Byla I-1804-562/2013
Dėl nacionalinės vizos nesuteikimo Lietuvos Ambasadoje Indijoje

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rosita Patackienė rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjos R. S. pateikto skundo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėja R. S. kreipėsi į teismą su skundu dėl nacionalinės vizos nesuteikimo Lietuvos Ambasadoje Indijoje.

3Skundas laikytinas nepaduotu.

4Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Teismas 2013-01-04 nutartimi pareiškėjai nustatė terminą iki 2013-01-21 pašalinti skundo trūkumus, t. y. pateikti teismui tris pasirašyto skundo egzempliorius su aiškiai suformuluotu skundo reikalavimu, nurodytomis bylos proceso šalimis; skundo priedų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą; skundžiamą sprendimą; mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo šio mokesčio sumokėjimo.

6Pareiškėja 2013-01-18 pakartotinai pateikė teismui skundą su priedais, tačiau skundo trūkumų, nurodytų teismo 2013-01-04 nutartyje, ji nepašalino, t. y. pateikto skundo nepasirašė; skundo reikalavimo, atitinkančio Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas, nesuformulavo; nenurodė proceso šalių; nepridėjo skundo priedų nustatyta tvarka patvirtintų vertimų į lietuvių kalbą bei skundžiamo sprendimo.

7Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja per teismo nustatytą terminą, t. y. iki 2013-01-21, skundo trūkumų, nurodytų teismo 2013-01-04 nutartyje, nepašalino (tik sumokėjo 100 litų žyminį mokestį), todėl pareiškėjos R. S. skundas laikytinas nepaduotu ir kartu su priedais grąžintinas pareiškėjai.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

9R. S. skundą laikyti nepaduotu.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai, o 2013-01-15 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos sumokėtą 100 litų žyminį mokestį grąžinti jį sumokėjusiam asmeniui.

11Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

12Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai