Byla e2A-1116-236/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Antano Rudzinsko ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių WTE Wassertechnik GmbH, uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos statyba“, akcinės bendrovės „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje ir ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių WTE Wassertechnik GmbH, uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos statyba“ ir akcinės bendrovės „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Arginta“, uždaroji akcinė bendrovė „Versina“ ir Huber SE, ir ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, trečiasis asmuo – WTE Wassertechnik GmbH.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovės jungtinės veiklos partnerės WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje (toliau ir – Ieškovės Nr. 1, Tiekėjos Nr. 1) kreipėsi į teismą su ieškiniu (toliau ir – Ieškinys Nr. 1) prašydamos panaikinti atsakovės UAB „Utenos vandenys“: 2017-03-09 sprendimą, nurodytą 2017-03-24 rašto Nr. SD-204 „Dėl kvalifikacijos ir techninių pasiūlymų vertinimo“ 1.1 punkte, kuriuo tiekėjų – jungtinės veiklos partnerių UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir Huber SE (toliau ir – Tiekėjos Nr. 2) kvalifikacija pripažinta atitinkančia pirkimo dokumentų reikalavimus, taip pat 2.1.1 punkte, kuriuo Tiekėjų Nr. 2 techninis pasiūlymas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, bei 2.2.1 punkte, kuriuo šių tiekėjų techniniam pasiūlymui suteikti balai pagal ekonominio naudingumo kriterijus; 2017-04-11 sprendimą, pateiktą rašte Nr. SD-272, ir 2017-04-14 sprendimą, pateiktą rašte Nr. SD-281, kuriais atmestos Tiekėjų Nr. 1 2017-04-06 bei 2017-04-07 pretenzijos; pripažinti Tiekėjų Nr. 2 techninį pasiūlymą neatitinkančiu viešojo pirkimo „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbai“, pirkimo Nr. 178429, (toliau ir – Pirkimas) dokumentų reikalavimų ir šį pasiūlymą atmesti.
 2. Ieškinyje nurodė, kad Tiekėjos Nr. 2 neatitinka Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 4.2.2 punkte įtvirtinto reikalavimo, kadangi jų jungtinės veiklos partneris Huber SE neturi dokumento, suteikiančio teisę Lietuvos Respublikoje atlikti Pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. Pažymėjo, kad jeigu Huber SE nėra priskirta Pirkimo dokumentuose nurodytų ypatingo statinio statybos darbų dumblo deginimo srityje dalis, tuomet visa grupė laikytina apskritai neturinti patirties dumblo deginimo srityje, t. y. neatitinka Pirkimo dokumentų 5.1.3 punkto kvalifikacijos reikalavimų, nes Huber SE yra vienintelis Tiekėjų Nr. 2 narys, kuris turi patirtį vykdant Pirkimo dokumentuose išdėstytus patirties reikalavimus dumblo deginimo srityje. Be to, Tiekėjų Nr. 2 pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimo naudoti gamtines dujas, atitinkamą įrangą ir pasiūlyme numatyti reikalingą dujų kiekį, todėl perkančioji organizacija negalėjo jų pasiūlymo vertinti kaip atitinkančio Pirkimo sąlygas bei skirti jiems ekonominio naudingumo balus. Pirkimo dokumentai reikalauja, kad dumblo deginimo įrenginiai naudotų išorinį šilumos šaltinį (gamtines dujas), bei reikalauja techniniame pasiūlyme nurodyti dumblo deginimo įrenginių tinkamam eksploatavimui užtikrinti reikalingą gamtinių dujų kiekį, įrengti gamtinių dujų degiklį. Todėl Tiekėjų Nr. 2 techniniame pasiūlyme nurodytas 0 MWh / metus garantuojamas įrenginių eksploatacijai sunaudojamas išorinės šiluminės energijos kiekis (kriterijus T3.2) bei nurodymas naudoti biodujas yra visiškai nepagrįsti, neužtikrina tinkamo Pirkimo objekto įgyvendinimo.
 3. Dar vienu ieškiniu (toliau ir – Ieškinys Nr. 3) Ieškovės Nr. 1 prašė panaikinti tą patį perkančiosios organizacijos 2017-03-09 sprendimą, nurodytą 2017-03-24 rašto Nr. SD-204 „Dėl kvalifikacijos ir techninių pasiūlymų vertinimo“ 2.1.1 punkte bei 2.2.1 punkte, taip pat 2017-04-28 sprendimą, pateiktą rašte Nr. SD-305, kuriuo atmesta Tiekėjų Nr. 1 2017-04-21 pretenzija; pripažinti Tiekėjų Nr. 2 pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimų ir pasiūlymą atmesti.
 4. Ieškinyje nurodė, kad Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nebuvo laikytasi Pirkimo dokumentuose nurodytos eksploatacijos kaštų apskaičiavimo metodikos. Pirkimo sąlygų 3.7 punkto „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“ 1 lentelę „Elektros energijos sąnaudos“ Tiekėjos Nr. 2 privalėjo užpildyti atlikusios skaičiavimus pagal Pirkimo sąlygų 3.7 punkte nurodytą metodiką (Duomenys apie paskaičiuotas sąnaudas turi būti paimti iš detalių skaičiavimų pateikiamų kartu su rangovo techniniu pasiūlymu ir turi būti skirti Užsakovo reikalavimuose nurodytoms projektinėms apkrovoms). Tokiu būdu Tiekėjos Nr. 2 sumažino savo techninio pasiūlymo įgyvendinimo rizikas ir kaštus bei įgavo konkurencinį pranašumą kitose srityse, pvz. galėdamos siūlyti mažesnę pasiūlymo kainą ir greitesnius darbų atlikimo terminus.
 5. Viena iš Tiekėjų Nr. 2 jungtinės veiklos partnerių – UAB „Arginta“ (toliau ir – Ieškovė Nr. 2) – taip pat kreipėsi į teismą su ieškiniu (toliau ir – Ieškinys Nr. 2) kuriuo prašė: pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ 2017-03-24 rašto Nr. SD-204 2.1.2 punkte nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą Tiekėjų Nr. 1 techninį pasiūlymą pripažinti atitinkančiu Pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus ir 2.2.2 punkte nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą įvertinti, kad Tiekėjų Nr. 1 techninio pasiūlymo ekonominio naudingumo kriterijaus dalis darbų atlikimo strategija (Tl) yra 8 balai, darbų atlikimo laikas (T2) 1,5 balo, technologinis efektyvumas (T3) 3,8 balai, eksploatavimo išlaidos (T4) 35 balai; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2017-04-10 raštu Nr. SD-261; pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės sprendimą dalyje, kurioje perkančioji organizacija nusprendė „<...> atsakyti į Arginta 2017 m. kovo 24 d. CVP IS priemonėmis gautą prašymą, pateikiant Arginta WTE Wassertechnik nurodytą jų techninio pasiūlymo atskleistiną informaciją <...>“, įformintą 2017-03- 30 raštu Nr. SD-238 „Dėl informacijos pateikimo“; pripažinti neteisėtu ir panaikinti UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, įformintą 2017-04-14 raštu Nr. SD-280; įpareigoti atsakovę supažindinti su Tiekėjų Nr. 1 techninio pasiūlymo dalimi (techninio pasiūlymo 1.5 punktu „Suvartojimo skaičiavimai“ ir priedu „Elektros energijos suvartojimo skaičiavimai“, dalimi 3.6. „Garantijos“ ir dalimi 3.7. „Sąnaudos ir eksploatacijos kaštai“), pateikiant šiuos dokumentus UAB „Arginta“ CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
 6. Ieškinyje UAB „Arginta“ nurodė, kad Tiekėjos Nr. 1 pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą, kurio ekonominė nauda parodyta sumažintais perkamų įrenginių elektros ir šilumos energijos bei reagentų sąnaudų kiekiais ir jos neužtikrina dėl to galimai kilsiančios atsakovės žalos. Tai sudaro pagrindą Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą laikyti neatitinkančiu Pirkimo sąlygų. Perkančioji organizacija savo 2017-03-30 ir 2017-04-10 raštuose ėmė aiškinti (interpretuoti) savo pačios parengtas viešojo pirkimo sąlygas, nors jau buvo pradėta pasiūlymų vertinimo procedūra. nors pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ) tai yra draudžiama. Ieškovė pažymėjo, kad UAB „Utenos vandenys“ privalėjo pati įvertinti Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo medžiagos turinį ir nuspręsti, ar jų nurodyta informacija tikrai laikytina konfidencialia. Ieškovės Nr. 2 prašomuose susipažinti dokumentuose nėra jokios informacijos, kurią būtų galima laikyti komercine paslaptimi.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. liepos 14 d. sprendimu Tiekėjų Nr. 1 Ieškinį Nr. 1 ir Ieškinį Nr. 3 atmetė, o UAB „Arginta“ ieškinį Nr. 2 tenkino iš dalies ir panaikino UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti UAB „Arginta“ pretenziją, įformintą 2017 m. balandžio 14 d. raštu Nr. SD-280, bei nurodė atsakovei pakartotinai išnagrinėti ieškovės pretenziją.
 2. Ieškovių Nr. 1 Ieškinyje Nr. 1 pateiktą argumentą, kad dumblo apdorojimo įrenginius gali statyti tik tas teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvoje atestuotas juridinis asmuo, kuris įgyvendino Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte reikalaujamą sutartį, teismas vertino kaip nepagrįstą. Teismas pažymėjo, kad pagal Pirkimo sąlygas 5.1.3 punkto kvalifikacinį reikalavimą (būti atlikus bent vieną buitinių nuotėkų dumblo pilno komplekso įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos sutartį) turi atitikti bent vienas iš jungtinės veiklos partnerių, t. y. bet kuris partneris, tuo tarpu 4.2.2 punkte numatytų kvalifikacijos dokumentų dėl teisės vykdyti ypatingo statinio statybos darbus reikalaujama tik iš tų jungtinės veiklos partnerių, kuriems paskirta vykdyti atitinkamus darbus pagal jungtinės veiklos sutartį (statybos dalį). Pagal Tiekėjų Nr. 2 pasiūlymą Huber SE nepriskirtas ypatingo statinio statybos darbų vykdymas, todėl ji neprivalėjo pateikti atsakovei atitinkamo dokumento. Pasisakydamas dėl kito Ieškinyje Nr. 1 pateikto argumento apie Tiekėjų Nr. 2 pasiūlymo neatitikimą Pirkimo sąlygoms teismas padarė išvadą, kad Pirkimo dokumentuose tiesiogiai nėra nustatyta reikalavimo dumblo apdorojimo procesui privalomai naudoti gamtines dujas. Iš Pirkimo sąlygų teismas nustatė, kad gamtinių dujų degiklis ir gamtinių dujų pajungimo linija yra ne dumblo apdorojimo technologinio proceso, bet rezervinės įrangos dalis, kuri technologiniame procese tiesiogiai nedalyvauja. Nei reikalavimas įrengti gamtinių dujų degiklį, nei reikalavimas prijungti gamtinių dujų tinklus nereiškia reikalavimo naudoti gamtines dujas, nes perkančioji organizacija nurodė, kad rangovas turi užtikrinti, kad dumblo apdorojimo įrenginiai funkcionuotų nenaudojant gamtinių dujų, ir kad rangovas negali siūlyti technologijos, kurios funkcionavimui reikalingas papildomas išorinis gamtinių dujų kiekis. Kaip reikalauja Pirkimo sąlygos, Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nurodyta, kad bus įrengtas gamtinių dujų degiklis, taip pat patvirtinta, kad tiekėjai prisijungs prie esamos gamtinių dujų linijos ir nuties naują gamtinių dujų tinklą, todėl ir šis Ieškovių Nr. 1 reikalavimas vertintas kaip nepagrįstas.
 3. Nagrinėdamas UAB „Arginta“ Ieškinyje Nr. 2 pateiktus argumentus bei jais grindžiamus reikalavimus teismas pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje pateiktoje 1 lentelės 2 eilutėje įvardinta, kad tiekėjai turi nurodyti skaičiuotiną bendrą metinį dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekį, esant projektinei apkrovai. Kitose eilutėse pateiktos formulės, pagal kurias apskaičiuojamas konkretus parametras. Pirkimo sąlygose nėra nuostatų, kad minėtas bendras metinis dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekis turi būti nurodytas išskaičiuojant sunaudojamą ne dumblo apdorojimo įrenginiams. Teismas pažymėjo, kad kogeneracinė jėgainė yra vienu iš pirkimo objektų ir joje pagaminama elektros energija turi būti deklaruojama 1 lentelėje nepriklausomai nuo to, kur nuotekų valykloje ši elektra bus naudojama. Be to, Pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 3.5.3.3 punkte nurodyta, kad <...Kogeneratorius turi būti suprojektuotas tiekti elektros energiją nuotekų valyklos vartotojams...>, o ne tik dumblo apdorojimo įrenginiams. Nors Pirkimo sąlygų priede Nr. 4 esančioje technologinėje schemoje nenurodyti kiti vartotojai, nei dumblo apdorojimo įrenginiai, tačiau schemoje taip pat nenurodyta ir kad elektros energija bus naudojama tik dumblo apdorojimo įrenginiams. Schemoje išvis nenurodyta jokio jėgainėje pagaminamos elektros energijos naudotojo. Taigi, jėgainėje pagaminama elektros energija turi būti deklaruojama Pirkimo sąlygose I skyriaus 3.7 formos 1 lentelės 2 eilutėje, nepriklausomai nuo to, kur bus naudojama. Teismas taip pat pažymėjo, kad kuo daugiau elektros energijos pagamins kogeneracinė jėgainė ir kuo mažiau elektros energijos bus sunaudojama įrenginiams, tuo daugiau elektros energijos bus galima panaudoti nuotekų valyklos vartotojams ir nereikės jos pirkti iš šalies. Jei vertinant pasiūlymus nebūtų vertinama visa kogeneracinėje jėgainėje pagaminta elektros energija, o tik ta dalis, kuri bus panaudojama išskirtinai dumblo apdorojimo įrenginiams, nebūtų įmanoma pamatuoti minėtos Pirkimo objekto ekonominės naudos. Teismas pažymėjo, kad Tiekėjos Nr. 2 neskundė Pirkimo sąlygų dėl sąnaudų ir eksploatacijos kaštų skaičiavimo metodikos bei reikalaujamų garantijų ir neprašė iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos jų išaiškinti, o Pirkimo sąlygų ginčijimas, nėra šio teisminio proceso objektu.
 4. Vertindamas UAB „Arginta“ ieškinyje pateiktus argumentus dėl Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą sudarančios informacijos neatskleidimo teismas pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos kreipimasis į tiekėjus dėl informacijos pripažinimo konfidencialia ir jų atsakymų nagrinėjimas yra tik procedūriniai veiksmai, savaime neužtikrinantys atsakovės pareigų tinkamo vykdymo. Iš atsakovės atsakymo į pretenziją dėl šios informacijos paviešinimo teismas padarė išvadą, kad pati perkančioji organizacija nemotyvavo kodėl visa informacija, kurią Tiekėjos Nr. 1 nurodė kaip konfidencialią, tokia yra ir tik persiuntė šių tiekėjų raštą susipažinimui. Tai, teismo vertinimu, sąlygoja išvadą, kad perkančioji organizacija šiuo atveju netinkamai vykdė savo pareigas šiuo klausimu, nes pati neargumentavo kodėl visa Tiekėjų Nr. 1 konfidencialia nurodytą medžiagą laiko tokia. Dėl šios priežasties perkančioji organizacija įpareigota pakartotinai atlikti Tiekėjų Nr. 2 prašytos pateikti susipažinimui informacijos vertinimą jos konfidencialumo požiūriu ir spręsti dėl galimo jos pateikimo.
 5. Prieš spręsdamas dėl Tiekėjų Nr. 1 Ieškinyje Nr. 3 pateiktų argumentų pagrįstumo teismas pripažino, kad nors pretenzijos pateikimo terminas pagal šį ieškinį buvo praleistas, tačiau jis buvo praleistas nedaug, o pati pretenzija atsakovės išnagrinėta, todėl egzistuoja pagrindas pasisakyti ir dėl paties ieškinio pagrįstumo.
 6. Įvertinęs byloje esančius duomenis teismas sprendė, kad Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nurodyti eksploatacijos kaštai apskaičiuoti laikantis Pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos, tačiau įvertintas žemu ekonominio naudingumo kriterijaus balu T4. Teismo vertinimu, Tiekėjos Nr. 2 pasiūlyme nurodydamos sumažintą pagamintos energijos kiekio rodiklį, neįgavo konkurencinio pranašumo prieš Tiekėjas Nr. 1. Tiekėjos Nr. 1 neskundė Pirkimo sąlygų dėl eksploatacijos kaštų nurodytos metodikos, neprašė jų išaiškinti ( patikslinti ar pan.) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl šių sąlygų kvestionavimas šioje pirkimo stadijoje teismo vertintas kaip pavėluotas.

8III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9

 1. Ieškovės jungtinės veiklos partnerės WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimą dalyje, kurioje apeliančių ieškinys netenkintas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – Ieškinių Nr. 1 ir Nr. 3 reikalavimus patenkinti, taip pat panaikinti sprendimo dalį, kurioje iš dalies tenkinti UAB „Arginta“ ieškinio reikalavimai, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – UAB „Arginta“ ieškinio reikalavimą atmesti. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su priimtu sprendimu argumentus:
  1. Padarydamas išvadą, kad Pirkimo sąlygos nereikalauja, jog tas pats tiekėjas atitiktų Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkte ir 4.2.2 punkte nustatytus reikalavimus, teismas rėmėsi tik pažodiniu Pirkimo sąlygų aiškinimu, ir neatkreipė dėmesio į atitinkamo kvalifikacinio reikalavimo esmę. Tokiu būdu aiškindamas Pirkimo sąlygas teismas nenurodė kokiu tikslu nustatytas 5.1.3 punkto reikalavimas. Jungtinės veiklos sutartimi Huber SE nepriskyrus jokių statybos darbų lieka neaišku, kaip ši tiekėja galėtų perduoti savo patirtį kitiems jungtinės veiklos partneriams.
  2. Teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai painioja Pirkimo sąlygose įtvirtintą draudimą gamtines dujas naudoti nuolatinei dumblo deginimo įrenginių eksploatacijai su reikalavimu gamtines dujas numatyti ir jas naudoti dumblo deginimo įrenginių paleidimui ir tuomet, kai reikia pakelti nukritusią dumblo deginimo temperatūrą. Tiekėjos Nr. 2 savo pasiūlyme nenumatė naudosiančios gamtines dujas ir neįtvirtinto jų sunaudojimo kiekio, taip pažeisdamos Pirkimo sąlygų reikalavimus. Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nenumatytas ir joks kitas išorinis šiluminės energijos šaltinis, kadangi dumblo apdorojimo įrenginiuose pagaminamos biodujos nėra išorinis šiluminės energijos šaltinis. Be to, privalomas įrengti gamtinių dujų degiklis negali būti naudojamas su biodujomis.
  3. Teismas sprendime konstatavo, kad Tiekėjos Nr. 2 techniniame pasiūlyme nurodė ir tolesniuose skaičiavimuose naudojo kongeneratoriaus pagaminamus elektros energijos kiekius, neatitinkančius jų pačių pasiūlymo priede apskaičiuotų pagaminamos elektros energijos kiekių, tačiau tokį pažeidimą nepagrįstai laikė nepakankamu atmesti jų pasiūlymą. Be to, dėl Pirkimo reikalavimų pažeidimo įgytas arba neįgytas tiekėjo konkurencinis pranašumas nepašalina atsakovės pareigos atmesti tiekėjo pasiūlymą.
  4. Teismas nepagrįstai patenkino dalį UAB „Arginta“ ieškinio reikalavimų, leisdamas susipažinti su Tiekėjų Nr. 1 techninio pasiūlymo dalimi. Aplinkybė, jog UAB „Arginta“ atskleidė analogišką dalį savo pasiūlymo duomenų nereiškia, jog tokia informacija kito tiekėjo negali būti laikoma konfidencialia.
 2. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atsiliepime su Tiekėjų Nr. 1 apeliaciniu skundu dalyje dėl UAB „Arginta“ ieškinio atmetimo sutinka, o kitoje dalyje prašo skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Tiekėjos Nr. 1 plečiamai aiškina Pirkimo sąlygų 5.1.3 ir 4.2.2 punktus. Tiekėja Huber Se, anksčiau tinkamai įvykdžiusi reikalingo tipo statybos sutartį, neprivalo betarpiškai prisidėti ir prie šiame Pirkime siekiamų įgyti statybos darbų, kadangi jos indėlį jungtinėje veikloje sudarys kiti resursai (žinios, įranga ir kt.)
  2. Pirkimo sąlygose nėra nuostatų, draudžiančių įrenginių paleidimui naudoti biodujas. Gamtinių dujų panaudojimas išoriniam energijos šaltiniui yra tik vienas iš galimų variantų. Tiekėjos Nr. 2 perkančiajai organizacijai patvirtinto, kad jų įmontuojamas degiklis yra pritaikytas ir gali būti naudojamas biodujoms. Šie Tiekėjų Nr. 2 įsipareigojimai yra užtikrinami sutartyje numatyta bauda.
  3. Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nurodyti eksploatacijos kaštai apskaičiuoti laikantis Pirkimo sąlygose nurodytos metodikos. Aplinkybė, jog jų nurodytas pagamintos energijos kiekis yra toks pat, kaip ir sunaudojamos, nėra pagrindas jos pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu Pirkimo sąlygų. Tai buvo įvertinta suteikiant Tiekėjoms Nr. 2 ypač žemą ekonominį balą šioje kategorijoje. Neegzistuoja joks priežastinis ryšys tarp trumpesnio darbų atlikimo termino bei kitų apeliančių nurodytų rodiklių ir pasiūlyme nurodyto sumažinto energijos kiekio, todėl tokiu būdu konkurencija nėra pažeidžiama.
  4. Perkančioji organizacija aktyviai siekė patikrinti Tiekėjų Nr. 1 pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, o Tiekėjos Nr. 1 tinkamai ir išsamiai jį pagrindė. Dėl šios priežasties teismas nepagrįstai tenkino dalį ieškovės UAB „Arginta“ ieškinio reikalavimų.
 3. Ieškovė UAB „Arginta“ atsiliepime su Tiekėjų Nr. 1 pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Teismas negali atmesti tiekėjų pasiūlymų, kadangi tai yra perkančiosios organizacijos pareiga. Taip pat teismas ir perkančioji organizacija negali aiškini Pirkimo sąlygų prasidėjus pasiūlymų vertinimo procedūrai. Dėl šių priežasčių apeliančių skundo argumentai turi būti atmesti.
  2. Pirkimo sąlygos nenustato privalomo reikalavimo dumblo apdorojimo procesui naudoti gamtines dujas. Šilumos energijos gamybai nėra būtinos gamtinės dujos, todėl ir nėra būtina, jų nenaudojant, užtikrinti prietaisus, būtinus jų naudojimui.
 4. Ieškovė UAB „Arginta“ apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimą dalyje, kurioje atmesti UAB „Arginta“ ieškinio reikalavimai, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – šiuos reikalavimus patenkinti arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su priimtu sprendimu argumentus:
  1. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo egzistuojant pagrindui atskleisti Tiekėjoms Nr. 2 Tiekėjų Nr. 1 konfidencialia laikomą informaciją, tačiau tuo pačiu atmetė reikalavimą pripažinti Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų. Tokiu būdu susidarė situacija, kai UAB „Arginta“ bylos nagrinėjimo metu negalėjo susipažinti su konfidencialiai laikoma bylos medžiaga, bei tinkamai pagrįsti kito savo reikalavimo. Tai laikytina šalies procesinių teisų pažeidimu ir sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti.
  2. Teismo 2017-05-16 nutartis, kuria bylos medžiaga pripažinta nevieša, paremta tik prielaidomis apie galimą konfidencialios informacijos egzistavimą. Tokia nutartis laikytina neteisėta bei užkirtusia kelią UAB „Arginta“ tinkamai ginti savo pažeistas teises. Ši priežastis taip pat sudaro pagrindą skundžiamą sprendimą panaikinti ir bylą šioje dalyje grąžinti nagrinėti iš naujo.
  3. Teismas sprendime visiškai nevertino UAB „Arginta“ argumentų, susijusių su Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo atitikimu Pirkimo sąlygoms. Tiekėjų Nr. 1 pasiūlyme nėra įtraukti visi reikalingi reagentai bei neteisingai nurodyti jų kiekiai. Be to, pasiūlyme nurodytas Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos 1 lentelėje esantis bendras metinis dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekis, esant projektinei apkrovai negalėjo būti didesnis už nurodomą bendrą metinį vidutinį elektros energijos suvartojimą dumblo apdorojimo įrenginiuose.
  4. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavęs, kad Pirkimo sąlygos draudžia siūlyti technologiją, kurios veikimui reikalingas papildomas išorinis gamtinių dujų kiekis, turėjo atmesti Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą, kaip neatitinkantį šios Pirkimo sąlygos.
  5. Teismas sprendime nepagrįstai atsisakė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl specialistų išvados gavimo apeliantės pateiktais klausimais.
 5. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atsiliepime su UAB „Arginta“ apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. UAB „Arginta“ prašymas susipažinti su Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą sudarančia konfidencialia informacija buvo savarankiškas ieškinio reikalavimas, todėl teismas neturėjo jokio pagrindo jį patenkinti anksčiau, nei priėmė galutinį sprendimą byloje.
  2. Kogeneratorius pagamins tiek elektros energijos, kiek sunaudos, tačiau jo gaminama elektros energija gali būti panaudota ir kitiems valyklos vartotojams, todėl apeliantės argumentas, kad šie kiekiai pasiūlyme turėjo sutapti, yra nepagrįstas.
  3. Atsakovė niekuomet neteigė, kad dumblo apdorojimo įrenginiams iš viso nereikalingos gamtinės dujos, kadangi jos gali būti naudojamos įrenginių paleidimui bei trukdžių pašalinimui pagal nustatytas taisykles.
  4. Apeliantės argumentas apie Tiekėjų Nr. 1 pasiūlyme nurodytą sumažintą reagentų kiekį nėra paremtas jokiais įrodymais.
  5. Teismas neturėjo pagrindo kreiptis išvados į Viešųjų pirkimų tarnybą, kadangi ji pati nurodė į kokius klausimus pagal savo kompetenciją gali atsakyti. Prašydama teismo pasitelkti specialistus UAB „Arginta“ tik įrodo, kad neatliko byloje savo pareigos pateikti teismui visus reikšmingus įrodymus.
 6. Tiekėjos Nr. 1 atsiliepime su UAB „Arginta“ apeliaciniu skundu nesutinka, prašo jo netenkinti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. UAB „Arginta“ prašymas susipažinti su Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą sudarančia konfidencialia informacija buvo savarankiškas ieškinio reikalavimas, todėl teismas neturėjo jokio pagrindo jį patenkinti anksčiau, nei priėmė galutinį sprendimą byloje.
  2. Teismas sprendime iš dalies tenkino UAB „Arginta“ reikalavimą ne dėl to, kad atsakovė nepagrįstai uždraudė UAB „Arginta“ susipažinti su dalimi Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo, bet dėl to, kad atsakovės atsisakymas tai padaryti buvo nepakankamai motyvuotas.
  3. Viešųjų pirkimų tarnyba savo kompetencijos ribose išvadą byloje pateikė, o specialisto išvados reikalingumo apeliantė nepagrindė.
  4. Apeliantės argumentai apie Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo neatitikimus Pirkimo sąlygoms yra niekuo nepagrįsti.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovių apeliaciniuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniuose skunduose išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.
 2. Atsižvelgus į nuo 2017 m. liepos 1 d. įvykusius teisinio reglamentavimo pokyčius viešųjų pirkimų srityje, bei įvertinus aplinkybę, kad šioje byloje ginčijamas viešasis pirkimas buvo paskelbtas bei vykdomas galiojant iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusiai VPĮ redakcijai, ši įstatymo redakcija taikytina ir nagrinėjant šalių ginčą (VPĮ Nr. 1491 pakeitimo įstatymo 4 str. 1 ir 7 d.).

13Dėl naujų įrodymų

 1. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Arginta“ pateikė apeliacinės instancijos teismui naują įrodymą – V. Zavecko vadovėlio „Elektrotechnikos pagrindai“ skaitmeninę kopiją. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad apeliantė nepagrindė, kodėl šis papildomas įrodymas nebuvo pateiktas pirmosios instancijos teismui, be to šis vadovėlis neatitinka sąsajumo reikalavimo (CPK 180 straipsnis), atsisako šį įrodymą priimti (CPK 314 str.).

14Faktinės bylos aplinkybės

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ 2016-09-08 paskelbė atvirą konkursą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, pirkimo Nr. 178429. Pasiūlymus Pirkime pateikė dvi ūkio subjektų grupės, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu: WTE Wassertechnik GmbH, UAB „Dzūkijos statyba“ ir AB „Montuotojas“ montavimo firma Alytuje (Tiekėjos Nr. 1) bei UAB „Arginta“, UAB „Versina“ ir Huber SE (Tiekėjos Nr. 2). Atsakovės Pirkimo komisija patikrino ir įvertino abiejų tiekėjų pasiūlymų techninius duomenis bei 2017-03-09 priėmė sprendimą, kuriuo pripažino abiejų ūkio subjektų grupių pasiūlymus atitinkančiais Pirkimo sąlygų reikalavimus, apskaičiavo pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijaus dalis ir suteikė jiems balus. Apie patikrinimo ir įvertinimo rezultatus tiekėjos buvo informuotos 2017-03-24 raštu Nr. SD-204.
 2. Tiekėjos ėmė ginčyti perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus priešingų tiekėjų kvalifikacijos bei pasiūlymų vertinimo aspektais. Atsakovė su tiekėjų argumentais nesutiko, todėl jos kreipėsi į teismą su atitinkamais ieškiniais. Vokai su kainomis buvo atplėšti šalims jau inicijavus teisminį procesą. 2017-06-03 atsakovė pirkimo laimėtojomis pripažino Tiekėjas Nr. 1.
 3. Atsižvelgus į tai, jog apeliacinius skundu byloje pateikė tiek Ieškovės Nr. 1, tiek Ieškovė Nr. 2, apeliacinės instancijos teismas toliau šioje nutartyje pasisakys dėl kiekvienos iš jų pateiktų argumentų pagrįstumo.

15Dėl Tiekėjų Nr. 2 atitikimo Pirkimo sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams

 1. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų, įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-429-180/2017).
 2. Perkančiosios organizacijos turi pareigą visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 str. 1 d.). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal tiekėjų kvalifikacijos sąlygas, kurios įtvirtintos VPĮ 34–37 straipsniuose (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.). Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi. Perkančiosios organizacijos, įgyvendindamos pareigą patikrinti tiekėjų kvalifikaciją, privalo nepažeisti viešųjų pirkimų principų. Tai, visų pirma, reiškia aiškių ir nedviprasmiškų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymą, šių aiškinimą ir taikymą taip, kaip juos suprastų kiekvienas rūpestingas asmuo, taip pat draudimą nustatyti perteklinius, neproporcingus, su pirkimo objektu ir kitais teisės aktais nesuderinamus reikalavimus.
 3. Nagrinėjamu atveju Tiekėjos Nr. 1 apeliaciniame skunde nurodo, kad Tiekėjų Nr. 2 jungtinės veiklos partneris Huber SE neatitinka Pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 4.2.2 punkte nustatyto reikalavimo, dėl ko visa ūkio subjektų grupė turėjo būti pripažinta neatitinkančia Pirkimo sąlygų, o jos pasiūlymas – nenagrinėtas. Nurodo, kad vienintelis ūkio subjektų grupės partneris Huber SE atitinka Pirkimo sąlygų 5.1.3 punkto reikalavimą būti įvykdžius bent vieną buitinių nuotekų dumblo įrenginių statybos darbų sutartį, todėl jis privalo atitikti ir minėtą 4.2.2 punkto reikalavimą – turėti įstatymų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti Pirkimo sąlygose nurodytus ypatingojo statinio statybos darbus ar jų dalį, kadangi jo pajėgumais bus būtina remtis vykdant sutartį.
 4. Įvertinęs su šiuo apeliacinio skundo argumentu susijusią bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas palaiko pirmosios instancijos teismo sprendime padarytą išvadą, jog Ieškovės Nr. 1 visiškai nepagrįstai sieja minėtą Pirkimo sąlygų 4.2.2 punktą su 5.1.3 punktu. Pirkimo sąlygos nenustato reikalavimo, kad bent vienas iš ūkio subjektų grupės narių, kuris faktiškai vykdys perkamus dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbus ir tam turės įgyti atitinkamus leidimus, taip pat turėtų būti atlikęs ir bent vieną tokio pobūdžio statybos darbų sutartį, t. y. 5.1.3 punkto reikalavimą gali atitikti bet kuris jungtinės veiklos ūkio subjektas be apribojimų. Atsakovės paskelbtų Pirkimo sąlygų, susijusių su tiekėjų kvalifikacijos vertinimu Ieškovės Nr. 1 neginčijo, galiojančias sąlygas Tiekėjos Nr. 2 atitinka, todėl šis apeliančių argumentas atmetamas. Pažymėtina, kad nors apeliantės nurodo, jog padarydamas atitinkamą išvadą pirmosios instancijos teismas rėmėsi tik pažodiniu sąlygų aiškinimu, apeliacinės instancijos teismo teisėjų nuomone, būtent Tiekėjos Nr. 2 Pirkimo sąlygas vertina per daug plačiai. Akivaizdu, jog savo patirtį vykdant reikalaujamą statybos rangos sutartį tiekėja Huber SE kitoms jungtinės veiklos partnerėms galės perduoti ir tiesiogiai neatlikdama statybos darbų, t. y. teikdama konsultacijas, įrankius ir kt. Būtent galimybė viešuosiuose pirkimuose dalyvauti ne tik pavieniams subjektams bet ir jų grupėms sąlygoja galimybę tokių junginių subjektams pasiskirstyti darbus ir atitikti net ir pakankamai aukštus perkančiųjų organizacijų reikalavimus. Kitoks aptariamų sąlygų aiškinimas pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą, neproporcingai ribotų jų galimybę dalyvauti viešajame pirkime.

16Dėl Tiekėjų Nr. 2 pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms

 1. Tiekėjos Nr. 1 apeliaciniame skunde taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime konstatuota aplinkybe, jog Tikėjų Nr. 2 pasiūlymas atitiko nustatytas Pirkimo sąlygas abiem Ieškovių Nr.1 ieškiniuose nurodytais aspektais. Pasisakydamos dėl Pirkimo sąlygose numatyto gamtinių dujų naudojimo, jų kiekio nurodymo bei tinklų pajungimo Tiekėjos Nr. 1 nurodo, kad teismas supainiojo Pirkimo sąlygose įtvirtintą draudimą gamtines dujas naudoti nuolatinei dumblo deginimo įrenginių eksploatacijai su reikalavimu gamtines dujas numatyti ir jas naudoti dumblo deginimo įrenginių paleidimui ir tuomet, kai reikia pakelti nukritusią dumblo deginimo temperatūrą. Tiekėjos Nr. 2 savo pasiūlyme nenumatė naudosiančios gamtines dujas, kadangi neįtvirtinto jų sunaudojamo kiekio, taip pažeisdamos Pirkimo sąlygų reikalavimus. Be to, Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nenumatytas ir joks kitas išorinis šiluminės energijos šaltinis, kadangi dumblo apdorojimo įrenginiuose pagaminamos biodujos nėra išorinis šiluminės energijos šaltinis. Apeliantės pažymėjo, kad privalomas įrengti gamtinių dujų degiklis negali būti naudojamas su biodujomis.
 2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau paminėtus apeliančių argumentus bei šiuo aspektu aktualias Pirkimo sąlygų nuostatas (Pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 2.1 punktas, 3.10 punktas, 6.1 (g) punktas ir kt.) sprendžia apeliančių argumentus esant nepagrįstus. Pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 2.1 punkte, įtvirtinančiame bendruosius reikalavimus projektui, nustatyta „Degimo procesas turi vykti savaime, o gamtinių dujų degiklis gali būti naudojamas tik įrenginių paleidimo procedūroms bei išskirtiniais atvejais, kai gamtinės dujos reikalingos degimo proceso temperatūros stabilizavimui. Gamtinių dujų degiklis ypatingais atvejais gali būti naudojamas kaip pagalbinis šilumos šaltinis (pvz. kai katile staiga padidėja drėgnumas), tačiau ne ilgiau kaip 2 valandų laikotarpiui“. Tiek iš šios Pirkimo sąlygos, tiek ir iš perkančiosios organizacijos paaiškinimų (2016-09-29 rašto Nr. SD-808) matyti, kad perkami dumblo deginimo įrenginiai turi veikti be papildomo išorinio energijos šaltinio. Išorinis energijos šaltinis šiems įrenginiams pasitelkiamas tik jų paleidimui bei nenumatytiems atvejams, pvz. minėtam atvejui, kai katile staiga padidėja drėgnumas. Pirkimo sąlygose nėra numatyta, kad kaip išorinis energijos šaltinis privalo būti pasitelkiamos gamtinės dujos, kadangi jų naudojimas formuluojamas kaip galimas variantas. Tokia išvada seka iš aukščiau pacituotos Pirkimo sąlygos.
 3. Tiekėjos Nr. 1 ginčija Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nurodytą išorinį energijos šaltinį – biodujas. Teismui konstatavus, kad gamtinės dujos nėra vienintelis išorinio energijos šaltinio variantas, iš esmės nekyla abejonių, kad numatytus atvejus, kai prietaisams išimtinai reikės papildomo energijos šaltinio, jis galės būti užtikrinamas biodujomis. Nors iš Pirkimo sąlygų matyti, kad šios biodujos susidarys pačiame dumblo apdorojimo procese, Ieškovės Nr. 1 nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jų argumentą, kad toks energijos šaltinis negali atitikti analogiškų funkcijų. Nors Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme, vadovaujantis Pirkimo sąlygomis, numatyta galimybė naudoti gamtines dujas bei gamtinių dujų degikį, šiai aplinkybei neprieštarauja pasiūlyme pateiktas nulinis gamtinių dujų išnaudojimo rodiklis. Vertinant Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nurodytą gamtinių dujų degiklį ir aplinkybę, jog perkančiosios organizacijos teigimu, Tiekėjos Nr. 2 tinkamai pagrindė jo technologinį pritaikymą biodujų naudojimui, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šią Pirkimo sąlygą Tiekėjos Nr. 2 taip pat tinkamai įvykdė. Teismas nėra kompetentingas spręsti dėl aptarto technologinio parametro atitikimo, o perkančiosios organizacijos pozicijos Ieškovės Nr. 1 jokiais įrodymais nepaneigė. Atsižvelgus į aptartas aplinkybes darytina išvada, kad Tiekėjos Nr. 2 savo pasiūlyme tinkamai pagrindė galimybę Pirkimo objekto tinkamam veikimui pasitelkti išorinį energijos šaltinį, kuris nebūtinai turi būti apeliančių nurodytos gamtinės dujos.
 4. Dar vienu apeliacinio skundo argumentu Tiekėjos Nr. 1 ginčija pirmosios instancijos teismo sprendime konstatuotą aplinkybę, kad Tiekėjų Nr. 2 techniniame pasiūlyme nurodytas kogeneratoriaus pagaminamas elektros energijos kiekis neprieštarauja kitiems pasiūlyme nurodytiems pagaminamos elektros energijos kiekiams. Nurodo, kad Tiekėjų Nr. 2 pasiūlymo priede apskaičiuotas visas kogeneratoriaus pagaminamas elektros energijos kiekis yra neteisingas ir šiuo požiūriu atsitiktinis dydis.
 5. Įvertinęs Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nurodytus įsipareigojamus pagaminti elektros energijos kiekius, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad jie apskaičiuoti laikantis Pirkimo dokumentuose nurodytos metodikos, pateiktos Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 skirsnyje „Sąnaudos ir eksploataciniai kaštai“. Tiekėjų Nr. 2 pasiūlyme nurodytas skaičiuotinas bendras metinis dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekis, esant projektinei apkrovai (b) – 1790719,00 kW/metus, nėra atsitiktinis dydis, o yra lygus skaičiuotinam bendram metiniam vidutiniam suvartojamos elektros kiekiui dumblo apdorojimo įrenginiuose (tiktai technologinėms reikmėms, t. y. neįskaitant patalpų apšvietimo, šildymo vėdinimo ir pan. poreikių), esant projektinei apkrovai (a). Aplinkybė, kad pagamintos energijos kiekis yra lygus nurodytam sunaudojamos energijos kiekiui, neprieštarauja Pirkimo dokumentams, tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, perkančiosios organizacijos buvo įvertintas ženkliai mažesniu ekonominio naudingumo kriterijaus dalies T4 balu, kadangi pagamintos energijos idealiu atveju turėtų užtekti ir ne tik įrenginių veikimui, bet pavyzdžiui, patalpų šildymui ar elektrai patalpose.
 6. Apeliantės nurodo, kad dėl tokio pasiūlyme įtvirtinto elektros energijos kiekio Tiekėjos Nr. 2 įgavo konkurencinį pranašumą. Teismo vertinimu, su šiuo skundo argumentu taip pat nėra pagrindo sutikti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, vertinant perkančiųjų organizacijų sprendimų ir veiksmų teisėtumą, remiamasi nepagrįstumo konkurencinio pranašumo suteikimo vertinimo kriterijumi, kuomet būtina įvertinti tai, kiek perkančiosios organizacijos veiksmai faktiškai (realiai) paveikė tiekėjus ir ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems, t. y. ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo pakeitė šio tiekėjo padėtį ir situaciją kitų tiekėjų nenaudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Šiuo atveju Tiekėjos Nr. 2 pasirinkdamos pasiūlyme nurodyti sumažintą pagaminamos elektros energijos kiekį konkurencinio pranašumo prieš Tiekėjas Nr. 1 neįgavo, priešingai, jų pasiūlymas buvo įvertintas žemesniu ekonominio naudingumo dalies balu. Be to, faktinės bylos aplinkybės rodo, kad Pirkimo laimėtojomis, suskaičiavus visų ekonominio naudingumo kriterijų balus, tapo Tiekėjos Nr. 1.
 7. Atsižvelgus į aukščiau aptartas aplinkybes, Ieškovių Nr. 1 apeliacinio skundo argumentai, susiję su netinkamu Tiekėjų Nr. 2 pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams vertinimu, taip pat atmetami.

17Dėl teismo sprendimo teisėtumo dalyje, kurioje iš dalies tenkintas UAB „Arginta“ ieškinys

 1. Tiek Ieškovės Nr. 1, tiek ir Ieškovė Nr. 2 apeliaciniuose skunduose iš esmės kritikuoja pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl dalies UAB „Arginta“ ieškinio tenkinimo ir įpareigojimo perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti UAB „Arginta“ pretenziją dėl konfidencialios informacijos atskleidimo. Atsižvelgęs į tai teismas toliau pasisako dėl kiekvieno iš šiuo aspektu apeliaciniuose skunduose pateiktų argumentų.
 2. Ieškovės Nr. 1 apeliaciniame skunde nurodo, kad teismo leidimas UAB „Arginta“ susipažinti su konfidencialia Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo informacija pažeidžia jų interesus, kadangi pagal VPĮ tiekėjai turi teisę patys nuspręsti kokia jų pasiūlymuose pateikta informacija laikytina konfidencialia. Tuo tarpu Ieškovė Nr. 2 skunde taip pat kritikuoja teismo sprendimą tenkinti dalį jos ieškinio reikalavimo ir leisti susipažinti su Tiekėjų Nr. 1 konfidencialia laikoma informacija, tuo pačiu atmetant reikalavimą pripažinti Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų, kadangi tokiu būdu susidaro situacija, kai UAB „Arginta“ bylos nagrinėjimo metu negalėjo susipažinti su konfidencialiai laikoma bylos medžiaga, bei tinkamai pagrįsti kito savo reikalavimo.
 3. Atsakant į minėtus apeliančių argumentus pažymėtina, kad jos visiškai nepagrįstai teismo sprendimą aptariamoje dalyje vertina, kaip leidimą UAB „Arginta“ susipažinti su Tiekėjų Nr. 1 konfidencialia informacija. Atkreiptinas ieškovių dėmesys, kad skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas tik panaikino UAB „Utenos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą atmesti UAB „Arginta“ pretenziją, įformintą 2017-04-14 raštu Nr. SD-280, ir įpareigojo atsakovę pakartotinai išnagrinėti UAB „Arginta“ 2017-04-10 pretenziją, o ne kaip teigia ieškovės – besąlygiškai leido UAB „Arginta“ susipažinti su Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą sudarančia informacija.
 4. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad perkančiosios organizacijos sprendimas iš esmės nevertinti tiekėjų konfidencialia nurodytos informacijos realaus konfidencialumo, o tiesiog atsisakyti leisti su tokia informacija susipažinti, buvo neteisėtas, neatitinkantis VPĮ reikalavimų. Kaip minėta, tokiu sprendimu teismas nekonstatavo Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo informacijos esant nekonfidencialia, tačiau įpareigojo perkančiąją informaciją iš naujo apsvarstyti jos konfidencialumą. Dėl šios priežasties visiškai nepagrįstu bei atmestinu laikytinas aukščiau aptartas Ieškovių Nr. 1 apeliacinio skundo argumentas, bei iš dalies nepagrįstu Ieškovės Nr. 2 apeliacinio skundo argumentas.
 5. Kaip minėta UAB „Arginta“ laiko, kad sprendimą dėl susipažinimo su konfidencialia informacija teismas turėjo priimti anksčiau nei sprendimą atmesti ieškovės argumentus dėl Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms. Tačiau šiuo atveju sutiktina su atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytu argumentu, kad reikalavimas dėl informacijos pripažinimo nevieša buvo savarankiškas UAB „Arginta“ ieškinio reikalavimas, ir todėl teismas neturėjo jokio pagrindo jį patenkinti anksčiau, nei priėmė galutinį sprendimą byloje. Pati ieškovė, pasirinkusi tokį savo teisių gynimo būdą, sąlygojo savo teisių galimą suvaržymą. Dėl šios priežasties minėtas ieškovės UAB „Arginta“ apeliacinio skundo argumentas taip pat atmetamas.

18Dėl Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms

 1. Ieškovė UAB „Arginta“ apeliaciniame skunde ginčija Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo atitikimą Pirkimo sąlygoms. Nurodo, kad jų pasiūlyme nėra įtraukti visi reikalingi reagentai bei neteisingai nurodyti jų kiekiai. Be to, pasiūlyme nurodytas Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos 1 lentelėje esantis bendras metinis dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekis, esant projektinei apkrovai negalėjo būti didesnis už nurodomą bendrą metinį vidutinį elektros energijos suvartojimą dumblo apdorojimo įrenginiuose. Įvertinęs šiems skundo argumentams aktualias Pirkimo sąlygas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia neturintis pagrindo sutikti su minėta UAB „Arginta“ pozicija.
 2. Apeliantės argumentas dėl reagentų nurodymo Tiekėjų Nr. 1 pasiūlyme, teismo vertinimu, yra deklaratyvus, neparemtais jokiais faktiniais įrodymais. Dėl ko pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu skundžiamame sprendime išsamiau ir nepasisakė. Tuo tarpu kitas apeliantės argumentas teismo sprendime išsamiai ir pagrįstai paneigtas. Pagal Pirkimo sąlygas I skyriaus 2 skirsnio 3.7 formos 1 lentelės a dalyje tiekėjas turi nurodyti skaičiuotiną bendrą metinį vidutinį elektros energijos suvartojimą dumblo apdorojimo įrenginiuose (tiktai technologinėms reikmėms, t.y. neįskaitant patalpų apšvietimo, šildymo vėdinimo ir pan. poreikių), esant projektinei apkrovai, o b dalyje – skaičiuotiną bendrą metinį dumblo apdorojimo technologinio proceso metu pagaminamos elektros energijos kiekį, esant projektinei apkrovai. Apeliantės teigimu, kadangi a dalyje turi būti nurodomas suvartojamos elektros energijos kiekis, skirtas tik įrenginių veikimui, tai b dalyje taip pat turi būti nurodytas energijos kiekis pagaminamas tik įrenginių veikimui ir jis negali būti didesnis už suvartojamą. Aptariamas lentelės grafas vertinant lingvistiškai, matyti, kad šis apeliantės argumentas nėra pagrįstas – b dalyje, priešingai nei a dalyje, nėra nurodyta, kad skaičiuojamas energijos kiekis reikalingas tik dumblo apdorojimo įrenginiams.
 3. Vadovaujantis VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintu lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija nustatė tam tikras pirkimo sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Iš lygiateisiškumo principo išplaukia, kad tiekėjų pasiūlymai turi būti vertinami pagal vienodus kriterijus laikantis iš anksto paskelbtų pirkimo sąlygų. Visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Perkančiajai organizacijai neleistina itin laisvai interpretuoti savo suformuluotas konkurso sąlygas, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys. Tokio interpretavimo padariniai gali būti tiek konkurso dalyvių, tiek dėl nevienodai suvokto sąlygų turinio jame nusprendusių nedalyvauti subjektų teisėtų lūkesčių pažeidimas. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad neribota diskrecijos laisvė perkančiosios organizacijos veiksmuose draudžiama, todėl ji negali savo nuožiūra lanksčiai aiškinti ir vertinti konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų: vienu atveju plačiau, kitu – siauriau. Toks ribojimas išplaukia iš dalyvių lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, viešumo ir objektyvumo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011).
 4. Iš minėtos teismų praktikos bei aukščiau konstatuotos aplinkybės, kad aptariamos lentelės b dalyje nėra pateiktas reikalavimas nurodyti tik įrenginiams pagaminamą elektros energijos kiekį, darytina išvada, kad perkančioji organizacija, vertindama Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą pagrįstai laikė, kad b dalyje nurodytas energijos kiekis gali būti didesnis už nurodytą a dalyje.
 5. Pažymėtina, kad apeliantės pozicija šiuo klausimu byloje paremta tik jos nurodytais fizikiniais dėsniais, kurie, teismo vertinimu yra visiškai nereikšmingi, kadangi apeliantė paskelbtų Pirkimo sąlygų neginčijo, o dabar siekia jas skirtingai aiškinti.
 6. Atsižvelgus į aptartas aplinkybes, Ieškovės Nr. 2 argumentai apie Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo neatitikimą pirkimo sąlygoms laikytini nepagrįstais bei atmestini.

19Dėl kitų UAB „Arginta“ apeliacinio skundo argumentų

 1. Tiekėja UAB „Arginta“ savo apeliaciniame skunde nurodo ir eilę kitų argumentų, kurie, jos manymu, sudaro pagrindą skundžiamą teismo sprendimą panaikinti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija toliau pasisako dėl dalies iš šių argumentų pagrįstumo.
 2. Ieškovė Nr. 2 skunde kritikuoja pirmosios instancijos teismo 2017-05-16 nutartį, kuria bylos medžiaga pripažinta nevieša. Nurodo, kad ji paremta tik prielaidomis apie galimą konfidencialios informacijos egzistavimą, tačiau neįrodo tokios informacijos realaus buvimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis apeliantės argumentas nėra reikšmingas bylos nagrinėjimui. Teismas nutartyje nurodė motyvus, kuriais remiantis bylos medžiaga pripažinta nevieša, ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija jiems pritaria.
 3. Ieškovės Nr. 1 teiginys, kad pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavęs, jog Pirkimo sąlygos draudžia siūlyti technologiją, kurios veikimui reikalingas papildomas išorinis gamtinių dujų kiekis, turėjo atmesti Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymą, vertintinas kaip nepagrįstas. Kaip jau minėta aukščiau šioje nutartyje, Pirkimo sąlygose nustatyta, kad pats dumblo apdorojimo procesas turi vykti be išorinio energijos šaltinio, tačiau toks šaltinis yra neabejotinai reikalingas įrenginių paleidimui ir nenumatytiems atvejams. Todėl tokia išvada, kurią nurodo ir kurios prašo apeliantė, teismo sprendime padaryta nebuvo.
 4. UAB „Arginta“ taip pat nurodo, kad teismas sprendime nepagrįstai atsisakė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl specialistų išvados gavimo apeliantės pateiktais klausimais. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, teismas į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados gavimo byloje kreipėsi, ji tokią išvadą savo kompetencijos ribose pateikė. Tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba įstatymų nėra įpareigota pasitelkti specialistus, kurie turėtų atsakyti į bylos šalių klausimus, susijusius su specialiais technologiniais procesais. Tokią specialistų išvadą byloje gali pateikti pačios šalys.

20Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

 1. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).
 2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinių skundų argumentai nėra teisiškai reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui ir dėl jų išsamiau nepasisako.

21Dėl procesinės bylos baigties

 1. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų teisinius santykius, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovių apeliaciniai skundai atmetami, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.
 1. Dėl bylinėjimosi išlaidų
 2. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą (abu apeliaciniai skundai atmetami), šalims priteisiama dalis jų patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 3. Kaip jau minėta anksčiau šioje nutartyje, Ieškovė Nr. 2, šalindama teismo nustatytus apeliacinio skundo trūkumus, 2017-10-09 pavedimu primokėjo trūkstamą dalį žyminio mokesčio ir iš viso yra sumokėjusi 3 000 Eur žyminio mokesčio. Kadangi jos apeliacinis skundas atmestas, ši suma ieškovei nepriteisiama. Kitas išlaidas pagrindžiančių įrodymų (už atsiliepimo į Ieškovių Nr. 1 apeliacinį skundą parengimą) Ieškovė Nr. 2 teismui nepateikė, nors tokias išlaidas ir prašė atlyginti. Dėl šių priežasčių jokios Ieškovės Nr. 2 apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.
 4. Ieškovės Nr. 1 už savo apeliacinį skundą sumokėjusios 3 000 Eur, 2017-08-03 pateikė teismui prašymą grąžinti permokėtą žyminį mokestį. Nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, už apeliacinį skundą turėjo būti mokamas 289 Eur žyminis mokestis. Apeliacinės instancijos teismas su tokia Ieškovių Nr. 1 pozicija nesutinka. Jų nurodytoje Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta žyminio mokesčio apskaičiavimo taisyklė taikytina tik byloms, pradėtoms nagrinėti iki CPK įsigaliojimo, bet ne byloms, nagrinėjamoms galiojant bent dvejoms skirtingoms CPK redakcijoms. Pagal CPK 3 straipsnio 8 dalį, civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Ieškovių Nr. 1 apeliacinis skundas teismui pateiktas 2017 m. liepos 31 d., todėl už jį mokėtinas žyminis mokestis skaičiuojamas pagal po 2017 m. liepos 1 d. taikomas taisykles (3 000 Eur suma už apeliacinį skundą, pareikštą vykdant tarptautinius pirkimus, kai jis pareiškiamas iki perkančiosios organizacijos pranešimo apie jos priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą). Šiuo atveju Ieškovės Nr. 1, pateikdamos apeliacinį skundą, sumokėjo reikiamą sumą žyminio mokesčio, todėl nėra pagrindo jo dalies grąžinti. O Ieškovių Nr. 1 skundą atmetus taip pat nėra pagrindo sumokėtą žyminį mokestį priteisti ir iš kitų bylos šalių.
 5. Kalbant apie Ieškovių Nr. 1 patirtas kitas bylinėjimosi išlaidas, aktualios yra jų už atsiliepimą į UAB „Arginta“ apeliacinį skundą patirtos išlaidos. Byloje esantys įrodymai patvirtinta, kad už bylos medžiagos analizę šiuo klausimu bei atsiliepimo parengimą Ieškovės Nr. 1 patyrė 2 750 EUR bylinėjimosi išlaidų (2017-09-12 prašymas su įrodymais). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, prašoma priteisti suma, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, sudėtingumą, procesinio dokumento turinį bei Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytos sumos (Rekomendacijų 8.11 p.) pakankamai ženkliai viršija už tokį procesinį dokumentą priteistiną pinigų sumą, todėl ši suma mažintina per pusę ir Ieškovėms Nr. 1 (sąskaitą apmokėjusiai WTE Wassertechnik GmbH) iš ieškovės UAB „Arginta“ priteisiama 1 375 Eur.
 6. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ teismui pateikė įrodymus apie patirtas 2 904 EUR bylinėjimosi išlaidas už dviejų atsiliepimų į apeliacinius skundus parengimą (2017-09-11 prašymas su įrodymais bei 2017-09-22 teisme gauta mokėjimo pavedimo kopija). Teismo vertinimu, ši suma, atsižvelgus į aukščiau paminėtus kriterijus, taip pat viršija pagal Rekomendacijas priteistiną dydį, todėl yra mažintina iki 2 300 Eur bei lygiomis dalimis priteisiama iš Ieškovių Nr. 1 ir Ieškovės Nr. 2.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti WTE Wassertechnik GmbH (juridinio asmens kodas HRB 10153, buveinės adresas Ruhrallee 185, 45136 Esenas, Vokietija) iš uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ (juridinio asmens kodas 120930752, buveinės adresas Molėtų pl. 71, Vilnius) 1 375 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

25Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ (juridinio asmens kodas 183633981, buveinės adresas Vandenų g. 1, Naujasodžio k., Utenos raj.) iš WTE Wassertechnik GmbH (juridinio asmens kodas HRB 10153, buveinės adresas Ruhrallee 185, 45136 Esenas, Vokietija), uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos statyba“ (juridinio asmens kodas 149657383, buveinės adresas Pramonės g. 19, Alytus) ir akcinės bendrovės „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje (juridinio asmens kodas 149667153, buveinės adresas Pramonės g. 23, Alytus) po 383 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt tris eurus), o uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ (juridinio asmens kodas 120930752, buveinės adresas Molėtų pl. 71, Vilnius) 1 150 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5.
 1. Ieškovės jungtinės veiklos partnerės WTE Wassertechnik... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7.
  1. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. liepos 14 d.... 8. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9.
   1. Ieškovės jungtinės veiklos partnerės WTE... 10. Teisėjų kolegija... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 12.
    1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 13. Dėl naujų įrodymų
     1. Kartu su apeliaciniu skundu... 14. Faktinės bylos aplinkybės
      1. Bylos duomenimis... 15. Dėl Tiekėjų Nr. 2 atitikimo Pirkimo sąlygų kvalifikaciniams... 16. Dėl Tiekėjų Nr. 2 pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms
        17. Dėl teismo sprendimo teisėtumo dalyje, kurioje iš dalies tenkintas UAB... 18. Dėl Tiekėjų Nr. 1 pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms
         19. Dėl kitų UAB „Arginta“ apeliacinio skundo argumentų
          20. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų
           21. Dėl procesinės bylos baigties
           1. Esant nurodytoms... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. liepos 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 24. Priteisti WTE Wassertechnik GmbH (juridinio asmens kodas HRB 10153, buveinės... 25. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ (juridinio asmens...