Byla A-143-1350-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Raimondui Pakšiui, atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atstovei Renatai Šeškevičienei, atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovėms Kristinai Grigaitei ir Giedrei Venckutei, trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atstovei Anai Daukšienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų R. A., P. N. ir Z. N. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. A., P. N. ir Z. N. skundą atsakovams Valstybinei energetikos inspekcijai prie Ūkio ministerijos, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei ,,Rytų skirstomieji tinklai“, A. A. dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai R. A., P. N. ir Z. N. (toliau – ir pareiškėjai, apeliantai) skundu

5(T 1, b. l. 3 – 18) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus (toliau – Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinis skyrius) 2008 m. liepos 1 d. rašto

6Nr. 12-146 ,,Dėl apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu“ 2, 3, 4 punktus;

72) panaikinti atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija) 2008 m. rugsėjo 1 d. raštą Nr. 09-485 ,,Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo Nr. 12-146“, išskyrus jo 3 punktą; 3) įpareigoti atsakovą Valstybinę energetikos inspekciją per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės ,,Rytų skirstomieji tinklai“ (toliau – AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“) 2008 m. kovo 17 d. neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990 ir jo 1 priedą, daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolą; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisijos 2008 m. balandžio 1 d. posėdžio protokolą Nr. 9; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2008 m. gegužės 8 d. raštą Nr. 10620 – 426 ,,Dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo“, išskyrus 1 lapo priešpaskutiniąją pastraipą; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2008 m. gegužės 28 d. raštą Nr. 20200 – 1153 ,,Dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo“, išskyrus 2 lapo antrąją pastraipą; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Elektros apskaitų grupės 2008 m. balandžio 17 d. neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą

8Nr. 009579; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisijos 2008 m. balandžio 29 d. posėdžio protokolą Nr. 184; 4) panaikinti atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008 m. rugsėjo 1 d. raštą Nr. 4-4356 ,,Dėl Jūsų skundo“; 5) įpareigoti atsakovą Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl jų 2008 m. birželio 6 d. skundo ,,Dėl AB Rytų skirstomųjų tinklų atlikto nepagrįsto apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu“ ir 2008 m. liepos 29 d. skundo ,,Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo Nr. 12-146 ,,Dėl apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu“; 6) priteisti iš atsakovų atstovavimo ir kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

9Pareiškėjai dėl reikalavimo panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2008 m. kovo

1017 d. neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990 nurodė,

11kad šis aktas neatitinka Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu

12Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių sudedamosios dalies

132 priede esančio pavyzdžio. Pareiškėjui R. A. nebuvo paaiškinta, kokios yra originalios metrologinės plombos ir kokiu būdu AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ darbuotojai nustatė, kad esamos plombos skiriasi nuo originalių. Pareiškėjo R. A. teigimu, jis neatsako už energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę. Nurodė, kad AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ darbuotojai negalėjo konstatuoti R. A. neteisėto elektros energijos vartojimo fakto ir todėl neturėjo teisės apžiūrėti R. A. namų. Todėl paminėtas apžiūros aktas surašytas nepagrįstai ir neteisėtai. Dėl AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisijos 2008 m. balandžio 1 d. protokolo Nr. 9 pareiškėjai nurodė, kad apžiūros akte nebuvo konstatuotas neteisėto elektros energijos vartojimo faktas, todėl pareiškėjas R. A. nepagrįstai buvo iškviestas į paminėto akto svarstymą. Pažymėjo, kad svarstymo komisija posėdžio metu pati pripažino, jog neturi įrodymų dėl pareiškėjo R. A. padaryto pažeidimo. Nepagrįstai buvo nenurodyta, kad pareiškėjas R. A. prieštaravo dėl AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ vienašalio ekspertizės skyrimo, nes, pareiškėjų teigimu, ginčo dėl įvadinio elektros apskaitos skydelio plombų nėra ir negali būti, kadangi pačios plombos nebuvo išsaugotos. Protokole nenurodyta, kad R. A. siūlė AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ dėl tariamo jo neteisėto elektros energijos vartojimo fakto kreiptis į teismą ir ekspertizę skirti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka, tačiau kreiptasi nebuvo. Pažymėjo, kad protokole neteisingai nurodyta jo apskundimo tvarka. Dėl AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2008 m. gegužės 8 d. rašto Nr. 10620-426 pareiškėjai nurodė, kad šis raštas yra nepagrįstas, kadangi jiems nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su jų reikalaujamais dokumentais, todėl buvo pažeistas Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnis. Pažymėjo, kad AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ sukūrė teisės aktuose nenumatytą instituciją – AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinę komisiją, ir tai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo institucija. Nurodė, kad AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2008 m. gegužės 8 d. rašte Nr. 10620-426 pripažino, kad vietos apžiūros aktas Nr. 005990 yra nepagrįstas, tačiau jo nepanaikino. Dėl AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 pareiškėjai nurodė, kad jis neatitinka Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 2 priede esančio pavyzdžio. Šis apžiūros aktas buvo surašytas, patikrinus buto ( - ) skaitiklį. Pareiškėjų teigimu, neaišku, kodėl buvo tikrintas būtent šio buto skaitiklis, netikrinti kaimyninių butų skaitikliai, kokie pažeidimai buvo padaryti. Apžiūros aktas buvo apsvarstytas Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisijos posėdyje 2008 m. balandžio 29 d. ir surašytas protokolas/1. Jis, pareiškėjų teigimu, neišliko, nes buvo suplėšytas, kai jie atsisakė raštu reikalauti ekspertizės. Pareiškėjų nuomone, suplėšytas komisijos protokolas/1 galioja, nes nustatyta tvarka nebuvo panaikintas. Pažymėjo, kad buvo surašytas antrasis protokolas Nr. 184. Jame nepagrįstai nurodyta, kad posėdyje dalyvavo tik pareiškėjas Z. N., nes taip pat dalyvavo ir pareiškėja P. N., trečiasis suinteresuotas asmuo A. A. ir pareiškėjas R. A. Pareiškėjų teigimu, komisija naujų aplinkybių nenustatė, tikrintojų įtarimų nepašalino, neteisėto elektros energijos vartojimo nekonstatavo, perskaičiavimo termino nesvarstė, protokole Nr. 184 neteisingai nurodyta jo apskundimo tvarka. Svarstymo komisija protokole Nr. 184 nurodė, kad vartotojas per

1415 kalendorinių dienų privalo iškelti apskaitą į laisvai prieinamą vietą. Pareiškėjų nuomone, komisija nėra įgaliota spręsti dėl elektros apskaitos prietaisų iškėlimo į kokią nors kitą vietą. Dabartinė elektros skaitiklių vieta pareiškėjus Z. ir P. N. tenkina. Pažymėjo, kad daugiabutis namas ( - ) yra senos statybos, tačiau jo rekonstrukcija nėra numatyta. Pareiškėjų teigimu, komisija pažeidė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių

1552 punktą. Be to, jie neturi duomenų, kad buto elektros skaitiklį būtina keisti ar remontuoti. Svarstymo komisija, pareiškėjų teigimu, šios aplinkybės taip pat nekonstatavo. Nurodė, kad pareiškėjams Z. ir P. N. pareiškus AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ pretenziją 2008 m. gegužės 28 d. raštu Nr. 20200-1153 jiems buvo atsakyta ir išdėstyti analogiški motyvai, kaip ir 2008 m. gegužės 8 d. rašte Nr. 10620-426 pareiškėjui R. A. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2008 m. gegužės 28 d. raštu pripažino, kad apžiūros aktas Nr. 009579 yra nepagrįstas, bet jo nepanaikino. Pareiškėjai nurodė, kad dėl AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ raštų, kuriais nepagrįstai atmestos jų pretenzijos, jie kreipėsi į Valstybinę energetikos inspekciją ir Vartotojų teisių apsaugos tarnybą su skundais, tačiau, pareiškėjų teigimu, šios institucijos netyrė arba netinkamai suprato jų skunduose nurodytas aplinkybes, todėl jų priimti aktai naikintini.

16Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija atsiliepimu į skundą (T 1, b. l. 149 – 151) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Valstybinė energetikos inspekcija nurodė, kad palaiko motyvus, išdėstytus 2008 m. rugsėjo 1 d. sprendime Nr. 09-485, priimtame išnagrinėjus pareiškėjų 2008 m. liepos

1829 d. skundą. Pažymėjo, kad, nagrinėjant paminėtą skundą, AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto (Nr. 005990) svarstymo komisijos posėdžio 2008 m. balandžio 1 d. protokolu Nr. 9

19buvo nuspręsta perduoti pareiškėjo R. A. elektros skaitiklį, nuimtą ( - ), į Lietuvos teismo ekspertizės centrą ekspertizei. Dėl faktų nustatymo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ buvo kreipusi į Lietuvos teismo ekspertizės centrą, o pareiškėjo R. A. keliami klausimai buvo susiję su galimu jo, kaip pažeidėjo, fakto nustatymo galimybe bei iš to kylančiomis pasekmėmis. Nurodė, kad nei pažeidimo faktas, nei pažeidėjas, nei iš to kylanti atsakomybė nebuvo įvardinta. Skundžiamo Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008 m. liepos 1 d. rašto Nr. 12-146 surašymo momentu jokių konkrečių neigiamų pasekmių dėl šio rašto pareiškėjui R. A. nebuvo kilę. Nurodė, kad nebuvo jokio AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ veiksmo (teisinio santykio dalyko), kuris būtų patekęs į AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ir pareiškėjo ginčo sritį, išankstine, ne teismo tvarka, nagrinėjamą Valstybinėje energetikos inspekcijoje, t. y. nebuvo veiksmo, kaip nors paveikiančio, pakeičiančio pareiškėjo teises ir pareigas ar keičiančio jo teisinį statusą, ginčo, kurį remiantis teisės aktais kompetentinga nagrinėti Valstybinė energetikos inspekcija. Pažymėjo, kad Valstybinė energetikos inspekcija atšaukti skaitiklio ekspertizės ar daryti kitokią įtaką AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ veiksmams dėl galimo neapskaitinio elektros energijos vartojimo fakto nustatymo aiškinimosi proceso neturėjo jokių teisinių įgalinimų. Nurodė, kad pareiškėjų P. N. ir Z. N. skundą nagrinėti atsisakė, vadovaudamasis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 46 patvirtintų Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklių (toliau – Skundų nagrinėjimo taisyklės) 27.2 punkto nuostata. Teigė, kad nei pareiškėjas R. A., nei pareiškėjas Z. N. neneigė, jog skaitiklių plombos buvo pažeistos. Pareiškėjų prašymas įpareigoti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ panaikinti surašytus neapskaitinio elektros energijos vartojimo aktus, aktų svarstymo komisijos protokolus bei atitinkamus raštus nepagrįstas, nes Valstybinė energetikos inspekcija nėra tam įgaliota. Pažymėjo, kad pareiškėjai turėjo teisę susipažinti su AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ dokumentacija, reglamentuojančia ginčų nagrinėjimo tvarką.

20Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į skundą

21(T 1, b. l. 76 – 79) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje 2008 m. birželio 6 d. gautas pareiškėjų skundas, adresuotas ir Valstybinei energetikos inspekcijai, dėl AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atlikto nepagrįsto apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu. Nurodė, kad pagal kompetenciją išnagrinėjo nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu pareiškėjų pateiktą AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 7216119-20334/260389, 2006 m. kovo 31 d. sudarytą tarp šios bendrovės ir P. N., ir 2008 m. liepos 8 d. raštu kreipėsi į AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ bei pateikė šiai bendrovei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2007 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 10-42 ,,Dėl AB Rytų skirstomieji tinklai elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties“ kopiją ir paprašė informuoti, ar pareiškėjams buvo pranešta apie tai, kad jiems pasirašius elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis yra taikomos pakoreguotos sutarties nuostatos. Apie tai buvo informuoti ir pareiškėjai bei informuoti apie jų skundo tyrimo eigą. Pažymėjo, kad pirminis pareiškėjų skundas neatitiko visų teisės aktų reikalavimų, todėl pareiškėjams buvo nustatytas terminas pašalinti skundo trūkumus. Nurodė, kad 2008 m. birželio 14 d. Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje gautas pareiškėjų papildomas skundas, atitinkantis teisės aktuose numatytus reikalavimus. Vėliau, t. y. 2008 m. liepos 29 d. pareiškėjai pateikė dar vieną skundą, adresuotą ne tik Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, bet ir Valstybinei energetikos inspekcijai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ,,Saulėlydžio“ komisijai. Skunde pareiškėjai nurodė, kad ginčas sprendžiamas teisme, tai patvirtino ir pateikti dokumentai. Taigi gavo informacijos, kad tų pačių šalių ginčą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja teismas. Todėl, vadovaudamasis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo

2323 straipsnio 5 dalimi, atsakė pareiškėjams 2008 m. rugpjūčio 2 d. raštu ir paaiškino, kad nėra jokio pagrindo įtarti, kad AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ veiksmai pareiškėjų atžvilgiu galėjo neatitikti profesinio atidumo reikalavimų ar būti laikomi nesąžininga komercine veikla.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu į skundą

25(T 1, b. l. 165 – 169) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ nurodė, kad 2008 m. kovo 17 d., apžiūrėjus pareiškėjo R. A. gyvenamajam namui, adresu: ( - ), priskirtą elektros energijos apskaitos prietaisą (elektros energijos skaitiklį) Nr. ( - ), pastebėta, jog elektros energijos skaitiklio plombos falsifikuotos, todėl įmonės darbuotojai, vadovaudamiesi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 92 punktu, surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990. 2008 m. balandžio 1 d., dalyvaujant pareiškėjui

27R. A. ir jo atstovui advokatui Raimondui Pakšiui, Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisija protokolu Nr. 9 nusprendė elektros energijos skaitiklį Nr. ( - ) atiduoti Lietuvos teismo ekspertizės centrui elektros energijos skaitiklio trasologinei ekspertizei atlikti. 2008 m. gegužės 7 d. paminėtas skaitiklis perduotas Lietuvos teismo ekspertizės centrui, ekspertizė iki šiol

28dar nėra galutinai atlikta. Nurodė, kad galutinis sprendimas komisijoje bus priimtas, gavus ekspertizės išvadas. Todėl pareiškėjo nepasitikėjimas juo bei atsakovais yra nepagrįstas. Nurodė, kad 2008 m. balandžio 17 d. pareiškėjo Z. N. gyvenamajam butui, adresu: ( - ), buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 009579, kuriame užfiksuoti įtarimai, kad elektros energijos skaitiklio Nr. ( - ) gaubto plombos falsifikuotos. Kadangi pareiškėjas Z. N. kategoriškai atsisakė atlikti elektros energijos skaitiklio trasologinę ekspertizę, Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisija 2008 m. balandžio 29 d. protokolu Nr. 184, vadovaudamasi Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 97.4 punktu, nusprendė atlikti pareiškėjo sunaudotos elektros energijos perskaičiavimą per 3 kalendorinių metų laikotarpį pagal akto surašymo metu surastų elektros energijos prietaisų galias. Svarstymo komisija akto surašymo neteisėtumo nekonstatavo, preziumavo pareiškėjo kaltę. Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 14 d. kreipėsi su ieškiniu į Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą, prašydamas byloje atlikti elektros energijos skaitiklio trasologinę ekspertizę, ir šiuo metu ginčas tarp jo ir Z. N. sprendžiamas ginčo teisena. Pažymėjo, kad paskyrus ekspertizę ir paaiškėjus, jog elektros energijos skaitiklių plombos yra tvarkingos, bei nepasitvirtinus įtarimams dėl neteisėto elektros energijos vartojimo, panaikins vietos apžiūros aktus, tam nėra reikalingas atskiras teismo ar kontroliuojančios valstybinės institucijos įpareigojimas. Nurodė, kad ginčijami neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai yra surašyti laikantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 92 punkto ir

292 priedo reikalavimų. Pažymėjo, kad nei Energetikos įstatymas, nei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 279 patvirtinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos nuostatai (toliau – Valstybinės energetikos inspekcijos nuostatai) nesuteikia Valstybinei energetikos inspekcijai teisės naikinti jo priimtus teisės aktus, tarp jų ir neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktus bei sprendimus. Tokia teisė nesuteikta ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Todėl pareiškėjų reikalavimas įpareigoti atsakovus panaikinti jo surašytus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktus bei sprendimus yra nepagrįstas ir negalimas.

30II.

31Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimu

32(T 2, b. l. 19 – 29) pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimų įpareigoti atsakovą Valstybinę energetikos inspekciją per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo panaikinti trečiojo suinteresuoto asmens AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2008 m. kovo 17 d. neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990 ir jo 1 priedą, daiktų, kurie turi įtakos neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktui įrodyti, paėmimo protokolą; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Trakų skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 005990 svarstymo komisijos 2008 m. balandžio 1 d. posėdžio protokolą Nr. 9; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2008 m. gegužės 8 d. raštą

33Nr. 10620 – 426, išskyrus 1 lapo priešpaskutiniąją pastraipą; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ 2008 m. gegužės 28 d. raštą Nr. 20200 – 1153, išskyrus 2 lapo antrąją pastraipą; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Elektros apskaitų grupės 2008 m. balandžio 17 d. neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 009579; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto Nr. 009579 svarstymo komisijos 2008 m. balandžio 29 d. posėdžio protokolą Nr. 184; įpareigoti atsakovą Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl jų 2008 m. birželio 6 d. skundo ir 2008 m. liepos 29 d. skundo atmetė kaip nepagrįstą, o kitą bylos dalį nutraukė.

34Teismas nurodė, kad pareiškėjai prašo įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją panaikinti skunde išvardintus, AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ priimtus aktus. Teismas, spręsdamas bylą, vadovavosi Energetikos įstatymo (2007 m. gegužės 3 d. įstatymo Nr. IX-884 redakcija) 18 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, Valstybinės energetikos inspekcijos nuostatais. Teismas padarė išvadą, kad nei Energetikos įstatymas, nei kiti teisės aktai nenumato Valstybinei energetikos inspekcijai teisės panaikinti bendrovių, tiekiančių elektros energiją, surašytus aktus. Todėl įpareigojus Valstybinę energetikos inspekciją panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ priimtus, skunde nurodytus aktus, ši institucija tokio reikalavimo negalėtų įvykdyti. Pareiškėjai skunde Valstybinei energetikos inspekcijai bei teismui nereiškia jokių reikalavimų, susijusių su šiai institucijai pagal kompetenciją priskirtų funkcijų vykdymu. Todėl nėra pagrindo įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją atlikti pareiškėjų reikalaujamus veiksmus. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjai prašo įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl jų 2008 m. birželio 6 d. skundo ir 2008 m. liepos 29 d. skundo. Iš 2008 m. birželio 6 d. skundo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, adresuoto taip pat ir Valstybinei energetikos inspekcijai, matyti, kad juo iš esmės ginčijami pareiškėjų atžvilgiu surašyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai. Teismas įvertino Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies,

3530 straipsnio 2 dalies, Energetikos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostatas. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjai skunde Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai bei teismui nereiškia jokių reikalavimų, susijusių su šiai tarnybai pagal kompetenciją priskirtų funkcijų vykdymu. Todėl nėra pagrindo įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl pareiškėjų 2008 m. birželio 6 d. skundo. Pareiškėjai 2008 m. birželio 6 d. skunde pareiškė reikalavimą nustatyti laikinojo pobūdžio priemonę – įpareigojimą AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ sustabdyti galimai nesąžiningą komercinę veiklą, kuria siekiama neteisėtų ir nepagrįstų aktų pagrindu gauti pajamas už jiems nepatiektą elektros energiją, nesuteiktas ir/ar perteklines paslaugas. Tik pareiškėjams pateikus nustatyta tvarka skundą, kuriame būtų formuluojamas reikalavimas, priskirtinas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba galėtų būti įpareigota tokį skundą nagrinėti ir įstatymų nustatyta tvarka priimti nustatytos formos sprendimą. 2008 m. liepos 29 d. skundu yra skundžiamas Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. 12-146. Tačiau paminėtos įstatymų normos patvirtina, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai nepriklauso tirti Valstybinės energetikos inspekcijos priimtų aktų teisėtumo ir pagrįstumo, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba neturi įgalinimų šioje srityje. Todėl pareiškėjų reikalavimas įpareigoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą priimti motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl pareiškėjų 2008 m. liepos 29 d. skundo atmestinas kaip nepagrįstas. Teismas pažymėjo, jog skundžiami Valstybinės energetikos inspekcijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštai nelaikytini individualiais administraciniais aktais (Viešojo administravimo įstatymo (2007 m. sausio 18 d. įstatymo

36Nr. VIII-1234 redakcija) 2 str. 9 d., 8 str., Civilinio kodekso (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr.VIII-1864 redakcija) (toliau – CK) 6.271 str. 3 d.). Esminis individualaus administracinio akto požymis – konkrečių teisinių pasekmių nustatymas tam tikram asmeniui arba jų grupei. Nurodė, jog Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008 m. liepos 1 d. rašto Nr. 12-146 2, 3 punktuose nėra nustatomos, keičiamos ar panaikinamos pareiškėjų teisės ar pareigos, juose tik išdėstomos tam tikros Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus skundo nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės. Galimas sprendimas dėl faktinių aplinkybių nebuvo priimtas, kadangi reikalinga surinkti papildomų įrodymų, kad elektros energijos vartojimo apskaitos pažeidimas tikrai buvo padarytas, ir nustatyti kaltus asmenis. Pareiškėjams skundžiamo rašto 2, 3 punktuose nurodoma, kad galutiniai sprendimai bus priimti, kai bus gautos Lietuvos teismo ekspertizės išvados. Taigi paminėti Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus rašto punktai nesukelia pareiškėjams jokių teisinių pasekmių, todėl negali būti nagrinėjamas teisme ir reikalavimas dėl jų panaikinimo. Pareiškėjų skundžiamas Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008 m. liepos 1 d. rašto Nr. 12-146 4 punkto teiginys yra informacinio pobūdžio. Šiuo teiginiu pareiškėjams jokios teisinės pasekmės neatsiranda. Pareiškėjai neprašė teismo įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su informacijos pateikimu.

37Todėl negali būti nagrinėjamas teisme reikalavimas dėl rašto panaikinimo, nes toks sprendimas nesukurs pareiškėjams teisių ir pareigų. Teismas taip pat nurodė, kad Valstybinės energetikos inspekcijos 2008 m. rugsėjo 1 d. rašto Nr. 09-485 1 ir 4 punktuose iš esmės nurodomos tos pačios aplinkybės, kaip ir anksčiau aptartuose Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008 m. liepos 1 d. sprendimo 2, 3 ir 4 punktuose, todėl dėl jų pakartotinai nepasisakė. Šio sprendimo 3 punktu atsisakyta priimti P. N. ir Z. N. skundą, vadovaujantis Skundų nagrinėjimo taisyklių 27.2 punktu. Teismas nustatė, jog Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje, kaip ir ginčijamuose šioje byloje sprendimuose, keliamas tas pats klausimas, t. y. ginčijamas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjai neprašė teismo įpareigoti Valstybinę energetikos inspekciją atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su nepagrįstu atsisakymu atlikti tyrimą. Todėl negali būti nagrinėjamas teisme reikalavimas dėl rašto panaikinimo, nes toks sprendimas nesukurs pareiškėjams teisių ir pareigų. Teismas pažymėjo, jog skundžiamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008 m. rugsėjo 1 d. raštas Nr. 4-4356 nelaikytinas individualiu administraciniu aktu, nes juo nebuvo nuspręsta dėl atitinkamų pareiškėjų teisių ir pareigų, todėl šio rašto panaikinimo klausimas nenagrinėtinas teisme. Vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 29 straipsniu, įstatymų leidėjas ginčų dėl vartotojų teisių gynimo nepriskiria administracinių ginčų kategorijai. Analogiška išvada darytina ir įvertinus teisinius santykius, atsirandančius vartotojui ginant savo teises, atsirandančias iš vartojimo sutarties. Pagal CK 1.136 straipsnio 2 dalies 1 punktą, iš sutarčių atsiranda civilinės teisės. Pareiškėjai gina savo teises, atsiradusias iš energijos pirkimo – pardavimo sutarčių, kurių sudarymo, galiojimo klausimus reglamentuoja CK 6.383 – 6.391 straipsniai ir bendros normos, reglamentuojančios atitinkamus klausimus. Sutartys yra sudarytos su AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“. Todėl tarp pareiškėjų ir trečiojo suinteresuoto asmens AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ kilęs ginčas yra civilinio pobūdžio, todėl nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, bet ne administraciniame. Ginčo teismingumas yra nustatomas ne vien pagal ginčo šalis, bet taip pat ir pagal ginčo pobūdį. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ)

3832 straipsnio 1 dalimi, negalima skųsti administraciniam teismui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimo, jeigu ginčas iš esmės yra civilinis, nors ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ir yra viešojo administravimo subjektas. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų skundžiami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos raštai negali būti ginčijami administraciniame teisme kaip išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų sprendimai, nors įstatymai ir suteikia teisę nurodytiems viešojo administravimo subjektams nagrinėti ginčus ne teismo tvarka. Administraciniame teisme yra nagrinėtini reikalavimai, susiję su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos veiksmais ar neveikimu, sprendimais, atsisakymais priimti sprendimus kaip viešojo administravimo subjekto. Atitinkamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos neveikimas, skundžiamas administraciniam teismui šioje byloje, yra įvertintas atmetus pareiškėjų reikalavimus įpareigoti viešojo administravimo subjektus atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus (ABTĮ 88 str. 1, 2 p.). Teismas pažymėjo, jog esminiai pareiškėjų šioje byloje pareikšti reikalavimai yra susiję su neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktų teisėtumu ir pagrįstumu. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai yra dokumentai, kuriais yra patvirtinamas neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktas, nurodytu dokumentu asmenims nėra suteikiamos tam tikros teisės, nėra nustatomi įpareigojimai. Teisme negali būti reiškiamas reikalavimas dėl nurodytų aktų panaikinimo. Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas paprastai gali būti rašytiniu įrodymu civilinėje byloje, kurioje elektros energiją tiekianti įmonė reikalauja priteisti žalos atlyginimą už neapskaitinį elektros energijos vartojimą. Pareiškėjų nurodyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai gali būti ginčijami skiriant paminėtos kategorijos bylose elektrotechninę ekspertizę ar ginčijant kitomis įstatyme numatytomis įrodinėjimo priemonėmis. Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje (ABTĮ 3 str.). Skundžiami raštai šiuo atveju galėtų būti vertinami civilinėje byloje kaip valstybės institucijų išvados dėl ginčo (CPK 49 str.), o ne kaip viešojo administravimo subjekto priimti individualūs aktai. Teismas atsižvelgė į Konstitucijos 30 straipsnį, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalį, 37 straipsnio

392 dalies 1 punktą. Nurodė, jog viena iš ABTĮ numatytų teisės kreiptis į teismą prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui. Nesant nurodytai prielaidai kreiptis į teismą, pareiškėjai neturėjo procesinės teisės kreiptis į teismą su skundu. Nurodytos aplinkybės paaiškėjo nagrinėjant bylą, todėl ši bylos dalis ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu nutraukiama. Konstatavus, jog pareiškėjai iš esmės siekia išspręsti civilinį ginčą, nėra pagrindo svarstyti klausimo dėl bylos perdavimo bendrosios kompetencijos teismui, kai paaiškėja, kad byla buvo priimta teismo žinion pažeidžiant priskirtinumo atitinkamiems teismams taisykles (ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p.). Pareiškėjai nepareiškė reikalavimų kitai civilinio ginčo šaliai – AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“. Be to, pareiškėjai nepareiškė teismui reikalavimų, kuriuos patenkinus ar atmetus teismo sprendimu, galutinai galėtų būti išspręstas atsiradęs socialinis konfliktas, reikalavimų, kuriuos patenkinus, teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi pareiškėjų reikalavimai netenkinami, jų prašymas priteisti iš atsakovo su bylos nagrinėjimu susijusias ir atstovavimo išlaidas pareiškėjų naudai ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies pagrindu taip pat netenkintinas.

40III.

41Pareiškėjai apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 34 – 44) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą, taip pat priteisti iš atsakovų atstovavimo ir kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

421. Neapskaitiniai elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai surašyti ne dėl pažeidimo fakto, bet dėl įtarimo. Šių aktų pagrindu preziumuojama kaltė.

432. Teismas sprendime apskritai nepasisakė dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo taikymo (šio įstatymo netgi nepaminėjo), todėl neatskleidė visos bylos esmės.

443. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ jų atžvilgiu atliko veiksmus, kuriuos draudžia Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalėjo vykdyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1R-68 patvirtintų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių reikalavimus dėl visų pareiškėjų ir dėl visų jų skunde nurodytų paminėto įstatymo pažeidimų atvejų.

454. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad skundžiami Valstybinės energetikos inspekcijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštai nelaikytini individualiais administraciniais aktais. Skundžiamais aktais išreiškiama atsakovų valia atsisakyti spręsti jiems skunduose iškeltus klausimus iš esmės. Šie aktai turi būti panaikinti, neatsižvelgiant į tai, ar atsakovai sugebėjo juos įforminti ir motyvuoti taip, kad jie atitiktų individualiems administraciniams sprendimams keliamus reikalavimus.

465. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog jie iš esmės siekia išspręsti civilinį ginčą. Pareikšti reikalavimai yra susiję su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės energetikos inspekcijos neveikimu, atsisakymais priimti viešojo administravimo subjektų sprendimus pagal jų kompetenciją. Teismas neteisingai įvertino faktinius teisinius santykius, todėl nepagrįstai iš dalies nutraukė bylą dėl reikalavimo nepriskirtinumo administracinių teismų kompetencijai.

476. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad nei Energetikos įstatymas, nei kiti teisės

48aktai nenumato Valstybinei energetikos inspekcijai teisės panaikinti bendrovių, tiekiančių elektros energiją, surašytus aktus. Kreipėsi į šią instituciją, prašydami išnagrinėti jų skundus. Teismas nepasisakė dėl norminio administracinio teisės akto – Skundų nagrinėjimo taisyklių – 38, 39 punktų teisėtumo, nepasinaudojo teise kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją. Kol šis teisės aktas galioja, tol pareiškėjams ir jų ginčą sprendžiančiam teismui jo nuostatos yra privalomos.

497. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalėjo pradėti procedūrą, kuri nustatytų, ar AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ sunkinančiomis aplinkybėmis pažeidė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą. Nepagrįsti teismo teiginiai, jog jie skunde Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai bei teismui nereiškia jokių reikalavimų, susijusių su šiai tarnybai pagal kompetenciją priskirtų funkcijų vykdymu.

50Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą

51(T 2, b. l. 50 – 54) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

52Valstybinė energetikos inspekcija nurodo, kad nesutinka su apeliaciniu skundu, kiek jis susijęs su Valstybinės energetikos inspekcijos kompetencijos klausimais, nes apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, nemotyvuoti, klaidinantys ir grindžiami tik pareiškėjų nuomone dėl ginčo ir šį ginčą reglamentuojančių teisės normų taikymo.

53Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 57 – 60) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

54Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodo, kad nėra pagrindo įpareigoti ją priimti motyvuotą nutarimą arba atsisakyti pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl AB ,,Rytų skirstomųjų tinklai“ veiksmų pareiškėjų atžvilgiu įvertinimo pagal Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą. Pareiškėjų ginčijami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštai nelaikytini individualiais administraciniais aktais, kadangi jais nebuvo nustatytos konkrečios pareiškėjų teisės ir pareigos.

55Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (T 2, b. l. 61 – 63) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

56AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ nurodo, kad pareiškėjai apeliaciniame skunde nenurodė tikslių teismo sprendimo panaikinimo pagrindų, tinkamai nepagrindė apeliacinio skundo. Pareiškėjai siekia išspręsti civilinius teisinius santykius, susiklosčiusius tarp jų bei AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ dėl neapskaitinio elektros energijos naudojimo. Teismas teisingai išaiškino atsakovų kompetenciją bei nustatė jos ribas.

57Teisėjų kolegija

konstatuoja:

58IV.

59Apeliacinis skundas atmestinas.

60Iš bylos matyti, kad 2008 m. kovo 17 d. trečiojo suinteresuoto asmens AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Trakų skyriaus darbuotojai (elektros skaitiklių keitimo grupės vyresnysis inžinierius G. B. ir elektros apskaitų inžinierius J. S.) patikrino pareiškėjo R. A. nuosavame name (esančiame ( - )) vartojamos elektros energijos apskaitos prietaisą (elektros energijos skaitiklį Nr. ( - )) ir surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 005990 (toliau - ir aktas Nr. 005990); 2008 m. balandžio 17 d. Vilniaus regiono Vilniaus miesto Pietinio skyriaus darbuotojas (elektros apskaitų grupės elektrikas T. J.) patikrino pareiškėjo Z. N. bute (esančiame ( - )) vartojamos elektros energijos apskaitos prietaisą (elektros energijos skaitiklį Nr. ( - )) ir surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 009579 (toliau - ir aktas Nr. 009579). Pareiškėjų skundo reikalavimai yra siejami su nurodytų aktų teisinėmis pasekmėmis (pareiškėjai skundžia atsakovų ir jų institucijų sprendimus, veiksmus ir neveikimą), todėl pirmiausia yra būtina pasisakyti dėl nurodytų aktų teisėtumo bei jų teisinės reikšmės tolimesniems (po jų surašymo) ginčo teisiniams santykiams.

61Pasisakydama šiuo klausimu, kolegija pažymi, kad teisinius santykius dėl elektros energijos naudojimo ir ginčų dėl tokio naudojimo nagrinėjimo (šio ginčo atsiradimo metu) reglamentavo Energetikos įstatymo 6 straipsnio 6 punkto pagrindu patvirtintos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės), 18 straipsnio 2 ir 3 punktų pagrindu patvirtinti Valstybinės energetikos inspekcijos nuostatai (toliau – ir Nuostatai), 26 straipsnio 2 punkto pagrindu Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 46 patvirtintos Skundų nagrinėjimo taisyklės.

62Taisyklių taikymo prasme paminėti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Trakų skyriaus ir Vilniaus miesto Pietinio skyriaus darbuotojai buvo kompetentingi surašyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktus. Tokio pobūdžio aktų surašymas yra numatytas Taisyklių 92 punkte. O pagal Taisyklių 93 punktą, surašyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai yra pagrindas operatoriui (šiuo atveju paminėtiems AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono Trakų skyriui ir Vilniaus miesto Pietiniam skyriui) nustatyta tvarka apskaičiuoti padarytą jam žalą. Nurodytos Taisyklių nuostatos leidžia daryti išvadą, kad neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas yra būtina prielaida užfiksuoti tariamai padarytą elektros energijos vartojimo taisyklių pažeidimą, t. y. jis yra būtinas jo surašymo pagrindu prasidedančios galimos žalos dydžio nustatymo (apskaičiavimo) procedūros elementas. Kita vertus, toks aktas kartu su kitais šios procedūros eigoje surinktais įrodymais taip pat yra vertintinas kaip įrodymas, t. y. akte užfiksuoti duomenys apie tariamai padarytą pažeidimą savaime nesukelia asmeniui, kuriam šis aktas surašytas, konkrečių teisinių pasekmių, nes privalomai turi būti tikrinami ir vertinami tolimesnėje galimai padarytos žalos nustatymo ir išieškojimo procedūroje. Tai matyti iš Taisyklių 93 punkto nuostatos apie būtinumą prieš apskaičiuojant žalą apsvarstyti surašytą aktą operatoriaus sudarytoje specialioje komisijoje, kuri, išanalizavusi aktą ir kartu su aktu pateiktus aiškinamuosius dokumentus ir įrodymus, turi nustatyti akto surašymo teisėtumą, vartotojo kaltę bei perskaičiavimo laikotarpį (nagrinėjamoje situacijoje toks nagrinėjimas buvo atliktas: akto Nr. 005990 – komisijos 2008-04-01 posėdyje, akto Nr. 009579 – komisijos 2008-04-29 posėdyje). Taigi nurodyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai (Nr. 005990 ir Nr. 009579), kaip ir paminėtų svarstymo komisijų posėdžių protokolai (2008-04-01 Nr. 9 ir 2008-04-29 Nr. 184), yra Taisyklių nustatyti būtini galimai padarytos žalos nustatymo (apskaičiavimo) procedūros elementai. Todėl ABTĮ taikymo požiūriu jie negali būti laikomi nei neteisėtais administraciniais sprendimais, nei neteisėtais administraciniais veiksmais.

63Pasisakydama dėl pareiškėjų skundžiamų Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008 m. liepos 1 d. rašto Nr. 12-146 ,,Dėl apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu“ ir Valstybinės energetikos inspekcijos 2008 m. rugsėjo 1 d. rašto Nr. 09-485 ,,Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008-07-01 sprendimo Nr. 12-146“, kolegija pažymi, kad Nuostatų 7.11 punkto bei Skundų nagrinėjimo taisyklių taikymo požiūriu šie raštai yra išankstinio skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka sprendimai, kurie pagal Skundų nagrinėjimo taisyklių 38 punktą gali būti skundžiami atitinkamai Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkui arba administraciniam teismui. Šiuo požiūriu nurodyti raštai laikytini skundų išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka sprendimais. Tačiau iš nurodytų raštų (sprendimų) matyti, kad jais nebuvo išspręsti pareiškėjų atsakomybės už tariamai padarytą žalą klausimai: Valstybinės energetikos inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2008 m. liepos 1 d. raštu pareiškėjai buvo informuoti apie tai, kad šie klausimai bus sprendžiami tik gavus atitinkamas ekspertines išvadas, o Valstybinės energetikos inspekcijos 2008 m. rugsėjo 1 d. raštu Skundų nagrinėjimo taisyklių 27.2 punkto pagrindu taip pat buvo atsisakyta nagrinėti iš esmės pareiškėjų Z. ir P. N. skundą. Pažymėtina, kad ginčai dėl tokio pobūdžio žalos atlyginimo iš esmės yra civiliniai (tai matyti ir iš pareiškėjų apeliacinės instancijos teismui pateiktų 2009-06-15 pareiškimo Trakų rajono apylinkės teismui bei Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-07-30 nutarties). Esant išvardintoms aplinkybėms kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais bei išvadomis, kad ABTĮ taikymo požiūriu šie raštai nelaikytini administraciniam teismui skundžiamais administraciniais sprendimais.

64Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytais motyvais bei išvadomis dėl pareiškėjų reikalavimo atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Be to, kolegija pažymi, kad ginčo teisiniai santykiai yra teisinių santykių, kurie reglamentuojami specialiu pagal šių santykių specifiką įstatymu – Energetikos įstatymu – šio įstatymo pagrindu priimtais teisės aktais, dalis. Todėl šiems teisiniams santykiams netaikomos Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatos (1 str. 5 d.).

65Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas iš esmės yra pagrįstas. Tenkinti pareiškėjų apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

66Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

67Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti.

68Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai R. A., P. N. ir Z. N. (toliau – ir pareiškėjai, apeliantai)... 5. (T 1, b. l. 3 – 18) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą,... 6. Nr. 12-146 ,,Dėl apkaltinimo neapskaitiniu elektros energijos vartojimu“ 2,... 7. 2) panaikinti atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio... 8. Nr. 009579; panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus regiono... 9. Pareiškėjai dėl reikalavimo panaikinti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“... 10. 17 d. neapskaitinį elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr.... 11. kad šis aktas neatitinka Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7... 12. Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių... 13. 2 priede esančio pavyzdžio. Pareiškėjui R. A. nebuvo paaiškinta, kokios... 14. 15 kalendorinių dienų privalo iškelti apskaitą į laisvai prieinamą... 15. 52 punktą. Be to, jie neturi duomenų, kad buto elektros skaitiklį būtina... 16. Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija atsiliepimu į skundą (T 1, b. l.... 17. Valstybinė energetikos inspekcija nurodė, kad palaiko motyvus, išdėstytus... 18. 29 d. skundą. Pažymėjo, kad, nagrinėjant paminėtą skundą, AB ,,Rytų... 19. buvo nuspręsta perduoti pareiškėjo R. A. elektros skaitiklį, nuimtą ( -... 20. Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į... 21. (T 1, b. l. 76 – 79) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, kad Valstybinėje... 23. 23 straipsnio 5 dalimi, atsakė pareiškėjams 2008 m. rugpjūčio 2 d. raštu... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu... 25. (T 1, b. l. 165 – 169) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 26. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ nurodė, kad 2008 m. kovo 17 d.,... 27. R. A. ir jo atstovui advokatui Raimondui Pakšiui, Vilniaus regiono Trakų... 28. dar nėra galutinai atlikta. Nurodė, kad galutinis sprendimas komisijoje bus... 29. 2 priedo reikalavimų. Pažymėjo, kad nei Energetikos įstatymas, nei Lietuvos... 30. II.... 31. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimu... 32. (T 2, b. l. 19 – 29) pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimų įpareigoti... 33. Nr. 10620 – 426, išskyrus 1 lapo priešpaskutiniąją pastraipą; panaikinti... 34. Teismas nurodė, kad pareiškėjai prašo įpareigoti Valstybinę energetikos... 35. 30 straipsnio 2 dalies, Energetikos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostatas.... 36. Nr. VIII-1234 redakcija) 2 str. 9 d., 8 str., Civilinio kodekso (2007 m.... 37. Todėl negali būti nagrinėjamas teisme reikalavimas dėl rašto panaikinimo,... 38. 32 straipsnio 1 dalimi, negalima skųsti administraciniam teismui išankstinio... 39. 2 dalies 1 punktą. Nurodė, jog viena iš ABTĮ numatytų teisės kreiptis į... 40. III.... 41. Pareiškėjai apeliaciniu skundu (T 2, b. l. 34 – 44) prašo panaikinti... 42. 1. Neapskaitiniai elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai... 43. 2. Teismas sprendime apskritai nepasisakė dėl Nesąžiningos komercinės... 44. 3. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ jų atžvilgiu atliko veiksmus, kuriuos... 45. 4. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad skundžiami Valstybinės... 46. 5. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog jie iš esmės siekia išspręsti... 47. 6. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad nei Energetikos įstatymas, nei... 48. aktai nenumato Valstybinei energetikos inspekcijai teisės panaikinti... 49. 7. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalėjo pradėti... 50. Atsakovas Valstybinė energetikos inspekcija atsiliepimu į apeliacinį skundą... 51. (T 2, b. l. 50 – 54) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 52. Valstybinė energetikos inspekcija nurodo, kad nesutinka su apeliaciniu skundu,... 53. Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į... 54. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodo, kad nėra pagrindo... 55. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu... 56. AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ nurodo, kad pareiškėjai apeliaciniame... 57. Teisėjų kolegija... 58. IV.... 59. Apeliacinis skundas atmestinas.... 60. Iš bylos matyti, kad 2008 m. kovo 17 d. trečiojo suinteresuoto asmens AB... 61. Pasisakydama šiuo klausimu, kolegija pažymi, kad teisinius santykius dėl... 62. Taisyklių taikymo prasme paminėti AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ Vilniaus... 63. Pasisakydama dėl pareiškėjų skundžiamų Valstybinės energetikos... 64. Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo nurodytais motyvais... 65. Taigi pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas iš esmės yra... 66. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 67. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 26 d. sprendimą... 68. Nutartis neskundžiama....