Byla 2-3053-329/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovių BUAB „DM valda“ ir BUAB „Kalstas“ atstovės UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstovėms J. N. ir E. L., atsakovei D. B., nedalyvaujant atsakovui D. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių bankrutuojančių uždarųjų akcinių bendrovių „DM valda“ ir „Kalstas“, atstovaujamų UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ieškinį atsakovams D. B., D. B. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovės, atstovaujamos UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, prašo priteisti iš atsakovų solidariai : 1675,05 Lt skolą už eksploatacines išlaidas ieškovei BUAB „DM valda“, 68,04 Lt skolą už sunaudotą elektros energiją ieškovei BUAB „Kalstas“, o taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (3-5 b.l.).

3Ieškovių atstovės prašė ieškinį tenkinti, nurodė, jog atsakovams nuosavybės teise priklauso butas, esantis ieškovo BUAB „DM valda“ valdomame daugiabučiame name. Atsakovai įsigydami butą buvo įsipareigoję mokėti mokesčius už teikiamas paslaugas ir elektros energiją, tačiau įsipareigojimo nevykdo. Atsakovai už laikotarpį nuo 2010 06 01 iki 2011 11 30 yra skolingi ieškovui BUAB „DM valda“ 1675,05 Lt eksploatacinių mokesčių, kuriuos sudaro mokesčiai už katilinės priežiūrą, šildymą, vandens pašildymą, teritorijos priežiūrą, buitinių atliekų išvežimą, parkavimo aikštelės apsaugą, o ieškovei BUAB „Kalstas“ skolingi 68,04 Lt už elektros energiją. Nurodo, kad ieškovių reikalavimus pagrindžia pateiktos byloje sąskaitos-faktūros, kurių atsakovai nėra apmokėję, lentelė su įsiskolinimo paskaičiavimu. Sąskaitos pateiktos BUAB „DM valda“ ir BUAB „Kalstas“, nes iki 2010-10-29 sąskaitas už elektros energiją išrašydavo BUAB „Kalstas“, vėliau buvo pasirašyta sutartis su BUAB „DM valda“. Nurodo, kad pagal sudarytą sutartį su bendrove UAB „SD servisas“, ši bendrovė tikrina skaitiklių parodymus ir išrašo sąskaitą BUAB „DM valdai“, o BUAB „DM valda“ daro paskirstymus visiems daugiabučio namo gyventojams, skaičiuodama proporcingai jų įsigyto buto plotui. Mokestis atsakovams skaičiuojamas ir išrašomos sąskaitos už namo bendrųjų patalpų išlaikymą.

4Atsakovai pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka mokėti ieškovių pateiktose sąskaitose nurodytas pinigų sumas, nes bute negyvena, paslaugų negauna, jomis nesinaudoja, o ieškovės su jais nebendrauja, vengia duoti paaiškinimus dėl mokesčių apskaičiavimo (48-50 b.l.).

5Teismo posėdyje atsakovė D. B. prašė ieškinį atmesti, paaiškino, jog 2009 06 15 pirkimo-pardavimo sutartimi ji su sutuoktiniu D. B. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise iš UAB „DM valda“ įsigijo 9656/372100 dalį žemės sklypo adresu ( - ) ir butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ). Butą įsigijo tik dalinai įrengtą, pagal minėtą Sutartį ieškovė BUAB „DM valda“ turėjo pilnai užbaigti buto įrengimą, tačiau to nepadarė, todėl atsakovai bute negyvena. Nurodo, kad ieškovei BUAB „DM valda“ gerai žinomos šios aplinkybės, tačiau nežiūrint to jiems vis tiek skaičiuojami mokesčiai ir siunčiamos sąskaitos. Atsakovė teigė, kad daug kartų kreipėsi į ieškovę, informuodama ją, kad butas negyvenamas, paslaugomis atsakovai nesinaudoja, prašė paaiškinti, kodėl ir kokia tvarka jiems skaičiuojami mokesčiai, jei jų bute šildymas atsuktas tik minimaliu režimu, skaitiklio rodmenys nesikeičia mėnesiais, o sąskaitose mokesčiai apskaičuojami kiekvieną mėnesį skirtingai. Atsakovės teigimu aplinkybę, kad atsakovų bute sunaudotos šilumos skaitiklio rodmenys nesikeičia, patvirtina pateiktas į bylą antstolės R. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Atsakovė nurodė, kad mokesčių nemoka, kadangi ieškovė BUAB „DM valda“ yra praradusi jų pasitikėjimą, su atsakovais nebendrauja. Teismo posėdyje atsakovė nurodė, kad sutinka su ieškovių paskaičiuotais mokesčiais už katilinės priežiūrą, už teritorijos priežiūrą, už bendrų patalpų elekros energiją, tai sudaro apie 500 Lt ieškinio reikalaujamos sumos. Tačiau dėl kitų mokesčių, t.y. už buitinių atliekų išvežimą, šildymą, vandens pašildymą ir parkavimo aikštelės saugojimą visiškai nesutinka, nes šių paslaugų negauna ir jomis nesinaudoja.

6Ieškinys tenkintinas.

7Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2009 11 30 nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-3359-605/2009 iškėlė bankroto bylą UAB „DM valda“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (33-34 b.l.).

8Kauno apygardos teismas 2009 08 19 nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-2662-510/2009 iškėlė bankroto bylą UAB „Kalstas“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (35-36 b.l.) .

9Iš šalių aiškinimų nustatyta, kad ieškovė BUAB „DM valda“ yra gyvenamojo daugiabučio namo, adresu ( - ), statytoja. Dalis šiame name esančių butų yra parduota, o dalis priklauso ieškovei BUAB „DM valda“ nuosavybės teise. A. D. ir D. B. 2009 06 15 pirkimo-pardavimo sutartimi bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise iš UAB „DM valda“ įsigijo butą su požeminės parkavimo aikštelės 1/43 dalimi ir 9656/10000 žemės sklypo dalimi, esantį adresu ( - ). Kadangi butą ieškovė pardavė jo neįrengusi ir iki šiol jis nėra įrengtas, atsakovai jame negyvena. Šių aplinkybių šalys neginčijo.

10Nustatyta, kad ieškovė BUAB „DM valda“, būdama namo, esančio ( - ), statytoja, yra sudariusi sutartį su bendrove UAB „SD servisas“, kuri tikrina name skaitiklių parodymus ir išrašo sąskaitą BUAB „DM valdai“, o BUAB „DM valda“ daro mokesčių paskirstymus visiems namo gyventojams, skaičiuodama proporcingai jų įsigyto buto plotui. Mokestis atsakovams skaičiuojamas ir išrašomos sąskaitos už namo bendrųjų patalpų išlaikymą.

11Ieškovės BUAB „DM valda“ ir BUAB „Kalstas“ nurodo, kad atsakovai nuo 2010 06 01 nemoka jiems apskaičiuotų mokesčių ir iki 2011 11 30 yra skolingi 1675,05 Lt už katilinės priežiūrą, šildymą, vandens pašildymą, teritorijos priežiūrą, buitinių atliekų išvežimą, parkavimo aikštelės apsaugą ir 68,04 Lt už elektros energiją.

12Atsakovai nesutinka apmokėti ieškovių pateiktų sąskaitų motyvuodami tuo, kad bute negyvena, jokių paslaugų negauna ir jomis nesinaudoja.

13Tačiau teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus atsakovų argumentus, remdamasis žemiau nurodytais motyvais.

14Atsakovų pareiga apmokėti visus eksploatacinius mokesčius, susijusius su energetinių resursų naudojimu (šildymu, vandeniu, elektros energija), o taip pat žemės sklypo, kuriame stovi namas išlaikymu, buitinių atliekų išvežimu ir kt. (tame tarpe ir parkavimo aikštelės apsauga), šių išlaidų dydį apskaičiuojant pagal name arba bute įrengtus apskaitos prietaisus arba proporcingai atsakovų buto ir kito turto plotui, yra numatyta 2009 06 15 žemės sklypo ir buto su požemine automobilių stovėjimo aikštele, ( - ), pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp UAB „DM valda“ ir D. B., 8.6 p. ir 8.9 p. (130-140 b.l.).

152009 06 15 sudarytas tarp šalių sandoris nenuginčytas, galiojantis, todėl sandorio šalims jis turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

16Taigi, atsakovų prievolė apmokėti namo išlaikymo eksploatacinius mokesčius ir bendro naudojimo elektrą kyla iš sutarties ( CK 6.2 str.). Atsakovai nepateikė įrodymų, kad šalių susitarimu ar teismine tvarka būtų pakeista 2009 06 15 pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta mokesčių apmokėjimo tvarka, todėl atsakovų vienašališkas atsisakymas vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus yra neteisėtas. CK 6.256 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

17Ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovų ieškovei BUAB „DM valda“ 1675,05 Lt skolą už eksploatacines išlaidas, kurias sudaro mokesčiai už katilinės priežiūrą, šildymą, vandens pašildymą, teritorijos priežiūrą, buitinių atliekų išvežimą, parkavimo aikštelės apsaugą, o ieškovei BUAB „Kalstas“ 68,04 Lt skolą už bendrų patalpų elektros energiją pagrindžia byloje pateiktos atsakovams išrašytos PVM sąskaitos-faktūros (10-32 b.l.) bei reikalavimų paskaičiavimo lentelės (6-7 b.l.). Atsakovai nepateikė įrodymų, kad būtų sudarę tiesiogines sutartis su energetinių resursų tiekėjais per laikotarpį nuo 2010 06 01 iki 2011 11 30, todėl ieškovių reikalavimai priteisti susidariusius įsiskolinimus, kuriuos iš dalies pripažino ir patys atsakovai, yra pagrįsti, todėl tenkintini. Atsakovų pateiktas 2012 02 15 antstolės R. G. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nepaneigia atsakovų prievolės mokėti mokesčius už šilumą bendram namo išlaikymui.

18Taip pat pažymėtina, kad atsakovų pareiga prisidėti prie daugiabučio namo išlaikymo, mokesčių mokėjimo už bendras namo išlaidas kyla ir iš CK 4.82 str. 3 d.,kuri numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009-11-27 nutartis civ. b. 3K-7-515/2009).

19Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kai prievolė neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str.).

20Taigi, remiantis išdėstytų motyvų visuma, teismas daro išvadą, kad ieškovių ieškinys dėl skolos priteisimo yra teisėtas ir pagrįstas įrodymais, todėl tenkintinas – CPK 178 str.

21Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas (155-156 b.l.) patvirtina, kad butas ( - ), yra atsakovų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl jų solidarioji atsakomybė preziumuojama (6.6 str. 3 d.).

22Ieškovės CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu atleistos nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Priteisti solidariai iš atsakovų D. B., a.k. ( - ) ir D. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „DM valda“, įm.k. 300585343, buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas, a.s.Nr. ( - ) banke AB „Nord/LB Lietuva“, banko kodas 40100, 1 675,05 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniasdešimt penkis litus 05 ct) skolos už laikotarpį nuo 2010 06 01 iki 2011 11 30 ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos (1 675,05 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 01 13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti solidariai iš atsakovų D. B., a.k. ( - ) ir D. B., a.k( - ) ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kalstas“, įm.k. 133796417, buveinė Draugystės g. 19, Kaunas, a.s. Nr.( - ), banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, 68,04 Lt (šešiasdešimt aštuonis litus 04 ct) skolos ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos (68,04 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 01 13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Priteisti iš atsakovų D. B., a.k. ( - ) ir D. B., a.k. ( - ) gyvenančių ( - ), valstybei po 26 Lt žyminio mokesčio ir po 17,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso po 43,31 Lt (keturiasdešimt tris litus 31 ct) iš kiekvieno, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT247300010112394300, banke „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. ieškovės, atstovaujamos UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 3. Ieškovių atstovės prašė ieškinį tenkinti, nurodė, jog atsakovams... 4. Atsakovai pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka mokėti... 5. Teismo posėdyje atsakovė D. B. prašė ieškinį atmesti, paaiškino, jog... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2009 11 30 nutartimi civilinėje byloje... 8. Kauno apygardos teismas 2009 08 19 nutartimi civilinėje byloje... 9. Iš šalių aiškinimų nustatyta, kad ieškovė BUAB „DM valda“ yra... 10. Nustatyta, kad ieškovė BUAB „DM valda“, būdama namo, esančio ( - ),... 11. Ieškovės BUAB „DM valda“ ir BUAB „Kalstas“ nurodo, kad atsakovai nuo... 12. Atsakovai nesutinka apmokėti ieškovių pateiktų sąskaitų motyvuodami tuo,... 13. Tačiau teismas atmeta kaip teisiškai nepagrįstus atsakovų argumentus,... 14. Atsakovų pareiga apmokėti visus eksploatacinius mokesčius, susijusius su... 15. 2009 06 15 sudarytas tarp šalių sandoris nenuginčytas, galiojantis, todėl... 16. Taigi, atsakovų prievolė apmokėti namo išlaikymo eksploatacinius mokesčius... 17. Ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovų ieškovei BUAB „DM valda“... 18. Taip pat pažymėtina, kad atsakovų pareiga prisidėti prie daugiabučio namo... 19. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog... 20. Taigi, remiantis išdėstytų motyvų visuma, teismas daro išvadą, kad... 21. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašas (155-156 b.l.)... 22. Ieškovės CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu atleistos nuo žyminio... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.,... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Priteisti solidariai iš atsakovų D. B., a.k. ( - ) ir D. B., a.k. ( - ) gyv.... 26. Priteisti solidariai iš atsakovų D. B., a.k. ( - ) ir D. B., a.k( - )... 27. Priteisti iš atsakovų D. B., a.k. ( - ) ir D. B., a.k. ( - ) gyvenančių ( -... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...