Byla 2A-343-267/2007

2Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Burbulienės, kolegijos teisėjų Jolantos Badaugienės, Petro Rimanto Brazio, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovei A. B. , ieškovės atstovei advokatei Violetai Savickienei, atsakovo A. B. atstovui advokatui Vitalijui Metelicai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. B. atstovo advokato Vitalijaus Metelicos apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 12 d. sprendimo panaikinimo pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovui A. B. , išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos tarnybai dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui pakeitimo, ir

Nustatė

3Ieškovė A. B. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ir ieškiniu prašė pakeisti Šiaulių m. apylinkės teismo 1999-10-22 sprendimu priteistą išlaikymą iš atsakovo A. B. , skirtą jų sūnaus M. B. išlaikymui. Ieškovė nurodė, kad Šiaulių m. apylinkės teismas 1999-10-22 sprendimu iš jos vyro atsakovo A. B. sūnaus M. B. išlaikymui yra priteisęs 1/4 dydžio visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau nei vienas MGL. Tėvų susitarimu sūnui skirtą išlaikymą, atsakovas mokėjo ne reguliariai ir ne visada gera valia. Pasikeitus aplinkybėms, pagerėjus atsakovo materialinei padėčiai ir padidėjus sūnaus išlaikymui reikalingoms išlaidoms, ieškovė prašė teismo pakeisti ankstesniu teismo sprendimu sūnui skirtą išlaikymą ir priteisti iš atsakovo A. B. po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės. Ieškovė nurodė, jog šis prašymas paremtas realiai padidėjusiomis išlaidomis jų sūnaus išlaikymui, kadangi sūnus domisi sportu, nori vykti į sporto stovyklas, taip pat būtina nuolat rūpintis jo sveikata. Todėl reikalinga ir didesnė sūnaus tėvo parama.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. liepos 12 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas priteisė iš A. B. išlaikymą nepilnamečiui sūnui M. B. periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 300 Lt nuo 2007-07-01 iki jo pilnametystės. Įpareigojo ieškovę A. B. tvarkyti uzufrukto teise sūnaus M. išlaikymui A. B. mokamas lėšas. Tuo pačiu teismas priteisė į valstybės biudžetą iš atsakovo A. B. bylinėjimosi išlaidas: 108 Lt žyminio mokesčio ir 2,58 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per kurjerių tarnybą. Priteisė į valstybės pajamas iš A. B. 1,29 Lt už procesinių dokumentų įteikimą per kurjerių tarnybą. Teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad ieškovė kaip motina ne tik pagal išgales materialiai remia savo sūnų, bet ir siekia sudaryti geras sąlygas jo fiziniam ir socialiniam vystymuisi, ko negalima pasakyti apie atsakovą, nes jo teikiamas išlaikymas sūnui yra aiškiai per mažas, neatitinkantis net minimalių (fiziologinių) vaiko poreikių. Teismas konstatavo, kad yra susiformavusi teismų praktika, jog išlaikymas turi būti pakankamas, kad tenkintų būtinas vaiko vystymosi sąlygas. Atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes ir vaiko interesų apsaugą, teismas pažymėjo, jog atsirado būtinumas keisti išlaikymo dydį, nes ankstesnio dydžio teismo skirtas išlaikymas nėra pakankamai efektyvus ir naudingas vaikui. Teismas laikė, kad orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikytina CK 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA). Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovės prašomas priteisti iš atsakovo trijų šimtų litų mėnesinėmis išmokomis išlaikymas sūnui nėra per didelis ar ypač pabloginantis atsakovo padėtį, kadangi atsakovo turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti šį ieškovės prašomą dydį, kuris būtinas sudarant normalias sąlygas sūnaus vystymuisi. Patenkinęs ieškinį visiškai, teismas priteisė iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai.

5Apeliaciniu skundu atsakovo A. B. atstovas advokatas Vitalijus Metelica prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 12 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

6Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:

71. Teismo sprendimo rezoliucinė dalis yra netiksli, nes nenurodyta, kadangi išlaikymo dydis keičiamas, kokį sprendimą teismas keičia. Taip pat nesuprantama, kuo teismas rėmėsi nustatydamas mokėjimo datą – 2007 m. liepos 1 d.

82. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nepranešė atsakovui, žinodamas apie pastarojo buvimą užsienyje, apie paskirtos 2007-07-12 bylos nagrinėjimo laiką. Tuo teismas grubiai pažeidė A. B. teises ir teisėtus interesus nagrinėjamoje byloje, nes jam nebuvo sudaryta galimybė tinkamai atstovauti pačiam ar per atstovą nagrinėjamoje byloje.

93. Byloje nėra jokių įrodymų, kad iš esmės pasikeitė atsakovo A. B. turtinė padėtis, taip pat ieškovė nepateikė teismui, o teismas nepareikalavo, įrodymų, kad atsirado sūnui M. B. papildomos vaiko priežiūros išlaidos. Be to, teismui nebuvo žinoma, kad atsakovas A. B. moka ir daugiau lėšų vaiko išlaikymui (2006-08-16 atsakovas sumokėjo 6177,39 Lt vaiko išlaikymui).

10Ieškovė A. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo atstovo advokato Vitalijaus Metelicos apeliacinį skundą atmesti ir palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 12 d. sprendimą nepakeistą. Ieškovė nurodo, kad byla išnagrinėta nepažeidžiant materialinių bei procesinių teisės normų ir teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

11Teismo posėdžio apeliacinėje instancijoje metu atsakovo atstovas advokatas V. Metelica patikslino apeliacinio skundo reikalavimus – prašo sumažinti priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydį iki 250 Lt periodinėmis išmokomis mokamomis kas mėnesį bei siekiant išvengti bylos vilkinimo bylą išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, neperduodant bylos nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13CK 3.192 str. 2 d. nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus. Remiantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, teismų praktikoje formuojama nuostata, kad, siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma ir dydis negali būti ribojami vien tik minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. M. S.; Nr. 3K-3-259/2004; kategorija 72.2). Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas būtinu minimalios mėnesio algos dydžio išlaikymas (orientacinis kriterijus CK 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą). Nuo 2007 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga yra 700 Lt (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 543). Todėl teismas, paskirstydamas nepilnamečio vaiko išlaikymo naštą tarp tėvų, turi atsižvelgti į šį orientacinį kriterijų nustatant minimalų priteistino išlaikymo dydį, ir nustatydamas faktinį šalių nepilnamečio sūnaus išlaikymo dydį, įvertinti vaiko poreikius bei kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį ir gaunamas pajamas.

14Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų įrodymų apie šalių turtinę padėtį matyti, kad ieškovės pajamos yra apie 1400 Lt kas mėnesį, o atsakovas A. B. nekilnojamojo turto bei jo vardu įregistruotų transporto priemonių neturi (b.l. 62, 64, 78). Be to, atsakovas nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme metu pateikė įrodymus, kad jis yra registruotas Šiaulių darbo biržoje kaip ieškantis darbo (b.l. 71-72). Teismas, vertindamas šį atsakovo pateiktą įrodymą, atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas Šiaulių darbo biržoje užsiregistravo tik 2007-07-30, t.y. jau po skundžiamo Šiaulių m. apylinkės teismo 2007 m. liepos 12 d. sprendimo priėmimo.

15Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė nepilnamečio sūnaus M. B. išlaikymui reikalingų lėšų paskaičiavimą, iš kurio matyti, jog vaiko išlaikymui per mėnesį reikalinga 1165 Lt suma (b.l. 75-76). Todėl konstatuotina, kad ieškovė didesne dalimi prisideda prie vaiko išlaikymo. Nors atsakovas Lietuvoje nekilnojamojo turto nuosavybės teise ir neturi, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas nenurodė teismui savo pajamų, kurias jis uždirba Jungtinėje Karalystėje. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismui pateikti ir teismo priimti bei įvertinti įrodymai nepaneigia atsakovo pareigos ir galimybių teikti sūnui pirmosios instancijos teismo nustatyto dydžio išlaikymą.

16Iš teismo nustatytų bylos faktinių aplinkybių matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas priteistino išlaikymo dydžio klausimą, nenukrypo nuo išdėstytų išlaikymo dydžio apskaičiavimo teisinių nuostatų bei padarė teisingą išvadą iš atsakovo vaikui priteisdamas po 300 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų dydžio išlaikymą.

17Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė CK 3.192 str. normas, vadovavosi vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties pusiausvyros (proporcingumo) principu. Teismo nustatytas sūnui M. išlaikymas po 300 Lt kas mėnesį, atsižvelgiant ir į vaiko motinos pareigą teikti materialų išlaikymą sūnui bei jos finansinę padėtį, pripažintinas tinkamu būtiniems vaiko poreikiams patenkinti.

18Nors apeliantas nebepalaikė apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, jog jis nebuvo tinkamai informuotas apie 2007 m. liepos 12 d. vykusį teismo posėdį, teisėjų kolegija vis dėlto pažymi, kad apeliantui adresuotus teismo šaukimus priėmė jo šeimos nariai, kas pagal CPK 123 str. 3 d. nuostatas yra laikoma tinkamu pranešimu.

19Ieškovei, pareiškiančiai ieškinį dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, įstatymų leidėjas suteikia teisę pasirinkti nuo kurio momento išlaikymo dydis turėtų būti pakeistas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė su pirmosios instancijos teismo sprendime nustatyta data sutiko. Be to, ieškovė apeliacinėje instancijoje pateikė įrodymus, kad atsakovas teikė priteistą išlaikymą iki 2007-07-01 ir įsiskolinimo nėra (b.l. 74). Todėl apelianto apeliacinio skundo argumentas, jog nėra aišku, kuo pirmosios instancijos teismas rėmėsi nustatydamas mokėjimo datą – 2007-07-01, atmestinas kaip nepagrįstas.

20Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys į tai, kad teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje keičiant teismo priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydį būtina nurodyti, koks teismo sprendimas yra keičiamas (CK 3.201 str.). Dėl išdėstyto pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinė dalis tikslintina.

21Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija neturi pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo ir konstatuoja, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 12 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, o absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

22Iš atsakovo priteistinos atstovavimo išlaidos ieškovės naudai bei pašto išlaidos valstybei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 6 p., b.l. 52, 73).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 12 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

25Patikslinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 12 d. sprendimo rezoliucinę dalį ir išdėstyti ją taip:

26„Ieškovės A. B. ieškinį atsakovui A. B. patenkinti visiškai.

27Pakeisti 1999 m. spalio 22 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 211-4494/1999 priteisto išlaikymo iš atsakovo A. B. a.k. ( - ) nepilnamečiui sūnui M. B. , a.k ( - ) 1/4 dydžio visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau nei vienas MGL dydį ir padidinti jį iki 300 Lt (trijų šimtų litų) periodinėmis išmokomis mokamomis kas mėnesį nuo 2007-07-01 iki M. B. pilnametystės

28Įpareigoti ieškovę A. B. tvarkyti uzufrukto teise sūnaus M. išlaikymui A. B. mokamas lėšas.

29Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo A. B. , a.k ( - ) bylinėjimosi išlaidas: 108 Lt (vieną šimtą aštuonis litus) už sūnaus išlaikymui skirtas lėšas ir 2,58 Lt (du litus 58 ct) už procesinių dokumentų įteikimą per kurjerių tarnybą, iš viso: 110,58 Lt (vieną šimtą dešimt litų 58 ct).

30Priteisti į valstybės pajamas iš A. B. , a.k ( - ) 1,29 Lt (vieną litą 29 ct) už procesinių dokumentų įteikimą per kurjerių tarnybą.“

31Priteisti iš apelianto A. B. (a/k ( - ) gyvenančio ( - )) 400 Lt (keturis šimtus litų) ieškovės A. B. (a/k ( - ) gyvenančios ( - )) naudai ir 7,08 Lt (septynis litus 8 ct) pašto išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
2. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 3. Ieškovė A. B. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ir ieškiniu... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. liepos 12 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovo A. B. atstovas advokatas Vitalijus Metelica prašo... 6. Apeliacija grindžiama tokiais argumentais:... 7. 1. Teismo sprendimo rezoliucinė dalis yra netiksli, nes nenurodyta, kadangi... 8. 2. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nepranešė atsakovui, žinodamas... 9. 3. Byloje nėra jokių įrodymų, kad iš esmės pasikeitė atsakovo A. B.... 10. Ieškovė A. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo atstovo... 11. Teismo posėdžio apeliacinėje instancijoje metu atsakovo atstovas advokatas... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. CK 3.192 str. 2 d. nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas... 14. Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų įrodymų apie šalių turtinę... 15. Ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė nepilnamečio sūnaus M. B.... 16. Iš teismo nustatytų bylos faktinių aplinkybių matyti, kad pirmosios... 17. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino... 18. Nors apeliantas nebepalaikė apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, jog... 19. Ieškovei, pareiškiančiai ieškinį dėl išlaikymo dydžio pakeitimo,... 20. Atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys į tai, kad teismo sprendimo... 21. Išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija neturi pagrindo naikinti... 22. Iš atsakovo priteistinos atstovavimo išlaidos ieškovės naudai bei pašto... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 12 d. sprendimą iš esmės... 25. Patikslinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. liepos 12 d. sprendimo... 26. „Ieškovės A. B. ieškinį atsakovui A. B. patenkinti visiškai.... 27. Pakeisti 1999 m. spalio 22 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu... 28. Įpareigoti ieškovę A. B. tvarkyti uzufrukto teise sūnaus M. išlaikymui A.... 29. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo A. B. , a.k ( - ) bylinėjimosi... 30. Priteisti į valstybės pajamas iš A. B. , a.k ( - ) 1,29 Lt (vieną litą 29... 31. Priteisti iš apelianto A. B. (a/k ( - ) gyvenančio ( - )) 400 Lt (keturis...