Byla 2S-662-538/2012
Dėl sutuoktinio kaltės ir santuokos nutraukimo pasekmių

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs atsakovo V. V. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės I. V. ieškinį atsakovui V. V., išvadą teikiančiai institucijai Palangos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai, dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir santuokos nutraukimo pasekmių,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį prašydama I. V. ir V. V. santuoką, sudarytą 1995-07-22 Palangos miesto civilinės metrikacijos skyriuje, nutraukti dėl V. V. kaltės. Taip pat prašė laikinai nustatyti draudimą atsakovui V. V. be teismo leidimo išvežti nepilnamečius vaikus I. V. ir E. V. iš nuolatinės gyvenamosios vietos ir priteisti iš atsakovo V. V. laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams I. V. ir E. V., kiekvienam po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, piniginių lėšų tvarkytoja paskiriant ieškovę I. V..

3Palangos miesto apylinkės teismas 2011-12-02 nutartimi prašymą tenkino iš dalies. Taikė laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje nustatė nepilnamečių sūnaus I. V. ir E. V. gyvenamąją vietą su ieškove I. V. ir iš atsakovo V. V. priteisė laikiną išlaikymą periodinėmis išmokomis nepilnamečiams vaikams sūnui I. V. ir E. V. po 500 litų kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo, šių lėšų tvarkytoja paskyrė ieškovę I. V.. Kitą prašymo dalį atmetė. Nurodė, kad ieškovės prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – laikinai nustatyti draudimą atsakovui V. V. be teismo leidimo išsivežti nepilnamečius vaikus iš nuolatinės gyvenamosios vietos – perteklinis. Vadovaujantis CK 3.170 str. 1 d., skyrium gyvenantis tėvas turi teisę bendrauti su savo nepilnamečiais vaikais ir dalyvauti jį auklėjant. Teismas, įvertinęs ieškovės nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, jog apsaugant nepilnamečių vaikų interesus, tikslinga iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove ir iš atsakovo priteisti laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 500 litų kas mėnesį kiekvienam vaikui mokamų periodinių išmokų.

4Atsakovas V. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-12-02 nutarties dalį dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir priteisti iš atsakovo V. V. išlaikymą nepilnamečiams vaikams I. V. ir E. V. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 350 Lt kiekvienam vaikui nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo. Nurodo, kad priteistas išlaikymo dydis yra per didelis. Teismas nutartyje nepasisakė dėl atsakovo turtinės padėties ir rėmėsi ieškovės ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, kad atsakovas dirba užsienyje ir jo pajamos yra didesnės. Tačiau šalys turi skolų kreditoriams AB „Swedbank“ ir AB DNB bankui, jas moka atsakovas apie 1500 Lt per mėnesį. Be to, vaikai neturi jokių specialių poreikių, reikalaujančių papildomų išlaidų.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė I. V. prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Palangos miesto apylinkės teismo 2011-12-02 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas nebeteikia jokio išlaikymo vaikams nuo 2011 m. rugpjūčio mėnesio ir teigdamas, kad bankams per mėnesį sumoka po 1500 Lt, atsakovas tik patvirtina, kad turi galimybių teikti išlaikymą savo vaikams. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi ieškovės darbinių pajamų dydžiu ir aplinkybe, kad atsakovo pajamos yra didesnės. Tą aplinkybę patvirtino ir atsakovas, tačiau jis nenurodo savo gaunamų pajamų dydžio bei turimo turto. Todėl pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

7Atsakovas V. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-12-02 nutarties dalį dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir priteisti iš atsakovo V. V. laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams I. V. ir E. V. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 350 Lt kiekvienam vaikui nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo.

8Šeimos bylose teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas LR CK 3.65 str., iki kol bus priimtas teismo sprendimas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar pakeitimo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik sprendžia klausimą dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju, atsižvelgdamas į šeimos bylų nagrinėjimo ypatumus bei prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą. LR CK 3.65 str. – speciali norma, įtvirtinanti specialių laikinųjų apsaugos priemonių institutą, nagrinėjant ginčus šeimos santykiuose. Šių priemonių tikslas – maksimaliai apsaugoti vaiko teises ir interesus iki tėvų ginčo išsprendimo iš esmės, taigi nagrinėdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas turi nustatyti, ar yra reali grėsmė vaiko turtiniams ar neturtiniams interesams konkrečioje byloje. Viena galimų laikinųjų apsaugos priemonių numatyta LR CK 3.65 str. 4 d. – laikino išlaikymo priteisimas iš vieno sutuoktinio nepilnamečiam vaikui, išlaikymo klausimą sprendžiant pagal analogiją taikant LR CK 3.192–3.201 str. LR CK 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai. To paties straipsnio 2 d. nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Be to, tėvų nepilnamečiams vaikams teikiamas išlaikymas turi būti nuolatinis ir reguliarus.

9Byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad atsakovas kaip nors prisideda prie savo nepilnamečių vaikų išlaikymo, taip pat nėra duomenų apie jo gaunamas pajamas, turimą turtą. Ieškovės teigimu, nepilnamečių vaikų išlaikymui atsakovas turėtų teikti 1000 Lt, o ieškovė rūpinasi tinkamo būsto vaikams suteikimu, išlaidomis, susijusiomis su būsto nuoma, jo priežiūra, šildymu, komunalinėmis paslaugomis ir kitomis išlaidomis. Atsakovo turtinė padėtis geresnė, o ji studijuoja, siekdama įgyti papildomą kvalifikaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl laikino išlaikymo vienam nepilnamečiam vaikui tik preliminariai įvertina kiekvieno vaiko poreikius, taip pat byloje nėra žinomos realios šalių pajamos, turimas turtas. Tėvų teikiamas išlaikymas savo nepilnamečiams vaikams apima visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, auklėjimo, laisvalaikio reikmėms ir kitiems vaiko poreikiams. Kaip minėta, prie teikiamo išlaikymo turi prisidėti abu tėvai, dėl to, kad vyksta šalių skyrybų procesas, neišnyksta nė vieno iš tėvų pareiga prisidėti prie vaiko auklėjimo ir materialinio išlaikymo, iki byloje bus priimtas procesinis sprendimas. Todėl teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, iki bus išnagrinėta byla, pagrįstai priteisė laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams, tačiau nepagrįstai priteisė po 500 Lt kiekvienam vaikui, kadangi teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant išlaikymo vaikams dydžio nustatymo klausimą, išlaikymo dydis turėtų būti siejamas su minimalios mėnesinės algos dydžiu, kuris šiuo metu yra 800 Lt. Todėl, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad reali tėvų turtinė padėtis nėra žinoma, priteistas išlaikymas vaikams mažintinas iki 400 Lt per mėnesį kiekvienam vaikui (CPK 178 str., 185 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad pasikeitus aplinkybėms (vaikų poreikiams ir pan.), pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali būti keičiamos bylos nagrinėjimo metu.

10Taip pat pažymėtina, kad teismo vaidmuo šeimos bylose yra aktyvus, nes šeimos narių teisių ir teisėtų interesų gynimas yra ir viešojo intereso gynimas. Teismo aktyvumą užtikrina LR CPK 376 str. nuostatos ir LR CK trečiojoje knygoje nustatytos proceso teisės normos (LR CPK 375 str. 2 d.). Nurodytos kategorijos bylose teismas turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, jeigu, teismo nuomone, tai yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą (LR CPK 376 str. 1 d.); atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias aplinkybes, peržengti pareikštų reikalavimų ribas, t. y. patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio (priešieškinio) dalyku ir pagrindu (LR CPK 376 str. 3 d.), ir kt. Teismas, priimdamas sprendimus šeimos santykių bylose, privalo pirmiausia siekti apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus, ginti socialiai pažeidžiamų šeimos narių teisėtus interesus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismas taip pat gali vaiko interesų apsaugai užtikrinti atsakovės prašymu ar savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti laikiną išlaikymą (LR CPK 376 str.). Šeimos bylose teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas LR CK 3.65 str., iki kol bus priimtas teismo sprendimas, o priėmus sprendimą, išlaikymas turi būti išieškomas pagal priimtą sprendimą, nes sprendimai dėl išlaikymo išieškojimo vykdomi skubiai, dar jiems neįsiteisėjus (CPK 282 str. 2 d. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, laikinas išlaikymas nepilnamečiams vaikams priteistinas ne iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo, o iki teismo sprendimo priėmimo.

11Esant nurodytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria priteista iš atsakovo V. V. laikinas išlaikymas periodinėmis išmokomis nepilnamečiams vaikams sūnui I. V. ir E. V. po 500 litų kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo, keistina sumažinant priteistą iš atsakovo laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams sūnui I. V. ir E. V. iki 400 litų kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo priėmimo (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

12Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13pakeisti Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalį, kuria priteista iš atsakovo V. V. laikinas išlaikymas periodinėmis išmokomis nepilnamečiams vaikams: sūnui I. V. ir E. V. po 500 litų kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo, sumažinant priteistą iš atsakovo V. V. laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams sūnui I. V. ir E. V. iki 400 litų kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo priėmimo.

14Kitą Palangos miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai