenka galios tik tuo atveju, jei teismas jį pripažįsta negaliojančiu (CK 6.694 str. 4 d.). Įstatyme nustatyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, pvz., jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių darbo rezultato neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.), kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę (CK 6.652 str. 4 d.) ir pan. Išvardytos nuostatos suponuoja išvadą, kad abiejų rangos sutarties šalių nepasirašymo darbų priėmimo – perdavimo akte faktas savaime nereiškia, jog darbai nebuvo atlikti ir perduoti, atitinkamai, kad užsakovas neturi pareigos jų apmokėti. Vien tik formaliųjų įstatymo nustatytų darbų perdavimo – priėmimo reikalavimų nesilaikymas negali būti laikomas pagrindu šalims nevykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

11Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas neįrodė, kad jis būtų pagrįstai atsisakęs pasirašyti atliktų darbų aktą. Priešingai nei sprendė teismas, taip pat nėra pagrįsta manyti, jog rangos sutartį ieškovas nutraukė teisėtai. Ta aplinkybė, kad klebonas A. G. girdėjo, jog atsakovo įmonė yra nepatikima, nesudaro pagrindo paslaugų atsisakyti vienašališkai ir neatsiskaityti pagal atsakovo pateiktą sąskaitą. Įvertintina tai, kad pats klebonas A. G. pripažino, jog atsakovo darbininkai dirbti atvyko pervedus avansą, vandenį ėmė iš parapijos namų, nepaisant to, kad dėl prisijungimo prie vandens nematė. Svarbu tai, kad ieškovo atstovui nutraukus sutartį atsakovas darbų pilnai užbaigti apskritai net negalėjo ir aktą surašė tiems darbams, kuriuos atliko. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, jog pirmosios instancijos teismas išvadą, kad atsakovas neatliko visų jo lokalinėje sąmatoje Nr. 305 ir priėmimo perdavimo akte nurodytų cokolio remonto darbų, todėl nėra pagrindo priteisti už juos visus 2014-08-25 PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytų pinigus, darė vadovaudamasis aukščiau nurodytais duomenimis, tačiau kaip esminius įrodymus laikė 2015-05-08 antstolės A. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą bei statybos techninės priežiūros inžinieriaus E. M. 2015-05-10 konsultacinę išvadą. Kaip matyti, pastato, esančio Laisvės a. 2, Rietave, remonto darbai buvo atliekami 2014 m. rugpjūčio mėn. (kad apskritai bent kažkas buvo daroma, šalys neginčija). Tuo tarpu specialistas E. M. savo išvadą parengė tik 2015-05-10, o antstolė A. P. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą surašė 2015-05-08. Be to, kaip matyti, antstolės pateikta filmuota medžiaga (CD) yra be komentarų, visiškai neaišku, ką konkrečiai norima parodyti ir pan. Pateiktas rašytinis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra neinformatyvus, nes jame nėra nurodyta konkrečiai kurioje vietoje yra kiek tai atlikta darbų, kurioje jų nėra atlikta. Tuo tarpu E. M., būdamas tik statybos techninės priežiūros inžinierius, iš esmės pateikė teisinę išvadą dėl UAB „Šventovės veidas“ neva apskritai neatliktų jokių darbų, kas kelia abejonių jo suinteresuotumu bylos baigtimi. Specialistas savo išvadoje nurodė duomenis, kurie nėra pagrįsti bylos medžiaga, t.y. apie tai, kad objektas yra kultūros paveldo objektas, kad jo remontui atlikti būtini specialūs leidimai ir pan. Kokiu pagrindu specialistas tai teigia neaišku, nes ieškovas ieškodamas rangovo statybos darbams atlikti, nekėlė jokių papildomų reikalavimų, neteigė, kad pastatas yra kultūros paveldo objektas ir pan. Vertinant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką įrodinėjimo klausimu ir kartu sutinkant su apelianto argumentais, pažymėtina, kad tokie įrodymai, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju lemiamos reikšmės ginčo klausimo išsprendimui neturi, tuo labiau, akivaizdu, praėjus tiek laiko jie negali būti išsamūs ir pakankami. Kritiškai vertintini tiek antstolės, tiek specialisto teiginiai, kad praėjus 9 mėnesiams nuo darbų atlikimo, pievoje, po žiemos dar turėjo likti dažų ar smėlio liekanos. Teismas šių aplinkybių nesiaiškino ir nevertino.

12Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, suformavęs ir išplėtojęs gausią ir vienodą įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio proceso normų aiškinimo ir taikymo praktiką, yra išaiškinęs, kad civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką, kai nėra reikalaujama absoliutaus teismo įsitikinimo, kai byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo, t. y. taikyti įrodymų pakankamumo taisyklę, kuri reiškia, kad išvada apie faktų buvimą gali būti daroma ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą ar jų nebuvimą (CPK 176 str.). Teismas, vertindamas įrodymus, vadovaujasi įstatymo reikalavimais ir, remdamasis logikos dėsniais, sprendžia apie gautų faktinių duomenų tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį bei pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2011; kt.). Atsižvelgdamas į įrodymų visumą, t. y. šalių ir jų atstovų paaiškinimus, pateiktus dokumentus, liudytojų parodymus, apeliacinės instancijos teismas laiko labiau tikėtina, jog apeliantas UAB „Šventovės veidas“ darbų atliko būtent už 5 751 Lt (1 665,60 Eur). Ieškovas Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapija, kaip minėta, atliktų darbų akto Nr. 02 nenuginčijo, todėl privalo atsiskaityti pagal atsakovo pateiktą 2014-08-25 PVM sąskaitą – faktūrą. Atitinkamai priteistina suma ieškovo naudai mažintina iki 1 230,60 Eur (10 000 Lt – 5 751 Lt).

13Nagrinėjamu atveju patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų proporcija laikytina, jog ieškovo ieškinys yra tenkintas 42 proc., atmestas – 58 proc. Ieškovas už ieškinio padavimą yra sumokėjęs 144 Eur žyminį mokestį (b. l. 21). Sutinkamai su CPK 80 str. 1 d. 1 p. ieškovas permokėjo žyminį mokestį, nes nuo ieškinio sumos jam priklausė mokėti 87 €, skirtumas 57 €, kurie grąžintini ieškovui. 1 130 Eur išlaidų ieškovas turėjo už advokato teisinę pagalbą (b. l. 103), 50 Eur už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (b. l. 104-105). Atsakovas patyrė 400 Eur išlaidų už advokato pagalbą (b. l. 106). Atitinkamai ieškovui priteisiama 532,14 Eur, o atsakovui 232 Eur atstovavimo išlaidų pirmos instancijos teisme. Atsakovo apeliacinis skundas tenkintinas 100 proc., todėl apelianto patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme priteistinos pilna apimtimi – 200 Eur. už advokato teisinę pagalbą ir 33 € žyminis mokestis už apeliacinį skundą. Vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., nuo ginčijamos sumos – 1 086,36 Eur (sprendimu priteista 2 316,96 Eur, sutinka sumokėti ieškovui 1 230,60 Eur) mokėtinas žyminis mokestis sudarytų 33 Eur. Vadovaujantis CPK 87 str. 5 d., apeliantui grąžintina permokėto žyminio mokesčio dalis – 37 Eur. Atlikus visų išlaidų įskaitymą, iš atsakovo ieškovui priteistina 67,14 Eur bylinėjimosi išlaidų. Be to, teismas dėl procesinių dokumentų siuntimo patyrė 7,95 Eur pašto išlaidų, kurios taip pat paskirstomos pagal patenkintų reikalavimų dalį, t. y. iš ieškovo valstybei priteistina 4,61 Eur, o iš atsakovo 3,34 Eur pašto išlaidų (CPK 92, 96 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

15Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimą pakeisti ir jį išdėstyti taip:

16Priteisti ieškovui Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijai, į. k. 191277848, iš atsakovo UAB „Šventovės veidas“, į. k. 302748209, 1 230,60 Eur (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt eurų ir 60 euro centų) nepagrįstai gautų pinigų.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti ieškovui Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijai, į. k. 191277848, iš atsakovo UAB „Šventovės veidas“, į. k. 302748209, 67,14 Eur (šešiasdešimt septynis eurus ir 14 euro centų) bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

19Priteisti iš Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijos, į. k. 191277848, 4,61 Eur, o iš atsakovo UAB „Šventovės veidas“, į. k. 302748209, 3,34 Eur teismo turėtų pašto išlaidų, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, m. k. 188659752, atsisk. sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

20Grąžinti Rietavo Šv.Arkangelo Mykolo parapijai 57 €(penkiasdešimt septynis eurus) permokėto žyminio mokesčio pagal 2015-03-09 mokėjimo nurodymą Nr. 308; apeliantui UAB „Šventovės veidas“ permokėtą žyminio mokesčio dalį – 37,40 Eur (trisdešimt septynis eurus ir 40 euro centų) (sumokėta 2015-07-28 per Perlo terminalą).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2 896,20 Eur nepagrįstai gautų... 3. Molėtų rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 29 d. sprendimu ieškinį... 4. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Šventovės veidas“ prašo apylinkės... 5. Atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas nurodo, kad atsakovo... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas, Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m.... 7. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 8. Statybos rangos sutartis iš kitų rangos sutarčių išskiriama pagal savo... 9. Taigi paprastai darbų perdavimo – priėmimo aktas yra dviejų šalių... 10. Byloje nustatyta, kad šalys derėjosi dėl statybos remonto darbų ir buvo... 11. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas neįrodė, kad jis būtų... 12. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, suformavęs ir... 13. Nagrinėjamu atveju patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų proporcija... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 15. Molėtų rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimą pakeisti... 16. Priteisti ieškovui Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijai, į. k. 191277848,... 17. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Priteisti ieškovui Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijai, į. k. 191277848,... 19. Priteisti iš Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo parapijos, į. k. 191277848, 4,61... 20. Grąžinti Rietavo Šv.Arkangelo Mykolo parapijai 57 €(penkiasdešimt...